112 episodes

Sme Poradca podnikateľa - viac ako 30 rokov osvetľujeme zákutia legislatívy a zdieľame aktuálne a spoľahlivé informácie a skúsenosti s vami. Sme istota v mori neustále sa meniacej legislatívy. Ukazujeme spoľahlivé skratky a riešenia, radíme a pomáhame slovenským firmám, účtovníkom, ekonómom, právnikom i podnikateľom. Teraz nás môžete nielen čítať a vidieť, ale aj počuť - v Podcaste PP.
www.pp.sk

Podcast PP Poradca podnikateľa

  • Business

Sme Poradca podnikateľa - viac ako 30 rokov osvetľujeme zákutia legislatívy a zdieľame aktuálne a spoľahlivé informácie a skúsenosti s vami. Sme istota v mori neustále sa meniacej legislatívy. Ukazujeme spoľahlivé skratky a riešenia, radíme a pomáhame slovenským firmám, účtovníkom, ekonómom, právnikom i podnikateľom. Teraz nás môžete nielen čítať a vidieť, ale aj počuť - v Podcaste PP.
www.pp.sk

  Hosť: Aktuálne legislatívne zmeny pre obce a mestá

  Hosť: Aktuálne legislatívne zmeny pre obce a mestá

  Od novembra 2021 vstúpila do platnosti novela upravujúca GDPR a spomienkové podujatia, pamätníky a virtuálne cintoríny. Čo sa zmenilo? Na aké legislatívne zmeny sa musia pripraviť obecné samosprávy od 1.1.2022 v súvislosti s regionálnym školstvom, financovaním obnovy hradov alebo zverejňovaním informácii o kvalite vody? Viac sa dozviete v aktuálnom podcaste, v ktorom bol opäť našim hosťom  odborník na legislatívu obecnej samosprávy, autor odborných článkov, JUDr. Jakub Ulaher PhD., LL.M.

  Dozviete sa viac o týchto témach:


  ochrana osobných údajov zosnulých osôb ( GDPR a pamätníky alebo virtuálne cintoríny)
  odčlenenie regionálneho školstva z okresných úradov a ministerstva vnútra
  zjednodušenie získania právneho vzťahu pri obnove hradov lesoch v znení neskorších predpisov
  povinnosť zverejňovania informácií o kvalite vody / Novela zákona o vodovodoch a kanalizáciách

  Ak vás problematika zaujala, vypočujte si aj ďalšie podcasty s týmto expertom alebo si pozrite prehľad odborných článkov od nášho hosťa na EPI.sk

  Sme Poradca podnikateľa – istota vo svete legislatívy – už 30 rokov.

  • 15 min
  Hosť: Správa bytových domov - účtovníctvo SVB, zmena správcu, energetické certifikáty

  Hosť: Správa bytových domov - účtovníctvo SVB, zmena správcu, energetické certifikáty

  Aké sú povinnosti v súvislosti s vedením účtovníctva bytového domu a spoločenstva vlastníkov bytov? Na čo treba myslieť pri zmene správcu – aký je právny rámec zmeny a s akými problémami sa stretávajú správcovia a vlastníci bytov v praxi?  
  Na aktuálne témy zo sveta správy bytových domov sme sa rozprávali s našim pravidelným hosťom – JUDr. Mgr. Marekom Perdíkom, predsedom Združenia pre lepšiu správu bytových domov.

  V epizóde sa budeme venovať témam:


  vedenie účtovníctva bytového domu a spoločenstva vlastníkov bytov
  energetické certifikáty bytového domu a jeho častí
  zmena správcu - právny rámec a aplikačné problémy
  otázka bytovej politiky do roku 2030 - očakávania vlastníkov a správcov v otázke zachovania elektronického hlasovania aj mimo pandémie, uplatnenia spotrebiteľských práv pri výkone správy alebo povinného vzdelávania pre správcov a predsedov spoločenstiev

  Ďalšie epizódy z oblasti správy bytových domov nájdete v archíve nášho Podcastu alebo na stránke www.lepsiasprava.sk.

  Sme Poradca podnikateľa - rozumieme svetu legislatívy - už 30 rokov

  www.pp.sk

  • 29 min
  Špeciál – otázky z praxe na tému Príspevok na rekreáciu

  Špeciál – otázky z praxe na tému Príspevok na rekreáciu

  Viac ako 10 rokov denne odpovedáme na rôzne otázky zákazníkov z praxe, a to na rôzne legislatívne témy. Našim predplatiteľom odpovedáme bezplatne, ale často nám otázky posielajú aj fanúšikovia sociálnych sietí alebo návštevníci našich webov.

  Veríme, že viacerí z vás môžu mať podobný problém a hľadajú riešenie. V pravidelnej relácii Otázky a odpovede z praxe vyberáme 5 najčastejších otázok na jednu tému.

  Dnes to bude Pracovná cesta.  
  Odpovede vypracovala odborná poradkyňa Mzdového centra pani Jana Repáčová a dozviete sa odpovede na tieto otázky:

  Podmienka trvania pracovného pomeru pri uplatnení príspevku


  Výpočet prípevku pri kratšom pracovnom čase
  Podmienka poskytnutia príspevku na strane ubytovacieho zariadenia
  Príspevok a zaplatenie rekreácie
  Príspevok na rekreáciu a kúpeľná liečba

  Sme Poradca podnikateľa – rozumieme svetu legislatívy – už 30 rokov.
  www.pp.sk

  • 6 min
  Hosť: Enviro - integrovaná prevencia a kontrola, 2. časť

  Hosť: Enviro - integrovaná prevencia a kontrola, 2. časť

  Ak si chceme životné prostredie naozaj chrániť a ochrániť, musí fungovať efektívny systém prevencie, ale aj kontroly znečisťovania. A práve súbor opatrení, ktorý sa venuje tomu, ako znižovať emisie do ovzdušia, vody a pôdy, ale aj ako obmedzovať vznik odpadu, zhodnocovať ho a správne zneškodňovať, nazývame integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania.         
  Našim hosťom je nezávislý enviro-konzultant, pán Peter Šimurka.

  V prvej časti nášho miniseriálu sme hovorili o ochrane životného prostredia a odpadovom hospodárstve, dnes sa zameriame na prevenciu a kontrolu.


  Čo je vlastne integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania?
  Praktické vysvetlenie na príklade: spoločná optika na odpady – ovzdušie – vodu
  Ako je to v prípade prevádzok, ktoré nemajú integrovaný prístup?
  Zákon č. 39 z roku 2013 označuje základné činnosti alebo prevádzky, ktorých sa integrovaná prevencia priamo týka
  Ktoré prevádzky majú výnimku z tohto zákona?
  Praktické skúsenosti nášho hosťa z terénu a slovenských spoločností – viete, na čo si dať pozor? Kedy je potrebné integrované povolenie?
  Sankcie za neplnenie povinností idú až do výšky 300.000 eur – ako názor má náš hosť?
  Prognóza vývoja integrovaného prístupu u nás – pomôže aj nový Plán Obnovy?

  Firmy začnite sami od seba a pomôžte tak životnému prostrediu – napríklad aj konzultáciou s enviro poradcom.

  Sme Poradca podnikateľa – viac ako 30 rokov – rozumieme svetu legislatívy
  www.pp.sk

  • 13 min
  Hosť: Vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti, aktuálne témy a výzvy

  Hosť: Vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti, aktuálne témy a výzvy

  Október je, okrem iného, aj európskym mesiacom kybernetickej bezpečnosti. Tohtoročným leitmotívom je rada: „Uvažuj skôr, než klikneš“. Počet kybernetických útokov narastá nie len vo svete, ale aj u nás na Slovensku. Útočníci sú veľmi vynaliezaní a ťažia z našej nepozornosti. A tak logicky narastá význam kybernetickej bezpečnosti a zvyšujú sa nároky aj na odborníkov v tejto oblasti. A práve o aktuálnych témach súvisiacich so vzdelávaním vo sfére kybernetickej bezpečnosti sme sa rozprávali s prof. Ing. Tomášom Lovečkom, PhD. - prodekanom pre vedu a výskum Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity.

  V rozhovore sa dozviete:


  Aké novinky pripravuje Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity?
  Aké výzvy čakajú odborníkov, ale i laickú verejnosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti?
  Aké sú aktuálne možnosti vzdelávania v oblasti kybernetickej bezpečnosti?
  S akými znalosťami možno rátať u absolventa strednej školy, resp. vysokej školy, ktorá sa na bezpečnosť prioritne nezameriava?
  Prečo je potrebné sa venovať legislatíve ku kybernetickej bezpečnosti?
  Aké nové kyber-riziká organizáciám vznikajú a na čo sa treba pripraviť?
  Kam sa môže kybernetická bezpečnosť posunúť v najbližších 5 rokoch?

  V zaujímavých témach z oblasti bezpečnostného manažmentu budeme určite pokračovať aj nabudúce. Ak potrebujete mať prehľad o všetkých dôležitých oblastiach bezpečnosti organizácie, navštívte aj náš odborný portál www.bezpecnostvpraxi.sk

  Vedeli by ste odhaliť nebezpečné (podvrhnuté) maily? Urobte si „phishingový test“!
  https://www.csirt.gov.sk/archiv/osvedcene-postupy/navody-a-odporucania/phishingovy-test-871.html?csrt=10102414843529376984

  Sme Poradca podnikateľa - rozumieme svetu legislatívy

  www.pp.sk

  • 18 min
  Daňová a Mzdová pohotovosť PP035: Pripravované zmeny v Zákone o účtovníctve od roku 2022

  Daňová a Mzdová pohotovosť PP035: Pripravované zmeny v Zákone o účtovníctve od roku 2022

  Zjednodušiť a zefektívniť systém účtovníctva vo viacerých oblastiach - to je ambíciou novely Zákona o účtovníctve. Predložilo ju Ministerstvo financií SR a schválila vláda. Aby však boli zmeny účinné, musí ju ešte odobriť parlament a podpísať prezidentka. Platiť by mohla od januára 2022. Aké zmeny prinesie a ako zjednoduší prácu účtovníkom?

  V dnešnej epizóde sme sa o tom porozprávali s odbornou poradkyňou Daňovej pohotovosti, s pani Simonou Jurišovou.

  V rozhovore nám priblížila:


  Aké najväčšie zmeny môžeme očakávať v Zákone o účtovníctve?
  Od 1.1. 2022 sa rozširuje verejná časť registra (v informačnom systéme verejnej správy) o ďalšie právnické osoby, ktoré sú to?
  Novinky v oblasti obsahu výročnej správy pre neziskové organizácie.
  Čo treba dodržať pri digitálnom spracovávaní účtovných záznamov?
  Aké sú najčastejšie chyby účtovníkov, ktoré môžu viesť k sankciám?
  Zmeny v oblasti sankcií a pokút od roku 2022.

  Bližšie informácie sú dostupné na stránke www.danovecentrum.sk.

  Sme Poradca podnikateľa – viac ako 30 rokov s vami

  www.pp.sk

  • 7 min

Top Podcasts In Business

You Might Also Like