58 episodes

I denne podkasten møter du ansatte ved Senter for livslang læring (SELL) ved Høgskolen i Innlandet. Vi tar praten med elever, lærere, forskere - og andre som engasjerer seg for å gjøre skoler og barnehager til et godt sted for utvikling og læring. Alle ansatte ved SELL (avd.LUP) v/Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk jobber med lokal kompetanseutvikling i partnerskap med skoler og barnehager, kommuner og fylkeskommuner.

SELLpodden Senter for livslang læring

  • Education

I denne podkasten møter du ansatte ved Senter for livslang læring (SELL) ved Høgskolen i Innlandet. Vi tar praten med elever, lærere, forskere - og andre som engasjerer seg for å gjøre skoler og barnehager til et godt sted for utvikling og læring. Alle ansatte ved SELL (avd.LUP) v/Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk jobber med lokal kompetanseutvikling i partnerskap med skoler og barnehager, kommuner og fylkeskommuner.

  #58 Fellesskapende didaktikk som mobbeforebygging

  #58 Fellesskapende didaktikk som mobbeforebygging

  Hvordan kan det å fokusere på fellesskapet i klassen og at elevene bidrar i hverandres læring, også forbygge mobbing?

  I denne episoden møter du skoleforsker Helle Rabøl Hansen i samtale med Lasse Dahl og Kathinka Blichfeldt fra Senter for livslang læring. De utforsker temaet fellesskapende didaktikk og hvordan kunnskap fra nyere mobbeforskning kan være bidrag for å forstå hvorfor vi ikke kan skille skolens faglige og sosial innhold i arbeidet med å skape trygge og gode skolemiljø.

  Litteratur som nevnes i episoden:
  Mobbeforebygging i et fellesskapsperspektiv - nye stemmer i praksis, Frode Restad og Jorun Sandsmark (red.) 2021
  Parentesmetoden - tenke og handlestrategier mot mobbing, Helle Rabøl Hansen (2021) 
  Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

  • 27 min
  #57 Lesson study på Bogafjell

  #57 Lesson study på Bogafjell

  Hvordan kan skoler jobbe strukturert med å utvikle egen praksis? Gjennom Lesson study kan lærere sammen forske i egen praksis. Flere skoler i Sandnes har gått sammen om denne metodikken og knyttet til seg eksterne partnere som støtte.
  I denne episoden samtaler Kjell Evensen med ledergruppa fra Bogafjell ungdomsskole:  Elin Arntsen (rektor), Lise Pedersen og Kenth Magne Åsebø-Trodal (avdelingsledere). De snakker om hvordan de arbeider med Lesson study.

  Nettsiden som refereres til er denne: www.camtree.org/learning

  Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

  • 28 min
  #56 Aktiv lytting og livsnavigasjon

  #56 Aktiv lytting og livsnavigasjon

  Hvordan kan bevissthet om aktiv lytting og nærvær bidra til å utvikle praksis? 
  Hvorfor er det av og til  nødvendig å senke tempoet når vi arbeider med å utvikle forståelse, både hos oss selv og med elever og barn? Hvordan kan vi sortere hvilke signaler som kommer fra oss selv og hvilke signaler som handler om andre?

  I denne podkasten om veiledningstematikk belyser Bjørn Olav Larssen og Alona Krieken Laski hvordan både følelser og tanker kan være konstruktiv krefter i arbeidet med livsmestring og læring i skole og barnehage.  Begge to underviser i veiledning ved lærerutdanningene.

  Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

  • 29 min
  #55 Tenkende klasserom

  #55 Tenkende klasserom

  Hvordan kan matematikkundervisningen utvikles, slik at den i større grad utfordrer og motiverer elevene? Peter Liljedahl har utviklet et rammeverk for matematikkundervisning som kalles Tenkende klasserom. Hans forskning peker hvordan endring av undervisningen ved hjelp av problemløsningsoppgaver i grupper kan bidra til motivasjon og mestring hos elevene. Noen sentrale stikkord er vertikale tavler, tilfeldig sammensatte grupper og rike oppgaver.

  I denne episoden møter du matematikklærerne Olav Solli og Helga Christophersen i samtale med Kjell Evensen. De forteller hvordan de bruker Peter Liljedahs forskning som utgangspunkt for sin matematikkundervisning.

  Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

  • 35 min
  #54 Relevans og motivasjon i matematikkfaget

  #54 Relevans og motivasjon i matematikkfaget

  Hvordan kan det se ut i praksis når man arbeider etter intensjonene om helhet, sammenheng og relevans? 
  Sellpodden har tatt turen til Rauma videregående skole, der vi har møtt realfagslærerne Hilde Mjelva, Hilde Alnes og Ingeborg Sletta. De deler erfaringer fra praksis og reflekterer over tematikken sammen med Kathinka Blichfeldt, faglig utviklingsleder ved Senter for livslang læring. 
  Episoden er den andre av to episoder.

  Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

  • 32 min
  #53 Dialog og gode læringsprosesser

  #53 Dialog og gode læringsprosesser

  Hvordan kan det se ut når vurderingen er en integrert del av læringsprosessen og hvordan følge med på fange elevenes kompetanse? Denne episoden ser på hvilken retning og hjelp nye læreplaner gir og ta også opp hva som kan skje med læringsprosessen når eksamen er avlyst.
  Sellpodden har tatt turen til Rauma videregående skole, der vi har møtt realfagslærerne Hilde Mjelva, Hilde Alnes og Ingeborg Sletta. De deler erfaringer fra praksis og reflekterer over tematikken sammen med Kathinka Blichfeldt, faglig utviklingsleder ved Senter for livslang læring. 
  Episoden er den første av to episoder.

  Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

  • 32 min

You Might Also Like

NRK
Tor Åge Eikerapen
Podplay
Christian Lomsdalen