68 episodes

Future Impact Academy is a #ProudlyMadeinVietnam initiative to inspire, host and spread the mind-extending conversations of Vietnam-passionate thought leaders from different parts of the world to promote new perspectives, humanities, love and compassion for better impact of our future.

Wider perspectives, Richer Souls, Extended Minds
For better future. #ProudlyMadeinVietnam
In collaboration with Embassy Education and Young Marketers

Future Impact Academy from Vietnam

  • Education

Future Impact Academy is a #ProudlyMadeinVietnam initiative to inspire, host and spread the mind-extending conversations of Vietnam-passionate thought leaders from different parts of the world to promote new perspectives, humanities, love and compassion for better impact of our future.

Wider perspectives, Richer Souls, Extended Minds
For better future. #ProudlyMadeinVietnam
In collaboration with Embassy Education and Young Marketers

  S2E28VN_P4: HIỂU VỀ CÁI TÔI PHÂN MẢNH - PSG.TS Nguyễn Đức Lộc TS Nguyễn Thị Hậu"

  S2E28VN_P4: HIỂU VỀ CÁI TÔI PHÂN MẢNH - PSG.TS Nguyễn Đức Lộc TS Nguyễn Thị Hậu"

  Chủ đề cái tôi phân mảnh, trong bối cảnh 1 năm đại dịch vừa qua, thế giới giãn cách và chúng ta phải tiếp xúc đặc biệt nhiều với thế giới mạng. Đây là cơ hội để cùng ngồi lại và thảo luận về cái tôi khi phân mảnh ở nhiều nơi như ở công ty, ở nhà, gặp bạn bè để từ đó, có cho mỗi cá nhân sự chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho một năm 2022

  - Bối cảnh: Chúng ta chưa bao giờ có nhiều kết nối như hiện tại (bạn bè khắp châu lục…) nhưng con người ngày càng trống rỗng hơi khi nói tới tới bản sắc gốc của mình. Cái tôi ngày càng phân mảnh trên nhiều môi trường, thế giới mà chúng ta hiện diện (mạng xã hội, công ty, gia đình…). Một cách đơn giản hơn: càng “nối mạng” con người càng ít tự nhìn lại mình, dù luôn muốn góp vào thế giới mạng cái TÔI riêng, độc đáo, luôn muốn thể hiện mình từ những cái riêng.

  - Vốn xã hội: Kiến giải ở góc độ nghiên cứu xã hội như thế nào khi gần đây đề xuất chấm dứt khẩu hiệu Tiên Học Lễ Hậu Học Văn để thúc đẩy tư duy phản biện, giải phóng sức sáng tạo… gây tranh cãi lớn trong dư luận?

  - Một thế hệ cô đơn – Đứt gãy: Giống như ham muốn chỉ tồn tại khi bạn chưa đạt được ham muốn. Bạn chỉ “Có” tự do khi bạn “Không” tự do? Việc “cô đơn” có giúp chúng ta nhận ra & cảm thấy được gắn kết hơn trong mối quan hệ?

  - Niềm tin bản thân: Làm sao có thể biết được đâu là giá trị bản thân mà không phải giá trị xã hội trao cho? Làm sao để biết chúng ta có niềm tin mù quáng hay không?

  - Niềm tin xã hội: bằng phương pháp nào chúng ta có thể biết được vị trí của cá nhân ở đâu trong xã hội?

  ---
  Future Impact Academy là 1 sáng kiến #ProudlyMadeinVietnam để kiến tạo và lan toả những cuộc đối thoại của những nhà lãnh đạo tư tưởng ở khắp nơi trên thế giới có quan tâm đến Việt Nam nhằm thúc đẩy những góc nhìn mới, những tư tưởng khai phóng, tinh thần nhân văn, tình yêu thương và lòng trắc ẩn cho một tương lai tốt đẹp hơn của Việt Nam và thế giới.  

  ****** Fanpage: https://www.facebook.com/FutureImpactAcademy
  ****** Website: https://futureimpactacademy.com/
  ---
  Future Impact Academy.
  Wider perspectives, Richer Souls, Extended Minds.   
  For a better future. #ProudlyMadeinVietnam   
  In collaboration with Embassy Education and Young Marketers.

  • 30 min
  S2E28VN_P3: HIỂU VỀ CÁI TÔI PHÂN MẢNH - PSG.TS Nguyễn Đức Lộc TS Nguyễn Thị Hậu"

  S2E28VN_P3: HIỂU VỀ CÁI TÔI PHÂN MẢNH - PSG.TS Nguyễn Đức Lộc TS Nguyễn Thị Hậu"

  Chủ đề cái tôi phân mảnh, trong bối cảnh 1 năm đại dịch vừa qua, thế giới giãn cách và chúng ta phải tiếp xúc đặc biệt nhiều với thế giới mạng. Đây là cơ hội để cùng ngồi lại và thảo luận về cái tôi khi phân mảnh ở nhiều nơi như ở công ty, ở nhà, gặp bạn bè để từ đó, có cho mỗi cá nhân sự chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho một năm 2022

  - Bối cảnh: Chúng ta chưa bao giờ có nhiều kết nối như hiện tại (bạn bè khắp châu lục…) nhưng con người ngày càng trống rỗng hơi khi nói tới tới bản sắc gốc của mình. Cái tôi ngày càng phân mảnh trên nhiều môi trường, thế giới mà chúng ta hiện diện (mạng xã hội, công ty, gia đình…). Một cách đơn giản hơn: càng “nối mạng” con người càng ít tự nhìn lại mình, dù luôn muốn góp vào thế giới mạng cái TÔI riêng, độc đáo, luôn muốn thể hiện mình từ những cái riêng.

  - Vốn xã hội: Kiến giải ở góc độ nghiên cứu xã hội như thế nào khi gần đây đề xuất chấm dứt khẩu hiệu Tiên Học Lễ Hậu Học Văn để thúc đẩy tư duy phản biện, giải phóng sức sáng tạo… gây tranh cãi lớn trong dư luận?

  - Một thế hệ cô đơn – Đứt gãy: Giống như ham muốn chỉ tồn tại khi bạn chưa đạt được ham muốn. Bạn chỉ “Có” tự do khi bạn “Không” tự do? Việc “cô đơn” có giúp chúng ta nhận ra & cảm thấy được gắn kết hơn trong mối quan hệ?

  - Niềm tin bản thân: Làm sao có thể biết được đâu là giá trị bản thân mà không phải giá trị xã hội trao cho? Làm sao để biết chúng ta có niềm tin mù quáng hay không?

  - Niềm tin xã hội: bằng phương pháp nào chúng ta có thể biết được vị trí của cá nhân ở đâu trong xã hội?

  ---
  Future Impact Academy là 1 sáng kiến #ProudlyMadeinVietnam để kiến tạo và lan toả những cuộc đối thoại của những nhà lãnh đạo tư tưởng ở khắp nơi trên thế giới có quan tâm đến Việt Nam nhằm thúc đẩy những góc nhìn mới, những tư tưởng khai phóng, tinh thần nhân văn, tình yêu thương và lòng trắc ẩn cho một tương lai tốt đẹp hơn của Việt Nam và thế giới.  

  ****** Fanpage: https://www.facebook.com/FutureImpactAcademy
  ****** Website: https://futureimpactacademy.com/
  ---
  Future Impact Academy.
  Wider perspectives, Richer Souls, Extended Minds.   
  For a better future. #ProudlyMadeinVietnam   
  In collaboration with Embassy Education and Young Marketers.

  • 37 min
  S2E28VN_P2: HIỂU VỀ CÁI TÔI PHÂN MẢNH - PSG.TS Nguyễn Đức Lộc TS Nguyễn Thị Hậu"

  S2E28VN_P2: HIỂU VỀ CÁI TÔI PHÂN MẢNH - PSG.TS Nguyễn Đức Lộc TS Nguyễn Thị Hậu"

  Chủ đề cái tôi phân mảnh, trong bối cảnh 1 năm đại dịch vừa qua, thế giới giãn cách và chúng ta phải tiếp xúc đặc biệt nhiều với thế giới mạng. Đây là cơ hội để cùng ngồi lại và thảo luận về cái tôi khi phân mảnh ở nhiều nơi như ở công ty, ở nhà, gặp bạn bè để từ đó, có cho mỗi cá nhân sự chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho một năm 2022

  - Bối cảnh: Chúng ta chưa bao giờ có nhiều kết nối như hiện tại (bạn bè khắp châu lục…) nhưng con người ngày càng trống rỗng hơi khi nói tới tới bản sắc gốc của mình. Cái tôi ngày càng phân mảnh trên nhiều môi trường, thế giới mà chúng ta hiện diện (mạng xã hội, công ty, gia đình…). Một cách đơn giản hơn: càng “nối mạng” con người càng ít tự nhìn lại mình, dù luôn muốn góp vào thế giới mạng cái TÔI riêng, độc đáo, luôn muốn thể hiện mình từ những cái riêng.

  - Vốn xã hội: Kiến giải ở góc độ nghiên cứu xã hội như thế nào khi gần đây đề xuất chấm dứt khẩu hiệu Tiên Học Lễ Hậu Học Văn để thúc đẩy tư duy phản biện, giải phóng sức sáng tạo… gây tranh cãi lớn trong dư luận?

  - Một thế hệ cô đơn – Đứt gãy: Giống như ham muốn chỉ tồn tại khi bạn chưa đạt được ham muốn. Bạn chỉ “Có” tự do khi bạn “Không” tự do? Việc “cô đơn” có giúp chúng ta nhận ra & cảm thấy được gắn kết hơn trong mối quan hệ?

  - Niềm tin bản thân: Làm sao có thể biết được đâu là giá trị bản thân mà không phải giá trị xã hội trao cho? Làm sao để biết chúng ta có niềm tin mù quáng hay không?

  - Niềm tin xã hội: bằng phương pháp nào chúng ta có thể biết được vị trí của cá nhân ở đâu trong xã hội?

  ---
  Future Impact Academy là 1 sáng kiến #ProudlyMadeinVietnam để kiến tạo và lan toả những cuộc đối thoại của những nhà lãnh đạo tư tưởng ở khắp nơi trên thế giới có quan tâm đến Việt Nam nhằm thúc đẩy những góc nhìn mới, những tư tưởng khai phóng, tinh thần nhân văn, tình yêu thương và lòng trắc ẩn cho một tương lai tốt đẹp hơn của Việt Nam và thế giới.  

  ****** Fanpage: https://www.facebook.com/FutureImpactAcademy
  ****** Website: https://futureimpactacademy.com/
  ---
  Future Impact Academy.
  Wider perspectives, Richer Souls, Extended Minds.   
  For a better future. #ProudlyMadeinVietnam   
  In collaboration with Embassy Education and Young Marketers

  • 29 min
  S2E28VN_P1: HIỂU VỀ CÁI TÔI PHÂN MẢNH - PSG.TS Nguyễn Đức Lộc TS Nguyễn Thị Hậu"

  S2E28VN_P1: HIỂU VỀ CÁI TÔI PHÂN MẢNH - PSG.TS Nguyễn Đức Lộc TS Nguyễn Thị Hậu"

  Chủ đề cái tôi phân mảnh, trong bối cảnh 1 năm đại dịch vừa qua, thế giới giãn cách và chúng ta phải tiếp xúc đặc biệt nhiều với thế giới mạng. Đây là cơ hội để cùng ngồi lại và thảo luận về cái tôi khi phân mảnh ở nhiều nơi như ở công ty, ở nhà, gặp bạn bè để từ đó, có cho mỗi cá nhân sự chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho một năm 2022

  - Bối cảnh: Chúng ta chưa bao giờ có nhiều kết nối như hiện tại (bạn bè khắp châu lục…) nhưng con người ngày càng trống rỗng hơi khi nói tới tới bản sắc gốc của mình. Cái tôi ngày càng phân mảnh trên nhiều môi trường, thế giới mà chúng ta hiện diện (mạng xã hội, công ty, gia đình…). Một cách đơn giản hơn: càng “nối mạng” con người càng ít tự nhìn lại mình, dù luôn muốn góp vào thế giới mạng cái TÔI riêng, độc đáo, luôn muốn thể hiện mình từ những cái riêng.

  - Vốn xã hội: Kiến giải ở góc độ nghiên cứu xã hội như thế nào khi gần đây đề xuất chấm dứt khẩu hiệu Tiên Học Lễ Hậu Học Văn để thúc đẩy tư duy phản biện, giải phóng sức sáng tạo… gây tranh cãi lớn trong dư luận?

  - Một thế hệ cô đơn – Đứt gãy: Giống như ham muốn chỉ tồn tại khi bạn chưa đạt được ham muốn. Bạn chỉ “Có” tự do khi bạn “Không” tự do? Việc “cô đơn” có giúp chúng ta nhận ra & cảm thấy được gắn kết hơn trong mối quan hệ?

  - Niềm tin bản thân: Làm sao có thể biết được đâu là giá trị bản thân mà không phải giá trị xã hội trao cho? Làm sao để biết chúng ta có niềm tin mù quáng hay không?

  - Niềm tin xã hội: bằng phương pháp nào chúng ta có thể biết được vị trí của cá nhân ở đâu trong xã hội?

  ---
  Future Impact Academy là 1 sáng kiến #ProudlyMadeinVietnam để kiến tạo và lan toả những cuộc đối thoại của những nhà lãnh đạo tư tưởng ở khắp nơi trên thế giới có quan tâm đến Việt Nam nhằm thúc đẩy những góc nhìn mới, những tư tưởng khai phóng, tinh thần nhân văn, tình yêu thương và lòng trắc ẩn cho một tương lai tốt đẹp hơn của Việt Nam và thế giới.  

  ****** Fanpage: https://www.facebook.com/FutureImpactAcademy
  ****** Website: https://futureimpactacademy.com/
  ---
  Future Impact Academy.
  Wider perspectives, Richer Souls, Extended Minds.   
  For a better future. #ProudlyMadeinVietnam   
  In collaboration with Embassy Education and Young Marketers.

  • 39 min
  S2E28VN_Plot 2: HIỂU VỀ CÁI TÔI PHÂN MẢNH - PSG.TS Nguyễn Đức Lộc TS Nguyễn Thị Hậu"

  S2E28VN_Plot 2: HIỂU VỀ CÁI TÔI PHÂN MẢNH - PSG.TS Nguyễn Đức Lộc TS Nguyễn Thị Hậu"

  Chủ đề cái tôi phân mảnh, trong bối cảnh 1 năm đại dịch vừa qua, thế giới giãn cách và chúng ta phải tiếp xúc đặc biệt nhiều với thế giới mạng. Đây là cơ hội để cùng ngồi lại và thảo luận về cái tôi khi phân mảnh ở nhiều nơi như ở công ty, ở nhà, gặp bạn bè để từ đó, có cho mỗi cá nhân sự chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho một năm 2022

  - Bối cảnh: Chúng ta chưa bao giờ có nhiều kết nối như hiện tại (bạn bè khắp châu lục…) nhưng con người ngày càng trống rỗng hơi khi nói tới tới bản sắc gốc của mình. Cái tôi ngày càng phân mảnh trên nhiều môi trường, thế giới mà chúng ta hiện diện (mạng xã hội, công ty, gia đình…). Một cách đơn giản hơn: càng “nối mạng” con người càng ít tự nhìn lại mình, dù luôn muốn góp vào thế giới mạng cái TÔI riêng, độc đáo, luôn muốn thể hiện mình từ những cái riêng.

  - Vốn xã hội: Kiến giải ở góc độ nghiên cứu xã hội như thế nào khi gần đây đề xuất chấm dứt khẩu hiệu Tiên Học Lễ Hậu Học Văn để thúc đẩy tư duy phản biện, giải phóng sức sáng tạo… gây tranh cãi lớn trong dư luận?

  - Một thế hệ cô đơn – Đứt gãy: Giống như ham muốn chỉ tồn tại khi bạn chưa đạt được ham muốn. Bạn chỉ “Có” tự do khi bạn “Không” tự do? Việc “cô đơn” có giúp chúng ta nhận ra & cảm thấy được gắn kết hơn trong mối quan hệ?

  - Niềm tin bản thân: Làm sao có thể biết được đâu là giá trị bản thân mà không phải giá trị xã hội trao cho? Làm sao để biết chúng ta có niềm tin mù quáng hay không?

  - Niềm tin xã hội: bằng phương pháp nào chúng ta có thể biết được vị trí của cá nhân ở đâu trong xã hội?

  ---
  Future Impact Academy là 1 sáng kiến #ProudlyMadeinVietnam để kiến tạo và lan toả những cuộc đối thoại của những nhà lãnh đạo tư tưởng ở khắp nơi trên thế giới có quan tâm đến Việt Nam nhằm thúc đẩy những góc nhìn mới, những tư tưởng khai phóng, tinh thần nhân văn, tình yêu thương và lòng trắc ẩn cho một tương lai tốt đẹp hơn của Việt Nam và thế giới.  

  ****** Fanpage: https://www.facebook.com/FutureImpactAcademy
  ****** Website: https://futureimpactacademy.com/
  ---
  Future Impact Academy.
  Wider perspectives, Richer Souls, Extended Minds.   
  For a better future. #ProudlyMadeinVietnam   
  In collaboration with Embassy Education and Young Marketers

  • 2 min
  S2E28VN_Plot 1: HIỂU VỀ CÁI TÔI PHÂN MẢNH - PSG.TS Nguyễn Đức Lộc TS Nguyễn Thị Hậu"

  S2E28VN_Plot 1: HIỂU VỀ CÁI TÔI PHÂN MẢNH - PSG.TS Nguyễn Đức Lộc TS Nguyễn Thị Hậu"

  HIỂU VỀ CÁI TÔI PHÂN MẢNH khi sống trong nhiều thế giới đến sự ảnh hưởng sâu sắc tới thực trạng niềm tin xã hội

  Chủ đề cái tôi phân mảnh, trong bối cảnh 1 năm đại dịch vừa qua, thế giới giãn cách và chúng ta phải tiếp xúc đặc biệt nhiều với thế giới mạng. Đây là cơ hội để cùng ngồi lại và thảo luận về cái tôi khi phân mảnh ở nhiều nơi như ở công ty, ở nhà, gặp bạn bè để từ đó, có cho mỗi cá nhân sự chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho một năm 2022

  - Bối cảnh: Chúng ta chưa bao giờ có nhiều kết nối như hiện tại (bạn bè khắp châu lục…) nhưng con người ngày càng trống rỗng hơi khi nói tới tới bản sắc gốc của mình. Cái tôi ngày càng phân mảnh trên nhiều môi trường, thế giới mà chúng ta hiện diện (mạng xã hội, công ty, gia đình…). Một cách đơn giản hơn: càng “nối mạng” con người càng ít tự nhìn lại mình, dù luôn muốn góp vào thế giới mạng cái TÔI riêng, độc đáo, luôn muốn thể hiện mình từ những cái riêng.

  - Vốn xã hội: Kiến giải ở góc độ nghiên cứu xã hội như thế nào khi gần đây đề xuất chấm dứt khẩu hiệu Tiên Học Lễ Hậu Học Văn để thúc đẩy tư duy phản biện, giải phóng sức sáng tạo… gây tranh cãi lớn trong dư luận?

  - Một thế hệ cô đơn – Đứt gãy: Giống như ham muốn chỉ tồn tại khi bạn chưa đạt được ham muốn. Bạn chỉ “Có” tự do khi bạn “Không” tự do? Việc “cô đơn” có giúp chúng ta nhận ra & cảm thấy được gắn kết hơn trong mối quan hệ?

  - Niềm tin bản thân: Làm sao có thể biết được đâu là giá trị bản thân mà không phải giá trị xã hội trao cho? Làm sao để biết chúng ta có niềm tin mù quáng hay không?

  - Niềm tin xã hội: bằng phương pháp nào chúng ta có thể biết được vị trí của cá nhân ở đâu trong xã hội?  ---

  Future Impact Academy là 1 sáng kiến #ProudlyMadeinVietnam để kiến tạo và lan toả những cuộc đối thoại của những nhà lãnh đạo tư tưởng ở khắp nơi trên thế giới có quan tâm đến Việt Nam nhằm thúc đẩy những góc nhìn mới, những tư tưởng khai phóng, tinh thần nhân văn, tình yêu thương và lòng trắc ẩn cho một tương lai tốt đẹp hơn của Việt Nam và thế giới.    ****** Fanpage: https://www.facebook.com/FutureImpactAcademy

  ****** Website: https://futureimpactacademy.com/

  --- 

  Future Impact Academy.

  Wider perspectives, Richer Souls, Extended Minds.   

  For a better future. #ProudlyMadeinVietnam   

  In collaboration with Embassy Education and Young Marketers.

  • 2 min

Top Podcasts In Education

Dr. Jordan B. Peterson
Motiversity
TED
Daily Stoic
Rich Roll
Lauryn Evarts & Michael Bosstick / Dear Media

You Might Also Like

Vietcetera
VIETSUCCESS
Chi Nguyen, PhD.
Van Nguyen
Minh Niệm
Hieu Nguyen