31 นาที

S6 EP05 : Enhancing Performance with Multi-Source Feedback SHEE Podcast

    • การศึกษา

SHEE Podcast
Series 6: Mastering performance assessment
EP05 : Enhancing Performance with Multi-Source Feedback
SPEAKER : อ. พญ.รังสิมา ทินมณี

ทุกท่านสามารถติดตาม SHEE Podcast รายการเผยแพร่เกร็ดความรู้ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เข้าถึงได้ เข้าใจง่าย ปรับใช้ได้ในสไตล์คุณเอง
ได้ทุกวันศุกร์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน ในเวลา 20.00 น.

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Siriraj Health science Education Excellence center

SHEE Podcast
Series 6: Mastering performance assessment
EP05 : Enhancing Performance with Multi-Source Feedback
SPEAKER : อ. พญ.รังสิมา ทินมณี

ทุกท่านสามารถติดตาม SHEE Podcast รายการเผยแพร่เกร็ดความรู้ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เข้าถึงได้ เข้าใจง่าย ปรับใช้ได้ในสไตล์คุณเอง
ได้ทุกวันศุกร์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน ในเวลา 20.00 น.

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Siriraj Health science Education Excellence center

31 นาที

พ็อดคาสท์ยอดนิยมประเภทการศึกษา

คำนี้ดี
THE STANDARD
The Library
THE LIBRARY
Mission To The Moon
Mission To The Moon Media
5 Minutes Good Time
Mission To The Moon Media
6 Minute English
BBC Radio
Mission To The Moon Podcast
Mission To The Moon Media