40 episodes

Podcast o Průmyslu 4.0 a inovativních lidech, kteří ho tvoří, vám přináší Národní centrum Průmyslu 4.0. Aleš Vlk zpovídá osobnosti českého průmyslu a zjišťuje jejich názory na dění v oboru a jeho budoucnost, abyste vy už nemuseli. Nechte se inspirovat.

Inovacast Národní centrum Průmyslu 4.0

  • Technology

Podcast o Průmyslu 4.0 a inovativních lidech, kteří ho tvoří, vám přináší Národní centrum Průmyslu 4.0. Aleš Vlk zpovídá osobnosti českého průmyslu a zjišťuje jejich názory na dění v oboru a jeho budoucnost, abyste vy už nemuseli. Nechte se inspirovat.

  Matěj Kliman: Střet zájmů se u akademických spinoffů v Česku neřeší

  Matěj Kliman: Střet zájmů se u akademických spinoffů v Česku neřeší

  V pokračování diskuse Aleše Vlka a právníka Matěje Klimana v Inovacastu na téma spolupráce mezi akademií a průmyslem jsme se zaměřili především na praktické aspekty. Jaké dokumenty byste měli mít podepsané, ještě než začnete řešit konkrétní kroky? V čem se liší přístup ze stany vědce a firmy z pohledu zveřejňování výstupů výzkumu? A kde můžete v Česku získat finanční podporu pro výzkum? 
  „Setkal jsem se s desítkami příkladů, kdy se během spolupráce firmy a akademie  na obou stranách prohluboval rozpor, protože si strany dopředu nedefinovaly, co nastane,  v případě, že tato bude úspěšná,“ upozorňuje Matěj Kliman. 
  Diskuse se stočí i k velmi zajímavému tématu, jakým jsou akademické spinoffy a problematika střetu zájmů. „Až na výjimky není v Česku střet zájmů nijak právně upraven a prostředí je v tomto poměrně volné. Proto zde vnímáme rizika. Lepší je tedy si tento proces nastavit a řešit, co pro minimalizaci rizik můžeme udělat.“

  Bio:
  Matěj Kliman vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 2007 se intenzivně věnuje komplexnímu právnímu poradenství a přednáškové činnosti v oblastech veřejné podpory a výzkumu a vývoje.
   V oblasti výzkumu a vývoje má rozsáhlé zkušenosti z poradenství pro významné instituce v ČR a to jak na straně poskytovatelů dotací (MŠMT, TAČR, MPO, MMR, MHMP, MPSV, atd.), tak na straně příjemců z akademické sféry a soukromých firem. Zkušenosti v této oblasti zahrnují ochranu duševního vlastnictví, přípravu a vyjednávání licenčních a jiných smluv, interní audity a přípravu a revizi vnitřních předpisů, zpracování právních a ekonomických analýz a metodik, přípravu nových právních předpisů a jejich novelizací, jakož i podporu významných projektů. 
  Všechny Inovacasty naleznete na našem webu https://www.ncp40.cz/podcast.
  Sledujte nás na Twitteru nebo Linked-In.
  Jsme technologicky neutrální akademicko-průmyslová platforma, která propojuje inovační leadery, výrobní i technologické firmy, univerzity, a výzkumné organizace a pomáháme vytvářet optimální prostředí pro udržitelnou budoucnost.

  • 23 min
  Matěj Kliman: Komu patří výsledky vědeckého výzkumu 1/2

  Matěj Kliman: Komu patří výsledky vědeckého výzkumu 1/2

  Matěj Kliman je trochu neobvyklým hostem Inovacastu, je totiž právník. Ve své praxi se zabývá spoluprací výzkumných organizací a průmyslu. 
  Jeho začátky v této oblasti zapadají do roku 2007, kdy  se v Česku začala otevírat problematika ochrany duševního vlastnictví a zakládání spin-ofů. Tehdy zpracoval první analýzy a metodiky pro ministerstvo školství. A přesto že už je to pár let, jsou tyto metodiky jsou stále na jejich webových stránkách a stále relevantní. 
  Dnes Matěj Kliman spolupracuje jak s podnikatelskými subjekty, tak s výzkumnými organizacemi a také s poskytovateli dotací. „V Česku máme vyspělou infrastrukturu a technologické vybavení výzkumných organizací. Nejen to je velké plus a přidaná hodnota spolupráce firem akademie. Výhodou je i to, že tyto subjekty mohou požádat o podporu společného výzkumu. Ať už od českých agentur, tak od Evropských institucí.“
  „Říká se, že firmy jsou ty flexibilní a rychlé. Ale často je to s akademickým prostředím srovnatelné. Vnímám ale trochu odlišná očekávání. Výzkumu často chybí sebereflexe a pro vědce není nejdůležitější, aby se výsledek rychle dostal do praxe. Navíc i významný vědecký výsledek nemusí být pro praxi zajímavý. I přesto, že třeba řeší důležitý společenský problém. 
  Komu patří výsledky společného vědeckého výzkumu? I to se můžete dozvědět v Inovacastu. 

  Bio: Matěj Kliman vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 2007 se intenzivně věnuje komplexnímu právnímu poradenství a přednáškové činnosti v oblastech veřejné podpory a výzkumu a vývoje.
   V oblasti výzkumu a vývoje má rozsáhlé zkušenosti z poradenství pro významné instituce v ČR a to jak na straně poskytovatelů dotací (MŠMT, TAČR, MPO, MMR, MHMP, MPSV, atd.), tak na straně příjemců z akademické sféry a soukromých firem. Zkušenosti v této oblasti zahrnují ochranu duševního vlastnictví, přípravu a vyjednávání licenčních a jiných smluv, interní audity a přípravu a revizi vnitřních předpisů, zpracování právních a ekonomických analýz a metodik, přípravu nových právních předpisů a jejich novelizací, jakož i podporu významných projektů. 
  Všechny Inovacasty naleznete na našem webu https://www.ncp40.cz/podcast.
  Sledujte nás na Twitteru nebo Linked-In.
  Jsme technologicky neutrální akademicko-průmyslová platforma, která propojuje inovační leadery, výrobní i technologické firmy, univerzity, a výzkumné organizace a pomáháme vytvářet optimální prostředí pro udržitelnou budoucnost.

  • 20 min
  Pavel Kordík: Umělá inteligence vám může zachránit život

  Pavel Kordík: Umělá inteligence vám může zachránit život

  V pokračování Inovacastu s Pavlem Kordíkem jsme se věnovali zejména umělé inteligenci, mladé generaci a budoucnosti práce. „Byl jsem i u zrodu Prg.ai. Inspirovali jsem se v Kanadě, kde byli v této oblasti o pár let napřed,“ říká.
  „Většina povolání se díky novým technologiím dramaticky promění. I když budete doktor, budete potřebovat znát strojové učení, aspoň uživatelsky. Na naše děti bude využití umělé inteligence klást požadavky, aby na sobě velmi pracovaly. Aby byly lidé užiteční, budou muset být obrovsky kreativní, protože rutinní práce odpadne. Bude to velmi těžké.“
  „Důležité je naučit děti umělou inteligenci využívat k jejich prospěchu, a zároveň se zneužití této technologie také bránit. V Prg.ai máme několik různých programů pro děti a mladé lidi a konečně už trochu konkurujeme té Kanadě.“ 

  Doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D. je proděkanem pro spolupráci s průmyslem na Fakultě informačních technologií ČVUT. Vyučuje Metody výpočetní inteligence (NI-MVI) a Algoritmy data miningu (NI-ADM). Podílel se na vzniku startupů Recombee a UNICO.ai. Je jedním ze zakládajících členů iniciativy prg.ai. Celý vědecký život ho provází neuronové sítě, jejich optimalizace a rekomendační systémy.
  Všechny Inovacasty naleznete na našem webu https://www.ncp40.cz/podcast.
  Sledujte nás na Twitteru nebo Linked-In.
  Jsme technologicky neutrální akademicko-průmyslová platforma, která propojuje inovační leadery, výrobní i technologické firmy, univerzity, a výzkumné organizace a pomáháme vytvářet optimální prostředí pro udržitelnou budoucnost.

  • 20 min
  Pavel Kordík: Popularizace je pro vědu zásadní

  Pavel Kordík: Popularizace je pro vědu zásadní

  „O informatiku je zájem, jak ze strany studentů, tak ze strany průmyslových firem. Kdybychom produkovali pětkrát více absolventů, tak by o to stále byl zájem“, říká Pavel Kordík, proděkan pro spolupráci s průmyslem na Fakultě informačních technologií ČVUT. 
  „Každá pořádná technická fakulta by měla stát na třech nožičkách – věda, spolupráce s průmyslem a výuka. Začínali jsme zejména s výukou a ostatní nožičky trochu kulhaly, ale teď už nám ta trojnožka začíná hezky fungovat,“ dodává.
  „Baví mě management vědy a také jsem zjistil, jak je důležité popularizovat, dělat vědecký marketing. I u čistého výzkumu je marketing zásadní. Píšu blog posty, dělám videa a řadu dalších aktivit, jen proto, abychom naše objevy ve vědecké komunitě zpropagovali. Vědci se často neumí prodat.“
  „Už nějakou dobu na fakultě buduji prostředí společných laboratoří. Je to dobré jak pro firmy, ale i pro studenty. Ti by nám často zmizeli rovnou do firem a vůbec nedostudovali. Je to výhra i pro firmy: podnik nemusí utrácet tolik času svých expertů a studentům a jejich inovačnímu potenciálu se věnuje někdo jiný.“

   doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D. je proděkanem pro spolupráci s průmyslem na Fakultě informačních technologí CVUT. Vyučuje Metody výpočetní inteligence (NI-MVI) a Algoritmy data miningu (NI-ADM). Podílel se na vzniku startupů Recombee a UNICO.ai. Je jedním ze zakládajících členů iniciativy prg.ai. Celý vědecký život ho provází neuronové sítě, jejich optimalizace a rekomendační systémy. 
  Všechny Inovacasty naleznete na našem webu https://www.ncp40.cz/podcast.
  Sledujte nás na Twitteru nebo Linked-In.
  Jsme technologicky neutrální akademicko-průmyslová platforma, která propojuje inovační leadery, výrobní i technologické firmy, univerzity, a výzkumné organizace a pomáháme vytvářet optimální prostředí pro udržitelnou budoucnost.

  • 19 min
  Jiří Jirkovský: Náskok díky technologiím 2/2

  Jiří Jirkovský: Náskok díky technologiím 2/2

  Náskok díky technologiím: to v českém překladu znamená zkratka názvu VDT Technology, společnosti, ve které je generálním ředitelem Jiří Jirkovský, host Aleše Vlka v Inovacastu.
  „Náš tým je složen z odborníků na různé oblasti, kterým se věnujeme: např. bezpečnost, energetika, správa a monitoring budov nebo vodárenství. S Národním centrem Průmyslu 4.0  jsme se také podíleli na vytvoření checklistu, auditního listu pro hodnocení stavu digitalizace firmy – ať se to týkalo vlastní správy, managmentu, logistických systémů atd. Ve VDT se pak na firmu díváme z podhledu integrátora, který hledá možnosti synergií využití již existujících zařízení. Jinak přistupujeme k něčemu, co vzniká na zelené louce a jinak k již zavedené společnosti.“
  Voda je jednou z nejcennějších komodit. Jiří Jirkovský se věnuje i digitalizaci vodárenství a vodnímu auditu. O co se jedná? A jaký je strategický význam vody? „Jedním z přístupů je dodávka pitné vody a satelitní dohledávání jejího úniku. Třeba pražská síť v tomto ohledu udělala velký krok. Úniky pitné vody jsou oproti devadesátým letům třetinové a pohybují se na špičkovém světovém standardu, a to díky využití technologií.“

  Jiří Jirkovský je generálním ředitelem ve společnosti VDT Technology a.s. Má dlouholeté zkušenosti s mezinárodním managementem a řízením projektů, je specialistou na inteligentní systémy řízení, bezpečnostní technologie a expertní systémy s využitím IoT platformy. Jiří Jirkovský je také viceprezident Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, člen Bezpečnostní sekce Hospodářské komory ČR, člen evropské bezpečnostní asociace Euralarm a viceprezident HST Obchodní komory Švýcarsko – Česká republika.
  Všechny Inovacasty naleznete na našem webu https://www.ncp40.cz/podcast.
  Sledujte nás na Twitteru nebo Linked-In.
  Jsme technologicky neutrální akademicko-průmyslová platforma, která propojuje inovační leadery, výrobní i technologické firmy, univerzity, a výzkumné organizace a pomáháme vytvářet optimální prostředí pro udržitelnou budoucnost.

  • 19 min
  Jiří Jirkovský: Lidé i firmy jsou připraveni investovat do energetiky 1/2

  Jiří Jirkovský: Lidé i firmy jsou připraveni investovat do energetiky 1/2

  Pro každého znamená Průmysl 4.0 něco jiného. Čím je pro Jiřího Jirkovského z VDT Technology, zjišťoval v dalším díle Inovacastu Aleš Vlk. „Průmysl 4.0 znamená nastavení nových principů, nové cesty, oproštění se od některých nástrojů. Dívám se na to z širšího pohledu, nejen na vlastní výrobu, ale na celý proces. Na infrastrukturu, která zajišťuje linku, která běží, na logistiku, aby bylo na lince z čeho vyrábět, na budovy, ve kterých je výroba umístěna.“ 
  Česko se někdy chlubí, někdy žehrá na to, že je velkou průmyslovou zemí. S tím je spojena energetická náročnost. „Aktuálně je ta hrozba velmi vážná. Nárůst energií je tak dramatický, že přijímaná opatření nemusí dostačovat na to, aby firmy zvládly ten energetický nárůst.“  
  Bio:
  Jiří Jirkovský je generálním ředitelem ve společnosti VDT Technology a.s. Má dlouholeté zkušenosti s mezinárodním managementem a řízením projektů, je specialistou na inteligentní systémy řízení, bezpečnostní technologie a expertní systémy s využitím IoT platformy. Jiří Jirkovský je také viceprezident Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, člen Bezpečnostní sekce Hospodářské komory ČR, člen evropské bezpečnostní asociace Euralarm a viceprezident HST Obchodní komory Švýcarsko – Česká republika.
  Všechny Inovacasty naleznete na našem webu https://www.ncp40.cz/podcast.
  Sledujte nás na Twitteru nebo Linked-In.
  Jsme technologicky neutrální akademicko-průmyslová platforma, která propojuje inovační leadery, výrobní i technologické firmy, univerzity, a výzkumné organizace a pomáháme vytvářet optimální prostředí pro udržitelnou budoucnost.

  • 20 min

Top Podcasts In Technology

Jason Calacanis
Lex Fridman
Ben Gilbert and David Rosenthal
The New York Times
Jack Rhysider
NPR