17 episodes

Podcast by ThaiPublica

ThaiPublica ThaiPublica

  • News

Podcast by ThaiPublica

  ข่าวเจาะ EP13 วิจัยกรุงศรีวิเคราะห์วิกฤติโควิดเร่ง "Megatrends"

  ข่าวเจาะ EP13 วิจัยกรุงศรีวิเคราะห์วิกฤติโควิดเร่ง "Megatrends"

  พูดคุยกับนักวิเคราะห์จากวิจัยกรุงศรี ที่ได้ออกบทวิเคราะห์ Research Intelligence ฉบับใหม่ ในประเด็น "พลิกโฉมธุรกิจหลังวิกฤตโควิด-19" ที่ประเมินว่า วิกฤตโรคระบาดครั้งนี้เป็นตัวเร่งให้กระแสต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วให้เปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญหลายอย่างทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จนอาจทำให้ธุรกิจหลายประเภทไม่สามารถแข่งขันหรืออยู่รอดได้หากยังยึดติดกับโมเดลธุรกิจรูปแบบเดิม พร้อมหาวิธีพลิกโฉมธุรกิจ รับ New Normal หลังวิกฤตโควิด-19

  กับนักวิเคราะห์อาวุโส จากวิจัยกรุงศรี ทั้ง 2 ท่าน คือ ดร.พิมพ์นารา หิรัญกสิ และคุณปัญจพัฒน์ ประสิทธิ์เดชสกุล ผ่านบทสัมภาษณ์พิเศษ โดยคุณจิระประภา กุลโชติ บรรณาธิการข่าวต่างประเทศจากไทยพับลิก้า

  อย่าลืม Subscribe กดติดตาม ที่ช่องทาง Youtube, Soundcloud, Apple Podcast, Google Podcast และ Spotify

  ดำเนินรายการโดย จิรัฐิติ ขันติพะโล

  • 43 min
  ASEAN Roundup EP03 "เลือกตั้งเมียนมา 2020 และออง ซาน ซูจี"

  ASEAN Roundup EP03 "เลือกตั้งเมียนมา 2020 และออง ซาน ซูจี"

  เมียนมากำหนดจัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 นี้ เพื่อให้ชาวเมียนมาลงคะแนนเลือกผู้แทนเข้าสภาแห่งชาติเมียนมา หรือปีดองซูลุตดอ (Pyidaungsu Hluttaw) ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรหรือปีตูลุตดอ (Pyithu Hluttaw) และสภาชาติพันธุ์หรืออาโยตาลุตดอ (Amyotha Hluttaw) และเป็นการลงคะแนนเลือกตั้ง 5 ปีหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุด ต้องจับตาว่า นาง ออง ซานซูจี ผู้นำพรรคพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (National League for Democracy: NLD) ในวัย 75 ปี ที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมา จะรักษาตำแหน่งผู้นำรัฐบาลพลเรือนในเมียนมาได้อีกครั้งหรือไม่

  • 23 min
  ข่าวเจาะ EP12 Green Recovery แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ที่คิดถึงสิ่งแวดล้อม

  ข่าวเจาะ EP12 Green Recovery แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ที่คิดถึงสิ่งแวดล้อม

  ผศ.ดร. ขนิษฐา แต้มบุญเลิศชัย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พูดถึงโอกาสทางสิ่งแวดล้อมจากสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ที่การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ทางสังคมและเศรษฐกิจ จากการระบาดของ COVID-19 ได้สร้างบทเรียนและโอกาสที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนผ่าน สู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

  ในภาวการณ์ที่จำเป็นต้องมีแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจจากภาครัฐ เพื่อช่วยพยุงไม่ให้เศรษฐกิจซบเซา Green Recovery หรือการฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม จะเป็นโอกาสที่ดี ที่รัฐจะหันมาทบทวนนโยบายทางเศรษฐกิจ สนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  อย่าลืม Subscribe กดติดตาม ที่ช่องทาง Youtube, Soundcloud, Apple Podcast, Google Podcast และ Spotify

  ดำเนินรายการโดย จิรัฐิติ ขันติพะโล

  • 31 min
  ASEAN Roundup EP2 ทางออกแรงงาน ลาว เมียนมา กัมพูชา กลับไทย

  ASEAN Roundup EP2 ทางออกแรงงาน ลาว เมียนมา กัมพูชา กลับไทย

  แรงงาน ลาว เมียนมา กัมพูชา ที่ต้องเดินทางกลับประเทศไปในช่วงการระบาดของโควิด-19 จะกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้อีกอย่างไร เมื่อผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายการกักตัว 14 วัน คนละ 1,000 บาท หรือ 14,000 ต่อคนตามมาตรการของรัฐบาล และอาจจะนำไปสู่การนำเข้าแรงงานทางช่องทางธรรม ชาติ และไทยจะเสี่ยงต่อโควิดรอบ 2 ที่จะมากับแรงงานต่างชาติที่มีถึง 4 แสนกว่าคนหรือไม่
  อาจารย์ ทรงฤทธิ์ โพนเงิน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประเทศอาเซียน และ ประเทศกลุ่มแม่น้ำโขงจะมาร่วมหาคำตอบ

  • 27 min
  ข่าวเจาะ EP11 คนรุ่นใหม่อาเซียน ใช้ทักษะดิจิตอลเอาตัวรอด COVID-19 ส่วนไทยเสี่ยงสูงกว่าค่าเฉลี่ย

  ข่าวเจาะ EP11 คนรุ่นใหม่อาเซียน ใช้ทักษะดิจิตอลเอาตัวรอด COVID-19 ส่วนไทยเสี่ยงสูงกว่าค่าเฉลี่ย

  ดร.สันติธาร เสถียรไทย หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของบริษัท SEA Group บริษัทแม่ของ Shopee, Garena และ AirPay

  ที่ล่าสุด ได้ร่วมกับ World Economic Forum ออกรายงานการสำรวจประจำปี เรื่องผลกระทบ และการปรับตัวของเยาวชน หรือคนรุ่นใหม่ในอาเซียน จาก COVID-19 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 68,000 คน ที่เป็นเยาวชน หรือคนรุ่นใหม่ที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี ซึ่งถือเป็นกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ในภูมิภาคอาเซียน

  อย่าลืม Subscribe กดติดตาม ที่ช่องทาง Youtube, Soundcloud, Apple Podcast, Google Podcast และ Spotify

  ดำเนินรายการโดย จิรัฐิติ ขันติพะโล

  • 42 min
  ASEAN Roundup EP01 ตามไปดื่มกาแฟแบบคนเวียดนาม

  ASEAN Roundup EP01 ตามไปดื่มกาแฟแบบคนเวียดนาม

  ASEAN Roundup EP01 ตามไปดื่มกาแฟแบบคนเวียดนาม

  • 32 min

Top Podcasts In News

Listeners Also Subscribed To