4 episodes

Alla vill ha ett starkt och hållbart civilsamhälle - men vem vill betala?

I den här podden undersöker Stenbecks Stiftelse utmaningarna som organisationer inom civilsamhället och specifikt ideell sektor möter när det kommer till finansiering.

Det handlar om kortsiktiga projektbidrag, öronmärkta pengar, ett splittrat statligt stöd och mycket mer. Var finns långsiktigheten som kan skapa en hållbar finansiering? Följ med oss i tre avsnitt när vi letar.

Paradoxen Stenbecks Stiftelse

  • Society & Culture

Alla vill ha ett starkt och hållbart civilsamhälle - men vem vill betala?

I den här podden undersöker Stenbecks Stiftelse utmaningarna som organisationer inom civilsamhället och specifikt ideell sektor möter när det kommer till finansiering.

Det handlar om kortsiktiga projektbidrag, öronmärkta pengar, ett splittrat statligt stöd och mycket mer. Var finns långsiktigheten som kan skapa en hållbar finansiering? Följ med oss i tre avsnitt när vi letar.

  Hävstångseffekten

  Hävstångseffekten

  I det här avsnittet tittar vi närmare på näringslivets finansiering av civilsamhället och ideell sektor. Näringslivet kan med sina stora resurser bidra till en rejäl hävstångseffekt som accelererar den samhällsförändring många organisationer jobbar för. Men idag står näringslivet bara för drygt 11 procent av bidragen till ideell sektor - är det här den största tillväxtpotentialen finns? Vi pratar också om maktobalansen som finns mellan ideella organisationer och stora företag - hur behåller man sin integritet och blir jämlika parter? Och hur är det egentligen med samarbetsformerna, bidrar civilsamhället till att utveckla samarbetsformerna eller bidrar vi till att förstärka och cementera roller?  I avsnittet medverkar: 


  Andreas Friman, ekonomichef på Stiftelsen Friends


  Cecilia de Pedro, hållbarhetschef Apoteket Hjärtat


  Elin Larsson, marknadschef WWF


  Matilda Wiechel, Activism & Communications Manager The Body Shop


  Neda Khezerian, verksamhetsledare Changers Hub


  Sofia Breitholtz, verksamhetschef Reach for Change  Programledare: Sara Damber, vd Stenbecks Stiftelse

  • 30 min
  Solkattseffekten

  Solkattseffekten

  I det här avsnittet undersöker vi hur plötsliga kriser som pandemin eller kriget i Ukraina sätter strålkastarljuset på akuta frågor som kräver omedelbart stöd. Vi samtalar även kring hur politiska trender och mediers uppmärksamhet kring en fråga påverkar vilka organisationer som får stöd eller inte. Black lives matter och Me too är två exempel på rörelser som satte strålkastarljuset på två viktiga frågor och gjorde det lättare för ideella organisationer inom det fältet att få stöd. Men vad händer när strålkastarljuset slocknar?

  Medverkar i avsnittet gör: Hewan Temesghen fd generalsekreterare Faritrade, Mardin Baban verksamhetschef Nya kompisbyrån, Maria Sundbom Ressaissi bakgrund från MUCF och nu handläggare Folkbildningsrådet, Karen Austin verksamhetsstrateg Botkyrka kommun och tidigare på Delmos, Ida Östensson ordförande och operativ chef Make Equal.

  • 31 min
  Drakarnas marknad

  Drakarnas marknad

  De stora drakarna - organisationer med goda resurser och välkända varumärken har lättare att få stöd av finansiärer och har även mer tid och resurser för att söka medel. Samtidigt finns det många små gräsrotsorganisationer som gör ett mycket viktigt jobb men är okända för de givare som vill ge stöd, och de saknar även tid och kunskap kring hur de ska söka bidrag. Vad kan vi göra för att fler organisationer ska få ta del av stödet? 

  Medverkar i avsnittet gör: Lovisa Fhager Logothetis verksamhetschef Bonniers familjestiftelse, Mardin Baban verksamhetschef Nya Kompisbyrån, Paul Alarcón generalsekreterare Daniel Sachs stiftelse, Charlotte Rydh generalsekreterare Giva, Andreas Drufva marknadschef Naturskyddsföreningen.

  • 34 min
  Statens stöd - de demokratiska pengarna

  Statens stöd - de demokratiska pengarna

  Staten står för 30 % av civilsamhällets finansiering men stödet är ofta kortsiktigt och betalas ut i projektformat. Stödet kan även ändras eller dras in med kort varsel vilket skapar en osäkerhet hos de organisationer som tar del av stödet kring vilka ekonomiska förutsättningar de har att bedriva sin verksamhet långsiktigt.

  I avsnittet möter vi Cecilia Bödker Pedersen från organisationen Storasyster som berättar om hur det statliga stödet fungerar för dem. Vi träffar även representanter från statliga Vinnova och NOD samt två riksdagsledamöter från kulturutskottet, Azadeh Rojhan Gustafsson (s) och Kristina Axén Olin (m) som båda har ansvar för civilsamhällesfrågor i respektive parti.

  Medverkar: Cecilia Bödker Pedersen generalsekreterare Storasyster, Karin Neuhaus fd kanslichef NOD (Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället), Judith Wefer fd områdesledare Offentlig sektor och civilsamhälle på Vinnova nu forskningssekreterare på Formas: ett forskningsråd för hållbar utveckling, Azadeh Rojhan Gustafsson riksdagsledamot s, Kristina Axen Olin, riksdagsledamot m.

  • 32 min

Top Podcasts In Society & Culture

iHeartPodcasts
Unwell Network
Audacy and Big Little Feelings
This American Life
Glennon Doyle & Cadence13
Dear Media