16 episodes

Podden för dig som vill förbättra ditt affärsresultat

Lönsamhetspodden PriceGain

  • Business

Podden för dig som vill förbättra ditt affärsresultat

  Krympflation (Shrinkflation)

  Krympflation (Shrinkflation)

  I dagens avsnitt av Lönsamhetspodden diskuterar vi Krympflation. Vad är det egentligen och varför är Krympflation riskfyllt? Krympflation innebär att företag minskar innehållet i en förpackning istället för att höja priset på sin produkt. Förekomsten av fenomenet har ökat den senaste tiden mot bakgrund av kraftigt höjda inpriser. Men är Krympflation verkligen den bästa vägen till lönsamhet? Lyssna till Per Högberg, Grundare och Partner på PriceGain samt Anton Kåhre-Zäll och Amanda von Schinkel, konsulter på PriceGain som ger sina bästa råd kring hur företag kan stärka sitt affärsresultat genom att förbättra sin prissättning. 

  • 6 min
  Hög inflation och lågkonjunktur - hur kan företag skydda sitt affärsresultat?

  Hög inflation och lågkonjunktur - hur kan företag skydda sitt affärsresultat?

  Expansiv ekonomisk politik, omfattande störningar i försörjningskedjor och geopolitisk osäkerhet har lett till skenande prisuppgångar. Finanspolitiska åtgärder sätts in för att stävja inflationen och konjunkturläget försämras. Hur ska företag hantera dessa utmaningar? Vilka är nycklarna för att skydda sina marginaler och varför är det viktigt med en flexibel prisstrategi?  
  Svaren på frågorna får du i det här avsnittet av Lönsamhetspodden. Per Högberg, Grundare och Partner på PriceGain samt Matilda Hölcke, Director och Marknadschef på PriceGain ger sina bästa råd kring hur företag kan hantera den minst sagt utmanande situationen som råder på marknaden. 

  • 14 min
  Rusande inpriser: Hur kan detaljhandlare säkerställa lönsamhet?

  Rusande inpriser: Hur kan detaljhandlare säkerställa lönsamhet?

  Vi kan just nu se kraftiga inprisökningar och på flera fronter ser vi negativa kostnadsspiraler som riskerar att spinna ännu snabbare när försörjningskedjor sätts ur spel. Varför är det viktigare än någonsin att ta tag i sin prissättning? Hur kan man som detaljhandlare hantera de accelererande kostnadsökningarna med hjälp av ett prissystem? Var går konsumenternas smärtgräns och hur kommer det att påverka detaljhandeln framöver? I det här avsnittet av Lönsamhetspodden pratar Göran Skugge, Senior Partner på PriceGain, Matilda Hölcke, Director och Marknadschef på PriceGain, Anton Kåhre Zäll, konsult på PriceGain och Amanda von Schinkel, konsult på PriceGain, om hur man som detaljhandlare bör gå till väga med sin prissättning för att säkerställa lönsamhet.

  • 21 min
  Hur kan en värdebaserad prissättning ge ökad lönsamhet?

  Hur kan en värdebaserad prissättning ge ökad lönsamhet?

  Vad är värdebaserad prissättning och hur sätter du dina priser utifrån kundernas behov, preferenser och betalningsvilja? Hur kan du se till att dina priser speglar kundens upplevda värde? Och hur implementerar du denna metod i din prissättningsstrategi? I det här avsnittet av Lönsamhetspodden diskuterar Göran Skugge, Senior Partner på PriceGain, och Matilda Hölcke, Director och Head of Marketing på PriceGain, värdebaserad prissättning och ger sina bästa råd kring hur du kan använda denna metod i din prissättning för att maximera lönsamhet!

  • 11 min
  Vad är nudging och hur kan det öka din försäljning?

  Vad är nudging och hur kan det öka din försäljning?

  Vad är nudging, vart kommer begreppet ifrån och hur kan man använda sig av det för att öka sin försäljning? Vad har nudging med en fluga vid pissoarerna på Schiphols flygplats att göra? I det här avsnittet av Lönsamhetspodden diskuterar Matilda Hölcke, Director och Marknadschef på PriceGain, och Göran Skugge, Senior Partner på PriceGain, konceptet nudging, dess ursprung, och varför det är ett lönsamt verktyg att använda sig av när man arbetar med sin prissättning. 

  • 10 min
  Accelererande inprisökningar: Varför ska du ta tag i din prissättning?

  Accelererande inprisökningar: Varför ska du ta tag i din prissättning?

  Det höga inflationstrycket är ett faktum och priser förändras inte bara kraftigt utan också ofta. Vilka konsekvenser får det för företag och hur ska man hantera detta? Varför är det viktigare än någonsin för företag att ta tag i sin prissättning? I det här avsnittet av Lönsamhetspodden diskuterar Per Högberg, Grundare och Senior Partner på PriceGain, och Matilda Hölcke, Director och Marknadschef på PriceGain, vilka nya krav som ställs på företag, hur företag kan hantera detta för att skydda sina marginaler på både kort och lång sikt.  

  • 19 min

Top Podcasts In Business

Ramsey Network
Freakonomics Network & Zachary Crockett
Erika Kullberg
NPR
Jocko DEFCOR Network
Andy Frisella #100to0