100 episodes

We present you the story of science, technology and innovation.

NSTDA Podcast NSTDA Channel

  • Science
  • 5.0 • 7 Ratings

We present you the story of science, technology and innovation.

  Sci เข้าหู EP.18 - คุยกับนักวิทย์รุ่นเยาว์ โครงการ YSC 2022

  Sci เข้าหู EP.18 - คุยกับนักวิทย์รุ่นเยาว์ โครงการ YSC 2022

  โครงการ “การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์” (Young Scientist Competition) หรือ โครงการ YSC เป็นอีกหนึ่งเวทีการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้ และสนุกไปกับการทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน เยาวชนได้มีโอกาสตระหนัก และร่วมกันคิดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน พร้อมทั้งยังมีโอกาสได้แสดงศักยภาพ และพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับนานาชาติ


  นิตยสารสาระวิทย์ สวทช. ได้ชวนน้องๆ เยาวชนผู้ผ่านเข้ารอบ โครงการ YSC จำนวนสองโครงงาน คือ โครงงาน "การพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของการเพาะต้นอ่อนทานตะวันด้วยดินดวงจันทร์จำลอง (TLS-01) สำหรับการเกษตรอวกาศในอนาคต" และโครงงาน "ผลกระทบของสภาวะแรงโน้มถ่วงที่เปลี่ยนแปลงต่อการสังเคราะห์สารต้านมะเร็งใน Allium Sativum"  มาร่วมพูดคุยเพื่อทำความรู้จักกับโครงงานวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจทั้ง 2 เรื่อง ได้รู้ถึงแนวคิดและวิธีการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของเด็กไทยในยุคปัจจุบัน

  ติดตามรับฟัง Podcast รายการ Sci เข้าหู ย้อนหลังได้ที่
  https://www.nstda.or.th/sci2pub/podcast-sci-in-ear/ 
  https://youtu.be/0JjRjfsNGec

  • 45 min
  Sci เข้าหู EP.17 - FutureTales Lab มองอนาคตไทย มองอนาคตโลก

  Sci เข้าหู EP.17 - FutureTales Lab มองอนาคตไทย มองอนาคตโลก

  FutureTales Lab หรือ “ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา” ก่อตั้งโดยองค์กรเอกชนด้านอสังหาริมทรัพย์ของไทย เพื่อสร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนักอนาคตศาสตร์ทั่วโลก และส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปสู่สาธารณะ เพื่อนำไปสู่การออกแบบอนาคตที่ดีขึ้นร่วมกันได้


  นิตยสารสาระวิทย์ สวทช. ได้รับเกียรติจาก ดร.การดี เลียวไพโรจน์ หรือ ดร.อ้อ ผู้อำนวยการบริหาร ศูนย์วิจัยอนาคตศาสตร์ FutureTales Lab โดย MQDC มาร่วมพูดคุยเพื่อแนะนำให้เรารู้จักกับ FutureTales Lab และได้รับรู้ถึงอนาคตของประเทศไทยและอนาคตของโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้า


  ติดตามรับฟัง Podcast รายการ Sci เข้าหู ย้อนหลังได้ที่
  https://www.nstda.or.th/sci2pub/podcast-sci-in-ear/ 
  https://youtu.be/vchDOD_wyLM

  • 1 hr 4 min
  R&D Sharing EP.10 “หมวกแรงดันลบ ลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19”

  R&D Sharing EP.10 “หมวกแรงดันลบ ลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19”

  มาร่วมพูดคุยกับ ดร.ไพศาล ขันชัยทิศ หัวหน้าทีมวิจัยเข็มระดับนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) กับผลงานวิจัย "หมวกแรงดันลบ ลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19" ร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความรู้ ทุกคำถามเรามีคำตอบ ที่จะทำให้คุณรู้เรื่องราวผลงานวิจัยไทยทำ สู้ภัยโควิดนี้ก่อนใคร...

  • 1 hr 1 min
  Sci เข้าหู EP.16 - World Space Week Thailand สัปดาห์แห่งกิจกรรมอวกาศ

  Sci เข้าหู EP.16 - World Space Week Thailand สัปดาห์แห่งกิจกรรมอวกาศ

  สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 4-10 ตุลาคมของทุกปี เป็นสัปดาห์เฉลิมฉลองอวกาศโลก หรือ World Space Week ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หน่วยงานต่างๆ และผู้คนมากมายจะร่วมจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ โดยประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในร้อยกว่าประเทศทั่วโลกที่มีการจัดกิจกรรมอวกาศอย่างต่อเนื่องทุกปี


  นิตยสารสาระวิทย์ สวทช. จึงได้ชวนคุณวิวัฒน์ จ่างตระกูล ซึ่งเป็นผู้ประสานงานประเทศไทย World Space Week และนางสาวณภัทร อภิสุข สมาชิกสมาคมยุวชนอวกาศไทย ที่จะร่วมจัดกิจกรรมในปีนี้ มาพูดคุยเพื่อให้ข้อมูลถึงกิจกรรมอวกาศต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยภายในช่วงเดือนตุลาคม 2564 นี้


  ติดตามรับฟัง Podcast รายการ Sci เข้าหู ย้อนหลังได้ที่
  https://www.nstda.or.th/sci2pub/podcast-sci-in-ear/ 
  https://youtu.be/Z8bdccB3ltc

  • 59 min
  R&D Sharing EP.9 ”BodiiRay เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัล พร้อมใช้ในโรงพยาบาลสนาม”

  R&D Sharing EP.9 ”BodiiRay เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัล พร้อมใช้ในโรงพยาบาลสนาม”

  มาร่วมพูดคุยกับ ดร.เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี และ ดร.อุดมชัย เตชะวิภู จากทีมวิจัยระบบสร้างภาพทางการแพทย์ (MIS) ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษา สวทช. ร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความรู้ ทุกคำถามเรามีคำตอบ ที่จะทำให้คุณรู้เรื่องราวผลงานวิจัยไทยทำ สู้ภัยโควิดนี้ก่อนใคร...

  • 53 min
  Sci เข้าหู EP.15 - ยกระดับนวัตกรรมเวชสำอางไทยด้วยการทดสอบประสิทธิภาพใน 3D & Ex vivo skin

  Sci เข้าหู EP.15 - ยกระดับนวัตกรรมเวชสำอางไทยด้วยการทดสอบประสิทธิภาพใน 3D & Ex vivo skin

  ธุรกิจความงามและเครื่องสำอาง เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งของโลก ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มาตลอดระยะเวลาหลายปี โดยในปัจจุบัน มีการนำนาโนเทคโนโลยี มาใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง เพื่อให้มีคุณภาพดีขึ้น โดยถูกนำมาใช้ในการย่อขนาดของสารบำรุงผิวให้เล็กลงเพื่อที่จะซึมสู่ผิวได้ดีขึ้น


  นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. จึงได้ชวน ดร.ธวิน เอี่ยมปรีดี หรือ ดร.นาว นักวิจัย ทีมวิจัยความปลอดภัยระดับนาโน ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิจัยการวิเคราะห์ระดับนาโนขั้นสูงและปลอดภัย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) ที่เพิ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากโครงการประกวดนวัตกรรมเครื่องสำอาง (COSMENOVATION) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมาย มาร่วมพูดคุยให้ความรู้ในเรื่องนวัตกรรมด้านเวชสำอางชะลอวัย


  ติดตามรับฟัง Podcast รายการ Sci เข้าหู ย้อนหลังได้ที่
  https://www.nstda.or.th/sci2pub/podcast-sci-in-ear/ 
  https://youtu.be/Q3ePNKDtrXI

  • 55 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
7 Ratings

7 Ratings

Top Podcasts In Science

You Might Also Like