285 episodes

Podcast pre zvedochtivých o filozofii, vede, náboženstve a bioinžinierstve

Pravidelná dávka pravidelnadavka.sk

  • Education
  • 5.0 • 1 Rating

Podcast pre zvedochtivých o filozofii, vede, náboženstve a bioinžinierstve

  271. Alicia Juarrero: Komplexné systémy odhaľujú novú kauzalitu

  271. Alicia Juarrero: Komplexné systémy odhaľujú novú kauzalitu

  Čo má spoločné Santa Fe, ľudská bunka či embryo, náš mozog a tiež napríklad zemská klíma a jej ekosystém? V kocke sú všetky príkladmi toho, čo nazývame komplexné systémy, ktoré nie sú zaujímavé len z pohľadu vedy, ale aj filozofie. A ak sa pýtate, či je hlavné mesto štátu Nové Mexiko tiež komplexný systém, nie až tak úplne, ale od roku 1984 je sídlom Santa Fe Institute, ktorý bol prvou organizáciou zaoberajúcou sa multidisciplinárnym štúdiom základných princípov komplexných systémov.
  V dnešnej dávke predstavím komplexné systémy z pohľadu filozofie a to cez osobu a dielo súčasnej americkej filozofky kubánskeho pôvodu, ktorou je profesorka Alicia Juarrero.----more----
   
  Súvisiace dávky:
   
  PD#53: Rozhovor so Sitárom o metafyzike a Platónovi, http://bit.ly/davka53
  PD#77: Realita: Sme na ňu odkázaní alebo ona na nás?, http://bit.ly/davka77
   
  Použitá a odporúčaná literatúra:  
  Juarrero, Dynamics in Action, http://bit.ly/3FceJm8
  Holland, Complexity: A Very Short Introduction, http://bit.ly/3XGUjJf
  Mitchell, Complexity: A Guided Tour, http://bit.ly/3XJlLpK
  Santa Fe Institute, http://bit.ly/3Uhn6Bs
  O’Connor, "Emergent Properties", SEP, http://bit.ly/3VzCpX3 
  Varzi, "Mereology", SEP, http://bit.ly/3gG2tBh 
  Complex systems, WIKI, http://bit.ly/3UgM5Ve
  What is a Complex System? (Systems Innovation), http://bit.ly/3EJlomB
   
  ***
   
  Baví ťa s nami rozmýšľať? Získaj extra obsah cez Patreon (https://bit.ly/PDtreon), podpor náš  ľubovoľným darom (https://bit.ly/PDdar) a čo tak štýlový merč? (https://bit.ly/mercPD) Ďakujeme!

  • 14 min
  270. Dejú sa dnes zázraky?

  270. Dejú sa dnes zázraky?

  Dejú sa vo svete aspoň údajné zázraky analogické s biblickými? Aké by to malo dôsledky pre historickosť biblických tradícii? A čo by na to povedali skeptici? 
  ----more----
  Súvisiace dávky
  PD#268 Bol exodus historická udalosť? https://bit.ly/davka268
  PD#246 Historici a zmŕtvychvstanie, https://bit.ly/davka246
  PD#234 Hume a zázraky, https://bit.ly/davka234
  PD#180 Môžeme merať modlitbu? https://bit.ly/davka180
  PD#108 Betlehemská hviezda, https://bit.ly/davka108  
  Použitá a odporúčaná literatúra 
  Brown, Testing Prayer, 2012.
  Duffin, Medical Miracles, 2009.
  Duffin, "Pondering Miracles, Medical and Religious", 2016.
  Hall, “On Miracles”, 2014. 
  Jenkins, The Next Christendom, 2011.
  Keener, Miracles, 2 zv., 2011.
  Mullin, Miracles and the Modern Religious Imagination, 1996.
  Odporúčané linky
  Keener, “Miracle Reports in the Gospels and Today”, 2016. https://youtu.be/Q5putrkY2y0
  Keener, Shermer, Stephens, “Is there medical evidence for miracles?”, 2022. https://youtu.be/5O3YZqFDxbs
  ***
  Baví ťa s nami rozmýšľať? ❤️ Podpor našu tvorbu ľubovoľným darom, https://bit.ly/PDdar, alebo cez Patreon, https://bit.ly/PDtreon, a čo tak štýlový merch, https://bit.ly/mercPD? Ďakujeme za podporu!

  • 20 min
  269. Hegel: Najkomplikovanejší filozof slobody?

  269. Hegel: Najkomplikovanejší filozof slobody?

  Georg Wilhelm Friedrich Hegel je nemecký filozof, ktorý sa preslávil svojou monumentálnou filozofiou dejín, súčasne je ale notoricky známy ako mysliteľ, ktorý sa nielen ťažko číta, ale miestami pôsobí až mysticky či obťažito.----more---- V dnešnej dávke sa pokúsim toto tabu okolo Hegla prelomiť a poukázať na skutočnosť, že problémom pri jeho interpretácii je často chýbajúci nejaký referenčný bod, ktorého by sa vedel jeho čitateľ pevne pridŕžať. Hegel bol filozof slobody a je to správe sloboda obsiahnuta v koncepte ľudských práv, ktorá mu ležala na srdci.
   
   
  Súvisiace dávky:
   
  PD#159: Rozhovor s Káčerom o nacionalizme, http://bit.ly/davka159
  PD#87: Rozhovor so Zajacom o idei národa, http://bit.ly/davka87
   
   
  Použitá a odporúčaná literatúra:
  Hegel, Fenomenológia ducha, http://bit.ly/3Gcj0Ho
  Hegel, Elements of the Philosophy of Right, http://bit.ly/3EyzMiM
  BBC In Our Time, Hegel’s Philosphy of History, https://bbc.in/3X0VVxk
  Redding, Paul, "Georg Wilhelm Friedrich Hegel",The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2020 Edition), https://plato.stanford.edu/entries/hegel/
  Brooks, Thom, "Hegel’s Social and Political Philosophy",The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2021 Edition), https://plato.stanford.edu/entries/hegel-social-political/
  Matt Qvortrup, W.F. Hegel: An Introduction, Philosophy Now, http://bit.ly/3tB0wsk
  W. F. Hegel - Introduction to the Philosophy of Right | Political Philosophy, http://bit.ly/3TGquFw
  W. F. Hegel - Philosophy of Right | Political Philosophy, http://bit.ly/3Giyd9Y
   
  ***
   
  Baví ťa s nami rozmýšľať? Získaj extra obsah cez Patreon (https://bit.ly/PDtreon), podpor náš  ľubovoľným darom (https://bit.ly/PDdar) a čo tak štýlový merč? (https://bit.ly/mercPD) Ďakujeme!

  • 14 min
  268. Bol exodus historická udalosť?

  268. Bol exodus historická udalosť?

  Ako vidia biblický príbeh o exode z Egypta odborníci? Mohlo ísť o reálnu historickú udalosť? A vraví biblická tradícia naozaj o prechode cez Červené more? 
  ----more----
  Súvisiace dávky
  PD#256 Má svet v Biblii len 6000 rokov?, https://bit.ly/davka256
  PD#108 Vianočná veda: našla sa betlehemská hviezda?, https://bit.ly/davka108 
  PD#108 O Ježišovi s Davidom Cielontkom, https://bit.ly/davka220
  PD#174 Ako vznikala Biblia?, https://bit.ly/davka174
  Použitá a odporúčaná literatúra 
  Finkelstein, Silberman, The Bible Unearthed, 2001.
  Friedman, Who Wrote the Bible?, 2019.
  Gordon, Rendsburg, The Ancient Near East, 1997.
  Hoffmeier, Israel in Egypt, 1997.
  Hoffmeier, Ancient Israel in Sinai, 2005. 
  Hoffmeier, Millar, Rendsburg (eds.), "Did I Not Bring Israel Out of Egypt?", 2016.
  Janzen (ed.), Five Views on the Exodus, 2021.
  Kitchens, On the Reliability of the Old Testament, 2003.
  Noegel “The Egyptian Origin of the Ark of the Covenant”, 2015.
  Homan, “The Tabernacle in Its Ancient Near Eastern Context”, 2018.
  Sarna, Exploring Exodus, 1996.
  Shanks (ed.), Ancient Israel, 1988.
  Konferencia "Out of Egypt", 2013.  
   
  Odporúčané linky
   
  Hayes, Israel in Egypt, https://youtu.be/h_UmuEBmS5k
  Hayes, Exodus, https://youtu.be/kS17dLuTPd0
  Hoffmeier, The Exodus, https://youtu.be/gKiCaab3jno
  Hoffmeier, Moshier, Moses Did Not Sleep Here, https://youtu.be/1zHaMQURvTc
  Humphreys vs. Price, https://bit.ly/humphreysprice
  Konferencia "Out of Egypt", http://exodus.calit2.net/
  The Bible Unearthed, https://youtu.be/cW-LV84c_O8
   
  ***
  Baví ťa s nami rozmýšľať? ❤️ Podpor našu tvorbu ľubovoľným darom, https://bit.ly/PDdar, alebo cez Patreon, https://bit.ly/PDtreon, a čo tak štýlový merch, https://bit.ly/mercPD? Ďakujeme za podporu!

  • 23 min
  267. Rozhovor s Michalom Patarákom: Danse macabre a ako hovoriť o smrti

  267. Rozhovor s Michalom Patarákom: Danse macabre a ako hovoriť o smrti

  Dnes sa rozprávam so psychiatrom Michalom Patarákom a tu je malá ochutnávka z tém a otázok, o ktorých sme hovorili.----more----
   
  Je smrť dôvod na slzy alebo tanec? Je začiatok alebo koniec?
  Nezabudla dnešná doba na každodennú prítomnosť smrti a čo hovorí fenomén smrti o nás ako ľuďoch?
  Sme na konci dňa definovaný hlavne našou krehkosťou a efemérnosťou?
  Pred samotným rozhovorom mi dovoľte môjho hosťa predstaviť:
  Narodil sa v roku 1981 vo Zvolene, vyštudoval všeobecnú medicínu na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine, má atestáciu z psychiatrie, v ktorej pôsobí viac ako pätnásť rokov a je prezidentom Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. Pracuje ako prednosta II. Psychiatrickej kliniky SZU vo FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. U čí predmet psychiatria na Fakulte zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici, venuje sa prednáškovej a publikačnej činnosti.
  Foto: Dominik Sepp
  Súvisiace dávky:
  PD#260: Ladislav Kováč, O zmysle ľudského života (audiokniha), http://bit.ly/davka260
  PD#224: Rozhovor s Patarákom o egu ako spojencovi či nepriateľovi, http://bit.ly/davka224
  PD#212: Rozhovor s Patarákom o duši a ľudskej identite, http://bit.ly/davka212
  V rozhovore zaznelo alebo odporúčame:
  Platónov dialóg Phaedo, https://bit.ly/3Dtf2XM
  Boethius, Filosofie utěšitelkou, https://bit.ly/3WiFWds
  Ladislav Kovač, O zmysle ľudského života, https://bit.ly/3KTA9Gg
  Albert Camus, Mýtus o Sizyfovi, https://bit.ly/3Wld2cD
  ***
   
  Baví ťa s nami rozmýšľať? Získaj extra obsah cez Patreon (https://bit.ly/PDtreon), podpor náš  ľubovoľným darom (https://bit.ly/PDdar) a čo tak štýlový merč? (https://bit.ly/mercPD) Ďakujeme!

  • 1 hr 25 min
  266. Mary Somervillová: Ako sa prvým vedcom stala žena

  266. Mary Somervillová: Ako sa prvým vedcom stala žena

  Kto bola Mary Somervillová? Bola prvým vedcom práve ona? Ako boli prepojené jej myšlienky o Bohu a vesmíre?
  ----more----
  Súvisiace dávky
  PD#234 David Hume a zázraky, https://bit.ly/davka234
  PD#188 Astroteológia a mimozemšťania, https://bit.ly/davka188 
  PD#171 Francúzski osvietenci, https://bit.ly/davka171
  PD#137 Vedci a viera, https://bit.ly/davka137 
  PD# 108 Betlehemská hviezda, https://bit.ly/davka108 
  Použitá a odporúčaná literatúra 
  Creese, ‘Mary Somerville’, 2004.
  Reser, McNeill, Forces of Nature, 2021.
  Ross, 'Scientist: The Story of a Word', 1962.
  Secord, Visions of Science, 2014.
  Somerville, Mechanism of the Heavens, 1831.
  Somerville, Personal Recollections, from Early Life to Old Age, of Mary, 1873.
  Somerville, The Connection of the Physical Sciences, 1835.
  ***
  Baví ťa s nami rozmýšľať? ❤️ Podpor našu tvorbu ľubovoľným darom, https://bit.ly/PDdar, alebo cez Patreon, https://bit.ly/PDtreon, a čo tak štýlový merch, https://bit.ly/mercPD? Ďakujeme za podporu!

  • 20 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Education

Mel Robbins
Dr. Jordan B. Peterson
Jordan Harbinger
The Atlantic
Duolingo
TED

You Might Also Like

SME.sk
SME.sk
SME.sk
vedatorskypodcast
.týždeň
SME.sk