49 episodes

Podcast Socialne demokracije za napredne spremembe. V Sloveniji, Evropi in svetu. Kako jo spreminjati, da ostane in postane odgovor na izzive 21. stoletja. Refleksija političnega dogajanja. Nova vprašanja in novi odgovori.

Naprej Socialni demokrati

  • Government
  • 5.0 • 11 Ratings

Podcast Socialne demokracije za napredne spremembe. V Sloveniji, Evropi in svetu. Kako jo spreminjati, da ostane in postane odgovor na izzive 21. stoletja. Refleksija političnega dogajanja. Nova vprašanja in novi odgovori.

  Nov začetek: Potnike in tovornjake na hitre vlake – pospešen prehod v zeleno mobilnost

  Nov začetek: Potnike in tovornjake na hitre vlake – pospešen prehod v zeleno mobilnost

  Posvet predsednice SD Tanje Fajon s strokovnjaki in deležniki na področju okoljske politike z naslovom »Potnike in tovornjake na hitre vlake – pospešen prehod v zeleno mobilnost«. V Sloveniji je promet največji onesnaževalec z izpusti toplogrednih plinov. Pomemben dejavnik zmanjšanja emisij je prenova našega prometa. Država mora spodbuditi uporabo javnega potniškega prometa, kolesarjenja in elektrifikacije prometa, s cest pa za začetek umakniti težke tovornjake in jih preusmeriti na železnice. To lahko dosežemo le, če bomo razvili potnikom prijazne alternative vožnji z avtomobilom s sodobno in hitro železnico, novimi primestnimi povezavami in postopnim zapiranjem mestnih središč za promet.

  • 1 hr 34 min
  Nov začetek: Krajši delovnik, daljši počitek, višje plače

  Nov začetek: Krajši delovnik, daljši počitek, višje plače

  Socialni demokrati nadaljujemo z javno razpravo o programu Nov začetek. Na tokratnem strokovnem panelu o “krajšem delovniku, daljšem počitku in višjih plačah” je predsednica SD Tanja Fajon govorila s stroko in sindikatih o prihodnosti dela, zviševanju plač, zmanjšanju prekarnosti in skrajševanju delovnega časa: “Želimo doseči nov desetletni socialni sporazum, v katerem se bomo s sindikati, gospodarstvom, civilno družbo, mladimi, ženskami in starejšimi dogovorili o prihodnosti dela. V ta paket dogovorov ponuja SD postopno skrajševanje delovnega tedna na 32 ur, da spodbudimo rast produktivnosti, ljudem pa omogočimo več prostega časa za družino, zdrav način življenja in hobije. To je naš predlog za premik k višji kakovosti življenja.”

  • 1 hr 40 min
  Nov začetek: Razvoj NVO in samozaposlenih v kulturi dviguje kvaliteto življenja vseh nas

  Nov začetek: Razvoj NVO in samozaposlenih v kulturi dviguje kvaliteto življenja vseh nas

  Kultura nima cene, lahko pa odločilno prispeva k dvigu kakovosti življenja vseh nas.

  Na digitalnih kanalih SD je potekal strokovni posvet #Novzačetek na temo vpliva nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi na standard kvalitete življenja v Sloveniji. Udeleženci so soočili poglede in predloge, kako doseči sistemske spremembe za stabilno delovanje nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi, ki nedvomno prispevajo k dvigu kvalitete življenja posameznika in celotne družbe.

  Na pogovoru so sodelovali: Jurij Krpan, programski vodja Zavoda Kersnikova in kurator v Galeriji Kapelica, član Nacionalnega sveta za kulturo, Denis Miklavčič, Glosa, Sindikat kulture in narave Slovenije, dr. Iztok Šori, direktor in raziskovalec na Mirovnem inštitutu in Tadej Meserko, strokovni vodja, Asociacija. Pogovor je potekal v okviru javne razprave stranke o predlogu socialdemokratskega programa Nov začetek.

  • 1 hr 24 min
  Opozicija #18: Kaj se dogaja v šolstvu?

  Opozicija #18: Kaj se dogaja v šolstvu?

  Digitalni pogovor 'Kaj se dogaja v šolstvu?', ki ga je vodil podpredsednik SD dr. Jernej Pikalo. V dialogu z deležniki, v prvi vrsti z učitelji in ravnatelji, ki se vsak dan ukvarjajo z realnimi težavami v šolskih prostorih, smo želeli najti boljše rešitve in pokazati, da je mogoče delati drugače.

  • 55 min
  Nov začetek: Dvig dodane vrednosti in pameten gospodarski razvoj

  Nov začetek: Dvig dodane vrednosti in pameten gospodarski razvoj

  V okviru javne razprave o osnutku programa Socialnih demokratov je predsednica SD Tanja Fajon organizirala strokovni posvet o gospodarstvu, osredotočen na vprašanje, kako doseči dodano vrednost in s tem višje plače.

  “Moja vizija Slovenije leta 2030 pa je visoko razvita, povezana, inovativna in tehnološko napredna država, ki dosega najvišje stopnje kakovosti življenja in trajnostnega razvoja. Seveda na temelju socialnega dialoga, na partnerskem principu sodelovanja zaposlenih in lastnikov, z uvajanjem novih modelov upravljanja, od delavskega lastništva, do zadružništva. Želim si, da bi v Sloveniji nova dodana vrednost nastajala okoli idej in inovacij. Da bi v zdravem gospodarskem okolju brez korupcije in birokratskih obremenitev nastajala nova dinamična podjetja, privlačna za talente, vlagatelje, partnerje in kupce z vsega sveta,” je uvodoma svojo vizijo opisala Tanja Fajon.

  • 1 hr 54 min
  Nov začetek: Zdravje za vse

  Nov začetek: Zdravje za vse

  V okviru javne razprave o osnutku programa SD Nov začetek je predsednica SD Tanja Fajon organizirala strokovni posvet o rešitvah za dostopno in kakovostno javno zdravstvo. Pri tem se je najprej posvetila trenutni epidemiološki sliki: »Zdravstvena situacija je na prelomni točki. Ni dvoma, da je zanjo v veliki kriva vlada z neodgovorno komunikacijo, prehitrim spreminjanjem pravil in velikim nezaupanjem ljudi. Zadnjo noč 4500 okužb, skupaj več kot 32.000 aktivnih primerov.« Zato je ljudi pozvala k cepljenju, k doslednemu upoštevanju pogoja PCT, k spoštovanju strokovnih priporočil. Na strokovnem posvetu je s strokovnjaki govorila o programu SD in pri tem poudarila, da »zdravstvo je in bo naša prva prioriteta. Javnemu zdravstvu moramo nameniti več denarja, ga bolje organizirati in učinkovito preganjati korupcijo.«

  • 1 hr 35 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
11 Ratings

11 Ratings

Top Podcasts In Government

US Special Operations Command
BBC World Service
BBC World Service
РЭШ
BBC Radio 4