55 episodes

Podkasten om ham som er Skaper, Frelser og Konge over alle ting. Hver episode er vanligvis 15-20 minutter og utforsker et bibelsk tema, ofte med en vinkel på det budskapet som Bibelen kaller "evangeliet" (de gode nyheter). Episodene produseres av Lars Dorland, en dansk pastor som bor i Haugesund.

Jesus er Konge Lars Dorland

  • Religion & Spirituality

Podkasten om ham som er Skaper, Frelser og Konge over alle ting. Hver episode er vanligvis 15-20 minutter og utforsker et bibelsk tema, ofte med en vinkel på det budskapet som Bibelen kaller "evangeliet" (de gode nyheter). Episodene produseres av Lars Dorland, en dansk pastor som bor i Haugesund.

  Episode 2.20 - Logos

  Episode 2.20 - Logos

  Hvorfor kalte Johannes Jesus for Ordet (Joh 1,1)? Det finnes ulike teorier. Vi prøver å se nøye på hva Johannes gjør i sin tekst, og vi oppdager med det samme at Jesus presenteres som Skaperen. Og ikke bare det, Jesus er også Lyset og Guds visdom, den visdom som alltid har vært der og som hele kosmos vitner om. Johannes 1 er et fantastisk kapittel som åpner mange dører og viser oss litt mer av hvem og hva Jesus er, og hva hans evangelium går ut på.

  I denne episoden ser vi mest på: 
  Johannes 1Første Mosebok 1Ordspråkene 8 Hvis du ønsker en skriftlig forklaring på hvorfor Ordspråkenes Bok 8 ikke sier at Jesus har en begynnelse, så se innlegget på bloggen min:
  https://larsdorland.wordpress.com/2021/11/19/ordsprakene-8-da-jesus-begynte/ 

  • 22 min
  Episode 2.19 - Gudene skal falle

  Episode 2.19 - Gudene skal falle

  Evangeliet handler om at "gudene skal falle". Det er usannsynlig at du har hørt en pastor eller prest forkynne denne vinkel på evangeliet i en kirke før, men det er ikke desto mindre en legitim vinkel når man ser på Bibelens mange løfter - ikke minst når man ser på Salme 82. Gudene hadde makten, men de forvaltet den på en dårlig måte. De skal dø, for den Høyeste Gud eier hele jorden og alle folkeslagene. Som verdens rettferdige dommer vil han når tiden er inne, etablere sann rettferdighet.

  En liste over alle bibeltekstene i denne episoden:

  5 Mos 6,4
  5 Mos 10,17
  5 Mos 17,2-5
  Salme 82
  Salme 89,7-8
  Salme 95,3
  Nehemja 9,6
  1 Kor 8,5-6
  Rom 8,38-39

  Andre tekster om den himmelske forsamling (til videre studium):
  Job 1 og 2 og i 1 Kongebok 22,19 og i Jesaja 14,13 og i Daniel 4,17.

  • 17 min
  Episode 2.18 - De andre gudene

  Episode 2.18 - De andre gudene

  Det er ingen gud som Gud, men finnes det likevel andre guder? Hva sier Bibelen om dette, og hvordan relaterer dette til frelsen og det budskap som vi kaller "evangeliet"? Vi åpner her for et veldig interessant emne når vi skal se på den usynlige åndeverden fra et oldtidsperspektiv. Og gled deg: Neste episode - 2.19 - kommer til å gå enda dypere.

  Vi ser på disse tekstene: 
  5 Mosebok 6,4-5.13-155 Mosebok 32,8-9Galaterbrevet 4,8-9Og vi hører noen sekunder fra Ricky Gervais og hans morsomme samtale med Stephen Colbert: https://www.youtube.com/watch?v=NZJfIyxz3UY 

  • 17 min
  Episode 2.17 - Skal vi få herredømme?

  Episode 2.17 - Skal vi få herredømme?

  Hvorfor har Gud en menighet? Hva er planen med oss egentlig? Vi finner svar når vi tar i betraktning Guds plan med menneskeheten og det skapte, altså når vi ser på hva Gud sa på side 1 av Bibelen at de skulle gjøre. Det viser seg at Guds plan er intet mindre enn å gjenetablere menneskets herredømme over det skapte med en ny Adam, slik at vi endelig kan ta på oss det store ansvaret som Gud alltid har tenkt at vi skulle ha. 

  Dette er en "nå samler vi noen av trådene"-episode med mye repitisjon av tidligere temaer, men også med noen nye ting (andre bibeltekster). Vi ser ikke minst på:
  Romerbrevet 5,12-17Åpenbaringen 3,21Efeserbrevet 2,6

  • 21 min
  Episode 2.16 - Abrahams tro og vantro

  Episode 2.16 - Abrahams tro og vantro

  Abraham trodde på Gud. Litt. Av og til. Hva handler historien om Abraham egentlig om? Hva visste han om evangeliet? Og hvorfor snakker de fremdeles om ham på Det Nye Testamentes tid? Og hva vil det egentlig si å tro på Gud (og å tro på evangeliet)? 

  Fortellingen om Abraham kan leses i Første Mosebok 12-23. 

  • 19 min
  Episode 2.15 - Når straff gir mening

  Episode 2.15 - Når straff gir mening

  Hvordan reagerer Gud på synd? Er Gud hevngjerrig når han dømmer? Er Guds straffedommer vilkårlige eller følger de faktisk en form for logikk? Vi ser på hvordan straffen henger sammen med overtredelsene i noen av Bibelens første beretninger (Adam og Eva, Kain og Abel, Syndfloden), og vi ser også på et par eksempler fra resten av Bibelen:  
  1 Mosebok 3,22-241 Mosebok 3,171 Mosebok 4,10-121 Mosebok 6,5-13Jesaja 1,31Romerbrevet 6,23Denne episoden er for resten ikke bare episode 15 av sesong 2. Det er også episode nr. 50 av alle "Jesus er Konge"-episodene. Hurra for det! 

  • 27 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality