28 episodes

En podcast som görs som en del av dbuggen - en tidning producerad av Redaqtionen vid Datasektionen, KTH.

dtugget dbuggen

    • Comedy

En podcast som görs som en del av dbuggen - en tidning producerad av Redaqtionen vid Datasektionen, KTH.

Top Podcasts In Comedy