36 episodes

พวกเราตั้งใจทำให้ #WTF เป็นเหมือนช่อง Technology 101 คุยเรื่องเทคโนโลยีที่บางทีอาจเข้าใจยาก ให้เข้าใจง่าย..ย่อยง่ายขึ้น รวมถึงเราอาจมีการหยิบข่าวสารหรือประเด็นที่น่าสนใจในแวดวงเทคโนโลยีมาขยายให้เข้าใจถึงที่มาที่ไป แล้ววิเคราะห์ถึงผลกระทบที่ผู้ใช้ทั่วไปจะได้รับ #แล้วเจอกันนะครับ

#WTF KOOHOO Podcast

    • Technology

พวกเราตั้งใจทำให้ #WTF เป็นเหมือนช่อง Technology 101 คุยเรื่องเทคโนโลยีที่บางทีอาจเข้าใจยาก ให้เข้าใจง่าย..ย่อยง่ายขึ้น รวมถึงเราอาจมีการหยิบข่าวสารหรือประเด็นที่น่าสนใจในแวดวงเทคโนโลยีมาขยายให้เข้าใจถึงที่มาที่ไป แล้ววิเคราะห์ถึงผลกระทบที่ผู้ใช้ทั่วไปจะได้รับ #แล้วเจอกันนะครับ

Top Podcasts In Technology

Listeners Also Subscribed To