161 episodes

Smedjan är tankesmedjan Timbros magasin. I Smedjanpodden bjuder vi varje onsdag på fördjupande samtal med initierade gäster utifrån ett marknadsliberalt perspektiv.

Smedjanpodden Timbro

  • Society & Culture

Smedjan är tankesmedjan Timbros magasin. I Smedjanpodden bjuder vi varje onsdag på fördjupande samtal med initierade gäster utifrån ett marknadsliberalt perspektiv.

  158: Studieavgifter omfördelar uppåt

  158: Studieavgifter omfördelar uppåt

  Studieavgifter till universitet och högskolor är normen inom OECD, men i Sverige betraktas förslaget som att det strider mot vårt mål att högre utbildning ska vara tillgänglig för alla.
  Skulle studieavgifter försämra tillgången till högre utbildning för sämre bemedlade? Hur ser det ut i resten av världen? Gynnar högre utbildningen i själva verket högutbildade och höginkomsttagare? Kan man i så fall motivera den regressiva omfördelningen? Catarina Kärkkäinen samtalar med Oskar Qvarfort och Adam Danieli.
  Länkar ur avsnittet:
  Rapporten Kostnaden för kunskap: https://timbro.se/valfard/studieavgifter-i-hogskolan/
  Krönikan Studieavgifter skulle gynna studenterna: https://timbro.se/smedjan/studenter-bor-vara-med-och-bara-kostnaden-for-utbildning/
  Essän Välfärdsstaten är ingen Robin Hood: https://timbro.se/smedjan/valfardsstaten-ar-ingen-robin-hood/

  • 28 min
  157: Kapitalskatterna hindrar investeringar

  157: Kapitalskatterna hindrar investeringar

  ”Jag tror verkligen att vi kommer att se en våg av ökade kapitalskatter över världen”, sade finansminister Magdalena Andersson nyligen. Kommer den även i Sverige? Har vi låga skatter på kapital jämfört med omvärlden? Hur påverkar kapitalskatterna sparande, investeringar och tillväxt? 

  Catarina Kärkkäinen samtalar med Jacob Lundberg, chefsekonom på Timbro, och Klas Tikkanen, operativ chef på Nordic Capital.
  Länkar: Jacob Lundbergs bok Allt du behöver veta om skatter: https://www.adlibris.com/se/bok/allt-du-behover-veta-om-skatter-9789177032304
  Skatt på kapital – en internationell jämförelse: https://timbro.se/ekonomi/skatter/skatt-pa-kapital-jamforelse/ 

  • 33 min
  156: Framtiden för Bromma flygplats

  156: Framtiden för Bromma flygplats

  Regeringen gav i dagarna besked om att man vill stänga Bromma flygplats, och tillsätter en snabbutredning för att avveckla ”så snabbt som möjligt”. Den borgerliga oppositionen är kritisk liksom stora delar av näringslivet.
  Vad finns det för målkonflikter i frågan om Bromma? Hur ska man resonera om lönsamhet, miljö och kapacitet? Behövs flygplatsen? Och kommer flygandet se ut som vanligt efter pandemin?
  Catarina Kärkkäinen och Svend Dahl samtalar med Fredrik Kämpfe, branschchef för flyg på Transportföretagen, och Martin Tunström, politisk chefredaktör på Barometern. 

  • 35 min
  155: Politiserade Svenska kyrkan

  155: Politiserade Svenska kyrkan

  Samtidigt som religionen har återkommit till det offentliga samtalet kritiseras Svenska kyrkan för att ta en alltför politisk och vänsterlutande roll. Valet att yttra sig i en spontanremiss om språkkrav för medborgarskap är det senaste exemplet som föranlett kritik.
  Börjar borgerliga ifrågasätta sin tillhörighet till Svenska kyrkan? Var går gränsen mellan samhällsengagemang och politik? Är det ett problem när fler samhällssfärer som civilsamhället och religionen blir mer politiska?
  Catarina Kärkkäinen samtalar med Ann Heberlein, teologie doktor i etik och författare, och Joel Halldorf, skribent, författare och docent i kyrkohistoria.

  • 39 min
  154: Staten kan inte planera fram innovation

  154: Staten kan inte planera fram innovation

  Veckans avsnitt handlar om innovation och hur idéer och framsteg kommer till inom forskning och näringsliv. Varför bör forskningen betraktas som Sveriges sista planmonopol? Hur fungerar innovationsstöd till företag? Och om det inte fungerar – vad kan göras i stället? 
  Catarina Kärkkäinen samtalar med Adam Danieli och Christian Sandström, biträdande professor inom Digital Business vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. 
  Länkar till artiklarna som nämns i avsnittet: https://timbro.se/smedjan/sveriges-sista-planekonomi/
  https://timbro.se/smedjan/aktiv-industripolitik-blir-inte-battre-med-kandisekonomer/

  • 41 min
  153: Strid om äganderätt i skogen

  153: Strid om äganderätt i skogen

  Skogsutredningen som skulle stärka äganderätten ifrågasätter markägares kontroll och ägande, och i debatten låter det ibland som att skogsbruket hotar både klimatet och den biologiska mångfalden. Samtidigt är skogen privat egendom, och industrin bidrar till svensk klimatnytta. 
  När blev skogspolitiken så konfliktfylld? Vilka aktörer och intressen finns på respektive sida? Hur bör äganderätten vägas mot andra värden? Är skogsbruket en miljöbov eller rentav en nyckel till ett mer hållbart samhälle? 
  Catarina Kärkkäinen samtalar med Ellen Gustafsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Timbro, och Edvard Hollertz, agronom och ledarskribent i ATL – Lantbrukets affärstidning.
   

  • 35 min

Top Podcasts In Society & Culture

Listeners Also Subscribed To