28 episodes

Demokrasi ve insan hakları alanında çıkan son raporlar ne diyor? Eleştirel barış çalışmaları ve geçiş dönemi adaleti alanında güncel çalışmalar neler? Farklı halkların barış deneyimlerinden ne öğrenebiliriz? Bölgemizde mağdurun ve madunun özneleştiği tabandan doğru gelişen siyasal süreçleri nasıl anlamalı, nasıl yorumlamalıyız? Demokrasi, Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği (DEMOS), bu sorular aracılığıyla Türkiye’de ve dünyada çatışma ve barış, insan hakları, geçiş dönemi adaleti, hafıza ve kimlik gibi konularda ana akım olana eleştirel bakış açıları sunuyor. #DEMOStanSesler

DEMOS'tan Sesler DEMOS Araştırma Derneği

  • Science
  • 5.0 • 1 Rating

Demokrasi ve insan hakları alanında çıkan son raporlar ne diyor? Eleştirel barış çalışmaları ve geçiş dönemi adaleti alanında güncel çalışmalar neler? Farklı halkların barış deneyimlerinden ne öğrenebiliriz? Bölgemizde mağdurun ve madunun özneleştiği tabandan doğru gelişen siyasal süreçleri nasıl anlamalı, nasıl yorumlamalıyız? Demokrasi, Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği (DEMOS), bu sorular aracılığıyla Türkiye’de ve dünyada çatışma ve barış, insan hakları, geçiş dönemi adaleti, hafıza ve kimlik gibi konularda ana akım olana eleştirel bakış açıları sunuyor. #DEMOStanSesler

  Odağımızdakiler #18: Devam Eden Çatışmada Geçiş Dönemi Adaleti

  Odağımızdakiler #18: Devam Eden Çatışmada Geçiş Dönemi Adaleti

  Geçiş Dönemi Adaleti serisinin üçüncü bölümünde, çatışma devam ederken ve barış yönünde bir siyasi irade yokken geçiş dönemi adaletinden yararlanmak mümkün mü sorusunu tartışıyoruz. Çatışmanın günlük hayata sızdığı, savaş ile barış arasındaki çizginin ve dolayısıyla "geçiş"in başlangıcı ve bitişininin belirsizleştiği mevcut durum karşısında çatışmaya bağlı hak ihlalleri devam ederken sürdürülebilecek geçiş dönemi adaleti çabalarından, ve burada özellikle sivil toplumun rolünden konuşuyoruz. 

  Görüşlerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden #DEMOStanSesler etiketi ile paylaşmayı unutmayın! #GeçişDönemiAdaleti #SivilToplum #Hafıza

  DEMOS'tan Sesler, Odağımızdakiler #5: Geçiş Dönemi Adaleti (I) - Resmî Mekanizmalar, 2020, https://anchor.fm/demostansesler/episodes/Odamzdakiler-5-Gei-Dnemi-Adaleti-I---Resm-Mekanizmalar-ekcn0p

  DEMOS'tan Sesler, Odağımızdakiler #8: Geçiş Dönemi Adaleti (II) - Toplumsal Cinsiyet, 2021, https://anchor.fm/demostansesler/episodes/Odamzdakiler-8-Gei-Dnemi-Adaleti-II---Toplumsal-Cinsiyet-erq7eq

  Noha Aboueldahab, Writing Atrocities: Syrian Civil Society and Transitional Justice, 2018, https://www.brookings.edu/research/writing-atrocities-syrian-civil-society-and-transitional-justice/

  Thomas Obel Hansen, The vertical and horizontal expansion of transitional justice: Explanations and implications for a contested field, Transitional Justice Theories (der. Buckley-Zistel, S., Beck, T. K., Braun, C., & Mieth, F.), Oxon: Routledge, 2014

  Bu podcast Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği (festr.org) desteğiyle hazırlanmaktadır.

  Müzik: Front Runner - Blue Dot Sessions

  • 24 min
  Odağımızdakiler #17: İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne Eleştiriler

  Odağımızdakiler #17: İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne Eleştiriler

  Odağımızdakiler’in bu bölümünde İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin uluslararası insan hakları hukuku açısından ifade ettiği anlam ve Mahkeme’ye ilişkin temel kavramları kısaca tanıttıktan sonra, Mahkeme’ye yöneltilen belli başlı eleştirileri sıralıyoruz ve Mahkeme’nin güncel durumdaki konumunu eleştirel bir gözle ele alıyoruz. Genel hatlarıyla, Mahkeme’nin Türkiye‘ye ilişkin tutumu, Mahkeme’nin bağımsızlığı ve insan haklarının korunmasındaki etkililiği, devlet merkezci yapısı ve politik olanla hukuki olanı nasıl dengelediği üzerinde durarak Mahkeme’nin güncel durumdaki resmini ortaya koyuyoruz. 

  Görüşlerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden #DEMOStanSesler etiketi ile paylaşmayı unutmayın! #İHAM #Cezasızlık #AİHM #İnsanHakları

  Dilek Kurban, Limits of Supranational Justice: The European Court and Turkey’s Kurdish Conflict, 2020, Cambridge Press

  Emel Ataktürk Sevimli, Esra Kılıç, Gülistan Zeren, Melis Gebeş & Özlem Zıngıl, 1990’lı Yıllardaki Ağır İnsan Hakkı İhlallerinde Cezasızlık Sorunu: Kovuşturma Süreci, Hafıza Merkezi, 2021, https://hakikatadalethafiza.org/wp-content/uploads/2021/11/Cezasizlik_KovusturmaSureci.pdf 

  Cizre Sokağa Çıkma Yasağında Yasağında Ölümlerle İlgili Verilen Kabul Edilmezlik Kararı: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-191117

  Yerel Barış Mekanizmalarının Dikkate Alınmaması: https://demos.org.tr/insan-haklari-avrupa-mahkemesinin-baris-mekanizmalariyla-imtihani-sejdic-ve-finci-v-bosna-hersek-karari-uzerine-degerlendirmeler/

  İstikrarsızlık ve Tutarsızlık Eleştirisi: https://www.ejiltalk.org/european-court-finds-russia-assassinated-alexander-litvinenko/

  Müzik: Front Runner - Blue Dot Sessions

  Bu podcast Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği (festr.org) desteğiyle hazırlanmaktadır.

  • 14 min
  Odağımızdakiler #16: 20 Yılın Ardından Kadın, Barış ve Güvenlik

  Odağımızdakiler #16: 20 Yılın Ardından Kadın, Barış ve Güvenlik

  Kadın, Barış ve Güvenlik serimizin ikinci bölümünde, BM Güvenlik Konseyi’nin 2000 yılında vermiş olduğu 1325 sayılı karardan bugüne uygulama ve çerçevedeki eksiklikleri konuşuyoruz. Geçtiğimiz ay yayınladığımız “Kesişen Yollardan Daralan Alanlara: Türkiye’de Kadın ve LGBTİ+ Örgütlerinin Barış Mücadelesi” raporunun bulgularına da değinerek Türkiye’de kadın, barış ve güvenlik gündemini tartışıyoruz.

  Görüşlerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden #DEMOStanSesler etiketi ile paylaşmayı unutmayın! #kadınbarışgüvenlik #WPS #barış #ToplumsalCinsiyet

  Atalay Göçer & Aysel Fidan, Savaşta ve Barışta LGBTİ+’lar : Geçiş Dönemi Adaletine Diyarbakır’dan Bakmak, DEMOS Araştırma Derneği, 2021, https://demos.org.tr/savasta-ve-barista-lgbtilar-gecis-donemi-adaletine-diyarbakirdan-bakmak/

  BM Genel Sekreteri, Kadın, Barış ve Güvenlik Raporu, 2021, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/S_2021_827_E.pdf

  Güley Bor, Güneş Daşlı & Nisan Alıcı, Kesişen Yollardan Daralan Alanlara: Türkiye’de Kadın ve LGBTİ+ Örgütlerinin Barış Mücadelesi, DEMOS Araştırma Derneği, 2021, https://demos.org.tr/wp-content/uploads/2021/09/Tu%CC%88rkc%CC%A7e-Rapor-Final.pdf

  Bu podcast Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği (festr.org) desteğiyle hazırlanmaktadır.

  Müzik: Front Runner - Blue Dot Sessions

  • 24 min
  Odağımızdakiler #15: 10 Ekim ve Örgülü Mücadele (Konuk: Hatice Kapusuz)

  Odağımızdakiler #15: 10 Ekim ve Örgülü Mücadele (Konuk: Hatice Kapusuz)

  Çatışmanın Hafızası serisinin 10 Ekim Ankara Katliamı’nın 6. yıl dönümüne özel olarak hazırlanan beşinci bölümünde, 10 Ekim Dayanışması ve 10 Ekim Barış Derneği gönüllüsü Hatice Kapusuz’u ağırlıyoruz. İktidarın katliamın gerçekleştiği tarihten beri katliamı görünmez kılmak için gösterdiği çabaya karşın; sorunun, yaşananların ve barış talebinin görünür olması için çaba gösteren 10 Ekim Barış Derneği’nin ve öncesinde 10 Ekim Dayanışması’nın kullandığı ‘Örgülü Mücadele’ kavramı üzerinden, iktidar ve yerel yönetimlerin dahiliyeti olmaksızın oluşturulan alternatif hafıza mekanlarından/çalışmalarından bahsediyor ve katliamdan bu yana kent mekanında katliamın anıtlaştırılması için verilen mücadeleyi konuşuyoruz. 

  Görüşlerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden #DEMOStanSesler etiketi ile paylaşmayı unutmayın! #10Ekim #AnkaraKatliamı #ÖrgülüMücadele

  https://www.onekim.org/tr/biz-kimiz/ana-sayfa/ 

  https://www.onekim.org/tr/2017/12/insan-kaynakli-yikimafetlerde-hak-ihlallerinin-onlenmesi-icin-kriz-rehberi-yayinlandi/

  Müzik: Front Runner - Blue Dot Sessions

  Bu podcast Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği (festr.org) desteğiyle hazırlanmaktadır.

  • 22 min
  Güncel Barış #4: Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde Neler Oluyor?

  Güncel Barış #4: Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde Neler Oluyor?

  Güncel Barış'ın bu bölümünde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin geçtiğimiz iki yıl boyunca oldukça yoğun geçen gündeminden bahsediyoruz. Yeni savcı seçimi, mahkemenin iç işleyişi ve örgütsel boyutuyla ilgili yeni değerlendirmeler ve Filistin ve Afganistan soruşturmalarındaki gelişmeleri, eleştirel bakış açıları ekseninde tartışıyoruz. Görüşlerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden #DEMOStanSesler etiketi ile paylaşmayı unutmayın! #UluslararasıCezaMahkemesi #UCM #CezaAdaleti #ICC

  Müzik: Front Runner - Blue Dot Sessions

  Bu podcast Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği (festr.org) desteğiyle hazırlanmaktadır.

  • 13 min
  Odağımızdakiler #14: Barış Filmleri

  Odağımızdakiler #14: Barış Filmleri

  Sinema serimizin bu son bölümünde FilmFestTalk’tan Fatma Edemen ile barış filmleri üzerine konuşuyoruz. Sinemadan örneklerle barış filmlerini bir tür olarak nasıl değerlendirebiliriz sorusuna cevap aradığımız bu bölümde, barış ve sinema meselesini konu edinen çeşitli uluslarası film festivalleri ve organizasyonlarına da göz atıyoruz.

  Görüşlerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden #DEMOStanSesler etiketi ile paylaşmayı unutmayın! #barış #sinema

  Bu podcast Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği (festr.org) desteğiyle hazırlanmaktadır.

  • 22 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Science

Hidden Brain
Alie Ward
Jordan Harbinger
Neil deGrasse Tyson
Sam Harris
Vox