100 episodes

We present you the story of science, technology and innovation.

NSTDA Podcast NSTDA Channel

  • Science
  • 5.0 • 8 Ratings

We present you the story of science, technology and innovation.

  Sci เข้าหู EP.37 - ReLIFE กระจกตาเทียมชีวภาพ

  Sci เข้าหู EP.37 - ReLIFE กระจกตาเทียมชีวภาพ

  ในปัจจุบันมีผู้ป่วยด้วยโรคทางกระจกตามากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก และรอการบริจาคกระจกตาเพื่อใช้ในการรักษา ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยมีปัญหาขาดแคลนกระจกตาบริจาค ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ใช้ชีวิตประจำวันอย่างยากลำบากเป็นเวลานานจนกว่าจะได้รับการรักษา 

  เพื่อแก้ไขปัญหานี้ “ReLIFE” ซึ่งเป็น Deep Tech Startup ทางการแพทย์ ก่อตั้งโดยทีมนักวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมเนื้อเยื่อและจักษุแพทย์ จาก สวทช. ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ตั้งเป้าเป็นบริษัทแรกของโลกที่สามารถสร้าง “กระจกตาเทียมชีวภาพ” ทดแทนกระจกตาบริจาคที่ขาดแคลน และมอบชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยโรคกระจกตา

  นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ได้รับเกียรติจาก ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์ นักวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หรือ ไบโอเทค-สวทช. ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพ ReLIFE มาร่วมพูดคุยให้ความรู้ในเรื่องของนวัตกรรม "กระจกตาเทียมชีวภาพ" จากเทคโนโลยีวิศวกรรมเนื้อเยื่อ

  ติดตามรับฟัง Podcast รายการ Sci เข้าหู ย้อนหลังได้ที่
  https://www.nstda.or.th/sci2pub/podcast-sci-in-ear/ 
  https://youtu.be/aDv_BiltAeI 

  • 51 min
  Sci เข้าหู EP.36 - ฟักทองพันธุ์ไข่เน่า ความยั่งยืนทางพันธุกรรมพืชของชุมชน

  Sci เข้าหู EP.36 - ฟักทองพันธุ์ไข่เน่า ความยั่งยืนทางพันธุกรรมพืชของชุมชน

  "ฟักทองพันธุ์ไข่เน่า" ฟักทองพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดน่านที่มีเนื้อสีเหลืองปนเขียวคล้ายสีของไข่เน่า แต่เมื่อผ่าแล้วนำไปนึ่งจะมีเนื้อแน่น เหนียวหนึบ ไม่ยุ่ย รสชาติหวานมัน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลบัวใหญ่ จ.น่าน จึงมีเป้าหมายและความต้องการคัดเลือกพันธุ์ฟักทองพื้นเมือง เพื่อขอยื่นจดทะเบียนเป็นพันธุ์ฟักทองของจังหวัดน่าน (Geographical Indications หรือ GI)  และยื่นขอคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นเพื่อเป็นสมบัติของชุมชน

  สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้ร่วมกับ บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด พัฒนากลุ่มเกษตรกร นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้าไปถ่ายทอดเพื่อแก้ปัญหา และยกระดับคุณภาพผลผลิตฟักทองของกลุ่มฯ โดยเห็นความสำคัญของ Bio economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เพื่อใช้ทรัพยากรชีวภาพของชุมชน วิเคราะห์สารสำคัญในฟักทองเพื่อหาจุดเด่นและศักยภาพของผลิตภัณฑ์ที่จะยกระดับและเพิ่มมูลค่าให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

  วันนี้รายการ Sci เข้าหู โดยนิตยสารสาระวิทย์ สวทช. ได้รับเกียรติจากคุณณัฐวุฒิ ดำริห์  นักวิชาการ ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สวทช. มาร่วมพูดคุยบอกเล่าถึงงานวิจัยฟักทองพันธุ์ไข่เน่า สามารถช่วยสร้างความยั่งยืนทางพันธุกรรมพืชของชุมชน และส่งเสริม BCG ในด้านเศรษฐกิจชีวภาพอย่างไรบ้าง

  ติดตามรับฟัง Podcast รายการ Sci เข้าหู ย้อนหลังได้ที่
  https://www.nstda.or.th/sci2pub/podcast-sci-in-ear/ 
  https://youtu.be/1UTFggw5A3s

  • 30 min
  Sci เข้าหู EP.35 - รู้จัก STEAM ผ่านประสบการณ์ของนักวิจัยและนักสร้างสรรค์สายสหวิชาชีพ

  Sci เข้าหู EP.35 - รู้จัก STEAM ผ่านประสบการณ์ของนักวิจัยและนักสร้างสรรค์สายสหวิชาชีพ

  ในแวดวงการศึกษาเราคงคุ้นเคยกันดีนะคะกับคำว่า STEM ซึ่งย่อมาจาก Science, Technology, Engineering, Mathematics โดย STEM คือ ระบบการศึกษาที่เน้นการเข้าถึงศาสตร์ 4 ชนิด และตอนนี้เราก็เริ่มจะได้เห็นคำว่า STEAM คือ การนำเอา Art (A) เข้ามาบูรณาการการเรียนรู้เพิ่มเติมจาก STEM เพื่อสร้างเด็กนักเรียน STEM ให้คิดแบบสร้างสรรค์มากขึ้น

  นิตยสารสาระวิทย์ สวทช. จึงได้ชวน ฌาณัฐย์ สิทธิปรีดานันท์ หรือนานุ ผู้ก่อตั้ง nmagine creative laboratory (N-LAB) และยังเป็นนักเขียนคอลัมน์ Lecturist x Sarawit ของนิตยสารสาระวิทย์ มาร่วมพูดคุยทำความรู้จักกับคำว่า STEAM ผ่านประสบการณ์ของนานุ ในฐานะที่เป็นนักสร้างสรรค์สายสหวิชาชีพ คนหนึ่งของไทย

  ติดตามรับฟัง Podcast รายการ Sci เข้าหู ย้อนหลังได้ที่
  https://www.nstda.or.th/sci2pub/podcast-sci-in-ear/ 
  https://youtu.be/8Mi7xRJW_ik

  • 1 hr 19 min
  Sci เข้าหู EP.34 - Hen Friendly ครั้งแรกของไทย ไข่จากโปรตีนพืช

  Sci เข้าหู EP.34 - Hen Friendly ครั้งแรกของไทย ไข่จากโปรตีนพืช

  ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมานี้ ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่มีการพูดถึงกันมากและมีวางจำหน่ายให้เลือกซื้อในร้านค้าชั้นนำทั่วไปแล้ว คือ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากพืช หรือ ‘Plant-based’ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่ ไส้กรอก แฮมเบอร์เกอร์ แต่วันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับผลิตภัณฑ์อาหาร Plant-based ชนิดใหม่ที่ยังไม่เคยมีการจำหน่ายในไทยมาก่อน ‘Hen Friendly’ ผลิตภัณฑ์ ‘ไข่เหลว’ สีเหลืองทองน่ารับประทานจากโปรตีนพืช นวัตกรรมที่คิดค้น วิจัย และพัฒนาโดยคนไทย เรียกได้ว่าเป็นไข่จากพืชครั้งแรกของไทย

  วันนี้รายการ Sci เข้าหู โดยนิตยสารสาระวิทย์ สวทช. ได้รับเกียรติจาก ดร.อติกร ปัญญา (ดร.กล้า) หัวหน้าทีมวิจัย ทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร 
  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หรือ BIOTEC สวทช.  คุณณประภัสสร ต่อเทียนชัย (จ๋า) และคุณนลิน แซ่นิ้ม (หนิง) Co-founder Hen Friendly มาร่วมพูดคุยบอกเล่าถึงงานวิจัยผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากพืช หรือ ‘Plant-based’ จนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์อาหาร Hen Friendly’ ขึ้นมาได้เป็นผลสำเร็จ

  ติดตามรับฟัง Podcast รายการ Sci เข้าหู ย้อนหลังได้ที่
  https://www.nstda.or.th/sci2pub/podcast-sci-in-ear/ 
  https://youtu.be/T0Qqqe9x5AU

  • 47 min
  Sci เข้าหู EP.33 - AMED Telehealth แพลตฟอร์ม Home Isolation รับมือโควิด 19

  Sci เข้าหู EP.33 - AMED Telehealth แพลตฟอร์ม Home Isolation รับมือโควิด 19

  ปัจจุบันตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนในประเทศไทยสูงมาก มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เตียงในโรงพยาบาลไม่เพียงพอ ทำให้ภาครัฐต้องหันมาใช้แนวทางการรักษาแบบ Home Isolation คือ ให้กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยหรือไม่แสดงอาการกักตัวดูแลตนเองที่บ้าน ซึ่งในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ ทีมแพทย์และพยาบาลจะมีการติดตาม สื่อสาร ดูแลอย่างใกล้ชิดผ่านระบบหลังบ้านที่มีชื่อว่า “AMED Telehealth”


  AMED Telehealth เป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 ที่แยกกักตัวที่บ้าน หรือ Home Isolation และการแยกกักตัวในชุมชน หรือ Community Isolation โดยผู้ที่ใช้แพลตฟอร์มนี้จะเป็นหน่วยที่ให้บริการทางการแพทย์ เช่น โรงพยาบาล คลินิก ที่มีแพทย์ พยาบาลหรือสหวิชาชีพ สามารถใช้ติดตามอาการ รักษา ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดผ่านระบบได้ตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างแพทย์และพยาบาลอย่างเป็นระบบ ลดการเดินทางมายังโรงพยาบาลของผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรง ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการลดภาระให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า


  วันนี้รายการ Sci เข้าหู โดยนิตยสารสาระวิทย์ สวทช. ได้รับเกียรติจาก คุณวัชรากร หนูทอง นักวิจัยทีมวิจัยนวัตกรรมและข้อมูลเพื่อสุขภาพ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สวทช. มาร่วมพูดคุยและบอกเล่าถึงรายละเอียดของแพลตฟอร์ม AMED Telehealth


  ติดตามรับฟัง Podcast รายการ Sci เข้าหู ย้อนหลังได้ที่
  https://www.nstda.or.th/sci2pub/podcast-sci-in-ear/ 
  https://youtu.be/72E7O2iRN90 

  • 1 hr 10 min
  Sci เข้าหู EP.32 - NAC2022 พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วยงานวิจัย-นวัตกรรม BCG

  Sci เข้าหู EP.32 - NAC2022 พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วยงานวิจัย-นวัตกรรม BCG

  การจัดงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 17 หรือ NAC2022 ภายใต้แนวคิด “พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG” โดยจะจัดบนแพลตฟอร์มออนไลน์เต็มรูปแบบผ่านทางเว็บไซต์ www.nstda.or.th/nac ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2565 เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศทุกวัยได้เข้าไปหาความรู้ อัปเดตเทคโนโลยีและนวัตกรรม จากศักยภาพของบุคลากรวิจัยและห้องปฏิบัติการ สวทช. เพื่อนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการ


  นิตยสารสาระวิทย์ สวทช. ได้รับเกียรติจาก คุณกุลประภา นาวานุเคราะห์
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. มาร่วมสนทนาเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับงาน NAC2022 กับบทบาทสำคัญของ สวทช. ในการขับเคลื่อนนโยบาย BCG ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยให้มีความเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน


  ติดตามรับฟัง Podcast รายการ Sci เข้าหู ย้อนหลังได้ที่
  https://www.nstda.or.th/sci2pub/podcast-sci-in-ear/ 
  https://youtu.be/afWawctWhtM

  • 44 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
8 Ratings

8 Ratings

daffodilcmu ,

เยี่ยม

ได้อับเดดความรู้รอบตัว ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

Top Podcasts In Science

ฟัง-มัน-เล่า
WiTcast
PRX and Greater Good Science Center
KDIGO Communications
Wondery
BBC World Service