213 episodes

Sami Miettinen #neuvottelija - yli kaksi miljoonaa striimausta
Pääkiinnostukseni on neuvottelu kaikissa muodoissaan. Sitä tapahtuu yritysteni www.dcmcapital.fi/neuvottelija ja Translink Corporate Financen Oy:n www.translinkcf.fi asiakkaiden kanssa toimiessa. Uusi neuvotteluvalta (WSOY) on Suomen johtava neuvotteluopas, kirjoitettu yhdessä Juhana Torkin kanssa. Nimeni on myös kahdessa Libera-säätiön kansantalouden kirjassa.

Jaksotoiveet ja kommentit mieluiten liittymällä suljettuun Neuvottelijat ryhmään Facebookissa.

#neuvottelija Sami Miettinen

  • Business

Sami Miettinen #neuvottelija - yli kaksi miljoonaa striimausta
Pääkiinnostukseni on neuvottelu kaikissa muodoissaan. Sitä tapahtuu yritysteni www.dcmcapital.fi/neuvottelija ja Translink Corporate Financen Oy:n www.translinkcf.fi asiakkaiden kanssa toimiessa. Uusi neuvotteluvalta (WSOY) on Suomen johtava neuvotteluopas, kirjoitettu yhdessä Juhana Torkin kanssa. Nimeni on myös kahdessa Libera-säätiön kansantalouden kirjassa.

Jaksotoiveet ja kommentit mieluiten liittymällä suljettuun Neuvottelijat ryhmään Facebookissa.

  Osinkoverosorto ja OST 2 Victor Snellman #neuvottelija 212

  Osinkoverosorto ja OST 2 Victor Snellman #neuvottelija 212

  Victor Snellman, Suomen Osakesäästäjät ry:n toimitusjohtaja keskustelee suomalaisten osakeomistuksen kohokohdista kuten avoir fiscal ja OST:n käyttönotot ja aallonpohjista kuten veronkorotuksista.

  (00:00) Henkilökohtainen osakesijoittaminen on tehokkaampaa kuin Suomen eläkesysteemi, huomio jota erityisesti Ivan Puopolo on jakanut
  (03:14) Oma sijoittaminen tuo turvaa. Varallisuus mahdollistaa myös työpaikan helpomman vaihtamisen. Myös yhteiskunta hyötyy yksityisistä turvaverkoista.
  (05:15) Osakesijoittaja kärsii regressiosta muuten progressiivisten verojen Suomessa. Osinkoverotus on kohtuuton varsinkin pörssiyhtiöissä. Suurpääoma kuten säätiöt, yhdistykset, ay-liikkeet, 10% omistajat saavat jopa verovapaita osinkoja
  (07:10) Suomen pääomaveron korkein luokka 34% on Euroopan 3. korkein. Piensijoittajat saavat -15% huojennuksen (korporaatiot -100%)
  (07:39) Yhteisöveron maksun jälkeen yhdistetty osinkovero on yli 40%. Esko Ahon mukaan suuresta 1990-luvun lamasta noustiin pitkälti yhdistämällä verot Avoir Fiscal järjestelmällä matalammalle tasolle
  (09:22) Suomen nykysysteemi syntyi väärän EU-tulkinnan pohjalta ja rankaisee listattujen yhtiöiden osinkoja kohtuuttomalla verolla. Nordean pääkonttorin siirto Ruotsiin myös avoir fiscalin poiston takana?
  (10:49) Euroclearin datassa osakkeenomistajien lukumäärässä näkee selvästi Avoir Fiscalin poiston tuhon ja toisaalta 2020 Osakesäästötilin tulon vasemmistohallituksen aikana lisäävänä tekijänä. Suoria suomalaisia osakkeenomistajia noin miljoona
  (12:00) Aikuisten ja lasten välinen kehitys osakkeenomistajina. Lapsilla terveitä osakesalkkuja yhä enemmän. Tytöille säästetään OST:n kautta saman verran kuin pojille
  (14:10) Täydellisen osakesäästötilin rakenne Victorin pohjoismaisen analyysin perusteella – ei rajoja koolle, osakesiirroille, valuutoille tai rahastoille
  (16:40) OST:n verokohtelu. Samin OST:n tilanne vs. nuorten sijoittajien tarpeet. Indeksirahastot olisivat perusteltu alkusijoitus
  (20:40) Suomalaisten pitäminen köyhänä tai varallisuuden ajaminen maasta pois on tyhmää
  (34:21) Solidium voisi myydä miljardien option salkun osakkeisiin suoran osakemyynnin sijaan
  (38:18) Sami alkaa muistelemaan eri yhtiön osakkeisiin vaihdettavia vaihtovelkakirjoja eli Exchangeable Bondeja
  (41:25 )Fortum lainaa pikavippikorolla ja 1% ilmaisilla osakkeilla turhaan rahaa Solidiumilta
  (44:40) Suomen osakesäästäjät ry puolustaa piensijoittajaa! Case Ahlström-Munksjö
  (47:02) Osakesijoittajilla on joukkovoimaa sekä pörssissä että politiikassa
  (52:06) Victor Snellman DI & KTM ja Sami vertailevat koulutuspolkujaan sekä sijoitussalkkujaan #neuvottelija Sisäpiirissä

  #neuvottelija #neuvottelijat #sijoittaminen #osake #osakkeet #osingot

  Yhteystiedot: https://www.dcmcapital.fi/neuvottelija

  • 53 min
  Valtion eläkerahasto ja 5 systeemikriisin alkua Timo Löyttyniemi #neuvottelija 211

  Valtion eläkerahasto ja 5 systeemikriisin alkua Timo Löyttyniemi #neuvottelija 211

  Timo Löyttynieni, Valtion eläkerahaston toimitusjohtaja ja Sami keskustelevat VER:in kehityksestä, eläkejärjestelmämuutoksista, pankkien kriisinratkaisumekanismeista sekä viidestä systeemisen kriisin aihiosta viimeisen vuoden aikana.

  (00:00) Timo Löyttyniemi, Valtion eläkerahaston toimitusjohtaja, entinen KOP:in Prospectus-investointipankin johtaja. Meri Löyttyniemi #neuvottelija 79 - KY, Aalto ja EU:n vihreä taksonomia
  (00:40) Väitöskirja Essays on Corporate Capital Structure Decisions. Prospectuksen Jukka Ruuska, Petteri Fagernäs ja Juha Mikkonen – Samin Analyst Intern-työpaikka
  (01:19) Osakkeiden äänivaltaerot Suomessa, Ruotsissa ja EU:ssa. Timon arvonmääritys-kurssi Kauppakorkeakoulussa oli legendaarinen
  (03:10) VER:in aloituksen aikaan valtion eläkkeitä ei juuri rahastoitu (8%), Timon aikana nostettu 25% tasolle. Antaa toivoa YEL-rahastointikriisille?
  (04:43) Nyt rahasto ei kasva, vaan rahastopääomaa palautetaan eläkkeiden maksuun
  (06:37) VER:in miljardien historialliset tuotot saavutettiin erityisesti osakeriskiä lisäämällä sijoituksissa. 0%-40%-51% nosto. Vähemmän epälikvidejä sijoituksia kuin esim. TyEL-järjestelmässä
  (08:30) Nollakorkomaailma on ohi. Alkavatko korkomuotoiset annuiteetit toimia taas? Ikääntyminen ei johtanutkaan osakeriskin myymiseen, osin perintövarallisuuden keräämisen vuoksi
  (10:36) Kansainvälinen eläkejärjestelmävertailu on monimutkaista. Ruotsin AP-rahastot, Ranskan FRR lähimpänä VER:iä. USA:n rahastointiaste usein yli 100% kun Suomessa noin 25-35%
  (12:04) Suomen eläkejärjestelmä on korkealle ränkätty mm. hallinnointimallin ja eläkelupauksien uskottavuuden vuoksi
  (12:48) Tanskan 2022 eläkekriisin tausta. ATP:n -40,9% tappio oli vain riskipääomalle
  (14:10) Onko Suomen TyEL-järjestelmän vakavaraisuuspääomalle taloustieteellisiä perusteita? Onko se myötäsyklinen? Osapuoliriskin kontrolloimisesta kokonaisjärjestelmäajatteluun
  (18:05) Timon aika Euroopan kriisinratkaisuneuvostossa Brysselissä 2015-. Baselin FSB:n bail in -järjestelmä pankkikriisin ratkaisumalliksi bail out:in tilalle. EUR 77 miljardia, back stop-rakenne ja kriisinratkaisusuunnitelmat
  (21:49) Samin euroajattelun kehitys Kreikan EUR 100 miljardin bail out-paketista nykypäivän bail in:iin on muuttunut maltillisemmaksi
  (23:11) Eurojärjestelmä on muuttunut vähäriskisemmäksi ainakin pankkien osalta. Oman pääoman suhde pankkien taseisiin noussut 3% tasolta 6-7% tasolle, järjestäytymättömät luotot ja Tier1-suhteet parantuneet
  (24:05) Credit Suissen CoCo (AT1)-lainat ja osakepääoma eivät noudattaneet eurooppalaista bail in-pelikirjaa UBS-yhdistymisessä 2023. Eurojärjestelmän reaktio. Kansalliset ja lainakohtaiset erot
  (27:00) USA:n pankkikriisi – Silicon Valley Bank ja talletuspaot. Sijoittajien, pankin johtajien ja viranomaisten virheet
  (29:55) Nousevan korkokäyrän luoma riski pankkijärjestelmään
  (31:20) Kolme tapaa tehdä järjestelmämuutoksia: 1) arkkitehtuurin muutos kriisin johdosta, 2) markkinamurros sijoittajien ja pankkien asiakkaiden käytöksessä, 3) uusi asia kuten digitaalinen euro
  (32:45) Samin ränttäys digitaalikeskuspankkirahasta
  (34:38) Rahamarkkinarahastot talletusten korvikkeena. Pankit eivät ole vieläkään tasalaatuisia talletusriskin osalta
  (35:25) Timon VER-blogikirjoitukset isoista markkinamuutoksista. Normaali korkotaso. Korkotason nousun vaikutus kiinteistösektoriin. Ruotsi vs. Kiina vs. Suomi. EKP:n ongelmat.
  (39:23) Maailma on ollut viisi kertaa systeemikriisin partaalla viimeisen vuoden aikana. I Energiakriisi
  (40:30) II Englannin eläkerahastokriisi
  (41:52) III Silicon Valley Bank, IV Signature Bank, V Credit Suisse. (43:30) Korkokäyrän invertoituminen lamasignaalina
  (44:40) Markkinatalosjärjestelmä kestää painetta ja on uudistumiskykyinen
  (45:58) Yhdysvaltojen innovointikyky on huikea, Euroopan velkatilanne hieman parempi
  (48:08) Timo Löyttyniemen VER-blogi
  (48:42) #neuvottelija Sisäpiiri 19 inv

  • 49 min
  Petteri Järvinen Tekoäly ja Minä #neuvottelija 210

  Petteri Järvinen Tekoäly ja Minä #neuvottelija 210

  Petteri Järvinen keskustelee tekoälyn rajoista, tulevaisuudesta ja tuleeko ATK viimeinkin ihmisten apuriksi. Keskustelu pohjautuu Tekoäly ja Minä : Ihmisenä tekoälyn aikakaudella (Tammi, 2023) -kirjaan.

  00:00 Petteri Järvinen, Minä ja Tekoäly. Ihminen pärjää hyvin tekoälyn kanssa ja vastaan
  00:40 Audiokanava, äänikirjat, puhe ja palauttava hiljaisuus. Hetkessä eläminen vs. jatkuva syöte
  02:40 Hidastuuko ihmisten “kellotaajuus” ikääntyessä? Miten ihminen sopeutuu somen pätkätykitykseen
  04:11 Lineaaritelkkari on roskaa
  04:44 Jyri Engeström, YES VC. Tekoälyvisio 1: Tekoäly tuo vihdoinkin suuremmoisen käyttöliittymän ja delegointialustan ihmiskomennoille
  05:52 Puheohjaus on ollut pettymys. Emme ole vieläkään saamassa ATK:ta eli Automaattista Tietojen Käsittelyä.
  07:20 Flynnin ilmiö on huolestuttava. Ihmiset tyhmenevät ja menettävät keskittymiskyvyn. Kultakalat
  08:43 Tekoälyvisio 2: Henkilökohtainen dataismi eli omalla käytöksellä ja datalla koulutetut apurit, mini-Petterit ja mini-Samit. Kahnemann-mehu-utopia kulman takana?
  09:40 ChatGPT:n käyttöliittymä on vasta alkua. Vastauksien optimaalisuuteen ei voi luottaa olivat ne sitten itse koulutetusta aineistosta tai massasta
  11:20 Varjoja robottiutopian paratiisissa
  12:05 Tekoälytiivistykset ovat luotettavampia kuin tekoälyhallusinaatiot. Voiko alkuperäisaineistoon perehtymistä kuitenkaan ikinä välttää? Kuratointi ja ChatGPT:n kiusaaminen kehityksen välineenä
  13:18 ChatGPT:eiden ylilyönnit – eduskunnan tekoälyapuri
  14:49 Aliohjelmat ja erikoistuneet pluginit kuten Wolfram Alpha ja AI PDF hallunisoinnin vähentäjinä
  15:33 Ohjelmointi kansalaistaitona – hyödytöntä vai ei?
  16:08 Tekoälyn historiaa. Elon Muskin neurolinkki – vammautuneet ensimmäinen käyttäjäryhmä
  17:43 Muskin autonomiset autot eivät tulleet vuonna 2017 kuten visioitiin, eivätkä vieläkään toimi
  19:02 Sandstorm, DARPA ja Kalifornian merkitys
  20:28 Vaunuonglema, trolley problem ja tekoälyn etiikka. Juridiikka länsimaissa vs. Kiina
  22:48 TikTok vaikutusalustana ja urkinta. Meta tutkii silmän liikkeitä
  24:33 Samin ränttäys radikaalista rehellisyydestä. Voiko sisältötulvalla puolustautua cancel-höykkäyksiltä?
  25:51 GDPR ja yksityisyyden suojeleminen. Hollannin viranomaisten tekoälypilottikatastrofi
  29:51 Neuroverkon päätöksiä ei ole helppo analysoida. Neuroverkko ei ole tietämysjärjestelmä tai päätöspuu
  31:18 Tekoäly syrjii, mutta korjausyritykset voivat vääristää todellisuutta. Adoben Fireflyn monimuotoisuus
  32:08 Ennakkoluuloa vai rationalisuutta? Keinotekoiset lopputulosten koodaukset eivät ole läpinäkyviä. Yksityiset koulutusympäristöt yksi ratkaisu
  34:28 Talousteoreettinen tuuppaus tai nudge-ohjaus voi olla perusteltua. ESG-ohjaus voi mennä vikaan
  35:38 Samin räntti Nordnetin kuluttomien indeksirahastojen muutoksesta yleisestä indeksistä ESG-painoiseksi
  38:08 Miksi ihmistyö ei ole täysin uhattuna. Polarisointi vaarana. Ihmiskunta on tavattoman joustava. Luomureaktio
  40:44 Ihmisälyn mysteeri. Luovuus pohjautuu aiemmin luotuun ja satunnaisvaihteluun
  42:36 Miten tekoäly voi ohjelmoida. Alatason koodaustaidon turhuus. Singulariteetti ja tekoälydystopiat
  44:46 Miten Sami säilyttää tarkkaavaisuuden äänikirjassa tekemällä oheistoimintoja kuten mobiilipeliä
  46:04 Väite hyödyntämättömästä aivokapasiteetista. Alitajunnan ja intuition hyödyntäminen
  48:00 Ihmisen ja tekoälyn yhdistäminen. Google Glass ei tullutkaan
  49:33 Timo Honkelan merkitysneuvottelu
  50:27 Minä ja Tekoäly-kirja
  50:55 #neuvottelija Sisäpiiri 18 Suomen kirkot dronekuvissa

  #tekoäly #kognitio #neuvottelija #neuvottelijat #tietokirja #ai
  🧐Liity #neuvottelija platinum sisäpiiriin https://www.youtube.com/@samimiettinen/join

  • 51 min
  Myy yrityksesi kalliilla Tero Nummenpää #neuvottelija 209

  Myy yrityksesi kalliilla Tero Nummenpää #neuvottelija 209

  Tero Nummenpää, Translink Corporate Finance AG:n hallituksen puheenjohtaja keskustelee Samin kanssa mitä tehdä kun omistaja saa indikatiivisen tarjouksen yrityksen ostosta.

  00:00 Tero Nummenpää Translink Corporate Finance
  01:05 Translink Tukholmassa - Palkkapäivä näkyy katukuvassa
  02:20 Mitä tehdä jos saat indikatiivisen tarjouksen yrityksestäsi. Onko arvo riittävä ja mihin se perustuu?
  03:35 Julkinen M&A markkina. Caverionin ostotarjous – ensimmäinen tarjous ei ollut paras. Tehokkaat markkina ja kilpailutilanne. 10 miljoonan kulut Bainin konsortiolle
  09:10 Yksityinen M&A markkina
  12:45 Miten hyödyntää keskitettyä prosessia – monta tarjousta yhdellä paketilla. Sama tieto kaikille ostajakandidaateille. Määrämuotoiset tarjoukset
  14:10 Transaktion strukturointi. Osakevaihdot toimivat huonosti Suomessa. Ulkomaalaiset eivät ymmärrä suomalaista markkinakäytäntöä tai verotusta
  16:15 Hankintameno-olettamat ja pääomaverot yli 10 vuoden ja alle 10 vuoden omistuksille
  17:19 Tarjousten vertailukelpoisuus. Ulkopuolisen näkemyksen arvo juridiikassa ja hintanäkemyksessä voi tuoda miljoonien hyödyn
  19:26 Sadat toteutetut transaktioit sekä julkisesti listatut yritykset tuovat selkänojaa hintanäkemykselle. Ajoituksen ja valmistelun merkitys
  21:16 Kilpailuviranomaiset tiukensivat rajoja yrityskauppojen tutkimiselle. Synergistisen kilpailijan ostamisen houkutus ja ongelmat
  22:05 Miksi ensimmäinen tarjous on harvoin paras
  23:20 Translinkin mandaatti on etsiä ja suositella parasta transaktiota, mutta asiakas päättää aina. Miksi Translinkin prosessi on kohtuullinen myös ostajille
  26:00 Miten rahoitus muuttaa M&A-prosessia. Takaisinsijoitusten suuri rooli
  28:09 Leaver ehdot ja työsopimukset
  29:17 Vaikka et koe tarvitsevasi ulkopuolista apua, tarvitset sitä kuitenkin
  30:18 Translink Corporate Finance listautumisanneissa – Norrhydro ja Tamtron. Pörssin tilaisuudet
  31:40 Kahden tien myyntiprosessi – Dual track. Mitä etuja listaaminen voi tuoda pääomarakenteelle
  35:43 Tero Nummenpää toisen kerran #neuvottelija sisäpiirissä. Tällä kertaa aiheena arviopohjaisen YEL-maksun aiheuttamat oikeusmurhat yrittäjille

  #neuvottelija #neuvottelijat #yrityskaupat #closing #mergersandacquisitions #translink #indikaatio #ostotarjous

  • 36 min
  Suomen talous ja Toinen kylmä sota Ville Valkonen #neuvottelija 208

  Suomen talous ja Toinen kylmä sota Ville Valkonen #neuvottelija 208

  Kokoomuksen kansanedustaja VIlle Valkonen keskustelee Peteri Orpon hallitusohjelman talousohjelmasta erityisesti asuntomarkkinakulmalla. Tuore Alexander Stubbin nimitys kokoomuksen presidenttiehdokkaaksi myös puntarissa. Suomen talous ja Toinen kylmä sota Ville Valkonen #neuvottelija 208


  (00:00) Ville Valkonen, kansanedustaja 3. kerran vieraana
  (00:35) Kansa halusi muutosta oikealle, Orpon hallitus tuo muutosta mm. työehtolainsäädäntöön
  (02:10) Muutokset kiinteistömarkkinoilla. Katariina Komulaisen ja Petri Roinisen huolet
  (02:59) Hallituksen asuntopolitiikka on markkinalähtöistä. Asumisoikeusasuminen
  (05:01) Kuntien minimikiinteistöverot osana talouden tasapainottamista. Työn veroja kevennetään
  (06:44) Hirvittääkö juuri nyt olla asuntosijoittaja tai asunnon omistaja?
  (07:35) Soininvaaran väite: asumistuki ei nosta vuokratasoja testissä kun asumistukia lasketaan
  (08:35) Asuntosijoittaminen on yhä suhteellisen vähäriskistä toimintaa. Velkavipu ja vuokralaiset
  (11:31) Hallitus vähentää byrokraattista tauhkaa. Kaavoituksen liberalisointi ja tontinhaltijan oikeudet
  (13:54) Talouspolitiikan iso kuva. Suomalaiset eläneet yli varojensa, velkaa 152 miljardia euroa
  (16:35) Sami taas Suomen korkean 43,2% veroasteen kimpussa. Palkan verotus on Suomessa korkea. Parannus hallitusohjelmassa
  (19:05) Muutoksia mm. työmarkkinoihin, sosiaaliturvaan ja rakenteisiin
  (21:55) Yrittäjien huolet. Voiko YEL-rahastointia yhä korjata?
  (24:35) Omistusohjaus markkinaehtoisemmaksi. Strategisista intresseistä ei luovuta. Uniper-moka
  (26:06) Kasvun ja työllisyyden parantaminen. Laiton lakko ei ole ihmisoikeus
  (27:34) Julkisen talouden tasapainottaminen. Posketon velkaralli poikki kasvutoimilla ja kulusäästöillä
  (29:01) Veropolitiikka tukee työtä ja lapsiperheitä
  (31:45) Miksi Suomi joutuu nyt tekemään isoja rakennemuutoksia. Ikääntyminen ja väestörakenne.
  (33:25) Maahanmuuttopolitiikka. Suomalaisten mahdollisuudet tehdä töitä
  (37:04) Samin räntti suomalaisten matalasta varallisuudesta suhteessa muihin pohjoismaihin. Vaihtuuko perintövero pohjoismaiseksi luovutusvoittoveroksi?
  (39:45) X/Twitterin kaksisuuntaisuus auttaa oikeistonäkemyksiä. Samin räntti Lafferin käyrästä
  (43:08) Alexander Stubb olisi hyvä presidentti muutoksen keskellä. Karo Hämäläisen kirja Alex
  (46:01) Olisiko #neuvottelija -jakso Alex Stubbin hallintarekisteriuudistuksesta hyvä idea. Suomalaiset halusivat ylläpitää Euroclearin monopolia vääristä syistä. Mitään ei ole opittu
  (48:56) Maailma on astunut toiseen kylmään. Autoritääriset maat haluavat muuttaa maailmanjärjestyksen
  (52:44) Suomen rooli. Kiina-analyysille tilausta
  (54:10) #neuvottelija Sisäpiiri-jakson runsaudenpula: Namibia, Taekwondo ja Mensan jäsenyys. Liity kanavan tukijaksi ja katso lisäsisällöt

  #neuvottelija #neuvottelijat #orpo #stubb #talouspolitiikka #asuntopolitiikka #kokoomus

  🧐Liity #neuvottelija platinum sisäpiiriin https://www.youtube.com/@samimiettinen/join

  Yhteystiedot: https://www.dcmcapital.fi/neuvottelija

  • 54 min
  Turskaa Qt ja Revenio- sijoituksista Kevin van Dessel #neuvottelija 207

  Turskaa Qt ja Revenio- sijoituksista Kevin van Dessel #neuvottelija 207

  Sijoituskästin Kevin van Dessel toisen kerran vieraana lyhyessä jaksossa Suomen markkinan himmentyneistä kasvuraketeista - Qt:stä ja Reveniosta. Kevin ja Sami käyvät nopeasti läpi yritykset ja Sami jää pohtimaan olisiko ale-laari tällä kertaa tarpeeksi houkutteleva.
  Jakson yhteydessä kuvattiin Sijoituskästiin Samin käsitys investointipankkitoiminnan huippupalkoista sekä #neuvottelija sisäpiiri 15 Rahapodin ohi 2024.


  (00:00) Kevin van Dessel ja Sami tehokkaana studiossa
  (02:44) Qt on sulautettujen järjestelmien käyttöjärjestelmä ja kehitysympäristö. Kannattava kasvuosake
  (05:44) Raudasta softaan lisäarvon lähteenä
  (08:58) Revenio on maailman kärkiyhtiö silmien diagnostiikassa. Vielä kannattavampi kasvuyhtiö
  (14:10) Koronlaskujousi on nyt täydessä jännitteessä - kertoimet taas ylös? Korkosijoitukset osakkeiden vaihtoehtona
  (16:48) #neuvottelija sisäpiiri 15 Rahapodin ohi 2024


  #ekonomistit #inflaatio #sijoittajat #neuvottelija #neuvottelijat #sijoituskästi

  Yhteystiedot: https://www.dcmcapital.fi/neuvottelija

  • 17 min

Top Podcasts In Business

BBC Radio 5 Live
Ramsey Network
NPR
Money News Network
iHeartPodcasts and Warner Bros
Ray Rike & Dave Kellogg

You Might Also Like

Leevi Leivo & Rami Kurimo
Nordnet
Isak Rautio
23 minuuttia
Iltalehti
Helsingin Sanomat