45 min

פרק 28| החזית העירונית | אורח : רו"ח ירון שמיר, מנכ"ל משותף חברת אחזקות "נתן הולדינגס": "בחרנו להתמקד בפלורידה, מדינה אטרקטיבית במיוחד בהשקעות ‪ב‬ החזית העירונית | פודקאסט מבית מרכז הנדל"ן

    • Business News

   "פרק 28| החזית העירונית | אורח : רו"ח ירון שמיר, מנכ"ל משותף חברת אחזקות "נתן הולדינג     

   "פרק 28| החזית העירונית | אורח : רו"ח ירון שמיר, מנכ"ל משותף חברת אחזקות "נתן הולדינג     

45 min