17 episodes

SLU = Swedish University of Agricultural Science.
Future Food = a research platform working for a smarter sustainable food cycle. We believe in academia and society conquering future challenges together.

Feeding Your Mind SLU Future Foods podcast

  • Science

SLU = Swedish University of Agricultural Science.
Future Food = a research platform working for a smarter sustainable food cycle. We believe in academia and society conquering future challenges together.

  17. Det internationella växtskyddsåret 2020 - utan växter, ingen mat...

  17. Det internationella växtskyddsåret 2020 - utan växter, ingen mat...

  I skuggan av coronapandemin är 2020 också International Year of Plant Health – det internationella växtskyddsåret. Uppskattningsvis 40% av planetens skördar går årligen till spillo. Hoten är många och skiftande; växtsjukdomar, skadedjursangrepp, monokulturer som driver resistens, klimatförändringarna och global handel med trä- och växtprodukter.

  Vad gör vi för att få och behålla växthälsa? Hör Jan Stenlid, professor i skogspatologi, Johanna Boberg, analytiker växtskadegörare, Katja Fedrowitz, koordinator SLU:s Plattform Växtskydd och Göran Bergkvist, lektor i växtodlingslära.

  • 25 min
  16. Fyra vetenskapliga perspektiv på coronapandemin och framtidens mat

  16. Fyra vetenskapliga perspektiv på coronapandemin och framtidens mat

  Hur påverkar coronapandemin framtidens mat? Vi är ännu mitt i krisen, och inga vetenskapliga studier har ännu hunnit sammanfatta och analysera läget – men mycket pekar mot förändringar kring såväl matproduktion som matkonsumtion. De fyra SLU-forskarna Richard Tellström, Mattias Eriksson, Elisabeth von Essen och Kristina Marquardt ger sina perspektiv på bland annat hur pandemin påverkar framtidens mat ur matkulturellt perspektiv, apropå matsvinn, hur ungas funderingar kring mat påverkas och hur coronapandemins verkningar kan vara skillnaden mellan mat eller inte mat på tallriken i Nepal.

  • 28 min
  Jord, kor och klimat

  Jord, kor och klimat

  Vem vill inte äta klimatsmart? Jordbruksmark är en stor potentiell kolsänka, men hur brukar man marken bäst, ur klimatsynpunkt? SLU-professorn Thomas Kätterer menar att regenerativt lantbruk är en väg att gå – och lantbrukarna Josef Appell, Martin Krokstorp, Svante Kaijser och Sarah Singla berättar hur de arbetar så för att inte ”bara” vara matproducenter utan också ”planetskötare”. Och hur påverkar kor egentligen klimatet? SLU-forskarna Elin Röös och Mikaela Lindberg ger sina svar.

  • 31 min
  Vad har viltkött för plats på framtidens tallrikar?

  Vad har viltkött för plats på framtidens tallrikar?

  Viltkött är nyttigt, djuren har levt fria fram till skottet, köttet är antibiotikafritt och relativt sett ett mycket klimatsmartare val än till exempel nötkött. Men viltkött står för bara några procent av Sveriges köttkonsumtion – och det mesta av viltköttet stannar hos jägarna själva. Följ med Louise Lidholm och Martin på vildsvinsjakt i Västergötland, och hör SLU-forskarna Fredrik Widemo och Anna Hessle om viltkött som framtidens mat. Du träffar också Annelie Sjölander Lindqvist, lektor i humanekologi och docent i socialantropologi vid Göteborgs universitet och Kristina Yngwe, ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

  • 25 min
  Hur ser framtidens grönsaksdisk ut?

  Hur ser framtidens grönsaksdisk ut?

  Framtidens grönsaksdisk – med strimlat och hackat, bekvämt och portionsförpackat (?)

  Vi äter allt mer grönsaker och rotfrukter i Sverige. Men hur ser framtidens grönsaksdisk ut? Vi går på trendspaning med Fredrik Fernqvist, forskare på SLU i Alnarp som tillsammans med Caroline Göransson från LRF Konsult skrivit rapporten Framtidens grönsaksdisk. Där händer det mycket – medan de välbekanta isbergssalladshuvudena kämpar för sin överlevnad bland alla nya, intressanta och bekväma alternativ, verkar färdigsköljda salladsmixer och lagom små kålhuvuden vara bland grönsakerna som har framtiden för sig. Framtidens konsument köper för att äta direkt, inte för att bevara mat, säger Fredrik Fernqvist. Men hur klimatsmart, beredskapssmart och hållbart är det? Svaren är inte alltid självklara... Du hör också Ola Rosling från Gapminder och konsumenterna Marianne Lidén och Agneta Claesson.

  • 20 min
  12. Produceras framtidens mat i städerna?

  12. Produceras framtidens mat i städerna?

  Majoriteten av världens befolkning lever i städer, och andelen fortsätter att öka. I många länder är odling av mat inne i städerna sedan länge en livsnödvändighet, medan det i Sverige är en växande trend som passar in i allt fler människors medvetenhet om att vi behöver hållbara cirkulära matsystem. Vilka hinder och möjligheter finns för stadsodling? Hur självförsörjande kan vi bli? Handlar framtidens stadsodling om hi-tech eller något helt annat? Hör SLU-forskaren Daniel Bergquist, projektledare för SLU-projektet Mat och Stad som startar hösten 2019, och hans forskarkollega Cecilia Mark-Herbert - och så hälsar vi på stadsodlaren Bella Linde bland squash och rabarber i Stockholm. SLU Urban Futures biträdande programchef Josefin Wangel medverkar också.

  • 28 min

Top Podcasts In Science

Listeners Also Subscribed To