6 episodes

Insplay toodab iga kuu oma arengust ja kasvamisest huvitatud lapsevanematele ja elukestvatele õppijatele saadet Einstein3000. Igal saatel on üks põnev ja hariv peateema, kaks üksteise vaateid täiendavat põhikülalist ja üks inspireeriv vaheklipp üllatuskülalisega. Saadet juhib Insplay tegevjuht Andres Sirel.

Einstein3000 saatesari nutikale lapsevanemale Insplay, Andres Sirel

  • Education
  • 5.0 • 1 Rating

Insplay toodab iga kuu oma arengust ja kasvamisest huvitatud lapsevanematele ja elukestvatele õppijatele saadet Einstein3000. Igal saatel on üks põnev ja hariv peateema, kaks üksteise vaateid täiendavat põhikülalist ja üks inspireeriv vaheklipp üllatuskülalisega. Saadet juhib Insplay tegevjuht Andres Sirel.

  • video
  Õpime õppima! Tauri Tallermaa, Kriste Talving, Kristo Siig #6

  Õpime õppima! Tauri Tallermaa, Kriste Talving, Kristo Siig #6

  Õppimise oskus on juuroskusena kõikide oskuste ema. Insplay poolt korraldatud uuring 1020 lapsevanema hulgas tõi välja, et enamikele lapsevanematele pakub suurt huvi laste õpimotivatsioon ja õppimisoskuste arendamine.Kuues saade on teemal „Õpime õppima!“ ehk kuidas leida õpimotivatsiooni ja tõhusalt õppida?
  Lisainfo: https://www.nutikasvanem.ee/r/VOR
  Saates proovime vastata küsimusele:📌Õppimine kui juuroskus, miks see on oluline?📌Mis on üldse õppimine?📌Kuidas äratada lastes huvi ja motivatsiooni õppimise ja tarkuse poole püüdlemise vastu?📌Kui arendatav on õppimise oskus? Kas on kõigi puhul võrdselt arendatav?📌Valmisteadmised versus teadmiste tõlgendamine? Kui oluline on üldse õpitu tõlgendamine?📌Kuidas leida endale sobivaim õpistrateegia? (mängulisem, visuaalsem, helilisem, kinesteetilisem?)📌Kuidas õppida õppima, kuidas õppida tõhusalt? Nippe ja näiteid?📌Mängulisus kui meetod, et õppimine ei muutuks igavaks?📌Kuidas luua kodus õppimist toetavat keskkonda?📌Kuidas tuua tõhusa õppimise praktikaid igapäevaellu?📌Kuidas saame elukestva õppe teekonnal olla lastele eeskujuks?📌Kui oluline on osata leida usaldusväärset infot ja kriitilise mõtlemise oskus õppimise seisukohalt?📌Milliseid praktilisi tööriistu või õppevahendeid võiks kasutada õppimisel ja mälu treenimisel?
  Esinejad:⭐Tauri Tallermaa - Kiirlugemise ja mälu treenimise koolitaja ja praktik⭐Kriste Talving - Haridusteadlane ja Tallinna Ülikooli õpetajakoolituse õppejõud🎤Saadet juhib Andres Sirel - Insplay tegevjuht ja Nutika Vanema Klubi algataja
  Lisainfo: https://www.nutikasvanem.ee/r/VOR

  • 1 hr 25 min
  • video
  Kuidas toetada lapse vaimset tervist? Ingvar Villido, Rita Rätsepp, Helena Väljaste #5

  Kuidas toetada lapse vaimset tervist? Ingvar Villido, Rita Rätsepp, Helena Väljaste #5

  Nutikatele lapsevanematele suunatud Einstein3000 viienda saate peateema on vaimne tervis ja kuidas seda laste, noorte ja iseenda puhul toetada.
  Täiskasvanu ja lapse vaimne tervis on omavahel tihedas seoses. Täiskasvanu tunded ja elamused kanduvad lapsele üle. Insplay korraldatud uuringus lapsevanemate seas tuli ühe lapsevanemate põhimurena välja laste vaimne tervis.
  Saates otsime võimalusi ja praktilisi lahendusi, kuidas säästa oma vaimset tervist, lahendada probleeme ja püsida õnnelik.
   
  👉 Lisainfo: https://www.nutikasvanem.ee/blog/einstein3000-2/5-kuidas-toetada-lapse-vaimset-tervist-32#
   
  Saates püüame vastata küsimustele:
  📌Miks on vaimsest tervisest rääkimine oluline?
  📌Kuidas luua endas ja lapses sisemist rahu ja tasakaalu?
  📌Kuidas enda vaimseid probleeme lapsele mitte edasi kanda?
  📌Kuidas toetada last eakohaste emotsioonidega toimetulekut, näiteks teismelise eas?
  📌Kuidas anda lapsele kindlustunnet ja luua turvalist ruumi?
  📌Milliseid on igapäevased praktikad, et tuua ellu rohkem tasakaalu?
  📌Kuidas tulla toime lapse tundlikkusega ja vältida hinnangute andmisega lapse tunnete riivamist?
  📌Kuidas ära tunda olukorda, millal kaasata professionaalset abi?
  📌Kuidas olla lapsele toetav sõber ja kaaslane?
   
  Esinejad:
  ⭐ Rita Rätsepp -  armastatud näitleja,  kogenud psühholoogiline nõustaja ja koolitaja.
  ⭐ Ingvar Villido - tuntud vaimsete praktikate koolitaja ja mentor
  🎤 Saadet juhib Andres Sirel - Insplay tegevjuht ja Nutika Vanema Klubi algataja
  👉Lisainfo: https://www.nutikasvanem.ee/blog/einstein3000-2/5-kuidas-toetada-lapse-vaimset-tervist-32#
   
  Liitu uudiskirjaga, et saada uute saadete teavitus aegsasti https://www.nutikasvanem.ee
   
  Nutika Vanema Klubi grupp on ka Facebookis - jaga oma leide ja kogemusi teiste lapsevanematega https://www.facebook.com/groups/nutikasvanem

  • 1 hr 36 min
  • video
  Loovus kui peamine tulevikuoskus? Jaan Aru, Anni Arro, Jüri Arrak #4

  Loovus kui peamine tulevikuoskus? Jaan Aru, Anni Arro, Jüri Arrak #4

  Nutikatele lapsevanematele suunatud Einstein3000 neljanda saate peateema on loovus, selle erinevad avaldumisvormid ja arendamine.
  Loovus, probleemide lahendamise oskus ja innovatsioon on omavahel seotud. Loovuse kui võime/oskuse abil leitakse probleemidele uusi lahendusi, millega kutsutakse esile innovatsioon.
  Lapsed on teadagi väga loovad ja kastist välja mõtlejad, kuhu kaob loovus täiskasvanuks saades?
  Saates otsime võimalusi ja lahendusi, kuidas loovust arendada ja mängida see meie trumbiks robotite ees.
  Vaata lisainfot https://www.nutikasvanem.ee/blog/2/31
  Saates püüame vastata küsimustele📌Miks on loovus oluline?📌Kas loovus on kaasasündinud ja kuidas luua tingimusi selle arenemiseks?📌Töö ja andekuse vahekord: millises suhtes on omavahel pingutamine, tahtejõud ja andekus?📌Kas andekas inimene on andekas igal alal? Kuidas mitmekülgsus toetab meie arengut?📌Loovus ja ettevõtlikkus: kuidas olla loov igas oma ettevõtmises? Kuidas loovam lähenemine võimaldaks meil olla edukam?📌Kuidas olla lapsele loovaks eeskujuks?📌Kui oluline on laste ja noorte kujunemisel nende tunnustamine ja julgustamine? Kuidas julgustada olema teistest erinev?📌Nipid ja nõksud: kuidas ma juba täna saaksin lapse loovuse toetamisega algust teha?
  Esinejad:⭐ Anni Arro - Kokaraamatute autor ja loominguline ettevõtja⭐ Jaan Aru - Ajuteadlane ja tehisintellekti kaasprofessor⭐ Jüri Arrak - Kaasaegse kunsti suurkuju, elav legend🎤 Saadet juhib Andres Sirel - Insplay tegevjuht ja Nutika Vanema Klubi algataja
  Liitu uudiskirjaga, et saada uute saadete teavitus aegsasti https://www.nutikasvanem.ee
  Nutika Vanema Klubi grupp on ka Facebookis - jaga oma leide ja kogemusi teiste lapsevanematega https://www.facebook.com/groups/nutikasvanem

  • 1 hr 16 min
  • video
  Mida tasub mu lapsel õppida? Siiri Sisask, Linnar Viik, Jana Süving #3

  Mida tasub mu lapsel õppida? Siiri Sisask, Linnar Viik, Jana Süving #3

  Kolmas saade on teemal “Mida tasub mu lapsel õppida?”. Maailma Majandusfoorumi tulevikuametite aruandes prognoositakse, et mõne aasta pärast vajavad ümberõpet koguni üle poolte kõikidest töötajatest. Selles saates keskendume tulevikuoskustele ja -ametitele.
  Tuleviku tööturgu kujundab peamiselt digitaalne ja tehnoloogiasektor, mis püüab asendada inimesed masinate ja algoritmidega. Masinad võtavad üle suurema osa planeerimisest, töö korraldamisest ja tootmisest. Tulevikuoskused seavad kesksele kohale inimeste loomingulised, sotsiaalsed oskused nagu suure pildi nägemise võime.
  Tulevik seab suured väljakutsed neile, kes tehisintellekti, iseõppivaid ja -juhtivaid süsteeme, automaatikat ja roboteid välja töötavad. Aga mitte ainult! Lisaks inseneridele ja programmeerijatele vajatakse tulevikulahendusi välja töötavatesse tiimidesse käitumisteadlasi, psühholooge, filosoofe, semiootikuid, jt. valdkondade esindajaid.
  Saates oli jutuks:
  📌 Mis suunas maailm lähimal kümnel või kahekümnel aastal liigub? Mida olulist põhitrendidest ja suundumustest esile tuua ja jälgida? 📌 Millised on peamised tulevikuoskused - ja ametid. Kuidas need mõjutavad töökohti ja ameteid täna ja lähikümnendil? 📌 Miks on tulevikuoskuste kontekstis oluline emotsionaalne intelligentsus, empaatia ja emotsioonidega toimetulek? 📌 Kui olulisel kohal tulevikuoskuste ja -ametite kontekstis loovus ja hingestatus kui oskus, milles masin/arvuti inimest ei ületa? 📌 Mida õppida juba täna? Kuidas juba täna kompenseerida haridussüsteemi ja kooli puudujääke, vananenud suhtumist? 📌 Kuidas toetada lapse enda eelistusi ja huvi tema tugevuste arendamisel? Lapse suunamine austuse ja lugupidamisega ehk pieteeditundega. Kuidas luua toetavaid tingimusi, mõnusalt suunata, aga mitte pressida? 📌 Kuidas lapsevanematena näidata eeskuju ja püsida elukestva õppimise lainel?Esinejad: ⭐ Linnar Viik - futurist, visionäär ja investor. Linnar Viik on üks mõjukamaid Eesti internetikogukonna ja e-riigi suunanäitajaid ja arendajaid. ⭐ Siiri Sisask - erak, looja ja laulja. Siiri on mitmekülgne laululooja, laulja ja elukestev õppija, kes laiemale avalikkusele tutvustamist ei vaja.⭐ Jana Süving - Tallinna Kullatera Lasteaia õppealajuhataja. Eesti üks innovatiivsemaid lasteaedu, kes kasutab aktiivselt uudseid digitehnoloogiaid ja haridurobootikat.🟢 Saadet juhib Andres Sirel - Insplay tegevjuht ja Nutika Vanema Klubi algataja. Andres on kiire elustiiliga kahe tütre isa, elukestev õppija ja parandamatu optimist.
  Vaata lisaks https://www.nutikasvanem.ee/blog/einstein3000-2/3-mida-tasub-mu-lapsel-oppida-19
  Liitu uudiskirjaga, et saada uute saadete teavitus aegsasti https://www.nutikasvanem.ee
  Nutika Vanema Klubi grupp on ka Facebookis - jaga oma leide ja kogemusi teiste lapsevanematega https://www.facebook.com/groups/nutikasvanem

  • 1 hr 15 min
  • video
  Kes kasvatab Sinu last? Merle Liivak Praks, Hendrik Agur, Ruben Tolk #2

  Kes kasvatab Sinu last? Merle Liivak Praks, Hendrik Agur, Ruben Tolk #2

  Teine saade on teemal “Kes kasvatab minu last?”, mis põhineb Insplay poolt suvel 1020 lapsevanema seas korraldatud kliendiuuringul. Uuringus küsisime lapsevanematelt ootuste kohta haridussüsteemile ja koolile. Saates otsime tasakaalu, positiivseid ja praktilisi lahendusi lapsevanema perspektiivist.
  Saates oli jutuks: 📌 Millised on lapsevanemaks olemise juures kõige suuremad väljakutsed ja kui tihti neile mõeldakse? 📌 Mis on lapsevanemate peamised lastega seotud murekohad? 📌 Lapsevanema perspektiiv ja roll - kas ma olen piisavalt hea lapsevanem? 📌 Kes mõjutab ja kasvatab minu last tegelikult? YouTube, meedia, õpetajad, naabrid, sõbrad, sugulased jne. 📌 Lapsevanema ootused haridussüsteemile ja koolile? Õppemetoodikad, huviharidus, õpetajate hoiakud, hindamissüsteem jne. 📌 Kuidas lapsevanem saab lisandväärtust pakkuda koolisüsteemile? Koostöö ja suhe ühise eesmärgi nimel. 📌 Mis aitab lapsevanemal paremini õnnestuda? Laste ja noorte õpimotivatsioon
  Esinejad: ⭐ Hendrik Agur - Kohtla-Järve Gümnaasiumi direktor. Hendrik on uuenduslik ja tervikut nägev koolijuht, kelle jaoks pole ükski idee piisavalt hullumeelne. ⭐ Merle Liivak Praks - Ajakiri EMA peatoimetaja. Ajakirjanik ja mitme väljaande peatoimetajana tuntud Merle Liivak Praks on teadlik kolme lapse vanem. ⭐ Ruben Tolk - noor näitleja, programmeerija ja andekas tulevikutegija. 🟢 Saadet juhib Andres Sirel - Insplay tegevjuht ja Nutika Vanema Klubi algataja. Andres on kiire elustiiliga kahe tütre isa, elukestev õppija ja parandamatu optimist.Vaata lisainfot: https://www.nutikasvanem.ee/blog/einstein3000-2/2-kes-kasvatab-sinu-last-10
  Liitu uudiskirjaga, et saada uute saadete teavitus aegsasti https://www.nutikasvanem.ee
  Nutika Vanema Klubi grupp on ka Facebookis - jaga oma leide ja kogemusi teiste lapsevanematega https://www.facebook.com/groups/nutikasvanem

  • 1 hr 34 min
  • video
  Kuidas mängides targaks saada? Kristjan Port, Aivar Haller, Merle Liisu Lindma #1

  Kuidas mängides targaks saada? Kristjan Port, Aivar Haller, Merle Liisu Lindma #1

  Teekond paremaks lapsevanemaks algab soovist areneda ja julgusest muutuda. Sellepärast on avasaate teema mänguline areng ja õppimine, sealhulgas lapsevanemate õppimisvõime ja elukestev õpe.
  Saates oli jutuks:📌 Laste ja noorte õpimotivatsioon📌 Kuidas mängulisus toetab õppimist ja huvi õppimise vastu?📌 Mängulisuse olulisusest ajukoore arenemisel ja ka täiskasvanuna vaimses ja intellektuaalses vormis püsimisel📌 Kuidas mängulisus mõjutab meid kui lapsevanemaid?
  Esinejad:⭐ Kristjan Port - Tallinna Ülikooli spordibioloogia professor. Kristjan on kirglik dopinguvastane ja ausa mängu ning ausa teaduse eest võitleja. Avalikkusele on ta tuntud teaduse populariseerija ja Raadio 2 tehnoloogiaguru.⭐ Aivar Haller - Eesti ja Euroopa Lastevanemate Liidu juhatuse liige, ettevõtja, koolitaja ja mentor. Aivar peab oluliseks lapsevanemate aktiivset panust oma laste isikupära väljakujunemiseks, et kool ei toodaks lastest ühetaolisi mutrikesi.⭐ Merle Liisu Lindma - Eesti ja Norra Microsofti arenduskeskuste strateegiline personalipartner ja nelja lapse ema. Merle räägib mängulisusest töises keskkonnas, Microsofti kui tööandja vaatekohast, tulevikuoskustest ja paremaks lapsevanemaks saamisest.🟢 Saadet juhib Andres Sirel - Insplay tegevjuht ja Nutika Vanema Klubi algataja. Andres on kiire elustiiliga kahe tütre isa, elukestev õppija ja parandamatu optimist.Lisainfo https://www.nutikasvanem.ee/blog/einstein3000-2/1-kuidas-mangides-targaks-saada-9
  Liitu uudiskirjaga, et saada uute saadete teavitus aegsasti https://www.nutikasvanem.ee
  Nutika Vanema Klubi grupp on ka Facebookis - jaga oma leide ja kogemusi teiste lapsevanematega https://www.facebook.com/groups/nutikasvanem

  • 1 hr 27 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Education

Teller & Liivamägi
SEB Eesti
CARÁ
Ööülikool
Kats & Mihkel
Koik ja Jääger