71 episodes

Psykopodiaa on psykologian aiheita ja ilmiöitä käsittelevä podcast, jonka emäntä on psykologi Nina Lyytinen. Joka jaksossa Ninan kanssa keskustelemassa on asiantuntijavieras. Podcast sopii Sinulle, jos olet kiinnostunut työssä jaksamisesta, hyvästä johtamisesta, omista vaikuttamisen keinoista hyvinvointisi edistämiseen - ja yleisesti ihmisistä, ihmismielestä ja ihmisen käyttäytymisestä.
—IG, FB: @psykopodiaa / WWW: psykopodiaa.fi / Anna palautetta -> http://psykopodiaa.fi/palaute

Psykopodiaa-podcast Nina Lyytinen

  • Health & Fitness
  • 5.0 • 2 Ratings

Psykopodiaa on psykologian aiheita ja ilmiöitä käsittelevä podcast, jonka emäntä on psykologi Nina Lyytinen. Joka jaksossa Ninan kanssa keskustelemassa on asiantuntijavieras. Podcast sopii Sinulle, jos olet kiinnostunut työssä jaksamisesta, hyvästä johtamisesta, omista vaikuttamisen keinoista hyvinvointisi edistämiseen - ja yleisesti ihmisistä, ihmismielestä ja ihmisen käyttäytymisestä.
—IG, FB: @psykopodiaa / WWW: psykopodiaa.fi / Anna palautetta -> http://psykopodiaa.fi/palaute

  67. Monimuotoiset perhesuhteet ja perheiden hyvinvointi. Vieraina Lotta Heiskanen ja Saara Salo.

  67. Monimuotoiset perhesuhteet ja perheiden hyvinvointi. Vieraina Lotta Heiskanen ja Saara Salo.

  * Kaupallinen yhteistyö: Terveystalo
  Keitä sinun perheeseen kuuluu? Jokainen määrittelee perheensä itse. Perhesuhteita määrittävät emotionaaliset kiintymyssuhteet, tunnesiteet. Perheet ovat moninaisia. Suomessa joka kolmas perhe ei vastaa perinteistä käsitystä ydinperheestä. 

  Tässä jaksossa psykologi Nina Lyytisen kanssa moninaisista perhesuhteista ja perheiden hyvinvoinnista keskustelemassa ovat Terveystalon pääkaupunkiseudun johtava psykologi-psykoterapeutti Lotta Heiskanen ja psykologian tohtori, psykoterapeutti Saara Salo. Lotta ja Saara työskentelevät Terveystalo Fokus Mielen erikoisyksikössä, jossa asiantuntijat auttavat kaikissa mielen hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

  Perheet kohtaavat arjessa erilaisia haasteita ja kuormitustekijöitä. Näitä voivat olla vanhemmuuden liittyvät haasteet, huoli lapsesta, vuorovaikutusongelmat, taloushuolet ja erilaiset kriisit. Mitä enemmän perheessä on kuormitusta, sitä enemmän se haastaa perheen vuorovaikutussuhteita. Perheiden voimavaroja ja riittävän hyvää vanhemmuutta tukevat hyvä vuorovaikutus, toisten arvostava ja kunnioittava kohtelu sekä turvallisuus.  

  Tässä jaksossa kuulet muun muassa:
  - Mikä on perhe?
  - Millaiset tekijät haastavat perheiden hyvinvointia? 
  - Millainen on hyvinvoiva perhe? 
  - Mitkä ovat perheiden hyvinvointia tukevia voimavaroja? 

  Lotta ja Saara antavat myös vinkkejä perheiden voimavarojen vahvistamiseen.

  PS: Psykopodiaa jää nyt kesätauolle. Uusia jaksoja julkaistaan taas elokuussa!

  Jakson linkit:
  Monimuotoiset perheet -verkoston sivut: https://monimuotoisetperheet.fi/
  Perheitä on monenlaisia (Mieli ry): https://mieli.fi/fi/mielenterveys/ihmissuhteet/perheit%C3%A4-monenlaisia

  Terveystalon lasten, nuorten ja perheiden mielen hyvinvoinnin palvelut: https://beta.terveystalo.com/fi/palvelut/lasten-nuorten-ja-perheiden-mielenhyvinvointi/

  Lotta Heiskanen on Terveystalon pääkaupunkiseudun johtava psykologi-psykoterapeutti, psykoterapian erikoispsykologi ja kouluttajapsykoterapeutti.

  Lotta Heiskasen esittely Terveystalon sivuilla: https://www.terveystalo.com/fi/References/Specialist/?Specialist=43154&Name=,%20Lotta-Heiskanen

  Saara Salo on psykologian tohtori ja psykoterapeutti. Hän on työskennellyt yli 20 vuotta lasten ja perheiden kanssa HUS:n Pienten lasten psykiatriassa sekä yksityisesti, mm. Terveystalossa ja omalla vastaanotolla (www.pilkeklinikka.com). Kliinisen työn rinnalla Saara tekee myös kehityspsykologista tutkimusta, tällä hetkellä tutkijatohtorina Families First -tutkimushankkeessa Helsingin yliopistossa.

  Saara Salon esittely Terveystalon sivuilla: https://www.terveystalo.com/fi/References/Specialist/?Specialist=39947&Name=Saara-Salo
  Saara Salo LinkedIn:ssa: https://www.linkedin.com/in/saara-salo-00a418104/

  Terveystalo Fokus Mielen erikoisyksikkö sujuvoittaa kaikenikäisten asiakkaiden psyykkisten ongelmien ja häiriöiden ennaltaehkäisyä, diagnostiikkaa, hoitoa ja kuntoutusta. Fokuksessa kukin asiantuntija saa keskittyä erityisosaamiseensa sujuvassa yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa.

  Fokus Mielen erikoisyksikössä työskentelee psykologeja, psykoterapeutteja ja psykiatreja sekä muita mielen hyvinvoinnin ammattilaisia. Jos kiinnostuit työstä Fokus Mielen erikoisyksikössä, kysythän lisää urapalvelut@terveystalo.com.

  Terveystalo Fokus Mielen erikoisyksikkö mielen hyvinvoinnin ammattilaiselle: https://www.terveystalo.com/fi/Yritystietoa/Terveystalo-tyontantajana/Fokus-erikoisyksikot/Fokus-Mielen-erikoisyksikko/

  Terveystalo Fokus Mielen erikoisyksikkö asiakkaalle: https://www.terveystalo.com/fi/Palvelut/Vastaanotot/Psykologia-ja-psykoterapia/Psykoterapia/

  -----
  Anna ihmeessä palautetta jaksosta: psykopodiaa.fi/palaute

  Jos pidit tästä jaksosta olisin kiitollinen, jos jaat sen somessa kavereillesi ja jos jätät arvion siinä palvelussa missä t

  • 48 min
  66. Pitkittyneet toiminnalliset oireet. Vieraana Sanna Selinheimo.

  66. Pitkittyneet toiminnalliset oireet. Vieraana Sanna Selinheimo.

  Toiminnalliset häiriöt ovat laaja sateenvarjokäsite moninaiselle joukolle erilaisia oiretiloja. Pitkittyessään toiminnalliset oireet heikentävät elämänlaatua ja vaikuttavat myös työ- ja toimintakykyyn.

  Tässä jaksossa vieraanani on Työterveyslaitoksen tutkija, psykologi Sanna Selinheimo. Keskustelemme Sannan kanssa pitkittyneistä toiminnallisista oireista ja niiden vaikutuksesta hyvinvointiin. Hän väitteli hiljattain fyysisten oireiden kokemiseen vaikuttavista tekijöistä.

  Toiminnalliset oireet ovat kehon fysiologisia reaktioita, joita on ajoittain kaikilla esimerkiksi stressi- ja kuormitustilanteissa. Oireita ovat mm. erilaiset kivut, vatsan toimintahäiriöt, lihasjännitys, hengitysoireet, iho-oireet, univaikeudet ja kognitiiviset oireet kuten keskittymisvaikeudet. Toiminnalliset oireet ovat yksilöllisiä ja vaihtelevat sekä voimakkuudeltaan että kestoltaan. Oireista kärsiviä voidaan auttaa saavuttamaan elämänlaatua ylläpitävä hoitotasapaino mm. psykoterapeuttiselle tuella.

  Tässä jaksossa kuulet muun muassa:
  - Mitä pitkittyneet toiminnalliset oireet ja toiminnalliset häiriöt ovat?
  - Mitkä tekijät aiheuttavat, ylläpitävät ja laukaisevat pitkittyneitä oireita?
  - Ovatko pitkittyneet oireet pelkästään mielen sisäisiä oireita?
  - Miten oireita hoidetaan?
  - Miten läheinen tai työkaveri voi olla oireilevan tukena?
  - Miten ammattilaisen kannattaa kohdata ja arvioida pitkittyneitä oireita kokeva asiakas?
  - Milloin oireista kärsivän olisi hyvä hakea ammatillista apua?
  Sanna antaa jakson lopussa myös vinkkejä itsehoitokeinoista.

  Jakson linkit:
  - Sanna Selinheimo Twitterissa: https://twitter.com/SannaSelinheimo
  - Sanna Selinheimon väitöskirja (HY, väitös 11.6.2021): Components of subjective health complaints: Evidence from prospective cohort study and randomized controlled trial: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/329960

  - Työterveyslaitoksen etäkuntoutuksen vaikuttavuutta pitkittyneeseen väsyvyyteen ja uupuneisuuteen sekä sisäilmaan tai muihin ympäristötekijöihin liittyviin pitkittyneisiin ja hankaliin oireisiin selvittävä hanke tutkimushanke: Digitaalinen työkyky- ja toimintakykypolku pitkäaikaisesti ja sinnikkäästi oireileville - DigiPimo (2019-2022): http://www.ttl.fi/digipimo
  - Työterveyslaitoksen infopaketti toiminnallisista oireista: https://www.ttl.fi/tyontekija/toiminnalliset-oireistot/
  - Tietoa toiminnallisten häiriöiden hoidosta (HUS): https://www.hus.fi/hoidot-ja-tutkimukset/toiminnallisten-hairioiden-hoito
  - Omatoimisia Oiva Mieli harjoituksia stressinsäätelyyn (Mieli ry, VTT): https://oivamieli.fi/

  - Monen syyn vyyhti – toiminnallinen häiriö on psykologille uusi haaste (Psykologi-lehti, 19.12.2019, Marja Puustinen): https://psykologilehti.fi/monen-syyn-vyyhti-toiminnallinen-hairio-on-psykologille-uusi-haaste/
  - Erikoisartikkeli toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksesta: Kauan odotettu kuntoutus (KELA, Anne Ventelä, 10.11.2020): https://erikoisartikkeli.fi/elamassa/toiminnallisten-hairioiden-kuntoutus/
  - Toiminnallisten häiriöiden kuntoutus. Sovellettavuus Kelan järjestämään kuntoutukseen ja vaikuttavat kuntoutusmuodot. Selinheimo, S., Vuokko, A. ja Posti-Juvonen, P., 2019. Kansaneläkelaitos, KELA: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/300367

  -----
  Anna ihmeessä palautetta jaksosta: psykopodiaa.fi/palaute

  Jos pidit tästä jaksosta olisin kiitollinen, jos jaat sen somessa kavereillesi ja jos jätät arvion siinä palvelussa missä tätä kuunteletkin! Muista myös tilata Psykopodiaa, niin et missaa uusia jaksoja!

  Seuraa Psykopodiaa myös somessa:

  Facebookissa @Psykopodiaa: https://www.facebook.com/psykopodiaa/

  Instragramissa @Psykopodiaa: https://www.instagram.com/psykopodiaa/

  Nina Lyytinen Twitterissa: https://twitter.com/LyytinenNina
  Nina Lyytinen LinkedIn:ssa: https://www.linkedin.com/in/ly

  • 44 min
  65. Miten tukea (nuorta) mieltä töissä? Vieraina Sanna-Mari Myllynen ja Tuija Turunen.

  65. Miten tukea (nuorta) mieltä töissä? Vieraina Sanna-Mari Myllynen ja Tuija Turunen.

  * Kaupallinen yhteistyö: Terveystalo.
  Mielenterveyssyistä aiheutuvat sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet ovat kasvussa. Työelämässä tarvitaan osaamisen lisäksi myös rohkeutta puhua työhyvinvoinnista ja mielenterveydestä. Mielenterveyttä ei voi erottaa muusta terveydestä. Se on osa ihmistä ja siten myös työelämää. Nuorilla vaikuttaisi olevan matalampi kynnys puhua mielenterveydestä kuin vanhemmalla sukupolvella. Työuran alussa nuoret voivat tarvita erityistä tukea, myös mielen hyvinvoinnin asioissa.

  Tässä jaksossa psykologi Nina Lyytisen kanssa siitä, miten mieltä ja mielen hyvinvointia voidaan tukea töissä keskustelemassa ovat SOK:n kasvun- ja kehittymisen johtaja Sanna-Mari Myllynen ja Terveystalon johtava psykologi, psykologian tohtori ja psykoterapeutti Tuija Turunen.

  Nina, Sanna-Mari ja Tuija pohtivat mm. seuraavia kysymyksiä:

  - Millaisia tarpeita nuorilla työelämään tulevilla työntekijöillä on?
  - Miten mielenterveyttä voidaan tukea työssä ja työpaikalla?
  - Miten organisaatio voi auttaa esihenkilöitä tukemaan työntekijöiden mielen hyvinvointia?
  - Millaisia matalan kynnyksen mielenhyvinvoinnin tukimalleja työpaikoilla olisi hyvä olla?
  - Mitä hyötyä on matalan kynnyksen psykologipalveluista ja lyhytpsykoterapiasta?

  Lopuksi Sanna-Mari ja Tuija antavat vinkkejä työpaikoille mielen hyvinvoinnin tukemiseksi.

  Lisätietoa jaksosta:

  Sanna-Mari Myllynen on SOK-yhtymän kasvun- ja kehittymisen johtaja. Hänellä on 20 vuoden kokemus henkilöstöjohdon tehtävistä mm. pankki- ja vakuutussektorilta, Nokialta ja Postilta.

  Sanna-Mari Myllynen LinkedIn:ssa: https://www.linkedin.com/in/sanna-mari-myllynen-2a5b2516/
  Sanna-Mari Myllynen Twitterissä: https://twitter.com/SannaMMyllynen

  S-ryhmän mielenterveystyö sai Työelämän vastuullisuusteko 2021 -tunnustuksen, lue lisää: https://s-ryhma.fi/uutinen/s-ryhman-mielenterveystyo-sai-tyoelaman-vastuullis/1capSYKm4iiyltjiYvkVFw


  Tuija Turunen on Terveystalon johtava psykologi, psykologian tohtori ja psykoterapeutti. Tuijalla on pitkä kokemus kliinisestä psykologin ja psykoterapeutin työstä sekä hallinnollisista tehtävistä mielen hyvinvointia tukevien ja hoitavien palvelujen kehittäjänä. Johtavana psykologina hän vastaa Terveystalon Fokus Mielen erikoisyksikön toiminnasta.

  Tuija Turunen LinkedIn:ssa: https://www.linkedin.com/in/tuija-turunen-070a00101/

  Terveystalon Mielen Chat ja Sparri-palvelut: https://www.terveystalo.com/fi/Tyoterveys/Ajankohtaista/Uutiset/Mielen-chat-ja-sparri--palvelusta-apua-mielen-kuorman-purkamiseen-/
  Terveystalon lyhytpsykoterapiapalvelut työterveysasiakkaille: https://www.terveystalo.com/fi/Palvelut/Tyoterveys-tyontekijoille/Lyhytpsykoterapia/

  Terveystalo Fokus Mielen erikoisyksikkö sujuvoittaa kaikenikäisten asiakkaiden psyykkisten ongelmien ja häiriöiden ennaltaehkäisyä, diagnostiikkaa, hoitoa ja kuntoutusta. Fokuksessa kukin asiantuntija saa keskittyä erityisosaamiseensa sujuvassa yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa.
  Fokus Mielen erikoisyksikössä työskentelee psykologeja, psykoterapeutteja ja psykiatreja sekä muita mielen hyvinvoinnin ammattilaisia. Jos kiinnostuit työstä Fokus Mielen erikoisyksikössä, kysythän lisää urapalvelut@terveystalo.com.

  Terveystalo Fokus Mielen erikoisyksikkö mielen hyvinvoinnin ammattilaiselle: https://www.terveystalo.com/fi/Yritystietoa/Terveystalo-tyontantajana/Fokus-erikoisyksikot/Fokus-Mielen-erikoisyksikko/
  Terveystalo Fokus Mielen erikoisyksikkö mielen hyvinvoinnin asiakkaalle: https://www.terveystalo.com/fi/Palvelut/Vastaanotot/Psykologia-ja-psykoterapia/Psykoterapia/

  -----
  Anna ihmeessä palautetta jaksosta: psykopodiaa.fi/palaute

  Jos pidit tästä jaksosta olisin kiitollinen, jos jaat sen somessa kavereillesi ja jos jätät arvion siinä palvelussa missä tätä kuunteletkin! Muista myös tilata Psykopo

  • 48 min
  64. Uni ja ahdistuneisuus. Vieraina Aino Kohtala ja Eemil Partinen.

  64. Uni ja ahdistuneisuus. Vieraina Aino Kohtala ja Eemil Partinen.

  * Kaupallinen yhteistyö: Terveystalo

  Uni on tärkeää fyysisen ja psyykkisen hyvinvointimme kannalta. Uneen voi liittyä myös ongelmia. Näistä yleisin on unettomuus. Univaikeuksista puhutaan silloin, kun uni häiriintyy. Silloin uni ei ole ole virkistävää eikä palauttavaa ja se vaikuttaa työ- ja toimintakykyyn sekä yleiseen jaksamiseen. Usein ahdistuneisuus lisää uniongelmia ja unen häiriöt voivat puolestaan lisätä ahdistusta.

  Tässä jaksossa keskustelemme unesta ja ahdistuneisuudesta lääkäri Eemil Partisen ja Terveystalon alueellisen johtavan psykologi-psykoterapeutin, psykologian tohtori Aino Kohtalan kanssa.

  Univaje voi lisätä ylivirittyneisyyttä ja sitä kautta lisätä ahdistusta. Murehtimistaipumus altistaa myös ahdistukselle ja unettomuudelle. Mielialaoireiden ja univaikeuksien yhteydestä voi syntyä noidankehä, jota voi olla vaikea katkaista itsehoitokeinoin.

  Pohdimme Ainon ja Eemilin kanssa mm. näitä kysymyksiä:
  - Millaisia ongelmia uneen liittyy?
  - Millaiset tekijät aiheuttavat uniongelmia?
  - Miten ahdistuneisuus vaikuttaa uneen?
  - Milloin uniongelmiin kannattaa hakea ammattiapua?

  Eemil ja Aino antavat myös itsehoitovinkkejä unen huoltoon ja ahdistuksen säätelyyn.

  Lisätietoa jaksosta löydät alta ja osoitteesta: psykopodiaa.fi/uni-ja-ahdistuneisuus

  Eemil Partinen (LL) on yksi Terveystalo, Helsinki uniklinikan perustajista. Hän on ollut mukana toiminnassa vuodesta 2005 lähtien. Uniklinikka on ollut osa Terveystaloa vuoden 2021 alusta lähtien. Eemil on perehtynyt unihäiriöiden hoitoon ja tekee väitöskirjatutkimusta unen erityishäiriöistä. Hän erikoistuu neurologiaan Helsingin yliopistossa, työskentelee Meilahden neurologian klinikassa ja toimii apulaisylilääkärinä toiminnallisten häiriöiden poliklinikalla.

  Aino Kohtala on psykologi, psykologian tohtori, psykoterapeutti (kognitiivinen käyttäytymisterapia) ja Terveystalon johtavan alueellinen psykologi-psykoterapeutti. Hänen psykologian väitöskirjansa käsitteli lyhyitä hyväksyntä- ja arvopohjaisia interventioita mielialaoireiden hoidossa.  Aino työskennellyt uransa aikana aikuisten parissa sekä perusterveydenhuollossa että psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Hän työskentelee Terveystalo Fokus Mielen erikoisyksikössä, jossa asiantuntijat auttavat kaikissa mielen hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

  Kannattaa kuunnella myös Psykopodiaa-jakso 22. Unettomuus. Vieraana Heli Järnefelt.

  Terveystalo Fokus Mielen erikoisyksikkö sujuvoittaa kaikenikäisten asiakkaiden psyykkisten ongelmien ja häiriöiden ennaltaehkäisyä, diagnostiikkaa, hoitoa ja kuntoutusta. Fokuksessa kukin asiantuntija saa keskittyä erityisosaamiseensa sujuvassa yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa.

  Fokus Mielen erikoisyksikössä työskentelee psykologeja, psykoterapeutteja ja psykiatreja sekä muita mielen hyvinvoinnin ammattilaisia. Jos kiinnostuit työstä Fokus Mielen erikoisyksikössä, kysythän lisää urapalvelut@terveystalo.com.

  Terveystalo Fokus Mielen erikoisyksikkö mielen hyvinvoinnin ammattilaiselle: https://www.terveystalo.com/fi/Yritystietoa/Terveystalo-tyontantajana/Fokus-erikoisyksikot/Fokus-Mielen-erikoisyksikko/
  Terveystalo Fokus Mielen erikoisyksikkö asiakkaalle: https://www.terveystalo.com/fi/Palvelut/Vastaanotot/Psykologia-ja-psykoterapia/Psykoterapia/

  -----
  Anna ihmeessä palautetta jaksosta: psykopodiaa.fi/palaute

  Jos pidit tästä jaksosta olisin kiitollinen, jos jaat sen somessa kavereillesi ja jos jätät arvion siinä palvelussa missä tätä kuunteletkin! Muista myös tilata Psykopodiaa, niin et missaa uusia jaksoja!

  Seuraa Psykopodiaa myös somessa:

  Facebookissa @Psykopodiaa: https://www.facebook.com/psykopodiaa/

  Instragramissa @Psykopodiaa: https://www.instagram.com/psykopodiaa/

  Nina Lyytinen Twitterissa: https://twitter.com/LyytinenNina
  Nina Lyytinen LinkedIn:ssa:

  • 47 min
  63. Työn imu. Vieraana Jari Hakanen.

  63. Työn imu. Vieraana Jari Hakanen.

  Milloin olet viimeksi kokenut työn imua? Oletko uppoutunut työhön ja nautitko työstä? Työn imun seurauksena työssä viihtyy ja siihen haluaa panostaa. Kaikissa töissä voidaan kokea työn imua.

  Tässä jaksossa vieraanani on Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen. Keskustelemme Jarin kanssa työn imusta.

  Työntekijän näkökulmasta työn imu tarkoittaa mielekkäitä kokemuksia työssä, tyytyväisyyttä työhön ja myös tasapainoa työn ja muun elämän välillä. Työn imu voi olla suojaava tekijä työuupumukselle. Organisaatiotasolla työn imu tarkoittaa parempaa sitoutumista työhön ja se lisää myös työn tuottavuutta. Työn imu on tarttuva ilmiö. Se leviää työyhteisössä. Työn imua voidaan vahvistaa mm. palvelevalla johtamisella ja työn tuunaamisella.

  Tässä jaksossa kuulet muun muassa:
  - Mitä työn imu tarkoittaa?
  - Miten työn imu eroaa flow-kokemuksesta ja työholismista?
  - Mitkä tekijät edistävät työn imua ja mitkä tappavat sen?
  - Mitä hyötyä työn imun kokemuksesta on yksilön ja organisaation näkökulmasta?
  - Miten organisaatiotasolla ja johtamisella voidaan vaikuttaa työn imun vahvistamiseen?

  Lopuksi Jari antaa myös vinkkejä työn imun vahvistamiseen.

  Lisätietoa jaksosta löydät osoitteesta: psykopodiaa.fi/tyon-imu

  -----
  Anna palautetta: psykopodiaa.fi/palaute

  Jos pidit tästä jaksosta olisin kiitollinen, jos jaat sen somessa kavereillesi ja jos jätät arvion siinä palvelussa missä tätä kuunteletkin! Muista myös tilata Psykopodiaa, niin et missaa uusia jaksoja!

  • 43 min
  62. Lähijohtajan hyvinvointi. Vieraina Janne Annunen ja Jaakko Sahimaa.

  62. Lähijohtajan hyvinvointi. Vieraina Janne Annunen ja Jaakko Sahimaa.

  Hyvä johtaminen tuottaa tulosta ja hyvinvointia. Voisi ajatella, että hyvän johtamisen takana on myös hyvinvoiva lähijohtaja tai esihenkilö. Lähijohtaja kohtaa työssään moninaisia ja usein ristiriitaisia odotuksia työntekijöiltä, omalta esihenkilöltään ja myös itseltään. Nämä ristiriidat haastavat lähijohtajan hyvinvointia.

  Tässä jaksossa psykologi Nina Lyytisen vieraina lähijohtajien ja esihenkilöiden hyvinvoinnista ja sen tukemisesta keskustelemassa ovat Hyvä paha johtaminen -podcastin juontajat Educo Valmennustalo Oy:n yrittäjä ja toimitusjohtaja, The Ken Blanchard Companiesin Global Partner, KTM Janne Annunen sekä organisaatiopsykologi, yrittäjä ja tietokirjailija Jaakko Sahimaa.

  Työelämän kiihtyminen sekä paikasta ja ajasta riippumattoman työn mukanaan tuomat vaikeudet irrottautua työstä haastavat myös lähijohtajan hyvinvointia. Usein lähijohtajien työn organisointi keskittyy myös asioiden johtamiseen, jolloin ihmisten johtamiselle ei ole aikaa tai kunnollista mahdollisuutta.

  Tässä jaksossa kuulet muun muassa:
  - Millaiset tekijät vaikuttavat lähijohtajan hyvinvointiin?
  - Mitkä asiat lähijohtajan työssä ovat erityisen kuormittavia?
  - Miten organisaatio voi tukea lähijohtajan hyvinvointia?
  - Miten lähijohtaja voi huolehtia omasta hyvinvoinnistaan?

  Lisätietoa jaksosta löydät sivulta psykopodiaa.fi/lahijohtajan-hyvinvointi

  -----
  Anna ihmeessä palautetta jaksosta: psykopodiaa.fi/palaute

  Jos pidit tästä jaksosta olisin kiitollinen, jos jaat sen somessa kavereillesi ja jos jätät arvion siinä palvelussa missä tätä kuunteletkin! Muista myös tilata Psykopodiaa, niin et missaa uusia jaksoja!

  Seuraa Psykopodiaa myös somessa:

  Facebookissa @Psykopodiaa: https://www.facebook.com/psykopodiaa/

  Instragramissa @Psykopodiaa: https://www.instagram.com/psykopodiaa/

  Nina Lyytinen Twitterissa: https://twitter.com/LyytinenNina
  Nina Lyytinen LinkedIn:ssa: https://www.linkedin.com/in/lyytinennina/
  Psykopodiaa-podcastin verkkosivut: Psykopodiaa.fi

  Psykodiaa-podcastin emännän, psykologi Nina Lyytisen verkkosivut: ninalyytinen.fi

  • 41 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

jsdc10 ,

rakastan sitä.

tämä podcast auttaa minua löytämään rauhan

Top Podcasts In Health & Fitness

Listeners Also Subscribed To