54 episodes

Our desire in New Life is to make Jesus known and for people to enjoy the abundant life that He came to bring. We believe that every person is important to Him. By the power of His Word, love, grace & compassion - hearts and lives are changed.

New Life Main New Life Main

  • Religion & Spirituality

Our desire in New Life is to make Jesus known and for people to enjoy the abundant life that He came to bring. We believe that every person is important to Him. By the power of His Word, love, grace & compassion - hearts and lives are changed.

  LIVE FROM THE INSIDE OUT

  LIVE FROM THE INSIDE OUT

  Ps. Joey will talk about the importance of having a healthy spiritual life and strong conviction of who you are

  MAMUHAY MULA SA PUSO

  MAMUHAY MULA SA PUSO

  Mahalagang magkaroon tayo ng masaganang buhay pang-spiritwal at ng matibay na paninindigan. Ating alamin kung paano natin ito makakamtan

  REMEMBER WHO YOU ARE

  REMEMBER WHO YOU ARE

  No matter what you are going through or how loud the voice of the world is in this unprecedented time, Ps. Edwin reminds us to look within

  TANDAAN MO KUNG SINO KA

  TANDAAN MO KUNG SINO KA

  Anuman ang iyong pinagdadaanan at gaano man kalakas ang ingay ng mundo sa mga panahong ito, mahalagang alalahanin mo ang iyong pagkakakilanlan.

  STANDING ON GOOD GROUND Part 2

  STANDING ON GOOD GROUND Part 2

  Ps. Jocel continues to reminds us that the Grace of God is where He has called us to step into and it is the same place where you will find everything you need to fulfill your call

  ANG IYONG TINITINDIGAN

  ANG IYONG TINITINDIGAN

  PODCASTS with URL (New Life Main) PODCASTS with URL (New Life Main) 100% 10 D21 Iyong alalahanin sa mensahe ni Ps. Mond ngayon na lahat ng kailangan mo upang gampanan ang tawag ng Panginoon sa buhay mo ay ibinigay na Niya sa pamamagitan ng...

Top Podcasts In Religion & Spirituality