29 episodes

Lärarkollegorna Cicci och Jimmy med ett brinnande intresse för ungdomar med särskilda behov diskuterar specialpedagogik och anpassningar inom skolan. Vi hoppas kunna ge en kunskap om undervisning, anpassningar och relationer i skolan. Lyssna gärna på vår podcast!

Anpassa Skolan Cicci Agestrand och Jimmy Svensson

  • Education

Lärarkollegorna Cicci och Jimmy med ett brinnande intresse för ungdomar med särskilda behov diskuterar specialpedagogik och anpassningar inom skolan. Vi hoppas kunna ge en kunskap om undervisning, anpassningar och relationer i skolan. Lyssna gärna på vår podcast!

  29. Tipsen vi aldrig fick när vi började som lärare (del 1/2). 20201012.

  29. Tipsen vi aldrig fick när vi började som lärare (del 1/2). 20201012.

  Här kommer de tips och råd vi önskade att vi själva fått när vi började som lärare.
  Del 1/2.

  => Kalender
  => Elevhälsan
  => Betygsättning
  => Skolans skelett
  => Förtroendekapital och fyrkantighet
  => Elever utanför mallen

  • 23 min
  28. Vi önskar oss andra elever. 20200524.

  28. Vi önskar oss andra elever. 20200524.

  Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser?
  En fördjupad nylägesanalys av en gymnasieskola.

  Vi sammanfattar rapporten från forskningsinstitutet Ifous (feb 2020).

  Trots en treårig insats från Skolverket, Samverkan för bästa skola, så sjönk andelen elever med gymnasiexamen varje år på ett program på gymnasieskolan. Varför?

  Utvecklingsområden utifrån analysen:
  - Ansvar för elevens lärande och relationen till eleven.
  - Synliggöra och kontinuerligt utveckla undervisningens kvalitet.
  - Bedriva långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete.

  Mest anmärkningsvärt enligt oss var att analysen visade att:
  Man önskade i princip andra elever istället för att utgå från de elever man har.

  Länk till rapporten:
  https://www.ifous.se/app/uploads/2020/02/202001-Ifous-Fokuserar-Frdjupad-nulgesanalys-H.pdf

  Länk till vårt Patreon:
  https://www.patreon.com/anpassaskolan

  • 23 min
  27. "Fråga hur vi mår, inte hur det går". 20200305

  27. "Fråga hur vi mår, inte hur det går". 20200305

  Skolkurage -"Fråga hur vi mår, inte hur det går"

  Vi sammanfattar en rapport från organisationen Maskrosbarn (2019)

  En stor grupp av elever i skolan är gruppen som växer upp med föräldrar som har missbruk, psykisk ohälsa eller ett våldsamt beteende.
  Det uppskattas att det är ca 5-6 elever i varje klass som lever i utsatta hemförhållanden. Dessa elever kan bli en riskgrupp om de inte får rätt stöttning.

  Vi går igenom hur du som personal i skolan kan upptäcka, bemöta och hjälpa dessa elever.

  Elevhälsans roll
  Sekretess
  Relationens betydelse
  Samarbete med externa aktörer (socialtjänst, BUP, polis etc)
  Överlämning mellan stadier
  Feltolkningar av beteende och symtom
  Ansvar och resurser

  Utifrån rapporten ger vi er råd vad dessa elever vill ha av skolan.


  Länkar:

  https://vuxen.maskrosbarn.org/wp-content/uploads/2019/10/Ladda-ner-rapporten-här.pdf

  https://vuxen.maskrosbarn.org/wp-content/uploads/2019/11/Lärarmaterial-för-att-upptäcka-och-stötta-elever-som-har-det-jobbigt-hemma.pdf

  https://vuxen.maskrosbarn.org/wp-content/uploads/2015/04/RapportenMaskrosbarn.pdf

  https://vuxen.maskrosbarn.org/offentlig-sektor/rapporter-bocker/

  • 22 min
  26. Matematikundervisningens framgångsmetoder. 20191202.

  26. Matematikundervisningens framgångsmetoder. 20191202.

  Vi pratar om vad som fungerar bra utifrån forskning inom matematikundervisning.

  Ska vi bara fokusera på färdighetsträning eller?
  Hur kan du som mattelärare förändra din undervisning på ett enkelt sätt.
  Färdighetsträning och kreativ matematik, vad funkar?
  Vad är pseudodyskakyli?
  Anpassningar i klassrummet.

  Vi har även i detta avsnitt samarbete med det digitala hjälpmedlet Matteappen som finns för grundskolan.
  Olika metoder för olika elever?
  Hur du kan individanpassa din undervisning?
  www.matteappen.se


  Lärande i matematik
  Avhandling av Yvonne Liljekvist. Karlstads universitet
  Länk: http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:696528/FULLTEXT01.pdf

  • 26 min
  25. Ny termin! Viktiga tips för ett tryggt klassrum. 20190916

  25. Ny termin! Viktiga tips för ett tryggt klassrum. 20190916

  Ny termin och vad bör du tänka på för att skapa trygghet och förutsägbarhet för alla elever?

  Du kommer ha elever med psykisk ohälsa eller funktionsvariation i klassrummet. I detta avsnitt ger vi dig tips för hur du kan hjälpa dessa på enklast sätt och därigenom skapa trygghet för alla i ditt klassrum

  I en vanlig klass kan du ha allt från elever med social problematik, ätstörning, social fobi, stark ångest, eller olika former av funktionsvariationer ex adhd eller autism.
  Oavsett svårighet så kan du ha hjälp av att kunna lite knep.
  Det är bra om du redan i början av ditt läsår har en plan för dessa situationer för de kommer uppstå förr eller senare.

  Exempel och tips ur verkligen:

  Elev vill alltid gå in tidigare i klassrummet och sitta på samma plats.
  Elev kommer ofta/alltid för sent till dina lektioner.
  Elev har ofta på sig luva/hörlurar i klassrummet.
  Elev meddelar ofta att den har ont i magen och inte kan delta.
  Elev tappar koncentrationen efter några minuter eller kommer inte igång alls.

  Kom ihåg 3 saker:

  1. Relationen

  2. Fråga eleven/eleverna

  3. Tydlig lektionsstruktur


  Stödmallar:

  https://specialpedagogpagymnasiet.blog

  • 25 min
  24. Vad är differentierad undervisning egentligen? 20190611.

  24. Vad är differentierad undervisning egentligen? 20190611.

  Vi hjälper er att reda ut hur du kan differentiera din undervisning utifrån fem ledord:
  -Tempo
  -Nivå
  -Omfång
  -Metod
  -Intresse

  Om du designar dina lektioner utifrån dessa punkter skapar du delaktighet hos alla elever och du får en mer varierad undervisning som skapar lärmiljöer som fler kan delta i.

  Att diskutera

  1. Hur skapar du lärmiljöer för differentiering i klassrummet

  2. Fundera över vilka utmaningar du har i en av dina klasser och hur du redan i planeringen skulle kunna förebygga dessa?

  3. Vilka förändringar skulle du kunna göra i din undervisning som skulle gynna alla dina elever?


  Länkar:
  https://specialpedagogen.blog/2018/01/21/differentierad-undervisning-istallet-for-individanpassningar-nagra-exempel-for-kollegiala-reflektioner/

  https://1larare.svedala.se/differentierad-undervisning-med-ord-och-begrepp-som-utgangspunkt/

  https://www.gothiafortbildning.se/artiklar/skola/Helena-Wallberg-Lektionsdesign

  • 21 min

Top Podcasts In Education

Listeners Also Subscribed To