250 episodes

Psykolog Sondre Risholm Liverød driver WebPsykologens podcast - SinnSyn. Målet er å si noe nytt om ting du har tenkt på før, eller si noe selvfølgelig om ting du aldri har tenkt på. SinnSyn handler om å observere menneskers indre liv. Det handler om å innse at alt du trodde du visste om deg selv er feil, eller forvrengt av nevroser. Hvis ikke du har lært noe nytt om menneskets sjelsliv i løpet av en episode, og kjent tilløp til latter, er episoden mislykka. I så fall må du høre en episode til. Denne podcasten tilstreber å servere innsikt med en porsjon humor til fagfolk og «folk flest». 
See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

SinnSyn Psykolog Sondre Risholm Liverød

  • Selvutvikling
  • 4.8 • 872 Ratings

Psykolog Sondre Risholm Liverød driver WebPsykologens podcast - SinnSyn. Målet er å si noe nytt om ting du har tenkt på før, eller si noe selvfølgelig om ting du aldri har tenkt på. SinnSyn handler om å observere menneskers indre liv. Det handler om å innse at alt du trodde du visste om deg selv er feil, eller forvrengt av nevroser. Hvis ikke du har lært noe nytt om menneskets sjelsliv i løpet av en episode, og kjent tilløp til latter, er episoden mislykka. I så fall må du høre en episode til. Denne podcasten tilstreber å servere innsikt med en porsjon humor til fagfolk og «folk flest». 
See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

  220 - Vennskap og kjønnsforskjeller

  220 - Vennskap og kjønnsforskjeller

  I hvilken grad menn og kvinner er forskjellige, er kanskje et åpent spørsmål, men mange vil mene at menn og kvinner forvalter vennskap på litt ulike måter. Kvinner er nære, går dypt og prioriterer relasjoner høyt, mens menn holder litt mer avstand og foretrekker konkurranser fremfor dype samtaler? Stemmer dette? Eller er det en villfarelse født av utdaterte stereotyper?
  I forrige episode kunne du høre journalist Kjersti Skotheim og meg diskutere vennskap. Samtalen varte i over én time, noe som ga Kjersti ganske mye redigeringsjobb. Hun sendte et utkast til meg, og jeg hadde behov for å gjøre en del endringer. I dagens episode skal du først få presentert Kjersti sin artikkelen som kom på trykk i Dagbladet. Det du sjal få høre her er en versjon hvor mine innspill er redigert av meg, noe som senere ble redigert videre av Kjersti. Hun hadde intervjuet flere fagfolk og gjort grundig research for å komme i dybden på dysfunksjonelle vennskap. Hun var altså interessert i venner som «tapper oss for energi». Med andre ord var hun ute etter en forståelse av den «dårlige vennens psykologi».
  I sine undersøkelser ønsket hun altså svar på hva som kjennetegner det hun kaller «energityver», og i første segment av dagens episode får du høre en tidlig versjon av Kjersti sin sammenfatning. I andre segment skal jeg konsentrerer meg om et annet interessant fenomen, nemlig hvorvidt man finner kjønnsforskjeller i vennskap. Forvalter menn og kvinner sine vennskap på forskjellige måter?

  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

  • 38 min
  #219 - Venner som tapper deg for energi

  #219 - Venner som tapper deg for energi

  Noen venner tapper deg for energi og egger til konflikt. Noen kommer under huden på deg, dominerer eller styrer deg med skyldfølelse. Hva kan vi si om de dårlige vennskapene?
  Denne gangen har jeg snakket med journalist Kjersti Skotheim fra Dagbladet. Hun henvender seg med følgende mail:
  «Hei! - Jeg jobber med en sak om såkalte energityver, venner som utmatter deg og i verste fall «spiser» deg opp. I den forbindelse vil jeg gjerne intervjue Sondre eller Janne Risholm Liverød.»
  Jeg er på juleferie, men finner tid til å snakke med Kjersti. Det blir en lang samtale om vennskap. Hvordan blir man en god venn? Hva kjennetegner gode venner? Hva er det med mennesker som ikke fungerer som venner. Hvordan kan vi forstå mennesker som «bruker opp» vennene sine. Går det an å si noe generelt om dette? Kjersti kaller det for «energityver», og jeg har tidligere kalt det for «psykiske vampyrer». De fleste av oss har opplevd vennskap som tar mer enn de gir, og her finnes det mange mulige forklaringer. I dagens episode skal du få høre vår samtale om ulike aspekter ved «Vennskapets psykologi».

  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

  • 1 hr 22 min
  #218 - Selvmordets filosofi

  #218 - Selvmordets filosofi

  Selvmordet er ikke alltid forankret i en personlig tragedie. Det finnes selvmord som i langt større grad reflekterer kulturelle strømninger og ideologiske overbevisninger.
  Finnes det situasjoner hvor selvmordet representerer et godt valg? Har vi lov til å ta vårt eget liv? Selvmord handler ikke bare om personlige kriser og psykologi, men også om livssyn og sosiologi. Dette blir nok en episode i serien om selvmord. Jeg anser at tematikken er viktig fordi den pirker i menneskets eksistensielle grunnvilkår, og på verdensbasis er forekomsten av selvmord høy. Med andre ord er det en vanlig dødsårsak. Wikipediahar lister rystende data fra de litt usikre selvmordsstatistikkene:
  Verdens helseorganisasjon anslår at det blir begått i alt over en million selvmord i verden hvert år. Det er flere som dør av selvmord enn av krig, vold og kriminalitet til sammen. Selvmordsforsøk og selvskading er nært forbundet med selvmord og øker problemets omfang ytterligere. Et problem med å kartlegge antall selvmord, er at siden emnet er tabubelagt kan statistikken enten være forskjønnet, eller det kan være en underrapportering av antall selvmord.
  De høyeste selvmordsratene finner vi i enkelte østeuropeiske land mens land i Latin-Amerika og Asia ofte kan vise til lave selvmordsrater. Det er imidlertid vanskelig å sammenlikne forekomst av selvmord over landegrensene, fordi registreringen av selvmord varierer fra land til land og dødsårsaksregistrene vanligvis er ufullstendige. Bortsett fra på den kinesiske landsbygda, er det flere menn enn kvinner som tar livet sitt.
  Selvmord er en tragisk og komplisert affære. Finnes det situasjoner hvor selvmordet representerer et godt valg? Har vi lov til å ta vårt eget liv? Hvordan havner mennesker i en livssituasjon hvor livet fremstår så dystert at suicidet representerer den eneste utgangen? Selvmord handler ikke bare om personlige kriser og psykologi, men også om livssyn og sosiologi. Det viser seg at risikoen for selvmord øker når solidaritet og samhold i en bestemt gruppe svekkes eller forandres. I denne episoden skal vi se nærmere på selvmordet som fenomen og presentere noen av de synspunktene ulike kulturer og filosofiske tradisjoner har hatt på det ultimative valget mennesket har når det kommer til liv eller død.

  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

  • 36 min
  #217 - Angsten og terapien

  #217 - Angsten og terapien

  Jeg har besøk av en forsker som skal kikke terapeuten i kortene. Hva tenker jeg om terapi, angst, mening og møte mellom mennesker. Mange har behov for noe som er større enn dem selv, men er det plass i terapirommet?
  Jeg fikk altså besøk av en forsker fra Ansgarskolen. Han heter Lars Mandelkow, og han ønsket å snakke med meg om terapeutrollon. Hvordan opplever jeg terapi? Hvordan har jeg utviklet meg som terapeut? Hvilken type kompetanse har jeg tilegnet meg som er viktig for terapi? I tillegg var Lars spesielt opptatt av spørsmålet om de mer åndelige sidene ved mennesket fikk plass i terapirommet. På mail skriver Lars følgende:
  «Hei Sondre. Det var for noen uker siden at du var på Ansgarskolen og jeg inviterte deg til å delta i et forskningsprosjekt som er del av min PhD i religionspsykologi. Håper du fremdeles er positivt innstilt til det, til tross for mange aktiviteter og forespørsel som du sikkert får.
  Jeg vil gjerne snakke med deg i en time og høre mer om dine erfaringer rundt eksistensielle, spirituelle og religiøse spørsmål i psykoterapi. Samtalen tas opp og brukes for en kvalitativ analyse.
  Jeg vil gjerne finne ut av hvordan en kompetanse kan beskrives som integrerer disse spørsmål uten å bli formet av bare én religiøs bakgrunn.»
  Jeg liker å snakke om terapi, åndelige spørsmål og det komplekse møte mellom mennesker. Jeg møter mennesker i terapi hver dag, og det er jeg takknemlig for. Jeg føler meg privilegert som får lov til å ta følge med mennesker fra de mørkeste avkroker tilbake til et liv i flere nyanser. Det er lærerikt og bevegende. Det forandrer meg som menneske hver gang, og jeg opplever at forandringene er positive, men ofte smertefulle.
  I dagens episode skal jeg først lese et kort utdrag fra siste del av min bok som heter «Psykologens journal». Det er i denne boken jeg opptrer mest personlig, mest naken, og det er her jeg reflekterer mest over min egen rolle i møte med andre. Det er også i denne boken jeg reflekterer mest over livssyn, og hvordan det påvirker tanker, følelser og handlinger. Etter et kort utdrag fra «Psykologens journal», skal du få høre samtalen jeg hadde med Lars. Gjennom samtalen sikter vi i stadig større grad mot de eksistensielle sidene ved livet. Selv har jeg en type angst som er altoppslukende. Den rammer meg som en slegge, og fjerner alle farger fra livet. Den er så mørk og skrekkinnjagende at jeg er nødt til å flykte når den viser seg. Den gir meg kvalme og brekningsfornemmelser. Kanskje bør jeg bli kjent med den, og det var også målet med «psykologens journal», men stadig vekk er jeg for redd, så liten og maktesløs i møte med noe som uendelig stort og svart.
  Utdrag fra Psykologens Journal
  Når man som terapeut forsøker å lede mennesker ut av relasjonsproble- mer, angst, depresjon, fortvilelse, sinne, bitterhet, forakt og andre mørke sinnstilstander og livssituasjoner, vil man at de skal slutte å unngå det som oppleves forferdelig. Som venn vil man kanskje foreslå at personen skal tenke på noe annet, gå en annen vei, ikke bry seg eller leve mer lettsindig, men som terapeut foreslår man altså det motsatte. Du må vie mer oppmerksom- het til det som gjør vondt. Av alle psykoterapeutiske strategier er dette på toppen av listen over de tingene som bidrar til bedre psykisk helse. Jeg har jobbet 14 år som psykoterapeut og møtt hundrevis av mennesker som ikke kjente til dette budskapet. Jeg var heller ikke klar over dette før jeg leste Jung på universitetet. Dybdepsykologien var tydelig på at det du trenger mest, finner du der du har minst lyst til å lete. Jeg mistenker at mange moderne mennesker mangler kontakt til «universets sanger» eller veiledningen til selve livet, og da er det ikke selvsagt at man bør oppsøke mer smerte når man allerede føler seg overbelastet. Kanskje tilhører vi en tid som at

  • 1 hr 24 min
  Shots av SinnSyn 1

  Shots av SinnSyn 1

  For nye lyttere er dette en kort introduksjon til SinnSyn, og hva du kan forvente å finne på denne podcasten. For gamle lyttere blir dette en liten cocktail av innspill fra ulike episoder. Jeg kaller det shots av SinnSyn.
  Jeg er overbevist om at hjernen er noe som kan og bør trenes på lik linje som resten av kroppen, men hvordan gjør man det? Man bruker hodet sitt, og SinnSyn har som mål å utforske dette terrenget. På SinnSyn forsøker jeg å si noe nytt om ting du har tenkt på før, eller si noe selvfølgelig om ting du aldri har tenkt på.
  SinnSyn handler om å se sitt eget sinn. Det er i slekt med begreper som mentaliseringsevne og selvbevissthet. Hjernen vår fabrikkerer alle våre opplevelser av oss selv og livet, og denne prosessen er påvirket av fortidens erfaringer, tilfeldige humørsvigninger, blodsukker, tendens til pessimisme eller optimisme og mye mer. Valøren i våre opplevelser bestemmer i høy grad hvilke valg vi tar, hvordan vi lever livet og vår livskvalitet. Derfor er det viktig å være litt oppmerksom på hjernefabrikkens aktivitet, og psykologi handler om denne typen oppmerksomhet. På SinnSyn forsøker jeg å formidle psykologi til fagfolk og folk flest, og målet er å beskrive menneskers indre liv på en måte som kan stimulere til selvrefleksjon og en dypere innsikt i menneskers motivasjon og oppførsel. Her kommer en kort beskrivelse av et tyvetalls episoder som du finner på podcasten. På SinnSyn har jeg publisert langt over 200 episoder, og alle sammen tilstreber å lodde dybden i menneskets indre liv og sette ord på det som er usagt i relasjonen mellom mennesker. Er du litt over middels interessert i psykologi og selvutvikling, kan det hende SinnSyn er podcasten for deg. Vil du følge med på aktiviteten, må du abonnere på podcasten i din podcast-app, like webpsykologen og SinnSyn på Facebook, Instagram, Twitter, Youtube og TikTok. I de raske sosiale mediene lager jeg korte videoer som oppsummerer en del av hovedpoengene fra podcasten, og jeg kaller det shots av SinnSyn. På YouTube finner du lengre foredrag og forelesninger i samme takt og tone som alt annet materiale fra webpsykologen og SinnSyn. Hvis du vil har mer av SinnSyn enn det du finner i disse kanalene, kan du skaffe deg et eksklusivt abonnement på SinnSyns mentale treningsstudio. 
  Siden denne episoden postes som en trailer, og ikke som en selvstendig episode, skal du nå få et titalls shots av SinnSyn som en smakebit på noe jeg håper du vil ha mer av, eller som en kort oppsummering for deg som allerede er fast lytter av SinnSyn. Følgende gir deg altså en kort innføring i et tilfeldig knippe av temaer du finner på SinnSyn, og ikke minst hvor du finner dem. Dette er langt i fra hele katalogen, men det representerer tematikken du kan forvente å finne på denne podcasten. Velkommen til SinnSyn og hold deg fast, for dette går fort!

  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

  • 21 min
  #216 - Når livet blir en evig kamp

  #216 - Når livet blir en evig kamp

  Noen mennesker har uforholdsmessig høye krav til seg selv. Kanskje tror man at høye ambisjoner er synonymt med et vellykket liv, men ofte er det motsatt. Man risikerer å løpe gjennom livet uten tid eller evne til å nyte det. Hva er vitsen med det?
  Noen mennesker knytter følelsen av egenverdi, indre fred og lykke opp mot prestasjoner. Da risikerer man at livet blir et pliktløp preget av et ustanselig press for å være god nok - På livets tredemølle uten pause. I dagens episode skal jeg innlede med noen tanker om perfeksjonisme, stress, krav og press. Dette er også en episode som skriver seg inn i serien om selvmord. Selv om mange menneske føler seg både presset og stresset, er det ikke nødvendigvis en mentalitet som ansporer til selvmord, men det kan representere en risikofaktor. I følge teoretikerne bak den såkalte skjematerapien, Young og Klosko, kan mennesker som føler et kronisk jag etter å prestere perfekt, være i faresonen for en rekke stressrelaterte sykdommer, samtidig som de selv er oppmerksomme på en forhøyet selvmordsrisiko i denne gruppen. Dagens episode innleder med en del refleksjoner rundt en galopperende mentalitet som gjør livet anstrengende, og deretter skal jeg spille av en liten vignett fra et foredrag jeg hold ti 2013 om denne tematikken.
  I denne episoden får du også høre om en dame som forsøkte å ta sitt eget liv, men utrolige omstendigheter førte til at hun overlevde. Det ble et vendepunkt for denne dama. Gjennom mental trening og mindfulness klarte hun å frede noen øyeblikk fra tankenes tyranni, og her åpnet det seg en liten pause hver dag. Denne pausen utvidet hun fra uke til uke, og meditasjon ble en viktig del av hennes livspraksis. Terapi med fokus på introspektiv selvforståelse i kombinasjon med meditasjon klarte å endre hennes fokus. Langsomt etablerte det seg en slags ny holdning til livet hvor det var mulig å hvile og føle glede uten å være best, ha full kontroll, prestere perfekt eller fungere som superkvinne.
  Slike fortellinger viser oss at det er mulig å forandre livet ved å endre fokus, og mindfulness kan være et viktig verktøy i en slik prosess. Er du mer interessert i mindfulness, anbefaler jeg min samleside som kalles Lær deg mindfulness her på WebPsykologen.no. Du finner linken til denne siden i sidebar. I denne episoden har jeg også fokusert på såkalte negative leveregler. En negativ leveregel er et mønster som utvikler seg fra tidlig alder og får gjenklang gjennom hele livet. Det er som om våre tidligste erfaringer på sett og vis blir toneangivende for vår videre livsførsel. I verste fall lever med svært negative leveregler som påvirker måten vi tenker, føler og handler på. Teoretikerne bak ideen om negative leveregler har definert og beskrevet et tiltalls negative livsmønstre. Er du mer interessert i leveregelpsykologi, kan du sjekke ut den såkalte  ”selvhjelpstest” med fokus på å kartlegge eventuelle negative leveregler i ditt eget liv inne på webpsykologen.no. Inne på siden finner du en link i sidebar med den litt misvisende tittelen «personlighetstest».
  Selvmord er også noe jeg har skrevet mye om på webpsykologen, og du finner alle våre artikler om dette tema under kategorien Selvmord.

  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

  • 30 min

Customer Reviews

4.8 out of 5
872 Ratings

872 Ratings

Tinekili ,

5/5

Virkelig bra podcast, spesielt for oss psykologistudenter. Lærer utrolig mye av alle episodene, og alt forklares veldig godt!
Måtte til slutt gå til innkjøp av en av bøkene til Sondre nylig, da jeg ønsker å lære mer av denne kloke mannen.
Fortsett det gode arbeidet👏🏼😊

Turist-1 ,

Kjempeinteressant, men litt dårlig produksjon

Av og til springer samtalene litt hit og dit og jeg mister tråden. Litt dårlig lydkvalitet.

murjamikaela ,

Podkast som gir så mye

Anbefaler denne podcasten på det sterkeste! Den gir meg både personlig og faglig refleksjon, kunnskap og utvikling hver uke.

Top Podcasts In Selvutvikling

Listeners Also Subscribed To