22 episodes

START IT UP Podcast บอกเล่า และแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจสตาร์ทอัพ และแนวทางการเป็นผู้ประกอบการในยุคอินเทอร์เน็ต

START IT UP start it up

    • Business
    • 5.0, 2 Ratings

START IT UP Podcast บอกเล่า และแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจสตาร์ทอัพ และแนวทางการเป็นผู้ประกอบการในยุคอินเทอร์เน็ต

Customer Reviews

5.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

Top Podcasts In Business

Listeners Also Subscribed To