9 episodes

Over de turbulente geschiedenis van sociale bewegingen in de polder. Begin jaren tachtig keek men in het buitenland verbaasd naar de massale vredesbeweging in Nederland die uit het niets leek te zijn opgestaan. De mensen hier hadden Hollanditis, of de "Dutch Disease" te pakken. Deze nieuwe podcast over de turbulente geschiedenis van sociale bewegingen in de polder laat zich inspireren door deze periode. We vertellen verhalen van de vredesbeweging tot kraken, over een rijk verleden van activisme, verzet en strijd in de lage landen. We graven deze geschiedenis op ter lering (ende) vermaak en inspiratie.

Hollanditis wordt gehost door Jeremy en Kees. Natuurlijk zijn die in van alles en nog wat onbezoldigd actief, als ze niet met een goed glas bietensap op de bank een boek zitten te lezen.

Hollanditis Kees & Jeremy - Radicale huisvaders

  • History

Over de turbulente geschiedenis van sociale bewegingen in de polder. Begin jaren tachtig keek men in het buitenland verbaasd naar de massale vredesbeweging in Nederland die uit het niets leek te zijn opgestaan. De mensen hier hadden Hollanditis, of de "Dutch Disease" te pakken. Deze nieuwe podcast over de turbulente geschiedenis van sociale bewegingen in de polder laat zich inspireren door deze periode. We vertellen verhalen van de vredesbeweging tot kraken, over een rijk verleden van activisme, verzet en strijd in de lage landen. We graven deze geschiedenis op ter lering (ende) vermaak en inspiratie.

Hollanditis wordt gehost door Jeremy en Kees. Natuurlijk zijn die in van alles en nog wat onbezoldigd actief, als ze niet met een goed glas bietensap op de bank een boek zitten te lezen.

  Live bij 2.Dh5 - Moeilijke vragen over Oorlog in Oekraïne met Wendela de Vries (Stop Wapenhandel)

  Live bij 2.Dh5 - Moeilijke vragen over Oorlog in Oekraïne met Wendela de Vries (Stop Wapenhandel)

  Naar aanleiding van onze eerste aflevering over de vredesbeweging en millitarisme gingen Kees en Jeremy op 25 februari 2023 op pad en namen samen met Wendela de Vries van Stop Wapenhandel de eerste live aflevering van Hollanditis op. We bespraken een aantal "Moeilijke vragen over Oorlog in Oekraïne".
  Op 24 februari is het een jaar geleden dat Russische legers Oekraïne binnenvielen. Een dag later organiseren Stop Wapenhandel en de Hollanditis Podcast een discussie. Binnen links is geen gezamenlijke visie, maar wel een gezamenlijke vraag: Hoe helpen we de Oekraïeners zich te verdedigen tegen het Russisch imperialisme zonder het militarisme in het westen te versterken?
  Wel of niet wapens leveren? Wel of niet vrezen voor (nucleaire) escalatie? Wat te denken van oproepen tot onderhandelen, onder meer vanuit niet-westerse landen die hongersnood vrezen? Over een aantal dingen kunnen we het (misschien) eens zijn:
  Het enige officiële antwoord op de Russische agressie is een militair antwoord. Er zijn geen pogingen het conflict op andere manieren te beëindigen. Nederland en NAVO-landen leveren steeds meer steeds zwaardere wapens aan Oekraïne zonder politieke strategie of diplomatieke doelen. Voor de Oekraïners gaat deze oorlog om Oekraïne, voor het westen lijkt de oorlog meer te gaan over het herbevestigen van de militaire superioriteit van de NAVO. Het idee overheerst dat Oekraïne deze oorlog snel zal winnen, maar of dat zo is en hoeveel doden dat nog zal kosten is de vraag.Militaire budgetten in westerse landen worden enorm opgeschroefd. Een bovengemiddeld deel van het geld is bestemd voor de aanschaf van nieuwe wapens. De Russische dreiging wordt als argument aangevoerd, terwijl westerse militaire budgetten vele malen hoger zijn dan de Russische. Poetin's troepen kunnen veel ellende aanrichten in kleine buurstaten maar zijn geen bedreiging voor NAVO-landen, ondanks de historisch gezien begrijpelijke angst in de Baltische staten.De wapenindustrie krijgt een enorme boost en aandeelhouders cashen. Er is een proces gaande voor versterking, financiering en (internationale) positionering van de Nederlandse 'Defensie Technologische & Industriële Basis' door het ministerie van Defensie in nauw overleg met wapenbedrijven. Regels over wapenexport worden op alle mogelijke manieren ondergraven. Vanuit de krijgsmacht en de politiek wordt druk gelegd op financiële instellingen om het beleid van ethisch investeren (niet investeren in wapenindustrie) terug te draaien.
  Links
  Stop Wapenhandel2.Dh5 Festival
  Over HollanditisOver de turbulente geschiedenis van sociale bewegingen in de polder. Begin jaren tachtig keek men in het buitenland verbaasd naar de massale vredesbeweging in Nederland die uit het niets leek te zijn opgestaan. De mensen hier hadden Hollanditis, of de "Dutch Disease" te pakken. Deze nieuwe podcast over de turbulente geschiedenis van sociale bewegingen in de polder laat zich inspireren door deze periode. We vertellen verhalen van de vredesbeweging tot kraken, over een rijk verleden van activisme, verzet en strijd in de lage landen. We graven deze geschiedenis op ter lering (ende) vermaak en inspiratie.
  Hollanditis wordt gehost door Jeremy en Kees. Natuurlijk zijn die in van alles en nog wat onbezoldigd actief, als ze niet met een goed glas bietensap op de bank een boek zitten te lezen.
  Kees is een luie huisvader en onderbetaalde zzp-er, maar ook al een leven lang op zoek naar rellen en bevrijdende revoluties (soms lukte dat bijna!) En fulltime amateur mediamaker (o.a. globalinfo.nl).
  Jeremy is part time luie huisvader, part time army of one 'technical media support' en mede-organisator van het jaarlijkse 2.Dh5 festival voor activisten en wereldversleutelaars. Ook is/was hij voor of achter de

  • 1 hr 12 min
  Transport, Vervoer en Infrastructuur

  Transport, Vervoer en Infrastructuur

  Vandaag gaan we van het padje af, en ontsporen we een beetje richting sociale bewegingen rondom transport, vervoer en infrastructuur.
  Dit leek ons een belangrijk onderwerp, omdat er wel wat meer actiegevoerd mag worden rondom dit thema, gezien haar strategische rol in de economie, en de impact op onze leefomgeving en natuurlijk het klimaat.
  Van de Provo's en het witte fietsen plan tot "Stop de Kindermoord" en de bond voor zwartrijders. Van bosbezettingen in Amelisweerd tegen de uitbreiding van de A27 bij Utrecht, tot de acties tegen de Betuwelijn. Genoeg te bespreken. Al zullen we deze aflevering wel wat korter houden als de vorige. Beloofd.
  ----------
  We beginnen met wat historische verhalen over acties tegen autoverkeer, met name in de stad. Als je je afvraagt waarom het goed geregeld is qua voorzieningen voor fietsers, dan ligt het antwoord meestal dat daar hard voor geageerd is. Desondanks neemt de auto steeds meer plek in, en kalft het openbaar vervoer af.
  Nederland is inderdaad vol, met asfalt en beton. De meest bekende verzetsactie tegen de aanleg van snelwegen was de langdurige actie tegen de sloop van Amelisweerd (in 1982, niet 1988 zoals beweerd wordt).
  Ook in het openbaar vervoer wordt actie gevoerd, door personeel tegen privatisering en uitverkoop, en soms ook door passagiers.
  Andere aspekten van vervoer en infrastructuur zijn de goederenvervoerders. De binnenvaart bijvoorbeeld, die zich ook hevig verzet heeft tegen het overnemen van hun sector door grote bedrijven en daarvoor zelfs regelrechte veldslagen met de ME leverde.
  Ook het goederenvervoer per spoor levert politieke spanningen op, denk aan de Betuwelijn.
  En dan is er natuurlijk nog het vliegen en Schiphol....
  Links
  Home - OnderstroomOnderstroom podcastHet mislukte verzet tegen de Betuwelijn (Vergeten Verhalen) -


  Betuweroute (wikipedia) -


  Amsterdam FietstAuwtolozenOmdat mijn Fiets daar stond - De film van Louis van Gasteren 'omdat mijn fiets daar stond' gaat bij nader inzien niet over het Witte Fietsenplan, maar over het politiegeweld tegen bezoekers van een fototentoonstelling over politiegeweld...
  Over HollanditisOver de turbulente geschiedenis van sociale bewegingen in de polder. Begin jaren tachtig keek men in het buitenland verbaasd naar de massale vredesbeweging in Nederland die uit het niets leek te zijn opgestaan. De mensen hier hadden Hollanditis, of de "Dutch Disease" te pakken. Deze nieuwe podcast over de turbulente geschiedenis van sociale bewegingen in de polder laat zich inspireren door deze periode. We vertellen verhalen van de vredesbeweging tot kraken, over een rijk verleden van activisme, verzet en strijd in de lage landen. We graven deze geschiedenis op ter lering (ende) vermaak en inspiratie.
  Hollanditis wordt gehost door Jeremy en Kees. Natuurlijk zijn die in van alles en nog wat onbezoldigd actief, als ze niet met een goed glas bietensap op de bank een boek zitten te lezen.
  Kees is een luie huisvader en onderbetaalde zzp-er, maar ook al een leven lang op zoek naar rellen en bevrijdende revoluties (soms lukte dat bijna!) En fulltime amateur mediamaker (o.a. globalinfo.nl).
  Jeremy is part time luie huisvader, part time army of one 'technical media support' en mede-organisator van het jaarlijkse 2.Dh5 festival voor activisten en wereldversleutelaars. Ook is/was hij voor of achter de schermen betrokken bij de podcasts Crash Course Economics, De Lockdown en Future...

  • 1 hr
  De Globaliseringsbeweging - Deel 3

  De Globaliseringsbeweging - Deel 3

  We beginnen met een kritische reflectie op deze beweging die van top naar top reisde om de boel te blokkeren. Verder bespreken we protesten tegen de G8, G20, klimaatkampen, we kijken naar de repressieve reactie van de host-landen van deze tops, wat de beweging heeft bereikt, en wat er allemaal uit voort is voortgekomen.
  ‘Tophoppen’ had niet alleen voordelen, maar ook het nadeel dat je niet met je lokale beweging en problemen aan de slag was. Desondanks bood het een leerzame gratis (nou ja, het kostte je natuurlijk wel tijd en geld om er heen te gaan, tenzij je betaald NGO-medewerker was, dan kreeg je daarvoor betaald) spoedcursus actievoeren.
  Na Seattle (november 1999) knalde de beweging geheel uit zijn voegen en werden overal vergaderingen van machthebbers en bankiers gepunkt. De meeste zijn in de vergetelheid verdwenen, geheel ten onrechte. Denk bijvoorbeeld aan die ene vergadering van de Wereldbank in Barcelona die inderhaast afgelast werd door de Wereldbank, waarna de protesten gewoon doorgingen. En de FTAA-protesten in Quebec, tegen de vorming van de Free Trade Area of the Americas. Ken je die grap…?
  En zo waren er vele meer. Bij de anti EU-top protesten in Gotenburg werden demonstranten neergeschoten en de keuken en koks van Rampenplan geheel illegaal gegijzeld.
  In Genua, tegen de G8 aldaar waren een half miljoen mensen op de been, en werd Carlo Giuliani doodgeschoten en raakten honderden gewond of gevangen, of beide.
  Ondanks alle repressie groeide de beweging als kool en had de Financial Times het voor het eerst in positieve termen over de beweging, die zich opmaakte voor een grote internationale golf acties aan de vooravond van de WTO-top in Doha. Maar toen kwam Bin Laden met zijn terroristen en liet zijn handlangers de WTC-torens in New York binnenvliegen en dat veranderde alles.
  Desondanks gingen de topconferentie en de protesten nog een paar jaar door.
  2003: Evian, met drie actiekampen en memorabele demonstraties en acties in Zwitserland.
  2005: Gleneagles UK/Schotland, met door de reformistische ngo’s en slechte zangers georchestreerde sheeple-campange en 2007: Heiligendamm, waar het weer ouderwets massaal en militant werd.
  Toen kwam de crisis (2008, remember) en werd de G8 een G20 in London. En werd de klimaatbeweging geboren, althans die rond klimaattoppen, de eerste in Kopenhagen. Maar dat leverde een spagaat op: moest de top nu gepunkt worden, of juist gemaand om wat te besluiten?!
  We beëindigen de sessie met een poging om te bedenken wat al die protesten nu opgeleverd hebben.
  Links
  Video klimaattop Kopenhagen - Video klimaattop Kopenhagenwww.agp.org | archives | G8 2007 Heiligendamm - Heiligendamm (2007)People's Global Action (PGA) - People's Global Action (PGA)Blokkade rond de G8 in Evian | 6/3/2003 - G8-top Evian (2003)CNN.com - Three shot in EU summit riots - June 15, 2001 - EU-top GotenburgDeath of Carlo Giuliani - Wikipedia - Carlo Giuliani2001 Quebec protests - Wikipedia - FTAA protesten QuebecWorld Bank Cancels Academic Meeting In Spain - Wereldbank (niet) in BarcelonaThe Miami Model - The Miami model was the name given to a set of tactics employed by police during protests in Miami, Florida relating to the Free Trade...

  • 56 min
  De Globaliseringsbeweging - Deel 2

  De Globaliseringsbeweging - Deel 2

  Na een eerste deel over het ontstaan van de globaliseringsbeweging halverwege de jaren 1990, richten we ons nu op de protesten die de beweging echt de hoogte in deden schieten.
  Om te beginnen met de massale blokkade van de 'millenniumtop' van de wereldhandelsorganisatie WTO in Seattle. Spoiler alert: de blokkades waren dermate succesvol dat de conferentie grotendeels in het water viel. Dat inspireerde topprotesten in de hele wereld.
  In Europa werd er gereld tegen het WEF in Davos en in Quebec, Canada werd de topconferentie voor de FTAA, de vrijhandelszone van het hele Amerikaanse continent een slagveld, waarna de hele FTAA omver viel.
  De militante taferelen zorgden echter ook voor spanningen tussen de nette NGO's en het activistische voetvolk. Een van de oplossingen was om eigen topconferenties te gaan organiseren, zonder tegenstanders om tegen te vechten. Dat werd het World Social Forum in Porto Alegre, op hetzelfde moment dat het WEF in Davos confereerde.
  Volgende week gaan we verder met het derde en laatste deel van deze aflevering.
  Links
  This Is What Democracy Looks Like - 1999 Seattle WTO Protests DocumentaireDirect Action - David GraeberThe Corporation - FTAA fragment vanaf 1 uur 55 min 46 sec.
  Over HollanditisOver de turbulente geschiedenis van sociale bewegingen in de polder. Begin jaren tachtig keek men in het buitenland verbaasd naar de massale vredesbeweging in Nederland die uit het niets leek te zijn opgestaan. De mensen hier hadden Hollanditis, of de "Dutch Disease" te pakken. Deze nieuwe podcast over de turbulente geschiedenis van sociale bewegingen in de polder laat zich inspireren door deze periode. We vertellen verhalen van de vredesbeweging tot kraken, over een rijk verleden van activisme, verzet en strijd in de lage landen. We graven deze geschiedenis op ter lering (ende) vermaak en inspiratie.
  Hollanditis wordt gehost door Jeremy en Kees. Natuurlijk zijn die in van alles en nog wat onbezoldigd actief, als ze niet met een goed glas bietensap op de bank een boek zitten te lezen.
  Kees is een luie huisvader en onderbetaalde zzp-er, maar ook al een leven lang op zoek naar rellen en bevrijdende revoluties (soms lukte dat bijna!) En fulltime amateur mediamaker (o.a. globalinfo.nl).
  Jeremy is part time luie huisvader, part time army of one 'technical media support' en mede-organisator van het jaarlijkse 2.Dh5 festival voor activisten en wereldversleutelaars. Ook is/was hij voor of achter de schermen betrokken bij de podcasts Crash Course Economics, De Lockdown en Future Beyond Shell.
  Hollanditis website
  Copyleft - Kees & Jeremy - Radicale huisvaders

  • 52 min
  De Globaliseringsbeweging - Deel 1

  De Globaliseringsbeweging - Deel 1

  Deze aflevering gaan we het hebben over de globaliseringsbeweging, anti-globaliseringsbeweging, anders-globaliseringsbeweging, de global justice movement, de "movement of movements". 
  Deze mondiale anti-kapitalistische beweging tegen 'neoliberale globalisering', en voor globalisering van onderop trok eind jaren negentig en tot midden in de zero's ten strijde - van Chiapas Mexico tot Amsterdam en Seattle Washington - tegen de organisaties die de mondiale economische wereldorde vormde, de zogenaamde “Washington Consensus”.
  In deze meerdelige aflevering vertellen we over hoe een beweging van onderop, en door middel van directe actie zo succesvol is geweest dat het binnen enkele jaren haar hoofddoelen had bereikt: zoals het stoppen van vrije handelsverdragen, het de-legitimeren en effectief voor dood verklaren van de WTO en vrijwel bankroet verklaren van het IMF.
  We vertellen over deze mondiale strijd en de bescheiden rol van acties, activisten en organisaties in Nederland in deze strijd.
  In dit eerste van twee delen beginnen we bij het begin, hoe er in het mondiale Noorden na de val van de muur was afgekondigd dat de geschiedenis afgerond was, en er nog maar een systeem mogelijk was, het heersende: liberaal kapitalisme, gecontroleerd door een parlementaire democratie. Verder moest de markt zoveel mogelijk zijn gang kunnen gaan, dan kwam het verder wel goed.
  Al snel werd duidelijk dat het een sprookje was. In het Zuiden wisten ze dat natuurlijk wel. Daar waren grote bewegingen van boeren en/of vrouwen doorgegaan met strijd. En daar kwamen toen in 1994 de Zapatistas in het zuiden van Mexico bij, die het eerste internationale vrijhandelsakkoord NAFTA (Tussen Mexico, de VS en Canada) de oorlog verklaarden. Daarna is niet meer hetzelfde gebleven.
  De Zapatistas organiseerden 'encuentros' met bewegingen uit de hele wereld waarin duidelijk werd dat de problematiek mondiaal was en de strijd dus overal gevoerd kon en moest worden. Daar kwam later het Wereld Sociaal Forum uit voort, waar de Zapatsitas zelf niet aan deel mochten nemen omdat de geldschieters (Noordelijke NGO's) bepaald hadden dat alleen geweldloze bewegingen deel mochten nemen.
  Maar ondertussen werd in Europa de EU vervolmaakt, met Eurotoppen (of zoals de tegenstanders ze noemenden: EU-Rot Op-en) die toneel werden van grote demonstraties en soms hevige rellen. Waaronder in Amsterdam in 1997: noodtoestand, honderden arrestanten, 50.000 demonstranten uit het buitenland...
  En er werd een geheim akkoord van de rijke landen ontdekt, waar aan gewerkt werd vanuit het ministerie van EZ in Nederland, het MAI-akkoord (van Multilateral Agreement on Investments). 'Investeerders' wilden daarmee voorkomen dat hun plannen verstoord konden worden door zoiets banaals als democratische regels. Hier ontstond een van de eerste internationale campagnes tegen economische globalisering, en de eerste en enige bezetting van het Ministerie van EZ in Den Haag.
  De toppen der machthebbers werden doelwit van de groeiende beweging die op tegentoppen zijn agenda besprak, maar ook ging proberen de vergaderingen te bestormen. G8, WTO, IMF/Wereldbank, EU en WEF, ze trokken steeds meer woedende demonstranten. En die demonstranten ontwikkelden nieuwe actiemiddelen, zoals de Witte Overals in Italie, of Eurodusnie in Nederland, en er ontstonden 'platforms' die er eerder niet waren zoals 'De Wereld is Niet te Koop' en 'Naar een Ander Europa'.
  Ook ontstond People's Global Action (PGA) een netwerk van allerlei bewegingen uit alle delen van de wereld. En de eerste discussies over het begrip globalisering en het feit dat ook rechtse groepen er tegen beweerden te zijn, en wat je daar mee aanmoest.
  In de zomer van 1999 was Keulen het toneel van eerst een Eurotop en vervolgens een G8-top en was er internationale actie op de door PGA uitgeroepen 'Carnival against Capitalism' op 18 juni, waarbij het financial district in London werd verbouwd en...

  • 1 hr 29 min
  De Boeren en Links

  De Boeren en Links

  Vandaag hebben we het over de boeren en Links in Nederland. Aanleiding is de opkomst van de boerenbeweging rondom de stikstof problematiek. We zien bij de boeren nu vooral een rechts geluid, en zelfs veel ondersteuning van extreem rechts in de politiek en op straat. Wij vroegen ons af waar links bleef rondom dit gebied, en besloten de geschiedenis van boeren activisme in Nederland eens uit te diepen.
  In de geschiedenis van de polder zijn geen grote boerenopstanden te vinden, zoals wel in naburige landen. Wel zijn er, als de eerste socialistische/anarchistische bewegingen opkomen, 'pockets' te vinden zoals in Noord-oost Groningen waar veel landarbeiders aanhangers zijn van Domela Nieuwenhuis. En Nieuwe Niedorp in West Friesland waar een dominee met opruiende verhalen aan kwam zetten en de Nederlandse Tolstoianen neerstreken.
  Er zijn altijd wel voorbeelden te vinden van communes op het platteland, en krakers die daar neerstreken, maar echt boeren kun je dat niet noemen.
  We gaan in op voorbeelden in naburige buitenland waar door linkse bewegingen wel succesvol samengespannen wordt met boeren (Gorleben in Duitsland, Larzac in Frankrijk). Maar hier gebeurt het tegenovergestelde: boeren worden door rechts opgehitst tegen actievoerders (Doodewaard).
  We gaan ook in op de Nederlandse rol bij de vorming van het huidige 'neoliberale' EU-landbouwbeleid, met een prominente rol voor de sociaaldemocraat Sicco Mansholt.
  Ook vertellen we wat over de laatste campagnes tegen de vrijhandelsverdragen van de EU met de VS (TTIP) en Canada (Ceta), waar allerlei organisaties aan deelnamen, waaronder ook enkele van de boerenorganisaties die op dit moment prominent in de stikstofproblematiek figureren.
  Verder zoeken we naar verklaringen voor het feit dat er momenteel op het platteland alleen nog maar rechtse geluiden te horen zijn. Dat komt ook door de enorme kaalslag die daar in neoliberale tijden heeft plaatsgevonden waardoor alternatieven verdwenen zijn. Onze conclusie is dat er gewerkt moet worden aan het opstellen en verspreiden van de berekening wie er nu echt verdient aan deze vorm van landbouw die nu massaal verdedigd wordt.
  Links
  Verslag van de campagne en actie tegen het CETA verdrag met Canada - Platform Aarde Boer ConsumentSicco Mansholtnamespace:nicolaas_schermerhorn [Anarchisme.nl] - Over Nicolaas SchermerhornWalden (kolonie) - Wikipedia - Een paar pogingen om landbouwcommunes op te richten begin 1900 vanuit steden (Nescio, Van Eeden)Het Belang van Boerenlandbouw - Jan-Douwe van der Ploeg
  Over HollanditisOver de turbulente geschiedenis van sociale bewegingen in de polder. Begin jaren tachtig keek men in het buitenland verbaasd naar de massale vredesbeweging in Nederland die uit het niets leek te zijn opgestaan. De mensen hier hadden Hollanditis, of de "Dutch Disease" te pakken. Deze nieuwe podcast over de turbulente geschiedenis van sociale bewegingen in de polder laat zich inspireren door deze periode. We vertellen verhalen van de vredesbeweging tot kraken, over een rijk verleden van activisme, verzet en strijd in de lage landen. We graven deze geschiedenis op ter lering (ende) vermaak en inspiratie.
  Hollanditis wordt gehost door Jeremy en Kees. Natuurlijk zijn die in van alles en nog wat onbezoldigd actief, als ze niet met een goed glas bietensap op de bank een boek zitten te lezen.
  Kees is een luie huisvader en onderbetaalde zzp-er, maar ook al een leven lang op...

  • 1 hr 5 min

Top Podcasts In History

Goalhanger Podcasts
Wondery
Wondery
Sarah Marshall
Dan Carlin
Aaron Mahnke and Grim & Mild