53 episodes

Ledelsesalmanakken er en faglig time-out for dig, der er optaget af ledelse, organisering og strategi. Du praktiserer det selv eller hjælper nogen med det. Og du vil inspireres, udfordres, måske lære nyt. Hver måned opsøger vi ledere, praktikere eller teoretikere. Sammen undersøger vi aspekter af strategi, ledelse og organisering - som det udfolder sig i praksis. Fordi vi ved, at mange ledere savner tid i hverdagen til at reflektere over dét, der strategisk er vigtigt - og som kræver indsigt eller udsyn.

Podcasten er tænkt, talt og produceret af Mobilize Strategy Consulting. Musikken er "Idéer ad omveje", skrevet og spillet af Asbjørn Busk Jørgensen.

Ledelsesalmanakken Mobilize Strategy Consulting

  • Business
  • 4.8 • 18 Ratings

Ledelsesalmanakken er en faglig time-out for dig, der er optaget af ledelse, organisering og strategi. Du praktiserer det selv eller hjælper nogen med det. Og du vil inspireres, udfordres, måske lære nyt. Hver måned opsøger vi ledere, praktikere eller teoretikere. Sammen undersøger vi aspekter af strategi, ledelse og organisering - som det udfolder sig i praksis. Fordi vi ved, at mange ledere savner tid i hverdagen til at reflektere over dét, der strategisk er vigtigt - og som kræver indsigt eller udsyn.

Podcasten er tænkt, talt og produceret af Mobilize Strategy Consulting. Musikken er "Idéer ad omveje", skrevet og spillet af Asbjørn Busk Jørgensen.

  Reformkommissionen – nye løsninger på kendte velfærdsproblemer

  Reformkommissionen – nye løsninger på kendte velfærdsproblemer

  Vores velfærdssamfund står over for store udfordringer. Nogle er nye. Andre har vi kendt længe, men de er fortsat uløste. Kendte problemer handler fx om de store grupper af unge og voksne, der fortsat står uden uddannelse og arbejde. Regeringen nedsatte for 3 år siden Reformkommissionen, der fik til opdrag at gå nye veje i løsningen af samfundets uløste velfærdsproblemer.

  Denne måneds udgave af Ledelsesalmanakken er fjerde og sidste afsnit i en podcastserie om vilde problemer. Partner i Mobilize, Dorte Bukdahl, taler med formand for Reformkommissionen, Nina Smith, om en ny arbejdsform for en kommission og en ny tilgang til velfærd.

  "Jeg er blevet klar over, at vi reelt har nogle udfordringer i det velfærdssamfund, vi har. Der er alt for mange borgere, som vi svigter. Den der universelle velfærdsmodel, som vi troede var så god, og som skulle hjælpe os alle sammen, den har nogle alvorlige systemfejl, som vi bliver nødt til at kigge på.", siger Nina Smith.

  Reformkommissionen har rejst rundt i hele landet og talt med virksomheder, civilsamfundsorganisationer, fonde, boligorganisationer og kommuner. Og så har de talt med de mennesker – unge og voksne - som problemerne vedrører. Det har givet dem en helt anden forståelse af problemerne. Og det har peget kommissionen i retning af nye typer velfærdsløsninger. Der er masser af god praksis ude i landet, som kommissionen ser et potentiale for at sprede, bl.a. en række cases, som er med i deres rapport. De opfordrer til, at kommunerne og andre organisationer bliver langt bedre til at lære af hinanden.

  Rigtig god lyttelyst!

  Månedens gæst: Nina Smith, formand for Reformkommissionen
  Vært: Dorte Bukdahl, partner i Mobilize Strategy Consulting
  Titelmusik: “Idéer ad omveje” af Asbjørn Busk Jørgensen

  • 43 min
  Hvilken rolle spiller uddannelsesinstitutionerne i transformationen af vores samfund?

  Hvilken rolle spiller uddannelsesinstitutionerne i transformationen af vores samfund?

  Organisationers samspil med omverden bliver vigtigere og vigtigere. Det er helt afgørende for, at vi som samfund kan håndtere de komplekse udfordringer, vi står over for.

  I denne måneds udgave af Ledelsesalmanakken undersøger vi, hvordan offentlige uddannelsesinstitutioner spiller en rolle for hele samfundet, både lokalt, regionalt og nationalt, og hvordan de skal tage en proaktiv rolle for samfundets udvikling og problemløsning.

  I selskab med Kristina Østergaard Kristoffersen, der er rektor på Professionshøjskolen UCN, taler vi om strategiske og ledelsesmæssige udfordringer, når en uddannelsesinstitution vil tage en stærkere og mere tydelig position i udviklingen af samfundet. Hvordan bliver ledelse et fokuspunkt i en forandring mod mere tværgående samarbejder og løsninger?

  Som Kristina Østergaard Kristoffersen siger:

  ”Det er ret politisk modigt, at man som offentlig institution tør tage det skridt. Når man er så modig, så betyder det også, at man som sektor er nødt til at spørge sig selv: Hvad er det for en position, vi vil tage i det her?”

  Rigtig god lyttelyst!

  Månedens gæst: Kristina Østergaard Kristoffersen, rektor på Professionshøjskolen University College Nordjylland
  Vært: Claus Bjørn Billehøj, partner i Mobilize Strategy Consulting
  Titelmusik: “Idéer ad omveje” af Asbjørn Busk Jørgensen

  • 41 min
  En gendeling af episoden om motivation, mening og ledelse

  En gendeling af episoden om motivation, mening og ledelse

  Sommeren er over os, og måske du allerede er vendt tilbage på arbejde efter ferien? Måske har du stadig lidt ferie til gode?

  Uanset hvad er en pause fra arbejdet en god anledning til at kigge indad og se på, hvordan det går med motivationen hos os selv. Derfor gendeler vi et afsnit fra 2020 om motivation, mening og ledelse.

  Dengang fik vi besøg af ph.d. og forsker i motivation, Helle Hein, som også er forfatter til bøgerne ”Primadonnaledelse” og ”Når talent forpligter”. Partner i Mobilize, Lars Christian Lassen, deler ud af sine ledelseserfaringer om motivation fra sin tidligere stilling som global HR-direktør i Novo Nordisk.

  I podcasten stiller vi os selv spørgsmålene: Hvad motiveres vi af hver især? Hvad sker der, når vi ikke er motiverede? Og hvad handler ledelsesopgaven om, når vi taler om motivation på arbejdspladsen?

  Vi mener stadig, at Helles og Lars' tanker om motivation, arketyper og ledelse er tanker der er relevante at minde os selv om, når vi så småt vender tilbage på arbejdspladserne efter ferien.

  Rigtig god lyttelyst!

  • 45 min
  Compassionate leadership - skal ledere være mere medmenneskelige?

  Compassionate leadership - skal ledere være mere medmenneskelige?

  I mange organisationer har der de seneste år været stort fokus på ”Compassionate leadership”, det vi på dansk kalder medmenneskelig ledelse.

  Compassion handler om en opmærksomhed på andres og egen trivsel – en sensitivitet over for lidelse hos en selv og andre – og vigtigt, en forpligtelse til at forsøge at afhjælpe og forebygge den. Medmenneskelig ledelse bliver af mange anset for at løse en række af de problemer, vi står over for i vores organisationer.

  Men hvorfor dukker behovet for medmenneskelig ledelse egentlig op nu? Og hvor vigtigt er det i virkeligheden for organisationerne, når de skal performe bedst muligt? Og kan det virkelig leve op til de store roser?

  Direktør i Nationalt Center for Etik Christa Lundgaard Kjøller gør os i dette afsnit klogere på begrebet og deler ud af erfaringer med, hvordan man arbejder strategisk med compassion, hvad det kan, og hvornår der også er brug for andet og mere.

  "Det er vigtigt at understrege, at compassion ikke står i modsætning til værdiskabelse og resulater for effektivitet, for det er faktisk hele forudsætningen for at kunne opnå dem. ", siger Christa Lundgaard Kjøller.

  Rigtig god lyttelyst!

  Månedens gæst: Christa Lundgaard Kjøller, direktør i Nationalt Center for Etik
  Vært: Amanda Houmark-Ørsøe, konsulent i Mobilize Strategy Consulting
  Titelmusik: “Idéer ad omveje” af Asbjørn Busk Jørgensen

  • 37 min
  Strategisk oversættelse - kan strategi implementeres?

  Strategisk oversættelse - kan strategi implementeres?

  Forestil dig dette scenarie: Topledelsen i din organisation præsenterer en ny strategi, der skal implementeres. Du tænker for dig selv ”Fin strategi – men kommer den egentlig til at leve i organisationen?”.

  Lyder scenariet bekendt?

  Det er i alle organisationer en udfordring at implementere strategi, der er i overensstemmelse med den intention, man havde med strategien, da man udviklede den. Gæsterne i denne måneds udgave af Ledelsesalmanakken hjælper os gennem implementeringens fem dimensioner for at gøre os klogere på, hvad der er særligt vigtigt at holde sig for øje, når strategien udrulles, og dagligdagen banker på døren.

  ”Det undrer mig, at dem der laver strategien godt ved, at det ikke virker”, siger ph.d. i Strategi, implementering og ledelse Søren Obed Madsen.

  Søren Obed Madsen og lektor i Strategi og ledelse, Sverri Hammer, er enige om, at der i organisationerne skal bruges flere kræfter på at få oversat og skabt mening i strategien til de mennesker, der rent faktisk kan få strategien til at leve – for strategi er noget man gør.

  Lyt med når vi stiller os selv spørgsmålet: kan strategi implementeres?

  Rigtig god lyttelyst!

  Månedens gæster: Søren Obed Madsen, ph.d. i Strategi, implementering og ledelse og associate professor i Organisation og Management på USN & Sverri Hammer, lektor i Strategi og Ledelse og partner i Mobilize
  Vært: Anne-Mette Steinmeier, seniorkonsulent i Mobilize Strategy Consulting
  Titelmusik: “Idéer ad omveje” af Asbjørn Busk Jørgensen

  • 39 min
  Et sammenhængende sundhedsvæsen

  Et sammenhængende sundhedsvæsen

  Tør vi drømme om et sammenhængende sundhedsvæsen på tværs af kommuner, regioner og almen praksis?

  Der er store udfordringer på sundhedsområdet. Vi mangler hænder til at tage sig af patienterne på hospitalerne og af de ældre i kommunen. Vi ser ind i en fremtid, hvor andelen af ældre vil stige, og der vil være flere borgere med komplekse sygdomsforløb. Måske er vi nødt til at gøre noget radikalt anderledes, end vi har gjort før? Og måske er et mere sammenhængende sundhedsvæsen en del af løsningen?

  I dette afsnit af Ledelsesalmanakken taler partner i Mobilize Dorte Bukdahl med gæsterne Per Okkels, selvstændig konsulent og tidligere departementschef i Sundheds- og Ældreministeriet og Rolf Dalsgaard Johansen, direktør for Social & Sundhed i Haderslev Kommune.

  Vi drøfter både ud fra et kommunalt- og regionalt perspektiv, hvordan udfordringen kan mærkes lige nu. Og hvordan begge parter må tage et ansvar på sig. Måske er der også behov for helt at nytænke almen praksis, så de får et større ansvar for forebyggelse og for koordinering i sundhedssektoren? Radikale og mindre radikale veje til mere sammenhæng kommer på bordet.

  Frisættelse er måske en del af løsningen – fx ved afbureaukratisering og ved at frisætte frontpersonalet i ældresektoren med selvstyrende teams. Samtidigt er der også behov for central styring, hvis vi skal evne at skalere ny innovation –selvom det vil begrænse det kommunale og regionale selvstyre.

  ”Vi er ude i noget, som ligger langt ud over, hvad vi kan løse bare ved at dreje på små tandhjul – vi står i noget, der kan minde om den perfekte storm”, siger Rolf Dalsgaard Johansen. Og Per Okkels tilføjer: ”Det kan ikke lade sig gøre med de sædvanlige måder at gøre tingene på”.

  Lyt med når vi taler om sammenhæng i sundhedsvæsnet!

  Rigtig god lyttelyst!

  Månedens gæster: Per Okkels, selvstændig konsulent og tidl. departementschef i Sundheds- og Ældreministeriet og Rolf Dalsgaard Johansen, direktør for Social & Sundhed i Haderslev Kommune
  Vært: Dorte Bukdahl, partner i Mobilize Strategy Consulting
  Titelmusik: “Idéer ad omveje” af Asbjørn Busk Jørgensen

  • 41 min

Customer Reviews

4.8 out of 5
18 Ratings

18 Ratings

Top Podcasts In Business

Morten Münster
Mikkel Rosenvold
Irina Olsen
Euroinvestor
Heartbeats.dk
Nordnet

You Might Also Like

Morten Münster
DR
Lederstof.dk
DR
Berlingske
DR