27 episodes

3D kogudus on avatud perekond, kes järgneb Jeesusele, armastades Jumalat, kogudust ja inimesi kaugel Jeesusest! Rohkem infot - https://3dkogudus.ee

3D koguduse podcas‪t‬ 3D kogudus

  • Christianity
  • 5.0 • 1 Rating

3D kogudus on avatud perekond, kes järgneb Jeesusele, armastades Jumalat, kogudust ja inimesi kaugel Jeesusest! Rohkem infot - https://3dkogudus.ee

  Elu ilma pornota – Nemo lugu

  Elu ilma pornota – Nemo lugu

  Nemo jagab avatult oma võitlustest pornograafiaga: miks ta ühel hetkel otsustas selle oma elust välja jätta ning milliseid praktilisi samme ta tegi, et oma sõltuvusest vabaks saada.

  • 18 min
  Fake News: Jeesus oli lihtsalt hea õpetaja!? - Rando Kangro

  Fake News: Jeesus oli lihtsalt hea õpetaja!? - Rando Kangro

  “Kristluse tuumaks on Jeesuse Kristuse ihulik ülestõusmine surnuist”
  Jutluste seeria “Valeuudised” 4. osa, teemal „Jeesus oli lihtsalt hea õpetaja?”

  Fake News seerias käsitleme “valeuudiseid” ehk hoiakuid, mis on meid ümbritsevas kultuuriruumis väga levinud, kuid mis Jumala Sõna valgel ei vasta tõele. Kõneleb Rando Kangro.

  Pidepunktid:
  1) Jeesus pole end “lihtsalt prohvetina” ega ainuüksi “hea õpetajana” esitlenud. Jeesus väitis, et ta on Kristus - Jumala Poeg.
  2) Jeesus küsib ka kõigilt 21. sajandil “kelle teie ütlete minu olevat?”, sest vastus sellele küsimusele mõjutab inimese jaoks kõike.
  3) Kristluse tuumaks on Jeesuse Kristuse ihulik ülestõusmine surnuist.

  Aruteluks:
  1. Kellena Jeesus end esitles?
  2. Miks on oluline mõista Jeesuse enda väiteid?
  3. Miks on oluline mõista ajaloolisi ja esmaseid allikaid Jeesuse elust?
  4. Mida tähendab väljend “Piiblit lugema käärid käes”?
  5. Lugege üheskoos Mt 16:13​-17. Kelle ütled Sina Jeesuse olevat?

  • 18 min
  Fake News: Jeesus polegi surnuist ülestõusnud!? - Jakob Remmel

  Fake News: Jeesus polegi surnuist ülestõusnud!? - Jakob Remmel

  „Kristlastena usume, et lõpuks jääb ainsa võimalusena pinnale veendumus, et Jumal äratas Jeesuse surnuist üles”
  Jutluste seeria “Valeuudised” 3. osa, teemal „Jeesus polegi surnuist üles tõusnud?”

  "Fake News" seerias käsitleme “valeuudiseid” ehk hoiakuid, mis on meid ümbritsevas kultuuriruumis väga levinud, kuid mis Jumala Sõna valgel ei vasta tõele. Kõneleb Jakob Remmel.

  Jeesuse ristisurm ja tühi haud on ajaloolaste hulgas sama kindel nagu meie jaoks see, et Estonia läks põhja. Kui keegi seaks kahtluse alla Estonia laeva olemasolu või selle põhjamineku tõelisuse, siis oleks see pigem naeruväärne. Sama on lugu Jeesuse surma ja sellele järgnenud tühja hauaga. Küll aga nii nagu juureldakse Estonia põhja mineku erinevate võimalike põhjuste üle tänaseni, on seda tehtud ka Jeesuse haua tühjenemise osas juba 2000 aastat. Kristlastena usume, et lõpuks jääb ainsa võimalusena pinnale veendumus, et Jumal äratas ta üles surnuist!

  Aruteluks:
  1. Mille põhjal otsustad sina, kas mõni uudis on tõde või vale?
  2. Kuidas seletaksid sina Jeesuse haua tühjaks saamist?
  3. Lugege koos 1Kr 15:3-6 teksti. Milline oli rohkem kui 500 inimese surnuist ülestõusnud Jeesusega kohtumise kogemuse mõju 1. sajandil, milline 21. sajandil?
  4. Mida saad sina juba täna teha selleks, et inimesed kuuleksid tõde, et Jeesus tõusis surnuist üles?

  • 18 min
  Jumala sõrmejäljed keset teadmatust - Aveli lugu

  Jumala sõrmejäljed keset teadmatust - Aveli lugu

  Raskused, haigus, teadmatus - avastame end ükshetk mingil moel ühega neist võitlemast. Kuidas leida ja usaldada selle kõige keskel Jumalat?

  • 18 min
  Fake News: Võid vabalt olla kristlane omaette!? - Lisete Lige

  Fake News: Võid vabalt olla kristlane omaette!? - Lisete Lige

  „Kristlane ei saa üksinda olla, nii nagu perekonnaliige ei saa üksinda olla”
  Jutluste seeria “Valeuudised” 2.osa, teemal „Võid vabalt olla kristlane omaette!?”

  Aruteluks:
  1. Too mõni näide sellest, kuidas kogudus on olnud Kristuse armastuse kehastus Sinu jaoks isiklikult või laiemalt ühiskonna jaoks.
  2. Mida on vaja selleks, et astuda koguduse liikmeks?
  3. Millistes olukordades on Sul kiusatus “üksinda kristlaseks jääda”?
  4. Kuidas saaksid Jumalale näidata paremini, et armastad Tema kogudust?
  5. Lugege koos Mt 28:16-20. See on laialt levinud kirjakoht, mõtisklege koos selle üle, mida tähendab “õpetades neid pidama KÕIKE”? Mida selle all on mõeldud. Tooge näiteid, kuidas seda teoks teha.

  • 18 min
  Fake News: Sa tead ise kõige paremini, mis on sulle hea!? - Hele-Maria Kangro

  Fake News: Sa tead ise kõige paremini, mis on sulle hea!? - Hele-Maria Kangro

  „See, kellelt mina õpin, mis on hea, on Jeesus. Ta tuli siia maailma, et lepitada ekslikke inimesi täiusliku Jumalaga ehk muutumatu headusega”
  Jutluste seeria “Valeuudised” 1.osa, teemal „Sa tead ise kõige paremini, mis on sulle hea!?”

  1. Kõnes kõlas mõte, et inimene ei tea sageli, mis talle on hea, sest ta ei näe suurt pilti. Inimene teab, mis on talle mugav, kuid see ei pruugi olla pikas perspektiivis hea. Too mõni näide oma elust, kuidas ebamugavus või raskused on lõpuks kandnud head vilja.
  2. Apologeet Ravi Zacharias on öelnud: “Jeesus ei tulnud, et muuta halvad inimesed heaks, vaid et muuta surnud elavaks.” Mida see tähendab?
  3. Kuidas aitab Jeesus lepitada keeruliseks elatud reaalsust ja tõelist headust? Kui oled lugenud, too näiteid Piiblist ka.
  4. Lugege Jh 15:1-17 ja arutage, milline on Jeesuse roll selles, et me elu võiks kanda head vilja.

  • 17 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Christianity