55 episodes

Allt om datadriven produktutveckling, experiment och product-led growth med Joni Lindgren och Jasmin Yaya på scilla.studio.

Datadrivet Joni Lindgren & Jasmin Yaya

  • Technology
  • 5.0 • 1 Rating

Allt om datadriven produktutveckling, experiment och product-led growth med Joni Lindgren och Jasmin Yaya på scilla.studio.

  Vilka experiment kan vi lita mest på?

  Vilka experiment kan vi lita mest på?

  I veckans avsnitt av Datadrivet går Joni och Jasmin igenom hierarki av bevis och hur vi ska veta vilka experiment vi kan lita mest på. Vilket typ av test och vilka testmetoder som används spelar stor roll när man överväger bevistyngden i resultatet av ett test eller experiment.
  Här presenteras en hierarki för hur man ska veta hur starkt ett bevis är.


  Expertåsikter
  Att förlita sig på expertåsikter eller "best-practice" inom branschen är inte alltid tillräckligt för att bevisa att din idé kommer att fungera. Expertåsikter kommer från (ibland) en självutnämnd expert och dessa åsikter behöver nödvändigtvis inte fungera på din produkt.
  Användarundersökningar
  Användarundersökningar genom att till exempel intervjua en fokusgrupp eller bjuda in användare till ett test, ger insikt i varför användare upplever problem eller känner osäkerhet. Men eftersom det bara rör sig om ett fåtal personer är det svårt att dra slutsatser om hur representativt detta är för en större användargrupp.
  Du kan få reda på varför ett problem uppstår, men du pratar bara med ett fåtal personer. Bevistyngden är bättre än expertåsikter eller best practice - men det är fortfarande för riskabelt att gå all in på en idé baserat på vad en handfull användare har sagt.
  Data & science
  Här kommer bevisföring man kan satsa pengar på: data. Kolla i ditt webbanalysverktyg och se hur användarna beter sig i verkligheten. Att kolla senaste 4 veckorna räcker - historisk data behöver inte alls betyda framtida beteenden. Här kan vi se varifrån trafiken kommer, vilka devices som används, hur användarna beter sig första veckan, konverteringsgrad, etc.
  A/B-tester
  Kronjuvelen av bevis. A/B-tester görs i realtid och man jämför inte före och efter. Test A och test B utspelar sig i samma tid och i samma situation - slumpen avgör vilken version användaren får. Efter några veckor kan man se en signifikant skillnad i resultat mellan A och B.
  Metaanalys
  Sista steget och bossen av bevis-hierarkin: metaanalysen. Här helgarderar du dig genom att A/B-testa A/B-testet. Om ett A/B-test visar sig stödja en viss hypotes, så verifierar man resultatet genom att köra fler test på samma hypotes. Är det inte lite för mycket hängslen och livrem, kan man ju fråga sig? Här spelar ju såklart storleken på bolaget en roll. Grundargumentet för att testa först är att minimera risk. Man minimerar risk genom att verkligen satsa resurser på det som visar sig ha störst potential.

  Datadrivet är en podd av scilla.studio. Vill du ha hjälp med att komma igång med experiment i ditt team? Hör av dig till oss på scilla.studio eller på Linkedin. Vill du vara med och berätta om hur ditt företag jobbar med att jobba datadrivet? Hör av dig till oss på Linkedin: Vi som leder podden heter Joni Lindgren och Jasmin Yaya.


  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/datadrivet/message

  • 22 min
  9 smarta Chrome Extensions för Product Managers

  9 smarta Chrome Extensions för Product Managers

  I veckans avsnitt pratar Jasmin och Joni om något väldigt konkret: verktyg. Här kommer 9 stycken Chrome extension som gör livet lite enklare för en Product Manager.


  Go Full page
  Det enklaste sättet att ta en full page-printscreen av ditt webbläsarfönster.
  What Runs
  Se vad som körs på hemsidor du besöker. Frameworks, CMS, analysverktyg, Wordpress Plugins, Fonts, osv.
  I don’t care about cookies
  Levererar en internetupplevelse som internet var innan GDPR. Tar bort alla cookies-rutor från nästan alla hemsidor du besöker.
  Page Load Time
  Mäter sidladdningstiden och visar den i verktygsfältet.
  Browser Stack
  Testa din webbsida på vilken dator, mobil, webbläsare eller device som helst.
  Loom
  Kommunicera med videos. Spela in din skärm med ett klick och dela inspelningen via länk till vem som helst.
  Color Picker
  Undrar du vilka hexkoder som används? Se och kopiera färgkoder från vilken hemsida som helst.
  Grammarly
  Hjälper till med grammatik, stavning och tonalitet i realtid när du skriver online.
  Natural reader to speech
  Lyssna istället för att läsa email, webbsidor och PDF-filer, och så vidare.

  Datadrivet är en podd av scilla.studio. Vill du ha hjälp med att komma igång med experiment i ditt team? Hör av dig till oss på scilla.studio eller på Linkedin. Vill du vara med och berätta om hur ditt företag jobbar med att jobba datadrivet? Hör av dig till oss på Linkedin: Vi som leder podden heter Joni Lindgren och Jasmin Yaya.


  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/datadrivet/message

  • 8 min
  “Hur många experiment ska vi köra då?”

  “Hur många experiment ska vi köra då?”

  I veckans avsnitt svarar Joni på en lyssnarfråga: HUR många experiment ska man göra egentligen? Det korta svaret: så många som det går. Ju fler tester du gör, desto fler och snabbare insikter.

  I verkligheten är det såklart annorlunda. Joni och Jasmin delar upp teamen i fyra olika mognadsstadier, från "infant"-fasen där man genomför ungefär ett till fem experiment i månaden, till det ultimata drömscenariot där man kan genomföra upp emot tusen experiment per år. Att testa en sak i månaden är definitivt bättre än att inte testa alls, men eftersom endast 10-20% av alla idéer fungerar är det viktigt att ha som målsättning att genomföra så många experiment som möjligt.

  För att genomföra bra experiment krävs det en analytiker i teamet som kan sätta upp tester och analysera resultaten kontinuerligt, utvecklare som kan bygga experimenten och UX-designers som kan designa experimenten. Och helst någon som leder teamet. Men kanske viktgast av allt: ett snabbfotat team med många olika kompetenser.

  Sedan kommer såklart följdfrågan: om ett experiment har visat sig vara framgångsrikt, vem ska då fullfölja idén - experiment-teamet eller någon annan?  Datadrivet är en podd av scilla.studio. Vill du ha hjälp med att komma igång med experiment i ditt team? Hör av dig till oss på scilla.studio eller på Linkedin. Vill du vara med och berätta om hur ditt företag jobbar med att jobba datadrivet? Hör av dig till oss på Linkedin: Vi som leder podden heter Joni Lindgren och Jasmin Yaya.


  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/datadrivet/message

  • 10 min
  “Testa mycket och snabbt!” — Björn Idrén, CDON

  “Testa mycket och snabbt!” — Björn Idrén, CDON

  Veckans avsnitt av Datadrivet gästas av ingen mindre än Björn Idrén, CCO på CDON. Utöver att Björn ofta använder data som ett verktyg i affären, har han även ett rätt imponerande CV: Klarna, Voi, Soundtrack Your Brand och Ericsson.

  Björn hävdar att han blir wow:ad av data nästan varje dag! Men hans stora ”kioskvältar-wow” kom när han arbetade på Voi. På Voi använde de data för att undersöka vilka platser deras användare laddade ner appen för första gången, och upptäckte att en specifik plats hade en ovanligt hög andel nya kunder.
  Och var finns det egentligen mest Voi-efterfrågan en tidig vardagsmorgon, är det mitt i city eller i Stora mossen?

  Björn berättar om fikahörnan på Klarna och varför hans analysteam slog sig ner med sina datorer exakt där.  Samtidigt som folk stod i kö för att ställa frågor till Björn och hans analytiker, hände även någonting annat. Folk började prata med varandra och fikahörnan blev en plats för ett tvärfunktionellt arbetssätt på Klarna. Demokratisera datan helt enkelt. Jasmin ger även exempel på hur hon har jobbat med så kallade ”insiktsdagar”, för att dela med sig av resultat av tester och data.

  Att göra tester bara för ”testandets skull”, kan man applicera det på allt och alla? Vad är det minsta vi måste bygga för att validera det vi tror? Och hur många stenar måste man vända för att hitta ett guldägg?
  Björn har svaret.  Datadrivet är en podd av scilla.studio. Vill du ha hjälp med att komma igång med experiment i ditt team? Hör av dig till oss på scilla.studio eller på Linkedin. Vill du vara med och berätta om hur ditt företag jobbar med att jobba datadrivet? Hör av dig till oss på Linkedin: Vi som leder podden heter Joni Lindgren och Jasmin Yaya.


  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/datadrivet/message

  • 46 min
  Konkreta exempel på Product-Led Growth

  Konkreta exempel på Product-Led Growth

  Veckans avsnitt av Datadrivet går igenom grunderna i ”Product-Led Growth”. Själva begreppet "Product-Led Growth" handlar om att ha användarna i fokus och att bygga en produkt som är så pass bra att användarna stannar kvar i den, och i bästa fall sprider användningen av produkten vidare till fler. Med andra ord: man utgår från att användarna av produkten är den största drivkraften till tillväxt.

  Detta är ett annat tillvägagångssätt än att satsa på sälj- eller marknadsföringsdriven tillväxt, där man fokuserar mer på att locka nya kunder genom att öka marknadsföringsinsatser eller anställa fler säljare.

  Hur kan en produkt som fokuserar på användarna leda till en ökad tillväxt? Joni och Jasmin ger exempel på företag som har haft framgång med product-led growth, och även exempel där det inte finns någon product-led growth.

  Själva mindsetet product-led growth har även drivit på en förändring när det kommer till hur inköp av produkter går till på ett företag. Här är Slack och Neo4j bra exempel. Anställda börjar använda tjänsten och sprider det inom företaget utan att inköparen har beslutat att det ska användas. Till slut blir användningen så utbredd att inköpet nästan blir oundvikligt, eftersom valet redan har gjorts.

  Datadrivet är en podd av scilla.studio. Vill du ha hjälp med att komma igång med experiment i ditt team? Hör av dig till oss på scilla.studio eller på Linkedin. Vill du vara med och berätta om hur ditt företag jobbar med att jobba datadrivet? Hör av dig till oss på Linkedin: Vi som leder podden heter Joni Lindgren och Jasmin Yaya.


  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/datadrivet/message

  • 16 min
  Product-Led Growth: 7 saker framgångsrika bolag har gemensamt

  Product-Led Growth: 7 saker framgångsrika bolag har gemensamt

  I veckans avsnitt har Joni gjort reserach på andras research och sammanställt sju saker som framgångsrika och produktledda företag har gemensamt. Varsågod! 
  De har en produkt som användarna kan nyttja direkt.En produkt som går att använda utan att man faktiskt behöver köpa produkten är hela förutsättningen för Product-Led Growth. Antingen genom att produkten är helt öppen, det finns en free trial, freemium tier eller en reverse trial. Användarna ska kunna testa produkten och förstå dess värde innan de köper den.  
  De jobbar konstant med att förbättra sin onboarding.
  Hur visar ett bolag sina användare hur produkten ska användas? Första mötet som användaren har med produkten - onboardingen - ska vara tydlig och enkel så att användaren snabbt förstår hur produkten fungerar. En bra onboarding ska konstant utvecklas och förfinas.
  Exempel på en bra onboarding: TypeForm.
  De har en tillgänglig faktabank om produkten.Med en övergripande faktabank om produkten kan användaren (och potentienlla användare) snabbt hitta information om hur produkten fungerar. Ju mer tekniskt komplicerad produkt, desto viktigare att ha en kunskapsbank som besvarar frågor relaterade till produkten.
  Exempel på bra faktabank: Etsy. 
  De har en demomiljö där man kan testa produkten innan köp.Vissa produkters värde visas bäst när användaren kan få testa, experimentera och uppleva den själv. I en demomiljö (eller motsvarande) kan användaren känna på produkten utan att köpa den. I vissa fall utan att ens skapa ett eget konto. En demomiljö är såklart mest fördelaktigt när det gäller komplexa produkter som kanske kräver integration eller implementering.
  Exempel på bra demomiljö: Amplitude.
  De berättar vad deras produkt kostar.Berätta bara vad produkten kostar. Det är inte farligt. 
  De skapar naturliga tillfällen där användaren kan dela produkten.”Inbyggd viralitet” handlar om att hitta naturliga tillfällen när användare vill dela produkten med andra, eftersom det är värdefullt för dem. Det vill säga: inte en marknadsföringskampanj där användare belönas för att dela med sig av produkten. Istället har själva produkten eller tjänsten en inbyggd funktion som gör att den upplevs som mer värdefull när den delas med andra.
  Exempel på bra inbyggd viralitet: Uber. 
  De gör det möjligt för användaren att köpa produkten, utan säljare.Gör köpupplevelsen smidigare och låt användaren först få uppleva produkten. Man ska kunna köpa en produkt utan att behöva prata med en säljare. Erbjud istället användaren möjligheten att testa tjänsten och få information om integration och prissättning.

  Datadrivet är en podd av scilla.studio. Vill du ha hjälp med att komma igång med experiment i ditt team? Hör av dig till oss på scilla.studio eller på Linkedin. Vill du vara med och berätta om hur ditt företag jobbar med att jobba datadrivet? Hör av dig till oss på Linkedin: Vi som leder podden heter Joni Lindgren och Jasmin Yaya.


  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/datadrivet/message

  • 12 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Technology

Lex Fridman
The New York Times
Jason Calacanis
Ben Gilbert and David Rosenthal
NPR
Gimlet