51 episodes

Podlediad misol sy'n trafod barddoni gyda'r bwystfil barddol a elwir yn Aneurig (Aneirin Karadog ac Eurig Salisbury)

Clera Clera

  • Arts
  • 5.0 • 8 Ratings

Podlediad misol sy'n trafod barddoni gyda'r bwystfil barddol a elwir yn Aneurig (Aneirin Karadog ac Eurig Salisbury)

  Clera Rhagfyr 2020

  Clera Rhagfyr 2020

  Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda i chi! Ar ddiweddblwyddyn rhyfeddol a rhyfedd, dyma bennod lawn o bethau difyr i gnoi cul arnyn nhw. O Olygyddion y Stamp, Esyllt Lewis a Grug Muse i Orffwysgerdd yn gan Aron Pritchard. Nad anghofier am bo Gruffudd Antur sy'n wych fel arfer ac fe gawn ddiweddglo teilwng i'r tymor gan blant ysgol sul Caersalem, Pontyberem.

  • 1 hr 26 min
  Clera Tachwedd 2020

  Clera Tachwedd 2020

  Croeso i benniod y Mis Du. Yn ogystal a'r gorchwyl anodd o goffau Jan Morris a Mari Lisa, gyda theyrnged arbennig i Mari gan y Prifardd Tudur Dylan, mae'r bennod hon yn cynnwys cerdd yn yr Orffwysfa gan Marged Tudur o'i chyfrol newydd, 'Mynd', pwnco, pos a llawer o ddifyrrwch.

  • 1 hr 31 min
  Clera Hydref 2020

  Clera Hydref 2020

  Croeso i bennod mis Hydref 2020 o bodlediad Clera. Cawn orffwysgerdd arbennig sy'n cynnwys holl feirdd plant Cymru wrth ddathlu 20 mlwyddiant y cynllun. Mari George yw'r Bardd yn y Bath, gruffudd a'i ymennydd Amheus sy'n cynnig y pos yn ol ei arfer ac mae'r pwnco yn mynd a ni i Lydaw. Mwynhewch

  • 1 hr 8 min
  Clera Medi 2020

  Clera Medi 2020

  Croeso i bennod mis Medi o bodlediad Clera. Yn y bennod hon cawn gerdd o gyfrol newydd sbon Casia Wiliam, 'Eiliad ac Einioes' (Cyhoeddiadau Barddas), fe glywn gan Alaw Griffiths sy'n dechrau swydd newydd fel Cydlynydd Barddas ac fe gawn hefyd y pos gan yr hollwybodus Bosfeistr, Gruffudd Antur a Phwnco am Huw Morys a beirdd 'y dirywiad', gan holi ydy'r cyfnod modern cynnar o ran y traddodiad barddol wir yn gyfnod o ddirywio?

  • 1 hr 16 min
  Clera Awst - Gemau a Giamocs

  Clera Awst - Gemau a Giamocs

  Pennod arbennig o'r Babell Lên AmGen. Recordiwyd hon ar Zoom gyda'n gwesteion arbennig Llio Maddocks, Elinor Wyn Reynolds, Ani Llŷn a Gruffudd Antur. Cawn drafodaeth bwnco ar gyhoeddi answyddogol, gorffwysgerdd arbennig gan Llio Maddocks, pos difyr gan Gruff a gemau a giamocs i gloi.
  (Maddeuwch y brychau bychain o ran sain)

  • 55 min
  Clera Gorffennaf 2020 - 'Y Gynghanedd Heddiw'

  Clera Gorffennaf 2020 - 'Y Gynghanedd Heddiw'

  Pennod arbennig sy'n canolbwyntio bron yn llwyr ar gyfrol y mae Aneurig ar fin ei chyhoeddi, sef Y Gynghanedd Heddiw. Mwynhewch drafodaeth am y gyfrol a cherdd dafod yng nghwmni gwesteion arbennig, Mererid Hopwood, Myrddin ap Dafydd, Caryl Bryn a Rhys Iorwerth.

  Diolch i'r Eisteddfod AmGen am gael defnyddio'r sain o'n trafodaeth fel rhan o ddarpariaeth amgen yr Eisteddfod.

  Hefyd cawn gerdd yn yr Orffwysfa gan Aled Lewis Evans, sydd newydd gyhoeddi cyfrol am Wrecsam, sef Tre Terfyn (Gwasg Carreg Gwalch).

  • 58 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
8 Ratings

8 Ratings

Petroc2 ,

Hylif hafaidd, neithdar ar fel wedi heintio ag awel y grug.

Hylif hafaidd, neithdar ar fel wedi heintio ag awel y grug.

Llefenni ,

Podlediad newydd deallus a diddorol!

Wir wedi mwynhau'r bennod gyntaf - mor mor dda cael sioe ddeallus a ddiddorol am farddoniaeth i ni leygwyr sy efo diddordeb ond dim llwyth o ddealltwriaeth am y gynghanedd ac ati. Edrych mlaen am ehangu'r cynnwys i ganu rhydd a cherddi gan ferched hefyd - brilliant bois, diolch mawr!

Top Podcasts In Arts

Listeners Also Subscribed To