159 episodes

พระธรรมเทศนา องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด และพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูอาจารย์สายกรรมฐาน ลูกศิษย์ของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

Luangta PodCast nowarit sanya

  • Religion & Spirituality
  • 5.0 • 19 Ratings

พระธรรมเทศนา องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด และพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูอาจารย์สายกรรมฐาน ลูกศิษย์ของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  หลักธรรมวินัยเป็นเครื่องประจำเพศสมณะ (00.31.24) อบรมด้านจิตภาวนา

  หลักธรรมวินัยเป็นเครื่องประจำเพศสมณะ (00.31.24) อบรมด้านจิตภาวนา

  หลักธรรมวินัยเป็นเครื่องประจำเพศสมณะ  (00.31.24)

  หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ

  27 มิถุนายน 2510 ณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

  • 31 min
  การประพฤติปฏิบัติต้องเอาความทุกข์เป็นพื้นฐานไว้ (โอวาทธรรม) SY001

  การประพฤติปฏิบัติต้องเอาความทุกข์เป็นพื้นฐานไว้ (โอวาทธรรม) SY001

  [การประพฤติปฏิบัติต้องเอาความทุกข์เป็นพื้นฐานไว้]

  โอวาทธรรม หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

  วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

  • 48 sec
  EP.54 ตอนจบ ปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  EP.54 ตอนจบ ปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  ตอนที่ 54 ตอนจบ ปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  เรียบเรียงโดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  • 22 min
  EP.53 ปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  EP.53 ปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  ตอนที่ 53 ปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  เรียบเรียงโดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  • 22 min
  EP.52 ปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  EP.52 ปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  ตอนที่ 52 ปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  เรียบเรียงโดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  • 21 min
  EP.51 ปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  EP.51 ปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  ตอนที่ 51 ปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  เรียบเรียงโดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  • 21 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
19 Ratings

19 Ratings

Top Podcasts In Religion & Spirituality

dhamma.com
หลอนสด
พุทธวจน
watpasukato
เพื่อนหลอนตอน 4 ทุ่ม
เดินจิต

You Might Also Like

Thammapedia.com
dhamma.com
watpasukato
วัดป่า ดอนหายโศก ฟังธรรมะ donhaisok