105 episodes

พระธรรมเทศนา องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด และพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูอาจารย์สายกรรมฐาน ลูกศิษย์ของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

Luangta PodCast nowarit sanya

  • Religion & Spirituality
  • 5.0 • 11 Ratings

พระธรรมเทศนา องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด และพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูอาจารย์สายกรรมฐาน ลูกศิษย์ของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  ธรรมะชุดเตรียมพร้อม EP.93 / "งานล้างป่าช้า" วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2519

  ธรรมะชุดเตรียมพร้อม EP.93 / "งานล้างป่าช้า" วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2519

  หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์โปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2519

  "งานล้างป่าช้า"

  • 35 min
  ธรรมะชุดเตรียมพร้อม EP.92 / "มาฆบูชา" วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2519

  ธรรมะชุดเตรียมพร้อม EP.92 / "มาฆบูชา" วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2519

  หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์โปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2519

  "มาฆบูชา"

  • 32 min
  ธรรมะชุดเตรียมพร้อม EP.91 / "ความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี" วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2519

  ธรรมะชุดเตรียมพร้อม EP.91 / "ความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี" วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2519

  หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์โปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2519

  "ความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี"

  • 37 min
  ธรรมะชุดเตรียมพร้อม EP.90 / "มายากิเลส" วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2519

  ธรรมะชุดเตรียมพร้อม EP.90 / "มายากิเลส" วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2519

  หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์โปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2519

  "มายากิเลส"

  • 39 min
  ธรรมะชุดเตรียมพร้อม EP.89 / "จงสร้างสมณะขึ้นที่ใจ" วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2519

  ธรรมะชุดเตรียมพร้อม EP.89 / "จงสร้างสมณะขึ้นที่ใจ" วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2519

  หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์โปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2519

  "จงสร้างสมณะขึ้นที่ใจ"

  • 41 min
  ธรรมะชุดเตรียมพร้อม EP.88 / "กายวิเวก จิตวิเวก อุปธิวิเวก" วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2519

  ธรรมะชุดเตรียมพร้อม EP.88 / "กายวิเวก จิตวิเวก อุปธิวิเวก" วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2519

  หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์โปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2519

  "กายวิเวก จิตวิเวก อุปธิวิเวก"

  • 34 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
11 Ratings

11 Ratings

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Listeners Also Subscribed To