4 episodes

Latin Language Podcast — hōc acroāmate Iūlus Craft & L. Amādeus Rāniērius garriunt Latīnē! Subscrībite sultis apud Tūbulum: youtube.com/LegioXIII

Legio XIII Legio XIII

  • Education
  • 4.8 • 16 Ratings

Latin Language Podcast — hōc acroāmate Iūlus Craft & L. Amādeus Rāniērius garriunt Latīnē! Subscrībite sultis apud Tūbulum: youtube.com/LegioXIII

  Legio XIII #72 Stephanus (6/6) dē vōce Rōmānā — Stephanus Rumak Victor (youtube.com/LegioXIII)

  Legio XIII #72 Stephanus (6/6) dē vōce Rōmānā — Stephanus Rumak Victor (youtube.com/LegioXIII)

  Playlist, 6 partēs: https://www.youtube.com/playlist?list=PLUeVDmRP3bxS8aDRT3RKB4tDypLytXfbz

  Vidē Dr. Stephanī Victōris canālem "RVMAK" : https://www.youtube.com/channel/UCKsXlPwvq17rQ2tIcixwRZw

  Stephanus Victor (Stefano Vittori) philosophiae doctor Aegyptiārum linguārum cum Lūciō sermōcinātur dē sonō Latīnō, dē prōnūntiātibus Rōmānōrum, dēque rē phōnēticā ac philologicā.

  N.B. Auctōrēs sumus ut pelliculam apud YouTube.com/LegioXIII aspiciātis quum ibi impositī sint textūs citātī in hōc epīsodiō.

  Luke Ranieri Audiobooks in Latin
  https://luke-ranieri.myshopify.com

  "Nocte Amīcā Amantibus" ("Can You Feel The Love Tonight?" The Lion King):
  https://www.youtube.com/watch?v=5LW0Nw7asoE

  "Et Nīl Est" ("You're Welcome" Moana):
  https://www.youtube.com/watch?v=l37cqX2jBhE

  "Quid Est?" ("What's This?" Nightmare Before Christmas) cantus Nātālīcius!
  https://youtu.be/OPcy7u1eEmg

  Fēriae Hiemālēs (Magister Craft):
  https://youtu.be/K2UETeFEsoQ

  Linguae Graecae Antīquae prōnūntiātūs tabula:
  https://bit.ly/ranierigreekpronunciation

  Linguae Latīnae prōnūntiātūs tabula:
  https://bit.ly/ranierilatinpronunciation

  Auctōrum Latīnōrum Graecōrumque tabula:
  https://bit.ly/ranierilatingreekauthors

  Lūcius nunc sex seriēs acroāmatum praebet apud suum pāginam Patreon, quōrum multa exemplāria grātīs licet audīre: https://www.patreon.com/lukeranieri/

  Progymnasmata Latīnitātis, Jacōbis Pontānī, quōrum exempla praelēgit Lūcius in hōc epīsodiō:
  https://www.patreon.com/posts/27883742

  Cōnfābulātiōnēs Tīrōnum Litterāriōrum, Hermannī Schottenniī, quae etiam ā Lūciō laudāta sunt:
  https://www.patreon.com/posts/27884103

  Latīnae-Graecae locūtiōnēs:
  https://youtu.be/kaQt4Ormzbs

  Ācta Diurna Classica Jūlia:
  https://youtu.be/gx51LLs9W4k

  Iūlī liber "TEMPLUM ROMANUM":
  https://www.magistercraft.com/publications

  "Odyssēa Magstrī Craft" :
  https://youtu.be/yQxlyu8BEmI

  "Capior Sēnsū" (Hooked on a Feeling)
  https://www.youtube.com/watch?v=dvS1k-r7dfw

  http://youtube.com/DivusMagisterCraft
  http://youtube.com/ScorpioMartianus

  http://legioxiii.podomatic.com
  hic tunicae "LEG·XIII" inscriptae veneunt:
  https://teespring.com/stores/scorpiomartianus

  https://www.patreon.com/magistercraft/
  https://www.patreon.com/lukeranieri/

  • 53 min
  Legio XIII #71 Stephanus (5/6) dē vōce Rōmānā — Stephanus Rumak Victor (youtube.com/LegioXIII)

  Legio XIII #71 Stephanus (5/6) dē vōce Rōmānā — Stephanus Rumak Victor (youtube.com/LegioXIII)

  Playlist, 6 partēs: https://www.youtube.com/playlist?list=PLUeVDmRP3bxS8aDRT3RKB4tDypLytXfbz

  Vidē Dr. Stephanī Victōris canālem "RVMAK" : https://www.youtube.com/channel/UCKsXlPwvq17rQ2tIcixwRZw

  Stephanus Victor (Stefano Vittori) philosophiae doctor Aegyptiārum linguārum cum Lūciō sermōcinātur dē sonō Latīnō, dē prōnūntiātibus Rōmānōrum, dēque rē phōnēticā ac philologicā.

  N.B. Auctōrēs sumus ut pelliculam apud YouTube.com/LegioXIII aspiciātis quum ibi impositī sint textūs citātī in hōc epīsodiō.

  Luke Ranieri Audiobooks in Latin
  https://luke-ranieri.myshopify.com

  "Nocte Amīcā Amantibus" ("Can You Feel The Love Tonight?" The Lion King):
  https://www.youtube.com/watch?v=5LW0Nw7asoE

  "Et Nīl Est" ("You're Welcome" Moana):
  https://www.youtube.com/watch?v=l37cqX2jBhE

  "Quid Est?" ("What's This?" Nightmare Before Christmas) cantus Nātālīcius!
  https://youtu.be/OPcy7u1eEmg

  Fēriae Hiemālēs (Magister Craft):
  https://youtu.be/K2UETeFEsoQ

  Linguae Graecae Antīquae prōnūntiātūs tabula:
  https://bit.ly/ranierigreekpronunciation

  Linguae Latīnae prōnūntiātūs tabula:
  https://bit.ly/ranierilatinpronunciation

  Auctōrum Latīnōrum Graecōrumque tabula:
  https://bit.ly/ranierilatingreekauthors

  Lūcius nunc sex seriēs acroāmatum praebet apud suum pāginam Patreon, quōrum multa exemplāria grātīs licet audīre: https://www.patreon.com/lukeranieri/

  Progymnasmata Latīnitātis, Jacōbis Pontānī, quōrum exempla praelēgit Lūcius in hōc epīsodiō:
  https://www.patreon.com/posts/27883742

  Cōnfābulātiōnēs Tīrōnum Litterāriōrum, Hermannī Schottenniī, quae etiam ā Lūciō laudāta sunt:
  https://www.patreon.com/posts/27884103

  Latīnae-Graecae locūtiōnēs:
  https://youtu.be/kaQt4Ormzbs

  Ācta Diurna Classica Jūlia:
  https://youtu.be/gx51LLs9W4k

  Iūlī liber "TEMPLUM ROMANUM":
  https://www.magistercraft.com/publications

  "Odyssēa Magstrī Craft" :
  https://youtu.be/yQxlyu8BEmI

  "Capior Sēnsū" (Hooked on a Feeling)
  https://www.youtube.com/watch?v=dvS1k-r7dfw

  http://youtube.com/DivusMagisterCraft
  http://youtube.com/ScorpioMartianus

  http://legioxiii.podomatic.com
  hic tunicae "LEG·XIII" inscriptae veneunt:
  https://teespring.com/stores/scorpiomartianus

  https://www.patreon.com/magistercraft/
  https://www.patreon.com/lukeranieri/

  • 1 hr 3 min
  Legio XIII #70 Stephanus (4/6) dē vōce Rōmānā — Stephanus Rumak Victor (youtube.com/LegioXIII)

  Legio XIII #70 Stephanus (4/6) dē vōce Rōmānā — Stephanus Rumak Victor (youtube.com/LegioXIII)

  Playlist, 6 partēs: https://www.youtube.com/playlist?list=PLUeVDmRP3bxS8aDRT3RKB4tDypLytXfbz

  Vidē Dr. Stephanī Victōris canālem "RVMAK" : https://www.youtube.com/channel/UCKsXlPwvq17rQ2tIcixwRZw

  Stephanus Victor (Stefano Vittori) philosophiae doctor Aegyptiārum linguārum cum Lūciō sermōcinātur dē sonō Latīnō, dē prōnūntiātibus Rōmānōrum, dēque rē phōnēticā ac philologicā.

  N.B. Auctōrēs sumus ut pelliculam apud YouTube.com/LegioXIII aspiciātis quum ibi impositī sint textūs citātī in hōc epīsodiō.

  Luke Ranieri Audiobooks in Latin
  https://luke-ranieri.myshopify.com

  "Nocte Amīcā Amantibus" ("Can You Feel The Love Tonight?" The Lion King):
  https://www.youtube.com/watch?v=5LW0Nw7asoE

  "Et Nīl Est" ("You're Welcome" Moana):
  https://www.youtube.com/watch?v=l37cqX2jBhE

  "Quid Est?" ("What's This?" Nightmare Before Christmas) cantus Nātālīcius!
  https://youtu.be/OPcy7u1eEmg

  Fēriae Hiemālēs (Magister Craft):
  https://youtu.be/K2UETeFEsoQ

  Linguae Graecae Antīquae prōnūntiātūs tabula:
  https://bit.ly/ranierigreekpronunciation

  Linguae Latīnae prōnūntiātūs tabula:
  https://bit.ly/ranierilatinpronunciation

  Auctōrum Latīnōrum Graecōrumque tabula:
  https://bit.ly/ranierilatingreekauthors

  Lūcius nunc sex seriēs acroāmatum praebet apud suum pāginam Patreon, quōrum multa exemplāria grātīs licet audīre: https://www.patreon.com/lukeranieri/

  Progymnasmata Latīnitātis, Jacōbis Pontānī, quōrum exempla praelēgit Lūcius in hōc epīsodiō:
  https://www.patreon.com/posts/27883742

  Cōnfābulātiōnēs Tīrōnum Litterāriōrum, Hermannī Schottenniī, quae etiam ā Lūciō laudāta sunt:
  https://www.patreon.com/posts/27884103

  Latīnae-Graecae locūtiōnēs:
  https://youtu.be/kaQt4Ormzbs

  Ācta Diurna Classica Jūlia:
  https://youtu.be/gx51LLs9W4k

  Iūlī liber "TEMPLUM ROMANUM":
  https://www.magistercraft.com/publications

  "Odyssēa Magstrī Craft" :
  https://youtu.be/yQxlyu8BEmI

  "Capior Sēnsū" (Hooked on a Feeling)
  https://www.youtube.com/watch?v=dvS1k-r7dfw

  http://youtube.com/DivusMagisterCraft
  http://youtube.com/ScorpioMartianus

  http://legioxiii.podomatic.com
  hic tunicae "LEG·XIII" inscriptae veneunt:
  https://teespring.com/stores/scorpiomartianus

  https://www.patreon.com/magistercraft/
  https://www.patreon.com/lukeranieri/

  • 58 min
  Legio XIII #69 Stephanus (3/6) dē vōce Rōmānā — Stephanus Rumak Victor (youtube.com/LegioXIII)

  Legio XIII #69 Stephanus (3/6) dē vōce Rōmānā — Stephanus Rumak Victor (youtube.com/LegioXIII)

  Playlist, 6 partēs: https://www.youtube.com/playlist?list=PLUeVDmRP3bxS8aDRT3RKB4tDypLytXfbz

  Vidē Dr. Stephanī Victōris canālem "RVMAK" : https://www.youtube.com/channel/UCKsXlPwvq17rQ2tIcixwRZw

  Stephanus Victor (Stefano Vittori) philosophiae doctor Aegyptiārum linguārum cum Lūciō sermōcinātur dē sonō Latīnō, dē prōnūntiātibus Rōmānōrum, dēque rē phōnēticā ac philologicā.

  N.B. Auctōrēs sumus ut pelliculam apud YouTube.com/LegioXIII aspiciātis quum ibi impositī sint textūs citātī in hōc epīsodiō.

  Luke Ranieri Audiobooks in Latin
  https://luke-ranieri.myshopify.com

  "Quid Est?" ("What's This?" Nightmare Before Christmas) cantus Nātālīcius!
  https://youtu.be/OPcy7u1eEmg

  Fēriae Hiemālēs (Magister Craft):
  https://youtu.be/K2UETeFEsoQ

  Linguae Graecae Antīquae prōnūntiātūs tabula:
  https://bit.ly/ranierigreekpronunciation

  Linguae Latīnae prōnūntiātūs tabula:
  https://bit.ly/ranierilatinpronunciation

  Auctōrum Latīnōrum Graecōrumque tabula:
  https://bit.ly/ranierilatingreekauthors

  Lūcius nunc sex seriēs acroāmatum praebet apud suum pāginam Patreon, quōrum multa exemplāria grātīs licet audīre: https://www.patreon.com/lukeranieri/

  Progymnasmata Latīnitātis, Jacōbis Pontānī, quōrum exempla praelēgit Lūcius in hōc epīsodiō:
  https://www.patreon.com/posts/27883742

  Cōnfābulātiōnēs Tīrōnum Litterāriōrum, Hermannī Schottenniī, quae etiam ā Lūciō laudāta sunt:
  https://www.patreon.com/posts/27884103

  Latīnae-Graecae locūtiōnēs:
  https://youtu.be/kaQt4Ormzbs

  Ācta Diurna Classica Jūlia:
  https://youtu.be/gx51LLs9W4k

  Iūlī liber "TEMPLUM ROMANUM":
  https://www.magistercraft.com/publications

  "Odyssēa Magstrī Craft" :
  https://youtu.be/yQxlyu8BEmI

  "Capior Sēnsū" (Hooked on a Feeling)
  https://www.youtube.com/watch?v=dvS1k-r7dfw

  http://youtube.com/DivusMagisterCraft
  http://youtube.com/ScorpioMartianus

  http://legioxiii.podomatic.com
  hic tunicae "LEG·XIII" inscriptae veneunt:
  https://teespring.com/stores/scorpiomartianus

  https://www.patreon.com/magistercraft/
  https://www.patreon.com/lukeranieri/

  • 1 hr 19 min

Customer Reviews

4.8 out of 5
16 Ratings

16 Ratings

Joey@usa/czech ,

One of the Best Latin Podcasts

Without a doubt, this is one of the highest quality podcasts currently done in Latin. The conversations are always edifying and at a good level for a variety of Latin speakers to be able to appreciate and understand, and the topics always very interesting. The guests brought on always have much to contribute, and of course the theme music is perfect. Highly recommend.

incertissimus ,

Could be the best

If only they would stop with the stupid voices and the whispering.

Top Podcasts In Education

Listeners Also Subscribed To