12 episodes

Demokrasi ve insan hakları alanında çıkan son raporlar ne diyor? Eleştirel barış çalışmaları ve geçiş dönemi adaleti alanında güncel çalışmalar neler? Farklı halkların barış deneyimlerinden ne öğrenebiliriz? Bölgemizde mağdurun ve madunun özneleştiği tabandan doğru gelişen siyasal süreçleri nasıl anlamalı, nasıl yorumlamalıyız? DEMOS, bu sorular aracılığıyla Türkiye’de ve dünyada çatışma ve barış, insan hakları, geçiş dönemi adaleti, hafıza ve kimlik gibi konularda anaakım olana eleştirel bakış açıları sunuyor. #DEMOStanSesler

DEMOS'tan Sesler DEMOS Araştırma Merkezi

  • Social Sciences
  • 5.0 • 1 Rating

Demokrasi ve insan hakları alanında çıkan son raporlar ne diyor? Eleştirel barış çalışmaları ve geçiş dönemi adaleti alanında güncel çalışmalar neler? Farklı halkların barış deneyimlerinden ne öğrenebiliriz? Bölgemizde mağdurun ve madunun özneleştiği tabandan doğru gelişen siyasal süreçleri nasıl anlamalı, nasıl yorumlamalıyız? DEMOS, bu sorular aracılığıyla Türkiye’de ve dünyada çatışma ve barış, insan hakları, geçiş dönemi adaleti, hafıza ve kimlik gibi konularda anaakım olana eleştirel bakış açıları sunuyor. #DEMOStanSesler

  Odağımızdakiler #7: Ortadoğu’da Çatışma Dinamikleri ve Kürt Sorunu (II)

  Odağımızdakiler #7: Ortadoğu’da Çatışma Dinamikleri ve Kürt Sorunu (II)

  İki parçadan oluşan Odağımızdakiler serisinin ikinci bölümünde Kürt sorununun bölgedeki dinamiklerle ne kadar iç içe geçtiğini göstermeyi hedefliyoruz. Geçen bölümde bıraktığımız yerden iki tartışmayı ele alıyoruz: uzun erimli bir çatışma dinamiği olarak Kürt sorunu, ve bölgede var olan diğer çatışma dinamiklerinin Kürt sorunu üzerine etkisi. Şu sorulara yanıt arıyoruz: Kürt sorunu nedir ve bölgenin sorunlu inşasıyla nasıl bir ilişkisi vardır? Bölgesel dönüşümler Kürt sorununu nasıl etkiliyor? Görüşlerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden #DEMOStanSesler etiketiyle paylaşmayı unutmayın! #KürtSorunu #OrtadoğudaÇatışmaDinamikleri #Çatışma #Barış #Ortadoğu

  Arin Savran, The Peace Process between Turkey and the Kurdistan Workers’ Party, 2009–2015, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 2020, https://doi.org/10.1080/19448953.2020.1801243

  Ayşe Zarakol, After Defeat: How the East Learned to Live with the West, Cambridge University Press, 2010

  Cale Salih & Maria Fantappie, Kurdish Nationalism at an Impasse: Why Iraqi Kurdistan Is Losing Its Place at the Center of Kurdayeti, The Century Foundation, 2019, https://tcf.org/content/report/iraqi-kurdistan-losing-place-center-kurdayeti/

  Dilar Dirik, “Overcoming the nation-state: Women’s autonomy and radical democracy in Kurdistan”, Gendering Nationalism: Intersections of Nation, Gender and Sexuality, Springer International Publishing, 2018

  Güllistan Yarkın, İnkâr Edilen Hakikat: Sömürge Kuzey Kürdistan, Kürd Araştırmaları, 2019, http://kurdarastirmalari.com/yazi-detay-nk-r-edilen-hakikat-s-m-rge-kuzey-k-rdistan-26

  Ozum Yesiltas, Rethinking the National Question: Anti-Statist Discourses within the Kurdish National Movement, Florida International University, 2014, https://digitalcommons.fiu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2318&context=etd

  Zeynep G. Çapan & Ayşe Zarakol, Turkey’s Ambivalent Self: Ontological Insecurity in ‘Kemalism’ versus ‘Erdoğanism’, Cambridge Review of International Affairs, 2019, https://doi.org/10.1080/09557571.2019.1589419

  Müzik: Front Runner - Blue Dot Sessions

  Bu podcast Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği (festr.org) desteğiyle hazırlanmaktadır.

  • 25 min
  Odağımızdakiler #6: Ortadoğu’da Çatışma Dinamikleri ve Kürt Sorunu (I)

  Odağımızdakiler #6: Ortadoğu’da Çatışma Dinamikleri ve Kürt Sorunu (I)

  İki parçadan oluşan bu Odağımızdakiler serisinin ilk bölümünde Ortadoğu’daki çatışma dinamiklerini anlamayı hedefliyoruz. Ortadoğu’daki çatışmalara kaynaklık eden ve bölgenin sorunlu tarihsel inşasından ileri gelen yapıları ve fay hatlarını anlamak, onların Türkiye’deki barış mücadelesine olası etkilerini öngörmek açısından hayati öneme sahip olduğundan, temelde şu sorulara yanıt arıyoruz: Ortadoğu’daki çatışmalara kaynaklık eden toplumsal ve siyasi yapılar neler? Bölgedeki çatışmalı konular ve alanlar birbirini nasıl etkiliyor? İktidar ilişkilerinin şekillenişi ve devletlerin tarihsel karakterleri nasıl mekanizmalar üzerine kurulu? Görüşlerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden #DEMOStanSesler etiketiyle paylaşmayı unutmayın! #KürtSorunu #OrtadoğudaÇatışmaDinamikleri #Çatışma #Barış #Ortadoğu

  Atiye Eren & Yasin Sunca, Kürt Sorunu, Türkiye’de Barış Süreçleri ve Sivil Toplum, DEMOS’tan Sesler, 2020, https://open.spotify.com/episode/48XVpvHykwUcsdDJCuyoS0?si=PdgSFqV5Qa-bP3-_yyIKPw

  Yasin Sunca, Kamran Matin ile Röportaj: “Daiş bir boşluktan doğmadı”, DEMOS, 2019, https://demos.org.tr/dais-bir-bosluktan-dogmadi/

  Edward W. Said, Oryantalizm, İrfan Yayınevi, 1998

  Andre Gunder Frank, Yeniden Doğu: Asya Çağında Küresel Ekonomi, İmge Kitabevi Yayınları, 2010

  Hamit Bozarslan, Ortadoğu’nun Siyasal Sosyolojisi, İletişim Yayınları, 2019

  Fred Halliday, The Middle East in International Relations, Cambridge University Press, 2005

  Pınar Bilgin, Regional Security in the Middle East: A Critical Perspective, Routledge, 2005

  Waleed Hazbun, “Is there a Middle East?”, The Middle East Through The Lens of Critical Geopolitics: Globalization, Terrorism and the Iraq War, Stanford University Press, 2011

  Barış Ünlü, Türklük Sözleşmesi: Oluşumu, İşleyişi ve Krizi, Dipnot Yayınları, 2018

  Müzik: Front Runner - Blue Dot Sessions

  Bu podcast Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği (festr.org) desteğiyle hazırlanmaktadır.

  • 24 min
  Odağımızdakiler #5: Geçiş Dönemi Adaleti (I) - Resmî Mekanizmalar

  Odağımızdakiler #5: Geçiş Dönemi Adaleti (I) - Resmî Mekanizmalar

  Odağımızdakiler’in bu bölümü ile geçiş dönemi adaletinin gelişimi ve amaçlarına bir giriş yaparak geçiş dönemi adaletinin dört temel ayağı olan ceza adaleti, hakikat arayışı, onarım ve kurumsal reforma dair resmî mekanizmaları konuşuyoruz. Bu bölüm ile aynı zamanda Geçiş Dönemi Adaleti serimizi başlatıyoruz. Görüşlerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden #DEMOStanSesler etiketi ile paylaşmayı unutmayın! #GeçişDönemiAdaleti #Cezasızlık #Hakikat #Onarım #KurumsalReform  Açık Toplum Vakfı, Bir Daha Asla! Geçmişle Yüzleşme ve Özür, 2013

  Democratic Progress Institute, Geçiş Dönemi Adaleti Önündeki Engeller ve Fırsatlar: Hakikat ve Uzlaşma Komisyonları, 2013,

  https://www.democraticprogress.org/wp-content/uploads/2012/10/TRC-Paper-Turkish.pdf

  International Center for Trasitional Justice, Geçiş Dönemi Adaleti Hakkında (çev. Hafıza Merkezi), https://hakikatadalethafiza.org/hafiza-merkezi-hakkinda/gecis-donemi-adaleti-hakkinda/

  Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun Ciddi İhlalleri ile Uluslararası İnsancıl Hukukun Ağır İhlallerinin Mağdurlarının Başvuru ve Onarım Hakkına Dair Temel İlke ve Esaslar (çev. Güley Bor), 2005, https://www.failibelli.org/wp-content/uploads/2020/07/Uluslararas%C4%B1-I%CC%87nsan-Haklar%C4%B1-Hukukunun-Ciddi-I%CC%87hlalleri-ile-Uluslararas%C4%B1-I%CC%87nsanc%C4%B1l-Hukukun-1.pdf

  Müzik: Front Runner - Blue Dot Sessions

  Bu podcast Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği (festr.org) desteğiyle hazırlanmaktadır.

  • 35 min
  Alandan Seçmeler #2: Kürt Sorunu, Türkiye’de Barış Süreçleri ve Sivil Toplum

  Alandan Seçmeler #2: Kürt Sorunu, Türkiye’de Barış Süreçleri ve Sivil Toplum

  1 Eylül Dünya Barış Günü’ne özel olarak hazırladığımız Alandan Seçmeler’in bu bölümünde içinde bulunduğumuz barış alanının en önemli gündemlerinden biri olan Kürt Sorunu ve bu sorunun çözümü için girişilen barış görüşmelerini konuşuyoruz. Bu bölümde ayrıca sivil toplumun barış süreçlerinde nasıl bir rol oynadığına dair kısa bir değerlendirme yapıyoruz. #1EylülDünyaBarışGünü #BarışGünü #BarışSüreçleri

  Barış süreçlerinde sivil toplum örgütleri nasıl bir rol oynuyor? Türkiye’de çözüm süreçlerinin başarısızlığa uğrama sebepleri neler? Zor zamanlarda barışı konuşmak neden önemli? Görüşlerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden #DEMOStanSesler ve #BenimİçinBarış etiketleriyle paylaşmayı unutmayın!

  Cuma Çiçek, 2013-2015 Çözüm Süreci’nde Sivil Toplum Kuruluşları, Barış Vakfı, 2017, http://barisvakfi.org/2017_turkce_rapor.pdf

  Özgür Amed, Çözüm ile Derinleşen Çözümsüzlük, Bianet, 2017, http://bianet.org/bianet/toplum/189437-pkk-turkiye-gorusmeleri-cozum-ile-derinlesen-cozumsuzluk

  Hamit Bozarslan, Ortadoğu’nun Siyasal Sosyolojisi, İletişim Yayınları, 2019

  Müzik: Front Runner - Blue Dot Sessions

  Bu podcast Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği (festr.org) desteğiyle hazırlanmaktadır.

  • 24 min
  Güncel Barış #2: Kolonyal Heykeller ve Geçmişle Yüzleşme

  Güncel Barış #2: Kolonyal Heykeller ve Geçmişle Yüzleşme

  Güncel Barış’ın bu bölümünde, ırkçılık karşıtı protestolar, kolonyal anıtlar ve heykeller ve bunların hafıza ile olan ilişkisine değiniyoruz. ABD’de Black Lives Matter (Siyahların Hayatları Değerlidir) eylemleri üzerine sömürgeciliği temsil eden heykellerin yıkılması ya da bunların zamanında dikildikleri yerlerden sökülmesine dair tartışmalar oldu. Tartışmalar ve eylemler sürerken, bir hafızalaştırma pratiği olarak anıt ve heykeller, ırkçılığın ve beyaz üstünlüğünün tarihsel yapısı, bunun kolonyal tarihle ve hafızayla olan ilişkisi, karşı hafıza ihtimalleri ve bu tartışmanın Türkiye için ne anlam ifade ettiği konularına eğiliyoruz. #Kolonyalizm #BlackLivesMatter #BLM #Hafıza #KarşıHafıza #Anıt #Heykel #GeçmişleYüzleşme

  Heykeller geçmişle yüzleşme aracına dönüşebilir mi? Nasıl? Görüşlerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden #DEMOStanSesler etiketiyle paylaşmayı unutmayın!

  Bekir Avcı, Heykeltıraş Mehmet Aksoy’la yıkılan heykeller üzerine: Yıkılası heykeller, dikilesi heykeller, Birartıbir, 2020, https://www.birartibir.org/kultur-sanat/755-yikilasi-heykeller-dikilesi-heykeller

  Amandine Lauro & Benoît Henriet, Carte blanche: «Dix idées reçues sur la colonisation belge», Le Soir, 2020, https://plus.lesoir.be/211032/article/2019-03-08/carte-blanche-dix-idees-recues-sur-la-colonisation-belge

  Müzik: Front Runner - Blue Dot Sessions

  Bu podcast Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği (festr.org) desteğiyle hazırlanmaktadır.

  • 13 min
  Odağımızdakiler #4: Çatışmanın Hafızası (II) - 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekanı (Konuk: Nayat Karaköse & Neslihan Koyuncu)

  Odağımızdakiler #4: Çatışmanın Hafızası (II) - 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekanı (Konuk: Nayat Karaköse & Neslihan Koyuncu)

  Odağımızdakiler'in bu bölümünde 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekanı'nı konuşuyoruz. Hrant Dink Vakfı Program Koordinatörü Nayat Karaköse ve Hafıza Mekanı'nın Proje Koordinatörü ve Sanat Tasarımcısı Neslihan Koyuncu ile Mekan'ın kuruluş hikayesinin ve ziyaretçilere sunduğu deneyimin peşinden gidiyoruz. Görüşlerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden #DEMOStanSesler etiketi ile paylaşmayı unutmayın! #HrantDink #HafızaMekanı #KolektifHafıza

  Hrant Dink Vakfı, Yirmiüçbuçuk Hrant Dink Hafıza Mekânı Hazırlık Süreci Raporu, HDV Yayınları, 2019, https://hrantdink.org/attachments/article/1200/hafiza%20mekani%20baski%202%20kapakli.pdf

  Müzik: Front Runner - Blue Dot Sessions

  • 27 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Social Sciences