7 min

อยากเริ่มธุรกิจ แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดี | เปิดเกมธุรกิจ EP 2 Krungsri Plearn เพลิน Podcast

    • Education

อยากเริ่มธุรกิจนะ แต่ไม่เจอไอเดียดีๆ สักที? หากคุณคิดไม่ออกว่าจะทำธุรกิจอะไรดี ชวนฟัง 3 ผู้เชี่ยวชาญเรื่องธุรกิจพูดคุยกันในประเด็น อยากเริ่มธุรกิจ แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดี ที่มาพร้อมคำแนะนำดีๆ ในการมองหาไอเดียธุรกิจ เช่น เราจะหาไอเดียธุรกิจเจอได้ยังไง แล้วจะทำยังไงให้ธุรกิจของเราเป็นที่จดจำ!

อยากเริ่มธุรกิจนะ แต่ไม่เจอไอเดียดีๆ สักที? หากคุณคิดไม่ออกว่าจะทำธุรกิจอะไรดี ชวนฟัง 3 ผู้เชี่ยวชาญเรื่องธุรกิจพูดคุยกันในประเด็น อยากเริ่มธุรกิจ แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดี ที่มาพร้อมคำแนะนำดีๆ ในการมองหาไอเดียธุรกิจ เช่น เราจะหาไอเดียธุรกิจเจอได้ยังไง แล้วจะทำยังไงให้ธุรกิจของเราเป็นที่จดจำ!

7 min

Top Podcasts In Education

Dr. Jordan B. Peterson
Jordan Harbinger
Ashley Corbo
Rich Roll
Natasha Graziano
TED