5 episodes

Efterspurgt foredragsholder, ledelsesrådgiver og forfatter Mads Bab taler med ledere i offentlige og private organisationer, forskere og andre rådgivere om deres praktiske erfaringer med ledelse og deres bestræbelser på at udvikle organisationer, der gør det godt og har det godt.

Gnist Mads Bab

  • Business
  • 5.0 • 1 Rating

Efterspurgt foredragsholder, ledelsesrådgiver og forfatter Mads Bab taler med ledere i offentlige og private organisationer, forskere og andre rådgivere om deres praktiske erfaringer med ledelse og deres bestræbelser på at udvikle organisationer, der gør det godt og har det godt.

  Teamflow and Buurtzorg with Dr. Jef van der Hout

  Teamflow and Buurtzorg with Dr. Jef van der Hout

  Mads Bab taler med Dr. Jef van der Hout. Jef er forsker og virksomhedsrådgiver med speciale i teamflow. Mads og Jef taler om hvad teamflow er, hvorfor det er vigtigt og hvordan det skabes. Da Jef er rådgiver i den banebrydende hollandske ældreplejevirksomhed Buurtzorg kommer de også ind på hvordan teamflow er centralt for Buurtzorg i deres bestræbelser på at drive en af verdens mest selvorganiserede virksomheder.  Podcasten er på engelsk.

  • 32 min
  Mindre styring og mere ledelse i Region Hovedstaden med Hjalte Aaberg

  Mindre styring og mere ledelse i Region Hovedstaden med Hjalte Aaberg

  Mads Bab taler med Hjalte Aaberg, administrerende direktør i Region Hovedstaden. Mads og Hjalte taler om hvordan man sikrer mindre styring og mere ledelse. De taler om selvorganisering og de såkaldte TEAL organisationer som Fredric Laloux beskriver i den enormt succesrige bog Fremtidens Organisation.

  • 41 min
  Styrkebaseret ledelse i Varde Kommune

  Styrkebaseret ledelse i Varde Kommune

  I denne podcast taler Mads Bab med Pia Kehlet, der er dagtilbudsleder og Susanne Westergaard, der er HR konsulent. Begge i Varde Kommune. Emnet er styrkebaseret ledelse, og hvordan man får denne ledelsesmetode til at blive meget mere end en avanceret roseøvelse. Centralt for dialogen står at styrkebaseret ledelse handler om kerneopgaven, og hvordan [...]

  Indlægget Styrkebaseret ledelse i Varde Kommune blev først udgivet på Gnist.

  • 44 min
  Selvstyrende teams i Københavns Kommune

  Selvstyrende teams i Københavns Kommune

  I denne podcast taler jeg med Julie Koch Clausen og Ida Holst Nielsen om deres praktiske erfaringer i arbejdet med selvorganisering. Julie og Ida er henholdsvis leder og medarbejder i BUF Akademi. BUF Akademi er en mindre drifts-enhed i Københavns Kommune Børn og Unge forvaltning. Afdelingerne varetager de administrative opgaver forbundet med forvaltningens kursus og uddannelsestilbud.  Læs mere i DJØF Bladet hvor journalist Maiken Skeem undersøger eksemplet fra BUF Akademi.

  Selvstyring kræver tid.  Stadig flere private og offentlige organisationer indfører selvstyrende teams og andre selvorganiserende principper. Målet er at de selvstyrende teams forbedrer konkurrenceevnen, øger kvaliteten i den service eller det produkt, der leveres. Det er et klart mål at selvorganisering medvirker til at teamet gør det bedre.  Lykkes udviklingen, kan man forvente at den øget selvorganisering forbedrer teamets trivsel og oplevelse af mening i arbejdet. De gode eksempler på selvstyring vidner om tættere kollegialt fællesskab, øget kollektiv robusthed og mere tillid, leder og medarbejder imellem. Grundlæggende handler det om at sikre den bedst mulige indflydelse på eget arbejde.  Selvorganisering får dog ikke altid den ønskede effekt. For ofte er der tale om pseudo-indflydelse fordi, der ikke prioriteres tid til at sikre en holdbar omstilling. Udviklingen forceres og kravene til medarbejderne stiger uden at de mødes med ressourcer eller bare tid til at forholde sig til ændrede arbejdsgange.  Man skal lære at være selvorganiserende

  Man kan ikke bare beslutte sig for at være et selvstyrende team og ledere, der tror, at det blot handler om holdninger og proaktivitet misser pointen. Teamet skal i samspil med egen leder lære hvordan, den ændrede arbejdsform håndteres i hverdagen.  I BUF Akademi har vi medvirket til at udvikle en holdbar og sund selvorganisering, hvor teamets individuelle og kollektive potentiale er frigivet. Vi har lænet os op af metoder fra aktionslæring og værktøjer der anvendes af teams der arbejde med agil transformation. Vi har testet og reflekteret over værktøjer som tavlemøder, roller, snitflader og nødvendigheden af løbende refleksion.  Lyt med og hør om erfaringerne fra Københavns Kommunes BUF Akademi.

  • 35 min
  Performance og læring i Kvadrat

  Performance og læring i Kvadrat

  Mads Bab taler med Mads Nygård, der er Vice President for HR og Strategi i Kvadrat. Fokus er på Kvadrats tilgang til at sikre læring som en naturlig del af at være en high performance organisation.

  • 40 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Business