40 episodes

Demokrasi ve insan hakları alanında çıkan son raporlar ne diyor? Eleştirel barış çalışmaları ve geçiş dönemi adaleti alanında güncel çalışmalar neler? Farklı halkların barış deneyimlerinden ne öğrenebiliriz? Bölgemizde mağdurun ve madunun özneleştiği tabandan doğru gelişen siyasal süreçleri nasıl anlamalı, nasıl yorumlamalıyız? Demokrasi, Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği (DEMOS), bu sorular aracılığıyla Türkiye’de ve dünyada çatışma ve barış, insan hakları, geçiş dönemi adaleti, hafıza ve kimlik gibi konularda ana akım olana eleştirel bakış açıları sunuyor. #DEMOStanSesler

DEMOS'tan Sesler DEMOS Araştırma Derneği

  • Science
  • 5.0 • 4 Ratings

Demokrasi ve insan hakları alanında çıkan son raporlar ne diyor? Eleştirel barış çalışmaları ve geçiş dönemi adaleti alanında güncel çalışmalar neler? Farklı halkların barış deneyimlerinden ne öğrenebiliriz? Bölgemizde mağdurun ve madunun özneleştiği tabandan doğru gelişen siyasal süreçleri nasıl anlamalı, nasıl yorumlamalıyız? Demokrasi, Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği (DEMOS), bu sorular aracılığıyla Türkiye’de ve dünyada çatışma ve barış, insan hakları, geçiş dönemi adaleti, hafıza ve kimlik gibi konularda ana akım olana eleştirel bakış açıları sunuyor. #DEMOStanSesler

  Barış Akademisyenleri (Konuk: Gülçin Karabağ)

  Barış Akademisyenleri (Konuk: Gülçin Karabağ)

  Bu podcastte iki ihraç akademisyen Barış Akademisyenlerini konuşuyoruz. 2012 yılından beri barış hakkı savunuculuğu yapan Barış Akademisyenleri, Ocak 2016’da “Bu suça ortak olmayacağız” isimli Barış Bildirisi ile Kürt coğrafyasında yaşanan çatışmaların durdurulması için çatışmasızlık çağrısı yaptılar. Bu eylemleri ile tanınır olan Barış Akademisyenleri, sonrasında KHK ile ihraç edilme, ağır ceza mahkemelerinde yargılanma, sürgüne gönderilme, emekliliğe ve istifaya zorlanma gibi pek çok zorlama, baskı ve hak ihlaline maruz kaldılar.

  Bu podcastte Yıldız Teknik Üniversitesi’nde çalışırken imza atan ve sonrasında KHK ile ihraç edilen Gülçin Karabağ ile Barış Akademisyenleri öykülerimizi konuştuk. Hem bizi imza atmaya iten saiklerimizden, hem sonrasında yaşadıklarımızdan hem de Kürt meselesinde barışa dair sohbet ettik. Kişisel olduğu kadar kamusal olan bu öykülerimizi paylaştığımız sohbetimiz samimi ve duygusal oldu.

  Barış Akademisyenleri ile ilgili daha detaylı bilgi için: https://barisicinakademisyenler.net

  Görüşlerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden #DEMOStanSesler etiketi ile paylaşmayı unutmayın!

  #barışakademisyenleri  #busuçaortakolmayacağız  #barışhakkı  #barıştalebininarkasındayız

  Müzik: Front Runner - Blue Dot Sessions

  Bu podcast Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği (festr.org) desteğiyle hazırlanmaktadır.

  • 40 min
  Barış Gazeteciliği (Konuk: Öznur Değer)

  Barış Gazeteciliği (Konuk: Öznur Değer)

  Bu podcastte editör ve muhabirlerin barış beklentilerini artıran tercihler yaptığı durumlarda ortaya çıkan barış gazeteciliğini Jinnews muhabiri Öznur Değer ile konuşuyoruz. Makalelerin nasıl tasarlanacağı ve kullanılan kelimelerin dikkatle seçilmesi de dâhil olmak üzere temel iyi gazetecilik ilkelerinden ödün vermeden barışa elverişli, barış girişimlerini ve arabulucuları destekleyici bir ortam oluşturmanın gazetecilikle olan bağını tartışıyoruz. Görüşlerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden #DEMOStanSesler etiketi ile paylaşmayı unutmayın!

  #barışgazeteciliği #barış #haberdili #özgürbasın

  Müzik: Front Runner - Blue Dot Sessions

  Bu podcast Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği (festr.org) desteğiyle hazırlanmaktadır.

  • 27 min
  Mağdur Merkezli Geçiş Dönemi Adaleti

  Mağdur Merkezli Geçiş Dönemi Adaleti

  Geçiş Dönemi Adaleti serisinin bu bölümünde, geçiş dönemi adaletinde mağdur merkezli yaklaşımı konuşuyoruz. Çatışmadan etkilenenlerin şekillendirdiği ve etkin rol aldığı bir geçiş dönemi adaleti sürecinin önemini ve sivil toplumun rolünü tartışırken Nepal ve Irak deneyimlerine de değiniyoruz.

  Görüşlerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden #DEMOStanSesler etiketi ile paylaşmayı unutmayın!

  #GeçişDönemiAdaleti #MağdurHareketleri #SivilToplum

  DEMOS'tan Sesler, Resmî Geçiş Dönemi Adaleti Mekanizmaları, 2020, https://anchor.fm/demostansesler/episodes/Odamzdakiler-5-Gei-Dnemi-Adaleti-I---Resm-Mekanizmalar-ekcn0p

  Gready, Paul, and Simon Robins. 2017. Rethinking civil society and transitional justice: Lessons from social movements and ‘new’ civil society. The International Journal of Human Rights 21 (7): 956-75.

  Robins, Simon. 2009. Whose voices? understanding victims' needs in transition: Nepali voices: Perceptions of truth, justice, reconciliation, reparations and the transition in Nepal: By the international centre for transitional justice and the advocacy forum, march 2008. Journal of Human Rights Practice 1 (2): 320-31.

  Bu podcast Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği (festr.org) desteğiyle hazırlanmaktadır.

  Müzik: Front Runner - Blue Dot Sessions

  • 32 min
  Yerelden Barıştırma Pratikleri

  Yerelden Barıştırma Pratikleri

  Bu podcastte yerelden barıştırma pratiklerini konuşuyoruz. Diyarbakır’da enformel arabulucu olan Rûsipîlerin (ak sakallı, ak yüzlü) barıştırma pratikleri konusunu ve toplumsal cinsiyet boyutunu anlatıyoruz. Mikro çatışma olarak tanımlanan öldürme, yaralama, kız kaçırma, aile içi çatışma, alacak verecek çatışması ve arazi çatışmaları gibi çatışma türlerinin arabuluculuk mekanizması ile nasıl çözüldüğüne odaklanıyoruz. Geleneksel bir barıştırma yöntemi olan Rûsipîliğin Kürt siyasi partilerinin çatısı altında yaşadığı dönüşümü ve bu mekanizmanın kriminalize edildiği gibi resmi hukuka “paralel” veya “alternatif” olup olmadığını tartışıyoruz.

  Görüşlerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden #DEMOStanSesler etiketi ile paylaşmayı unutmayın!

  #çatışmadönüşümü #yereldenbarış #rûsipî  #enformelarabuluculuk #toplumsalcinsiyet

  Müzik: Front Runner - Blue Dot Sessions

  Bu podcast Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği (festr.org) desteğiyle hazırlanmaktadır.

  • 27 min
  Geçmişle Yüzleşme ve LGBTİ+'lar

  Geçmişle Yüzleşme ve LGBTİ+'lar

  Geçiş Dönemi Adaleti serisinin Onur Haftası’na özel bu bölümünde, LGBTİ+’ların geçmişle yüzleşme süreçlerindeki görünürlüğünü konuşuyoruz. Son 10 yılda tartışılmaya başlanan bu alanın ortaya çıkışı, sivil toplum, akademi ve uygulamada gelişmelerin yanı sıra Peru, Ekvador ve Kolombiya deneyimlerine bakıyoruz. LGBTİ+ hareketin ve öz örgütlerin Türkiye’de olası bir geçmişle yüzleşme sürecinde oynayabileceği role ve başka ülke deneyimlerinde sık karşılaşılan güçlüklere de değiniyoruz.

  Görüşlerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden #DEMOStanSesler etiketi ile paylaşmayı unutmayın!

  #GeçişDönemiAdaleti #GeçmişleYüzleşme #LGBTİ+ #OnurHaftası2022

  DEMOS'tan Sesler, Resmî Geçiş Dönemi Adaleti Mekanizmaları, 2020, https://anchor.fm/demostansesler/episodes/Odamzdakiler-5-Gei-Dnemi-Adaleti-I---Resm-Mekanizmalar-ekcn0p

  DEMOS'tan Sesler, Geçiş Dönemi Adaleti ve Toplumsal Cinsiyet, 2021, https://anchor.fm/demostansesler/episodes/Odamzdakiler-8-Gei-Dnemi-Adaleti-II---Toplumsal-Cinsiyet-erq7eq

  Hakikat, eşitlik ve adalet için buradayız!, 2022, https://demos.org.tr/hakikat-esitlik-ve-adalet-icin-buradayiz/

  Atalay Göçer & Aysel Fidan, Savaşta ve Barışta LGBTİ+’lar : Geçiş Dönemi Adaletine Diyarbakır’dan Bakmak, DEMOS Blog, 2021, https://demos.org.tr/savasta-ve-barista-lgbtilar-gecis-donemi-adaletine-diyarbakirdan-bakmak/

  Güley Bor, Geçiş Dönemi Adaletinde Sivil Toplum Nasıl Bir Rol Oynayabilir?, DEMOS Blog, 2022, https://demos.org.tr/gecis-donemi-adaletinde-sivil-toplum-nasil-bir-rol-oynayabilir/

  Nisan Alıcı, Nasıl Bir Geçiş Dönemi Adaleti Hayal Ediyoruz?, DEMOS Blog, 2021, https://demos.org.tr/nasil-bir-gecis-donemi-adaleti-hayal-ediyoruz/

  Onur Bakıner, Kolombiya’da Silahlar Susarken: Barış İçin Özel Yargı, Hafıza Merkezi, 2016, https://hakikatadalethafiza.org/kolombiyada-silahlar-susarken-baris-icin-ozel-yargi/

  Serhat Tutkal, Kolombiya Barış Sürecinde Son Durum, DEMOS Blog, 2020, https://demos.org.tr/kolombiya-baris-surecinde-son-durum/

  Yıldız Tar, LGBTİ+ Hareketinde Barışın Patikaları (1): Adı Konmamış Bu Savaşta…, DEMOS Blog, 2022, https://demos.org.tr/lgbti-hareketinde-barisin-patikalari-1-adi-konmamis-bu-savasta/

  Bu podcast Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği (festr.org) desteğiyle hazırlanmaktadır.

  Müzik: Front Runner - Blue Dot Sessions

  • 23 min
  Zorla Kaybetmeler ve Cumartesi Anneleri (Konuk: Maside Ocak)

  Zorla Kaybetmeler ve Cumartesi Anneleri (Konuk: Maside Ocak)

  17-31 Mayıs Kayıplar Haftasına özel bu bölümümüzde 27 Mayıs 1995'ten bu yana her cumartesi günü Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemleri düzenleyerek gözaltında kaybolan ve faili meçhul cinayetlere kurban giden yakınlarının faillerini arayan ve hakikat ile adalet talep eden Cumartesi İnsanlarından Maside Ocak’ı ağırlıyoruz. YayındaTürkiye’de zorla kaybetmeler gerçeğini, kayıp yakınlarının tanıklıklarını, Cumartesi İnsanları’nın bir araya gelme ve dayanışma pratiklerini konuşuyoruz. 

  Görüşlerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden #DEMOStanSesler etiketi ile paylaşmayı unutmayın!

  #CumartesiAnneleri #Cumartesiİnsanları #KayıplarHaftası #Cezasızlık

  Müzik: Front Runner - Blue Dot Sessions

  Bu podcast Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği (festr.org) desteğiyle hazırlanmaktadır.

  • 26 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
4 Ratings

4 Ratings

femine bronte ,

Çok aydınlatıcı

Bu podcasti birkaç sebepten dolayı çok beğendim. Bu konularla ilgili olanlar için bile brand new sayılabilecek bilgiler vermesi ve hep eleştirel bir yerden bakması. Kurban- fail, toplumsal cinsiyet konularındaki kategorilerin akışkanlığı gibi en kritik noktalara değinilmesi ve argümanların güçlülüğü dikkati hep en top seviyede tutmayı başarıyor. Bunun yanında hiç yorucu olmaması artı bir özellik. Dinleyici bir lecture dinliyormuş gibi hissetmiyor ve konuşmalar oldukça doğal akıyor. Kullanılan Türkçe’nin kalitesi de dinleyiciyi yormayan ve hayran bırakan cinsten. Bu işe devam edilmeli!

Top Podcasts In Science

Podbee Media
AkademikLink
Evrim Ağacı
Bi Aile Meselesi
Açık Radyo 95.0
BBC Radio 4