284 episodes

The101.world คือสื่อความรู้สร้างสรรค์ (creative knowledge media) ของทีมงาน The 101 Percent เราพยายามทำสื่อความรู้สร้างสรรค์ที่มีแก่นชีวิตและความคิด
- เป็นสื่อที่ชวนสังคมตั้งคำถามที่ ‘ใช่’ ในเรื่องสำคัญต่อชีวิต
- เป็นสื่อที่บอกเล่าเบื้องลึกเบื้องหลังของสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม
- เป็นสื่อที่มองวัฒนธรรมรอบตัวและไลฟ์สไตล์ในแง่มุมใหม่ที่ไม่มีใครเคยมอง
- เป็นสื่อที่เชื่อม ‘โลกความรู้’ เข้ากับ ‘โลกความคิดสร้างสรรค์’
- เป็นสื่อที่ทำหน้าที่ด้วยความเป็นมืออาชีพ
- เป็นสื่อที่ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และ
- เป็นสื่อที่ทำหน้าที่ ‘สื่อสาร’ ความรู้สู่สังคม

The101.world the101.world

  • News
  • 4.7, 45 Ratings

The101.world คือสื่อความรู้สร้างสรรค์ (creative knowledge media) ของทีมงาน The 101 Percent เราพยายามทำสื่อความรู้สร้างสรรค์ที่มีแก่นชีวิตและความคิด
- เป็นสื่อที่ชวนสังคมตั้งคำถามที่ ‘ใช่’ ในเรื่องสำคัญต่อชีวิต
- เป็นสื่อที่บอกเล่าเบื้องลึกเบื้องหลังของสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม
- เป็นสื่อที่มองวัฒนธรรมรอบตัวและไลฟ์สไตล์ในแง่มุมใหม่ที่ไม่มีใครเคยมอง
- เป็นสื่อที่เชื่อม ‘โลกความรู้’ เข้ากับ ‘โลกความคิดสร้างสรรค์’
- เป็นสื่อที่ทำหน้าที่ด้วยความเป็นมืออาชีพ
- เป็นสื่อที่ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และ
- เป็นสื่อที่ทำหน้าที่ ‘สื่อสาร’ ความรู้สู่สังคม

  101 In Focus Ep.40 : Defrost the Memories

  101 In Focus Ep.40 : Defrost the Memories

  10 ปีความรุนแรงและความสูญเสียในเดือน เม.ย.-พ.ค. 2553 เป็นความทรงจำที่เต็มไปด้วยบาดแผล เราจะมองย้อนอดีตเพื่อเผชิญความจริงอย่างไร

  ตั้งแต่มุมของผู้สูญเสียครอบครัวที่ออกมาทวงถามความยุติธรรม แกนนำ นปช. ที่อาจต้องเผชิญวาทกรรมเผาบ้านเผาเมืองไปทั้งชีวิต ไปจนถึงความเข้าใจในการปกป้องสิทธิมนุษยชนและป้องกันวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิด กระทั่งมุมมองเรื่องภาวะตาสว่างกับการใช้ภาษาในการต่อต้าน และการตีโจทย์ใหม่ในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย

  101 in Focus สัปดาห์นี้ ชวนมารำลึกความทรงจำจากเหตุสลายชุมนุม เม.ย. - พ.ค. ปี 53 จากผลงานใน Spotlight: Defrost the Memories

  ดำเนินรายการโดย วิลาวัณย์ บุญเกื้อกุลวงษ์ และธิติ มีแต้ม

  ……….

  อ่านเพิ่มเติม: https://www.the101.world/defrost-the-memories/

  • 56 min
  101 One-On-One Ep.143 | ตอบโจทย์สู้ความเหลื่อมล้ำ-ต้านการผูกขาด-สร้างความยั่งยืน ยุค COVID-19

  101 One-On-One Ep.143 | ตอบโจทย์สู้ความเหลื่อมล้ำ-ต้านการผูกขาด-สร้างความยั่งยืน ยุค COVID-19

  ถ้ายึดคนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต แรงงาน และผู้บริโภค เป็นตัวตั้ง เราจะสู้ COVID-19 ด้วยนโยบายที่เข้าอกเข้าใจและเห็นหัวประชาชนอย่างไร

  ถ้าเราไม่ได้สนใจแค่อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ให้ความสำคัญกับการจัดการความเหลื่อมล้ำ การต่อสู้การผูกขาด และการสร้างความยั่งยืน หน้าตาของนโยบายสู้ COVID-19 ของสังคมไทยควรจะออกมาแบบไหน

  101 สนทนากับ "สฤณี อาชวานันทกุล" กรรมการผู้จัดการด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด ผู้ทำงานความคิด-เขียน-แปล-วิจัย เพื่อปลูกธุรกิจยั่งยืนในสังคมไทย

  ดำเนินรายการโดย ปกป้อง จันวิทย์ บรรณาธิการบริหาร The101.world

  • 1 hr 11 min
  101 One-On-One Ep.141 | ‘1 ทศวรรษ ล้อมปราบเสื้อแดง ความตายปลุกความจริง’ กับ พวงทอง ภวัครพันธุ์

  101 One-On-One Ep.141 | ‘1 ทศวรรษ ล้อมปราบเสื้อแดง ความตายปลุกความจริง’ กับ พวงทอง ภวัครพันธุ์

  101 One-on-One ep.141 : ‘1 ทศวรรษ ล้อมปราบเสื้อแดง ความตายปลุกความจริง’ กับ พวงทอง ภวัครพันธุ์

  เหตุการณ์ชุมนุมของคนเสื้อแดงเพื่อขับไล่รัฐบาลในเดือน เม.ย. – พ.ค. 2553 กลายเป็นประวัติศาสตร์ระยะใกล้ที่สังคมไทยกล้ำกลืน ลืมไม่ได้ จำไม่ลง

  ทำไมการใช้กำลังล้อมปราบกลางเมืองที่รุนแรงที่สุดจึงเกิดขึ้นกลางเมือง สังคมไทยจำคนเสื้อแดงอย่างไร ที่ทางของขบวนการอยู่ตรงไหนของประวัติศาสตร์ประชาธิปไตย ทหารเปลี่ยนไปแค่ไหนในการเมืองมวลชน และอะไรคือบทเรียนใหญ่ของสังคมไทยในปัจจุบันสำรวจข้อเท็จจริงของเหตุการณ์และวิเคราะห์พลวัตของหนึ่งในขบวนการการเมืองมวลชนที่ใหญ่ที่สุดของไทย

  สนทนากับ รศ.ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์ จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในทีมงานศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุม กรณี เม.ย.-พ.ค. 53

  วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.00 น.
  ดำเนินรายการโดย อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา

  • 1 hr 36 min
  101 One-On-One Ep.142 | เขตใช้กระสุนจริง vs. เขตใช้ประชาธิปไตย กับ สมบัติ บุญงามอนงค์

  101 One-On-One Ep.142 | เขตใช้กระสุนจริง vs. เขตใช้ประชาธิปไตย กับ สมบัติ บุญงามอนงค์

  :: podcast :: 101 One-On-One Ep.142 : เขตใช้กระสุนจริง vs. เขตใช้ประชาธิปไตย - สมบัติ บุญงามอนงค์

  ครบ 1 ทศวรรษ เหตุการณ์สลายการชุมนุมเดือน เมษาฯ - พฤษภาฯ 2553 ทัศนะและการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของมวลชนเสื้อแดงให้บทเรียนอะไรกับสังคมไทย

  101 สนทนากับ สมบัติ บุญงามอนงค์ นักคิดและนักกิจกรรมทางสังคม ผู้สร้างนวัตกรรมในการท้าทายเผด็จการมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทย ไล่เรียงตั้งแต่ภาพจำในการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ ไปจนกระทั่งว่าอะไรคือโจทย์ใหม่สำหรับการต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตย

  ดำเนินรายการโดย ธิติ มีแต้ม บรรณาธิการ The101.world

  • 50 min
  101 In Focus Ep.39 : This is my Family

  101 In Focus Ep.39 : This is my Family

  “ครอบครัวไม่ใช่สถาบัน แต่เป็นชุดความสัมพันธ์”

  ในโลกยุคใหม่ วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปจากตัวเลขเศรษฐกิจและลักษณะทางสังคม ทำให้ครอบครัวไม่ถูกจำกัดด้วยกรอบนิยาม ‘พ่อ แม่ ลูก’ แบบเดิมๆ แต่เต็มไปด้วยความหลากหลาย ทั้งครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวผู้สูงอายุที่เพิ่งมาอยู่ด้วยกันยามชรา ครอบครัวแหว่งกลาง คู่รักเพศเดียวกัน คนที่เลือกจะอยู่คนเดียว ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็นความสัมพันธ์อันแสนสุข

  101 in Focus สัปดาห์นี้ จึงขอชวนคุณผู้ฟังไปมองภาพครอบครัวด้วยสายตาแบบใหม่ จากผลงานใน Spotlight ‘This is My Family – ครอบครัวไทยยุคไร้นิยาม’

  ดำเนินรายการโดย วิลาวัณย์ บุญเกื้อกุลวงษ์

  • 30 min
  101 One-On-One Ep.140 | “จีนในสมรภูมิ COVID-19” กับ วาสนา วงศ์สุรวัฒน์

  101 One-On-One Ep.140 | “จีนในสมรภูมิ COVID-19” กับ วาสนา วงศ์สุรวัฒน์

  :: podcast :: 101 One-On-One Ep.140 : “จีนในสมรภูมิ COVID-19” – วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ ::

  วิกฤตโควิดเผยให้เห็นสภาพปัญหาอะไรในจีนบ้าง และจีนรับมือกับความท้าทายเหล่านั้นอย่างไร?

  101 สนทนากับ วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ จากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำรวจความท้าทายที่ประเทศมหาอำนาจต้องเจอ ทั้งบทเรียนการรับมือโควิด สังคม การเมือง และเศรษฐกิจของจีนที่เปลี่ยนไปจีนกับการประท้วงในฮ่องกง ไปจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จีน-อเมริกา และศึกทวิตภพ “พันธมิตรชานม”

  ดำเนินรายการโดย ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์ กองบรรณาธิการ The101.world

  • 1 hr 9 min

Customer Reviews

4.7 out of 5
45 Ratings

45 Ratings

Kritxz ,

ประทับใจ

ขอบคุณที่มี Podcast ดีๆสาระเน้นๆให้ฟังนะครับ จะสนับสนุนต่อไป

Top Podcasts In News

Listeners Also Subscribed To