24 episodes

Parlatorio on podcast, joka tuo antiikin perinnön tähän päivään. Se katsoo 2020-luvun maailmaa ikuisen Rooman näköalapaikalta. Podcast vie kuulijansa kuin Villa Lanten keittiöön ja sen myöhäisten iltojen pitkiin keskusteluihin. Vieraana podcastissa on tieteen, taiteen ja sivistyksen kentän kiinnostavimpia ihmisiä. Parlatorio tarjoaa tietoa antiikista, mutta myös uusia näkökulmia tämän päivän elämään, maailmaan ja suuriin haasteisiin. Podcastia juontaa FT Elina Pyy Suomen Rooman-instituutista.

Parlatorio Suomen Rooman-instituutti

  • History

Parlatorio on podcast, joka tuo antiikin perinnön tähän päivään. Se katsoo 2020-luvun maailmaa ikuisen Rooman näköalapaikalta. Podcast vie kuulijansa kuin Villa Lanten keittiöön ja sen myöhäisten iltojen pitkiin keskusteluihin. Vieraana podcastissa on tieteen, taiteen ja sivistyksen kentän kiinnostavimpia ihmisiä. Parlatorio tarjoaa tietoa antiikista, mutta myös uusia näkökulmia tämän päivän elämään, maailmaan ja suuriin haasteisiin. Podcastia juontaa FT Elina Pyy Suomen Rooman-instituutista.

  Pyhiä lehtoja, puutarhoja ja tuntemattoman pelkoa – antiikin roomalaisten luontosuhde

  Pyhiä lehtoja, puutarhoja ja tuntemattoman pelkoa – antiikin roomalaisten luontosuhde

  Parlatorion viimeisessä jaksossa vieraana on Suomen Rooman-instituutin johtaja, antiikintutkija Ria Berg joka kertoo tutkimuksestaan roomalaisten luontosuhteen parissa. Kuinka roomalaiset muokkasivat ympäröivää luontoa ja millaisen leiman he jättivät Välimeren alueen ympäristöön? Millaisia tunteita luonto herätti, ja miten esimerkiksi siihen liittyviä pelkoja käsiteltiin? Puhumme antiikin ajan luonnonkatastrofeista, luonnon ja uskonnon välisestä suhteesta sekä roomalaisten tavoista tuoda luonto osaksi rakennettua ympäristöä. Pohdimme myös historiallisia jatkumoita antiikista nykypäivään: mitä ilmastonmuutoksen keskellä elävä nykyihminen voisi ammentaa antiikin luontosuhteesta?

  • 44 min
  Matka manan maille: kuolemankulttuuri keskiajan Euroopassa

  Matka manan maille: kuolemankulttuuri keskiajan Euroopassa

  Parlatorion uusimmassa jaksossa keskustellaan keskiajantutkija, historioitsija Jyrki Nissin kanssa keskiaikaisesta kuolemankulttuurista – mitä se tarkoittaa ja mitä kaikkea siihen kuului? Millainen oli hyvä kuolema, ja mitä ihmettä olivat kuolemisen selfhelp-oppaat? Käsittelemme kuolemaa ja siihen valmistautumista sosiaalisena ja yhteisöllisenä tapahtumana ja pohdimme oliko kuolema keskiajalla arkipäiväisempi asia kuin nykyään. Vai pelottiko se ihmisiä yhtä lailla tuolloinkin?

  • 38 min
  Oikeus, kohtuus ja kurinpito: lainsäädännön ja oikeuslaitoksen historiaa antiikin Roomassa

  Oikeus, kohtuus ja kurinpito: lainsäädännön ja oikeuslaitoksen historiaa antiikin Roomassa

  Parlatorion uusimmassa jaksossa vieraana on professori Kaius Tuori ja aiheena roomalainen oikeus – mitä se tarkoittaa ja miten se vaikuttaa elämäämme yhä tänäänkin? Kuka piti antiikin Roomassa laillista valtaa käsissään? Oliko laki kaikille sama? Entä missä lakiesitykset, oikeudenkäynnit ja tuomioiden toimeenpanot käytännössä tapahtuivat? Keskustelemme oikeusjärjestelmän roolista roomalaista identiteettiä määrittävänä tekijänä ja pohdimme, miksi se on lyönyt niin vahvasti leimansa nykyiseen oikeusvaltion käsitteeseen.

  • 53 min
  Arkistojen aarteita ja kielihistorian koukeroita: kirjoitettu sana varhaiskeskiajan Euroopassa

  Arkistojen aarteita ja kielihistorian koukeroita: kirjoitettu sana varhaiskeskiajan Euroopassa

  Parlatorion uudessa jaksossa vieraana on instituutin tutkijastipendiaatti Timo Korkiakangas, joka kertoo työstään kielen,  kirjoittamisen ja tekstien parissa varhaiskeskiajan kontekstissa. Miten tuntemamme romaaniset kielet erkaantuivat latinasta – ja mikä oikeastaan erottaa toisistaan kielen ja murteen? Puhumme myös varhaiskeskiaikaisista asiakirjamateriaaleista ja pääsemme kurkistamaan tutkijan salapoliisityöhön ikivanhoissa arkistoissa, aina tekstien jäljittämisestä niiden tulkitsemiseen ja digitaaliseen muotoon saattamiseen.

  • 44 min
  Ennen oli miehet rautaa? Antiikin maskuliinisuus ja mieheyden monet muodot

  Ennen oli miehet rautaa? Antiikin maskuliinisuus ja mieheyden monet muodot

  Parlatorion uusimmassa jaksossa vieraana on antiikintutkija Jaakkojuhani Peltonen, jonka kanssa keskustellaan maskuliinisuudesta antiikin maailmassa. Miksi mieheyden performanssi oli niin tärkeää, ja mitä normatiiviseen mieheyteen kuului? Miltä miehen tuli näyttää ja kuinka käyttäytyä? Puhumme myös maskuliinisuuden moninaisuudesta kreikkalais-roomalaisessa kulttuurissa, ja pohdimme kuinka antiikin ihanteet mieheydestä näkyvät nykyajassamme – vai näkyvätkö lainkaan?

  • 48 min
  Matroonia ja patronia – millaista oli naisen elämä antiikin Roomassa?

  Matroonia ja patronia – millaista oli naisen elämä antiikin Roomassa?

  Parlatorion uusimmassa jaksossa vieraana on antiikin historian tutkija Marja-Leena Hänninen, joka on omassa työssään käsitellyt erityisesti naisen asemaa ja toimintaa roomalaisessa yhteiskunnassa. Keskustelemme antiikin naistutkimuksen historiasta ja nykytilasta, sen menetelmistä ja haasteista, ja avaamme roomalaisen naisen elämänvaiheita ja mahdollisia kokemuksia. Mitkä asiat vaikuttivat siihen että nainen sai äänensä perheessä ja yhteiskunnassa kuuluviin? Millainen oli ihannematroonan ideaali, ja oliko sen täyttäminen koskaan mahdollista? Entä kuinka sovittaa yhteen feministinen maailmankuva ja rakkaus antiikin maailmaa kohtaan?

  • 47 min

Top Podcasts In History

iHeartPodcasts
GBH
History Hit
Darryl Cooper
Dan Carlin
Goalhanger Podcasts