79 episodes

#neuvottelija Sami Miettinen on huippuneuvottelijan podcast, jossa haastatellaan työkseen neuvottelevia ja annetaan neuvotteluohjeita. Aiheet vaihtelevat investointipankkitoiminnasta kansantalouteen ja kasvuyritäjiin.
Samin Uusi neuvotteluvalta (WSOY) -kirjaa oli syksyllä 2019 kuunnelluin teos talous ja business-kategoriassa, rinnallaan myös kirjaan haastateltujen Risto Siilasmaan ja Björn Wahlroosin kirjat.

#neuvottelija Sami Miettinen

  • Business

#neuvottelija Sami Miettinen on huippuneuvottelijan podcast, jossa haastatellaan työkseen neuvottelevia ja annetaan neuvotteluohjeita. Aiheet vaihtelevat investointipankkitoiminnasta kansantalouteen ja kasvuyritäjiin.
Samin Uusi neuvotteluvalta (WSOY) -kirjaa oli syksyllä 2019 kuunnelluin teos talous ja business-kategoriassa, rinnallaan myös kirjaan haastateltujen Risto Siilasmaan ja Björn Wahlroosin kirjat.

  #neuvottelija 78 - Operaatio Matkalla Miljardiin (Juho Lipsanen)

  #neuvottelija 78 - Operaatio Matkalla Miljardiin (Juho Lipsanen)

  Juho Lipsanen ei ole tavanomainen suomalainen yritysjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja - hän on operatiivisella urallaan rapotoinut aina ulkomaalaisille - ruotsalaisille, norjalaisille, sveitsiläisille ym. ja tavannut Googlen perustajan Sergey Brinin.  Sami haastattelee Juhoa useasta yrityksesta jotka ovat joko luoneet tai omaavat potentiaalin luoda yli miljardin euron verran arvoa aloitettuaan lähes tyhjästä. Näitä ovat Ilmatar Windopower, Coronari sekä Aico.  Jaksossa Juho kirkastaa #neuovottelija -kanavalla laajasti puhutun energiapolitiikan turpeen osalta, oltuaan Vapon tai siis nykyisen Neovan hallituksen puheenjohtaja. 

  Hän jakaa huomioita Sveitsin hallintomallin ja julkisen palvelun ylivertaisuudesta, ruotsalaisista neuvottelutaktiikoista kuten charmoffensiv, Harvardin strategiamalleista. Näitä kuvaavat lainaukset kuten  

    "Big numbers, positive or negative, does not matter."

    "Harvardissa strategia on sarja päätöksiä, joissa on tavoitteet ja keinot"

    "What gets measured, gets done"

    "Pienempi voittaa suuremman"

    "Jäsenet pitää valita yläpään, ei alapään mukaan"

  Suomalaiset pystyvät rakentamaan miljardibisneksiä myös omassa omistuksessa, mutta paljon on opittavaa ulkomaalaisilta. Tässäkin tarinassa löytyy hetki, jossa rahaa ei löytynytkään kotimaasta, esim. instituutioiltamme ja pankeiltamme. Onneksi kansainvälinen pääomahuolto toimi.  

  #yritykset #sijoittajat #neuvottelijat #yhteiskunta

  Sami Miettinen Twitterissä: https://twitter.com/samimiettinen

  neuvottelija Instagramissa: https://www.instagram.com/neuvottelija

  Facebook - liity #neuvottelijat-ryhmään https://www.facebook.com/groups/neuvottelijat

  • 43 min
  #neuvottelija​ 77 - Kaadetaan EUn paketti eduskunnassa (Tuomas Malinen)

  #neuvottelija​ 77 - Kaadetaan EUn paketti eduskunnassa (Tuomas Malinen)

  Perustuslakivaliokunta linjasi että eduskunnan tulee hyväksyä tai hylätä EU:n kertaluonteinen elpymisväline 2/3 enemmistöllä. Päätös on nyt kansanedustajien ratkaistavana. Kantakaa vastuuta!  

  Tuomas Malinen kertoo kantansa miksi EU:n paketti tulee kansanedustajien toimesta hylätä: 

  - EU:n sääntöperusteisuus rikkoutuu, erityisesti perussopimuksien artiklojen 310 ja 125 osalta 

  - Paketti on portti huonosti mietittyyn tulonsiirtounioniin 

  - EKP:n helpolta näyttävän monetisoinnin sijaan EU:n tiekartta sisältää omia varoja ja veroja, jotka on katettava suomalaisista tulonsiirroista jos veroastetta ei haluta tai voida lisätä.  

  #neuvottelija-kanavan mielipidekyselyssä 65% vastanneista arvelee kuitenkin että eduskunta hyväksyy paketin esitetyssä muodossa mutta mm. talousvaliokunnan antamin rajauksin. Tuomas toivoo tässä tilanteessa kansanedustajien ja ministerien ottavan vastuuta siitä, että paketti todella pysyy kertaluonteisena ja 2/3 enemmistövaatimusta ei vaaranneta.  

  00:00-00:16 EU:n elvytyspaketti on portti liittovaltioon, suomalaisen elintason laskuun ja EU:n sääntöperusteisuuden rikkoutumiseen 

  00:16-06:28 Tuomas Malinen ja Sami Miettinen keskustelevat erimielisyydestään koronan suhteen ja siirtyvät nopeasti analysoimaan kuinka historiallinen tuleva eduskunnan 2/3 enemmistöä vaativa äänestys on. Siinä EU saisi ottaa pääomamarkkinoilta enintään 750 miljardia euroa lainaa, josta 390 miljardia annettaisiin tulonsiirtoina jäsenvaltioille sekä enintään 360 miljardia lainoina. Enemmistö #neuvottelijat- yhteisöstä arvelee paketin menevän läpi eduskunnassa. 

  06:28-08:32 Jos paketti kaadetaan eduskunnassa, tuleeko maailmanloppu? Onko Italia ja euro kaatumassa ilman pakettia ja tulonsiirtoja? 

  08:32-11:20 Mitä ovat TEU 125 ja TEU 310 ja miksi paketin läpimeno poistaa EU:n sääntöperusteisuuden ja perussopimuksen artiklojen uskottavuuden. 

  11:20-13:09 Miksi kansainvälisten sopimusten uudelleentulkintaa ja budjettisuvereniteetin siirtoa ei tuomita vaan vastuuta vältetään? Miksi kertaluonteisuus ja ainutkertaisuus on vakava lupaus. 

  13:09-14:50 Miksi EKP:n monetisointiin ei kannata luottaa ja miksi EU:n omat varat ja verot ovat todennäköisempi tiekartta? Sananen myös TARGET2:n luonteesta. 

  14:50-16:52 EKP:n gospankkisaatio ja suunnitelmatalous ei ole hyvä visio vaan dystopia ja sen insentiivit olisivat vääristyneitä. Onko EU:n tulonsiirtoja mahdollista rahoittaa ilman suomalaisten omien tulonsiirtojen laskua ja veroasteen nousua talousvaliokunnan toiveen mukaisesti?  #ekonomistit #yhteiskunta #EU #euro #neuvottelijat #politiikka 

  Sami Miettinen Twitterissä: https://twitter.com/samimiettinen

  neuvottelija Instagramissa: https://www.instagram.com/neuvottelija  

  Facebook - liity #neuvottelijat-ryhmään https://www.facebook.com/groups/neuvottelijat/

  • 16 min
  #neuvottelija 76 - Luottamustili ja Omistajan kolmikanta (Marjo Miettinen)

  #neuvottelija 76 - Luottamustili ja Omistajan kolmikanta (Marjo Miettinen)

  Porvoolaisen sukuyhtiön Enston hallituksen puheenjohtaja ja Teknologiateollisuuden puheenjohtaja Marjo Miettinen, suvun termein Grand Old Lady, keskustelee #neuvottelija -kanavalla väitöskirjansa Luottamusosaaminen : Yhteisöosaaminen suomalaisen luottamusmiehen pääomana teemoista.  Ensio Miettinen kirjoitti luottamuspääoman konseptista kirjan ja kehitti myös ns. Omistajan kolmikannan, jossa omistajat ottavat riskiä, työntekijät tuovat osaamisensa ja yhteiskunta luo toimintaympäristön, jossa yrityksen on hyvä toimia. 

  Perinteinen työmarkkinakolmikanta on natisemassa liitoksistaan ensin EK:n poistuttua työmarkkinasopimuspöydästä ja sen jälkeen Metsäteollisuuden vetäydyttyä. Teknologiateollisuus on tehnyt innovatiivisen ratkaisun jossa yritykset voivat valita perinteisen TES-sopimisen ja vapaamman sopimisen välillä.  

  Lopuksi Marjo kertoo Women in tech-liikkeestä.  

  0:00-0:48 Luottamusmiesrakenne toimii jos on luottamusta. Teknologiateollisuus antaa yrityksille valinnan omien ja valtakunnallisten sopimusten välillä. Ensio Miettisen omistajan kolmikanta 

  1:57-2:04 Matilda Miettinen avaa vappusamppanjapullon sapelilla ns. Sabrage-tekniikalla. Tilatkaa hänen instatilinsä: https://instagram.com/ruusujen_teralehtia   

  0:48-44:26 Marjo Miettinen ja Sami Miettinen keskustelevat Porvooseen ja Enstoon palaamisesta, luottamuspääomasta, luottamusmiesten vaatimuksista ja kyvyistä, Teknologiateollisuus ry:n työmarkkinauudistuksesta sekä Women in Tech-liikkeestä  

  #sijoittajat #ihmiset #ekonomistit #yhteiskunta #neuvottelijat #yritykset #politiikka #perheyritys 

  Facebook - liity #neuvottelijat-ryhmään https://www.facebook.com/groups/neuvottelijat/

  • 44 min
  #neuvottelija 75 - Vuokramarkkinoiden uhat ja mahdollisuudet (Ville Valkonen)

  #neuvottelija 75 - Vuokramarkkinoiden uhat ja mahdollisuudet (Ville Valkonen)

  Vuokranantajien yhteiskuntasuhdepäällikkö Ville Valkonen saapuu Turusta kuvaamaan vuokramarkkinoiden nykytilaa. Sami ja Ville käyvät läpi poliittiset riskit mm. rahoitusvastikkeen verovähennyksen poisto ja Mörttisen työryhmän ehdotukset. Ville vastaa kysymyksiin taloyhtiörakenteesta, sekä vuokramarkkinoiden neljästä tasosta ja mahdollisuudesta ottaa velkaa: tontti, taloyhtiö, asunto-osake ja mahdollinen uusrakennusprojektitaso. Vuokramakkinoiden alueelliset erot kiinnostavat: pääkaupunkiseutu, Turku ja Tampere ovat vahvan kysynnän ja siten matalahkon vuokratuoton ja riskin alueita, mutta esim. Loimaalla vuokramarkkina on isoriskinen ja epälikvidi.  

  0:00 Intro - Vuokramarkkina on paikallinen, vuokrasijoittamisen voi toteuttaa monella tapaa, taloyhtiölaina on myös iso etu, rahoitusvastikkeen verovähennysoikeuden poisto olisi riski. Ikääntyminen muuttaa asumista 

  1:35 Ville Valkonen ja Sami Miettinen keskustelevat vuokrasijoittamisesta yksityishenkilötasolla, sen riskeistä ja mahdollisuuksista sekä valtakunnallisesta monimuotoisuudesta 

  #sijoittajat #ihmiset #ekonomistit #yhteiskunta #neuvottelijat

  Facebook - liity #neuvottelijat-ryhmään https://www.facebook.com/groups/neuvottelijat/

  • 51 min
  #neuvottelija 74 - Lamorin globaalit megaprojektit (Mika Pirneskoski)

  #neuvottelija 74 - Lamorin globaalit megaprojektit (Mika Pirneskoski)

  Sami Miettinen haastattelee porvoolaisen Lamorin toimitusjohtajaa, Mika Pirneskoskea. Jakso on jatkumoa aiemmalle Unikie-jaksolle siten että tässäkin haastatellaan Business Finlandin kasvumoottoriprojektin kärkiyhtiötä.   Lamorin tavoite on rakentaa Suomeen miljardin euron eoksysteemin muovijätteen hyödyntämiselle erityisesti jokien ja merien saastumisen näkökulmasta. 

  Yhtiön on tarkoitus pilotoida kehitettävää alustaliiketoimintamallia muovijätteen hyödyntämisen ekosysteemissä, mutta tarkoituksena on luoda myös muita ekosysteemejä Lamorin kolmelle pääasialliselle liiketoiminta-alueelle, joita ovat öljyntorjunta, jätteenkäsittely ja vedenkäsittely.  

  Mika käy läpi uraansa investointipankkiirista Lamorin Etelä-Amerikan johtajaksi ja hän ja Sami vaihtelevat näkemyksiä brasilialaisista neuvotteluista sekä mm. Lähi-Idän projektineuvotteluista.   Jakso myös kuvaa massiivista skaalaa jolla Lamor, ympäristöviranomaiset sekä paikallisasiantuntijat kuten katkarapukalastajat yhdessä ratkoivat Meksikonlahden Deepwater Horizon öljyturmaa.  

  0:00 Intro - Deepwater Horizonin puhdistustoimien skaala, suomalaiset siiloissa maailmalla, Samin saa lempinimen investointipankkitoimialan Andrei Koivumäki 

  1:29 Mika Pireneskoski ja Sami Miettinen keskustelevat megaprojekteista Etelä-Amerikassa ja Lähi-Idässä, Lamorista ja inflaation luonteesta 

  #ekonomistit #politiikka #yritykset #yhteiskunta #neuvottelijat #ESG

  • 45 min
  #neuvottelijat 73 - Ilkeitä ongelmia (Eija-Riitta Korhola)

  #neuvottelijat 73 - Ilkeitä ongelmia (Eija-Riitta Korhola)

  Jaksossa FT ja kokoomuspoliitikko Eija-Riitta Korhola soveltaa kirjansa Ilkeitä ongelmia (Tammi) kehikkoa mm. ilmastonmuutokseen ja EU:n elvytyspakettiin. 

  Jaksossa lähetetään terveisiä:  

  • Tuomas Malinen – keskity talousteoriaan, jossa olet lahjakas 

  • Kari Ståhlberg – bioreaktoreiden talouslaskenta kanssasi oli mielenkiitoista ja kannattavampaa, koska Eija-Riitta sai läpi jätteenpolttodirektiivin muutoksen 

  • Petri Roininen – kyllä, kokoomuksen kentän enemmistö ei pidä elvytyspaketin rakennetta järkevänä  

  Sami ja Eija-Riitta pohtivat myös miten ilkeitä ongelmia EI ratkaista. Kuvaavaa on Töölönlahden Itsekkyyden muistomerkin merkityksen kääntyminen Greenpeacen pystyttämästä ydinvoiman kannattajien häpeän kehästä ympäristöteoksi, jolla mahdollistetaan enemmän päästötöntä sähköä Olkiluoto 3:n kautta kuin kaikki Suomen tuulivoimalat tuottavat yhteensä. Satakahdeksankymmentä astetta suuntaansa vaihtava lainsäädäntö tuottaa takapakkia sekä vaikuttavuustavoitteille että kansalaisten hyvinvoinnille.   

  Sitä vastoin tiettyjä päätöksiä ei tarvitse ikinä katua: noen ja muiden ilman saasteiden poistoa, sekä kestävää laadukasta hiilensidontaa mm. suomalaisiin hyvinhoidettuihin metsiin.  

  0:00 Intro - Miten ilkeitä ongelmia rangaistaan, miten vihreä liike on vaihtanut positiotaan. Kokoomuskentän näkemys elvytyspakettiin. Kehotus Tuomas Maliselle keskittyä taloustieteeseen 

  1:17 Eija-Riitta Korhola ja Sami Miettinen keskustelevat ilkeistä ongelmista, wicked problems 

  #ekonomistit #politiikka #yritykset #yhteiskunta #neuvottelijat #euro #EU

  Liity suljettuuun #neuvottelijat-ryhmään https://www.facebook.com/groups/neuvottelijat/

  • 45 min

Top Podcasts In Business

Listeners Also Subscribed To