17 episodes

Fysioformidlingen er en podcast om fysioterapi, med fokus på kunnskapsbasert praksis, forskning og utdanning. I podcasten snakker jeg med sentrale personer innen fysioterapi, forsknings- og idrettsmiljøet.

Fysioformidlingen Christian Moen

  • Health & Fitness
  • 4.6 • 40 Ratings

Fysioformidlingen er en podcast om fysioterapi, med fokus på kunnskapsbasert praksis, forskning og utdanning. I podcasten snakker jeg med sentrale personer innen fysioterapi, forsknings- og idrettsmiljøet.

  VO2max og utholdenhetstrening med Øyvind Skattebo

  VO2max og utholdenhetstrening med Øyvind Skattebo

  I denne episoden snakker jeg med Øyvind Skattebo som har doktorgrad fra Norges idrettshøgskole på "Betydningen av oksygenekstraksjon og blodvolum for maksimalt oksygenopptak".  Vi snakker om hva som bestemmer VO2max, betydningen av max O2-opptak på en utholdenhetsprestasjon, om det er kjønnsforskjeller i effekten av utholdenhetstrening, og flere andre temaer knyttet til trening av utholdenhet. 

  Kilder:

  Skattebo Ø, Bjerring AW, Auensen M, Sarvari SI, Cumming KT, Capelli C, Hallén J. Blood volume expansion does not explain the increase in peak oxygen uptake induced by 10 weeks of endurance training. Eur J Appl Physiol. 2020 May;120(5):985-999. doi: 10.1007/s00421-020-04336-2. Epub 2020 Mar 14. PMID: 32172291; PMCID: PMC7181565.

  Skattebo Ø, Capelli C, Rud B, Auensen M, Calbet JAL, Hallén J. Increased oxygen extraction and mitochondrial protein expression after small muscle mass endurance training. Scand J Med Sci Sports. 2020 Sep;30(9):1615-1631. doi: 10.1111/sms.13707. Epub 2020 May 29. PMID: 32403173.

  Skattebo Ø, Calbet JAL, Rud B, Capelli C, Hallén J. Contribution of oxygen extraction fraction to maximal oxygen uptake in healthy young men. Acta Physiol (Oxf). 2020 Oct;230(2):e13486. doi: 10.1111/apha.13486. Epub 2020 May 30. PMID: 32365270; PMCID: PMC7540168.

  • 53 min
  SERIE - statistikk og metode med Bjørge Herman Hansen: korrelasjon og kausalitet

  SERIE - statistikk og metode med Bjørge Herman Hansen: korrelasjon og kausalitet

  Hva er forskjellen mellom korrelasjon og kausalitet? Når kan vi si at noe har en årsakssammenheng? I denne episoden snakker jeg med Bjørge Herman Hansen om kriterier for kausalitet og han forklarer hva som er viktig å tenke på når vi skal vurdere korrelasjon i studier.

  Kilder:
  https://tidsskriftet.no/2020/11/medisin-og-tall/korrelasjonen-er-relativ

  https://tidsskriftet.no/2004/04/sprakspalten/korrelerte-parametere-og-annen-spraklig-slendrian

  https://tidsskriftet.no/2015/09/kronikk/hva-kan-vi-si-om-kausalitet

  Thomas, J., Silverman, S., & Nelson, J. (2015). Research methods in physical activity (7th ed.). Champaign, IL: Human Kinetics.

  Park, Jong Hee. (2020). The Art of Statistics: How to Learn From Data. The American Statistician, 74(2), 207.

  • 14 min
  Bakre korsbånd med Karin Bredland

  Bakre korsbånd med Karin Bredland

  Hvordan skal man behandle skader på bakre korsbånd? Hva er retningslinjene og evidens for bruk av ortose? I denne episoden snakker jeg  med Karin Bredland, som er fysioterapeut ved ortopedisk avdeling OUS, om rehabilitering etter bakre korsbåndskader. Du får oppdatert kunnskap om undersøkelse og behandling, evidensgrunnlaget for bruk av ortose, treningsterapi vs. kirurgi og mye mer. 

  Kilder:
  https://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/rehabilitering-med-eller-uten-kneskinne-ved-bakre-korsbandskade

  https://bodyexamination.no/2019/03/21/bakre-skuffetest/

  Adachi N, Ochi M, Sumen Y, Deie M, Murakami Y, Uchio Y. Temporal changes in posterior laxity after isolated posterior criciate ligament: 35 patients examined by stress radiography and MRI. Acta Orthop Scand 2003 12;74 (6): 686-688.

  Ahn JH, Lee SH, Choi SH, Wang JH, Jang SW. Evaluation of clinical and magnetic resonance imaging results after treatment with casting and bracing for the acutely injured posterior cruciate ligament. Arthroscopy 2011 Dec;27(12):1679-1687.Jung YB, Tae SK, Lee YS, Jung HJ, Nam CH, Park SJ. Active non-operative treatment of acute isolated posterior cruciate ligament injury with cylinder cast immobilization. Knee Surg Sports Traumatol Arthrose, 16(8): 729-33, 2008.

  Margheritini F, Rihn J, Musahl V, Mariani PP, Harner C. Posterior cruciate ligament injuries in the athlete: An anatomical, biomechanical and clinical review. Sports Medicine 2002;32(6):393-408.

  Patel DV, Allen AA, Warren RF, Wickiewicz TL, Simonian PT. The nonoperative Treatment of Acute, Isolated (Partial or Complete) Posterior Cruciate Ligament- Deficient Knees: An Intermediate-term Follow-up Study. HSS J, 3(2): 137-46, 2007.

  Shelbourne KD, Patel DV. The natural history of acute, isolated, nonoperatively treated posterior cruciate ligament injuries. A prospective study. AM J Sports med, 276-283, 1999. Shelbourne KD, Muthukaruppan Y. Subjective results of nonoperatively treated, acute, isolated posterior cruciate ligament injuries. Arthroscopy 2005 Apr;21(4):457-461.

  Watsend AM, Osestad TM, Jacobsen RB, Engebretsen L. Clinical studies on posterior cruciate ligament tears have weak design. Knee Surg Sports Traumatol Arthrose, 2008.

  Årøen A, Sivertsen EA, Owesen Cm Engebretsen L, Granan LP. An isolated rupture of the posterior cruciate ligament results in reduced preoperative knee function in comparison with an anterior cruciate ligament injury. Knee Surg Sports Traumatol Arthrose, (2013) 21:1017–1022

  • 33 min
  Bevegelighetstrening med Marie Moltubakk

  Bevegelighetstrening med Marie Moltubakk

  Kan man trene seg til økt bevegelighet og hva skjer med muskler og sener når man tøyer? Er stretching negativt for prestasjon ? Kan bevegelighetstrening redusere skader?

  Dette er noen av spørsmålene jeg stiller Marie Moltubakk i denne episoden. I sin masteroppgave skrev hun om effekt av bevegelighetstrening på løpsteknikk og løpsøkonomi. Dette arbeidet fulgte hun opp med en omfattende doktorgrad om bevegelighetstrening, hvor deltakerne trente bevegelighet i et halv år! Marie er også tidligere utøver, trener og dommer i rytmisk gymnastikk, samt fysisk trener. Nå jobber hun  i Norges gymnastikk- og turnforbund, hvor hun utvikler innhold til de nasjonale trenerutdanningene. I denne episoden går vi i dybden på mange spørsmål knyttet til bevegelighetstrening.


  Tider:

  06:11 - ulike typer bevegelighet
  11:35 - er det forskjell mellom tøyning og en eksentrisk kontraksjon?
  14:04 - hva skjer i muskler og sener ved tøyning?
  16:24 - genetikk og bevegelighet
  19:31 - evidensgrunnlaget for bevegelighetstrening
  23:04 - doktorgraden til Marie Moltubakk om bevegelighetstrening
  46:53 - er stretching positivt eller negativt for prestasjon innen styrketrening ?
  50:18 - effekten av bevegelighetstrening på løpsøkonomi
  51:30 - kan bevegelighetstrening redusere skader?

  Marie på Researchgate, Instagram og Twitter

  Kilder:

  https://www.nih.no/om-nih/aktuelt/nih-bloggen/bojsen-moller-jens/har-uttoying-noen-effekt/

  Moltubakk MM, Eriksrud O, Paulsen G, Seynnes OR, Bojsen-Møller J. Hamstrings functional properties in athletes with high musculo-skeletal flexibility. Scand J Med Sci Sports. 2016 Jun;26(6):659-65. doi: 10.1111/sms.12488. Epub 2015 May 30. PMID: 26031482.

  Moltubakk MM, Magulas MM, Villars FO, Seynnes OR, Bojsen-Møller J. Specialized properties of the triceps surae muscle-tendon unit in professional ballet dancers. Scand J Med Sci Sports. 2018 Sep;28(9):2023-2034. doi: 10.1111/sms.13207. Epub 2018 May 22. PMID: 29723911.

  https://nih.brage.unit.no/nih-xmlui/handle/11250/2581036

  INJURY PREVENTION AND MANAGEMENT AMONG ATHLETIC POPULATIONS – Written by Kieran O’Sullivan and Sean McAulliffe, Ireland and Gregory Lehman, Canada TO STRETCH OR NOT TO STRETCH?
  https://www.aspetar.com/journal/upload/PDF/201412891228.pdf

  Brunner R, Friesenbichler B, Casartelli NC, et al.
  Effectiveness of multicomponent lower extremity injury prevention programmes in team-sport athletes: an umbrella review British Journal of Sports Medicine 2019;53:282-288.

  • 59 min
  SERIE - statistikk og metode med Bjørge Herman Hansen: Studiedesign

  SERIE - statistikk og metode med Bjørge Herman Hansen: Studiedesign

  Har du kontroll på forskjellene mellom ulike studiedesign, hvordan du skal tolke en metaanalyse og hvilke feilkilder man må se etter i en RCT? Denne episoden handler om studiedesign med spesielt fokus på metaanalyser, randomiserte kontrollerte studier og kohortstudier. Bjørge Herman Hansen er professor ved Universitetet i Agder og har veldig god formidlingsevne, også om temaer som ofte kan være utfordrende å forklare enkelt. Hører du på denne og de kommende episodene om statistikk og metode vil du få bedre forståelse for forskningen du leser.

  Følg Bjørge på Twitter: @bjorgeherman, og Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Bjorge_Hansen


  Tips til en annen podcastepisode med Bjørge Herman Hansen:

  Physical Activity Researcher podcast
  https://podtail.com/podcast/physical-activity-researcher/dr-bjorge-herman-hansen-sb-pa-epidemiology-statist/

  Kilder:
  Hansen, B. H., Dalene, K. E., Ekelund, U., Wang Fagerland, M., Kolle, E., Steene-Johannessen, J., Tarp, J., & Alfred Anderssen, S. (2020). Step by step: Association of device-measured daily steps with all-cause mortality-A prospective cohort Study. Scandinavian journal of medicine & science in sports, 30(9), 1705–1711. https://doi.org/10.1111/sms.13726

  https://www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis/kritisk-vurdering

  https://tidsskriftet.no/2018/10/medisin-og-tall/randomisering

  https://tidsskriftet.no/2018/10/medisin-og-tall/er-effekten-forskjellig-blant-kvinner-og-menn

  https://tidsskriftet.no/2018/11/medisin-og-tall/analyser-av-data-fra-randomiserte-studier

  • 26 min
  Kommunikasjon i terapi med psykologspesialist Sondre Risholm Liverød

  Kommunikasjon i terapi med psykologspesialist Sondre Risholm Liverød

  Må en god terapeut være empatisk og hvilken rolle har empati i terapi? Når skal vi gi utfordre pasienter og når skal vi vise aksept og medfølelse? Kan det til og med være feil å være empatisk? I denne episoden snakker jeg med psykologspesialist Sondre Risholm Liverød om kommunikasjon og pasient-terapeut rollen. Sondre har skrevet flere bøker og formidler psykologifaget gjennom podcasten Sinnsyn, i tillegg til å jobbe klinisk med gruppeterapi ved Sørlandet sykehus.

  Video av samtalen på Fysioformidlengen sin youtube-side:
  https://www.youtube.com/watch?v=FDSo2nBZrfI&t=2360s&ab_channel=Fysioformidlingen

  Kilder til bøker, nettside og podcast av Sondre Risholm Liverød:

  Bøker:
  2016 - Selvfølelsens psykologi
  2017 - Jeg, meg selv og selvbildet
  2018 - Psykologens journal

  Nettmagasin:
  WebPsykologen.no og Psykolog.com

  Podcast:
  Sinnsyn

  https://www.youtube.com/user/WebpsykologenNO
  https://podcasts.apple.com/no/podcast/sinnsyn/id1135301304?l=nb
  https://open.spotify.com/show/6uXYxJrIVuY77LYRrCh7qx?si=TuBfAy1cTGai1VR8-5suFQ
  https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5hY2FzdC5jb20vcHVibGljL3Nob3dzLzViOWU3ZWQyZjFiYWRjZTU1NDU1ZGRhZA

  Kilder:
  O'Keeffe M, Cullinane P, Hurley J, Leahy I, Bunzli S, O'Sullivan PB, O'Sullivan K. What Influences Patient-Therapist Interactions in Musculoskeletal Physical Therapy? Qualitative Systematic Review and Meta-Synthesis. Phys Ther. 2016 May;96(5):609-22. doi: 10.2522/ptj.20150240. Epub 2015 Oct 1. PMID: 26427530.

  • 1 hr 17 min

Customer Reviews

4.6 out of 5
40 Ratings

40 Ratings

sahlincamilla ,

Bra jobba👏🏼👏🏼

Takk for en interessant og informativ podcast. Veldig interessant tema i denne første episoden, her har vi mye å hente i fysioterapifaget. Gleder meg til forsettelsen🤩

KongGardur ,

Intellektuelt pirrende!

Podcasten delker et tomrom i pod-universet ved å fokusere på sammenhengen mellom forskning og praksis. Kunnskapsrik og dyktig programleder. Anbefales!

Top Podcasts In Health & Fitness

You Might Also Like