27 episodes

Lắng nghe và suy ngẫm về cuộc sống hiện tại!

Mita Tran Mita Tran

  • Education
  • 5.0 • 4 Ratings

Lắng nghe và suy ngẫm về cuộc sống hiện tại!

  Tập 9 – Thực hành Ba chu kỳ hít thở theo Wim Hof giữ 210 giây

  Tập 9 – Thực hành Ba chu kỳ hít thở theo Wim Hof giữ 210 giây

  BẠN HÃY LẮNG NGHE VÀ TẬP THEO TIẾNG ĐẾM TRONG AUDIO

  Đây là phương pháp tôi học được từ tác giả Wim Hof, trong nhiều năm qua phương pháp này đã hiệu quả trên cơ thể tôi và rất nhiều người bệnh của tôi. Tôi ghi lại lời đếm phương pháp này để bạn cùng luyện tập với tôi.

  Bạn nên luyện tập bài này mỗi ngày, nhiều lần trong ngày, khi khó thở càng phải luyện tập. Luyện tập phương pháp này giúp bạn nâng cao miễn dịch, vượt qua Covid19, cải thiện chức năng phổi nhất là bệnh nhân ung thư phổi.

  Bạn tìm thêm các bài học ở kênh youtube Mita Tran: youtube.com/c/MitaTRAN

  Liên hệ công việc: Zalo (+84) 93130 4568

  Mita Tran


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/mita-tran/message

  • 26 min
  Tập 8 – Thực hành Ba chu kỳ hít thở theo Wim Hof giữ 180 giây

  Tập 8 – Thực hành Ba chu kỳ hít thở theo Wim Hof giữ 180 giây

  BẠN HÃY LẮNG NGHE VÀ TẬP THEO TIẾNG ĐẾM TRONG AUDIO

  Đây là phương pháp tôi học được từ tác giả Wim Hof, trong nhiều năm qua phương pháp này đã hiệu quả trên cơ thể tôi và rất nhiều người bệnh của tôi. Tôi ghi lại lời đếm phương pháp này để bạn cùng luyện tập với tôi.

  Bạn nên luyện tập bài này mỗi ngày, nhiều lần trong ngày, khi khó thở càng phải luyện tập. Luyện tập phương pháp này giúp bạn nâng cao miễn dịch, vượt qua Covid19, cải thiện chức năng phổi nhất là bệnh nhân ung thư phổi.

  Bạn tìm thêm các bài học ở kênh youtube Mita Tran: youtube.com/c/MitaTRAN

  Liên hệ công việc: Zalo (+84) 93130 4568

  Mita Tran


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/mita-tran/message

  • 24 min
  Tập 7 – Thực hành Ba chu kỳ hít thở theo Wim Hof giữ 150 giây

  Tập 7 – Thực hành Ba chu kỳ hít thở theo Wim Hof giữ 150 giây

  BẠN HÃY LẮNG NGHE VÀ TẬP THEO TIẾNG ĐẾM TRONG AUDIO

  Đây là phương pháp tôi học được từ tác giả Wim Hof, trong nhiều năm qua phương pháp này đã hiệu quả trên cơ thể tôi và rất nhiều người bệnh của tôi. Tôi ghi lại lời đếm phương pháp này để bạn cùng luyện tập với tôi.

  Bạn nên luyện tập bài này mỗi ngày, nhiều lần trong ngày, khi khó thở càng phải luyện tập. Luyện tập phương pháp này giúp bạn nâng cao miễn dịch, vượt qua Covid19, cải thiện chức năng phổi nhất là bệnh nhân ung thư phổi.

  Bạn tìm thêm các bài học ở kênh youtube Mita Tran: youtube.com/c/MitaTRAN

  Liên hệ công việc: Zalo (+84) 93130 4568

  Mita Tran


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/mita-tran/message

  • 22 min
  Tập 6 – Thực hành Ba chu kỳ hít thở theo Wim Hof giữ 120 giây

  Tập 6 – Thực hành Ba chu kỳ hít thở theo Wim Hof giữ 120 giây

  BẠN HÃY LẮNG NGHE VÀ TẬP THEO TIẾNG ĐẾM TRONG AUDIO

  Đây là phương pháp tôi học được từ tác giả Wim Hof, trong nhiều năm qua phương pháp này đã hiệu quả trên cơ thể tôi và rất nhiều người bệnh của tôi. Tôi ghi lại lời đếm phương pháp này để bạn cùng luyện tập với tôi.

  Bạn nên luyện tập bài này mỗi ngày, nhiều lần trong ngày, khi khó thở càng phải luyện tập. Luyện tập phương pháp này giúp bạn nâng cao miễn dịch, vượt qua Covid19, cải thiện chức năng phổi nhất là bệnh nhân ung thư phổi.

  Bạn tìm thêm các bài học ở kênh youtube Mita Tran: youtube.com/c/MitaTRAN

  Liên hệ công việc: Zalo (+84) 93130 4568


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/mita-tran/message

  • 20 min
  Tập 5 – Thực hành Ba chu kỳ hít thở theo Wim Hof giữ 90 giây

  Tập 5 – Thực hành Ba chu kỳ hít thở theo Wim Hof giữ 90 giây

  BẠN HÃY LẮNG NGHE VÀ TẬP THEO TIẾNG ĐẾM TRONG AUDIO

  Đây là phương pháp tôi học được từ tác giả Wim Hof, trong nhiều năm qua phương pháp này đã hiệu quả trên cơ thể tôi và rất nhiều người bệnh của tôi. Tôi ghi lại lời đếm phương pháp này để bạn cùng luyện tập với tôi.

  Bạn nên luyện tập bài này mỗi ngày, nhiều lần trong ngày, khi khó thở càng phải luyện tập. Luyện tập phương pháp này giúp bạn nâng cao miễn dịch, vượt qua Covid19, cải thiện chức năng phổi nhất là bệnh nhân ung thư phổi.

  Bạn tìm thêm các bài học ở kênh youtube Mita Tran: youtube.com/c/MitaTRAN

  Liên hệ công việc: Zalo (+84) 93130 4568

  Mita Tran


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/mita-tran/message

  • 19 min
  Tập 4 – Thực hành Ba chu kỳ hít thở theo Wim Hof giữ 75 giây

  Tập 4 – Thực hành Ba chu kỳ hít thở theo Wim Hof giữ 75 giây

  BẠN HÃY LẮNG NGHE VÀ TẬP THEO TIẾNG ĐẾM TRONG AUDIO

  Đây là phương pháp tôi học được từ tác giả Wim Hof, trong nhiều năm qua phương pháp này đã hiệu quả trên cơ thể tôi và rất nhiều người bệnh của tôi. Tôi ghi lại lời đếm phương pháp này để bạn cùng luyện tập với tôi.

  Bạn nên luyện tập bài này mỗi ngày, nhiều lần trong ngày, khi khó thở càng phải luyện tập. Luyện tập phương pháp này giúp bạn nâng cao miễn dịch, vượt qua Covid19, cải thiện chức năng phổi nhất là bệnh nhân ung thư phổi.

  Bạn tìm thêm các bài học ở kênh youtube Mita Tran: youtube.com/c/MitaTRAN

  Liên hệ công việc: Zalo (+84) 93130 4568

  Mita Tran


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/mita-tran/message

  • 27 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
4 Ratings

4 Ratings

Top Podcasts In Education

Listeners Also Subscribed To