10 episodes

Filotsoon on podcast kaasaegsetest mõttevooludest, kus erinevate filosoofiliste teemade üle arutlevad Eesti oma ala teadlased.

Uuri lisa: www.filotsoon.wordpress.com

Filotsoon Filotsoon

  • Society & Culture

Filotsoon on podcast kaasaegsetest mõttevooludest, kus erinevate filosoofiliste teemade üle arutlevad Eesti oma ala teadlased.

Uuri lisa: www.filotsoon.wordpress.com

  KÕRGHARIDUSE JA ÜLIKOOLIDE ROLL DEMOKRAATLIKUS ÜHISKONNAS

  KÕRGHARIDUSE JA ÜLIKOOLIDE ROLL DEMOKRAATLIKUS ÜHISKONNAS

  SAATES ON TÕNIS SAARTS JA DANIELE MONTICELLI
  Milline on ja peaks olema kõrghariduse ning ülikoolide roll demokraatlikus ühiskonnas? Kellele peaks haridus kättesaadav olema? Millisel viisil võib haridustase ühiskonda lõhestada? Mis asi on “haritlasdemokraatia”? Mida haridus ühiskonnale pakub? Kuidas see demokraatiat mõjutab?
  Nendele ja paljudele teistele küsimustele vastavad Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi Itaalia uuringute ja semiootika professor Daniele Monticelli ning Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi võrdleva poliitika dotsent Tõnis Saarts.

  • 1 hr 10 min
  NIETZSCHE

  NIETZSCHE

  SAATES ON JAANUS SOOVÄLI
  Kuidas mõjutas Friedrich Wilhelm Nietzsche 20. saj filosoofiat? Mis inspireeris Nietzschet oma mõtteviisi kujundama? Mida tähendab “Jumal on surnud” ja miks on see mõte oluline? Mis on Nietzsche tähtsus Eesti kultuuriloos?
  Nende ja paljude teiste Nietzschega seotud küsimuste üle arutleb Tartu Ülikooli Eesti mõtteloo teadur Jaanus Sooväli.

  • 46 min
  REVOLUTION AND VIOLENCE: Views from The 20th Century

  REVOLUTION AND VIOLENCE: Views from The 20th Century

  TOMMASO GIORDANI & KSENIA SHMYDKAYA What is violence for? What would a perfect revolution look like? Is absolute good common? Does leadership lead masses or ideas?  These and many other questions about revolution and violence are under discussion with Tommaso Giordani and Ksenia Shmydkaya.

  • 1 hr 14 min
  TAOISM - Zhuangzi

  TAOISM - Zhuangzi

  SAATES ON MARGUS OTT
  Taoism on Vana-Hiinast alguse saanud filosoofiline ja religioosne õpetus, mille järgi peab inimene elama kooskõlas dao’ga. Seda peetakse konfutsianismi ja budismi kõrval üheks kolmest Hiina „tõelisest õpetusest“, millel traditsiooniline hiina kultuur ja ühiskond rajaneb. Taoismi üheks vähem tuntud alustekstiks on „Zhuangzi“. 
  „Zhuangzi“ on erinevatel aegadel kirja pandud lugude ja filosoofiliste arutluste antoloogia. See koosneb 33 peatükist, mis jagunevad kolme tsüklisse: I Sisemised peatükid, II Välimised peatükid ja III Segapeatükid. Eesti keeles on ilmunud 1989. Loomingu Raamatukogus „Zhuangzi“ 3. esimest peatükki, mille tõlkijaks on Jaan Kaplinski ning Margus Oti poolt tõlgitud „22 peatükk“.
  Antud podcastis tulebki jutuks „Zhuangzi“ ajalooline taust ning põhjus, miks seda eesti keeles tervikuna ilmunud pole. Samuti peatutakse põgusalt mõnel üksikul „Zhuangzi“ teoses esineval teemal nagu loomulikkus, kulg, taoistlik surelikkuse ja emotsioonide käsitlus ning see, kuidas need võiks erineda budismist.

  • 49 min
  SUBJEKTI SURM

  SUBJEKTI SURM

  SAATES ON MARGUS VIHALEM
  Mida tähendab olla sina ise? Miks ja kuidas muutus subjekti mõiste nii oluliseks ja vastuoluliseks mõisteks? Miks uuris Michel Foucault seksuaalsuse kui inimkategooria kujunemist ning mida ütleb see meie identiteedi kohta? Kas “subjekti surma” saame vaid leinata või leiame selles uusi võimalusi eneseloominguks?
  20. sajandil filosoofias toimunud arengud on seadnud kahtluse alla mitmed meie eeldused vabast ja autonoomsest subjektist, kelle ümber põhineb senimaani meie arusaam eetilisest elust ning liberaalsest, turumajanduslikust ühiskonnakorraldusest. Saates uurime kriitiliselt subjektsuse keskset rolli lääne mõtteloos. Saatekülaliseks on Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste instituudi filosoofia dotsent, filosoofia eriala kuraator ja Kultuuriteooria akadeemilise suuna juht Margus Vihalem.

  • 46 min
  TAOISM - Laozi ja „Daodejing“

  TAOISM - Laozi ja „Daodejing“

  SAATES ON MARGUS OTT
  Taoism on Vana-Hiinast alguse saanud filosoofiline ja religioosne õpetus, mille järgi peab inimene elama kooskõlas dao’ga. Seda peetakse konfutsianismi ja budismi kõrval üheks kolmest Hiina „tõelisest õpetusest“, millel traditsiooniline hiina kultuur ja ühiskond rajaneb. Taoismi alustekstiks peetakse Laozi „Daodejingi“, mis on ka üheks maailma enim tõlgitud teoseks. Saatekülaline Margus Ott käsitleb seda teost pisut lähemalt, kõneledes Laozi salapärasest isikust, vanade hiinakeelsete tekstide tõlkimisest ja sellest, mida taoismi põhiterminid „tao“ ja „vägi“ võiks tähendada.

  • 42 min

Top Podcasts In Society & Culture

Intiimselt Eraelust
(Raadio 2)
(Vikerraadio)
PM Podcast Raadio
(Vikerraadio)
Globaalsed eestlased