17 min

Vad behöver du kunna om digitalisering‪?‬ Digitala lektioner

    • Utbildning för barn

Kristina Alexanderson möter Micke Kring, IKT-pedagog på Årstaskolan. Han pratar om den snabba digitaliseringen av samhället, och hur man som lärare kan erövra sin egen kompetensutveckling.
Micke Kring jobbar med att se till att personalen har tillräcklig kompetens och kunskap för att undervisa eleverna i digital kompetens. Men det är lätt att känna sig okunnig när digitaliseringsbegreppet känns diffust. Hur börjar man? Lyssna på ett samtal om att våga testa och att det aldrig är för sent att lära sig.

Kristina Alexanderson möter Micke Kring, IKT-pedagog på Årstaskolan. Han pratar om den snabba digitaliseringen av samhället, och hur man som lärare kan erövra sin egen kompetensutveckling.
Micke Kring jobbar med att se till att personalen har tillräcklig kompetens och kunskap för att undervisa eleverna i digital kompetens. Men det är lätt att känna sig okunnig när digitaliseringsbegreppet känns diffust. Hur börjar man? Lyssna på ett samtal om att våga testa och att det aldrig är för sent att lära sig.

17 min