30 episodes

Visma Veilederen utgir VeilederenPOD'en med aktuelt stoff.
Visma Veilederen lages av Visma SmartSkill AS

VeilederPOD Visma SmartSkill

  • Education
  • 5.0 • 1 Rating

Visma Veilederen utgir VeilederenPOD'en med aktuelt stoff.
Visma Veilederen lages av Visma SmartSkill AS

  En pappas erfaring med barn i barnebolig

  En pappas erfaring med barn i barnebolig

  Får barn og ungdom i barne- og avlastningsboliger habilitering og opplæring i samsvar med de behovene de faktisk har? Dette vil Statsforvalteren undersøke i landsomfattende tilsyn i 2022 og 2023. I denne podkasten hører du jurist Knut Fredrik Thorne og Håvard Ravn Ottesen - pappa og tillitsvalgt fra den ideelle organisasjonen "handikappede barns foreldreforening" - fortelle om hvor de opplever at skoen trykker.

  Dette vil du høre mer om i denne episoden:
  - Omfattende vedtak - lettelse og stor sorg.
  - Den vanskelige kommunikasjonen mellom pårørende og kommune.
  - Tjenestekvalitet og barnets beste.
  - Barnekoordinator.

  1367 - DD029: En pappas erfaring med barn i barnebolig

  • 46 min
  Nytt år og ny barnevernslov

  Nytt år og ny barnevernslov

  1. januar 2023 trer ny barnevernslov i kraft. Loven skal være mer tilgjengelig og brukervennlig, ivareta Norges menneskerettslige forpliktelser og ikke minst styrke barn og foreldres rettssikkerhet. Hva betyr dette egentlig?

  • 19 min
  Dette bør du vite om barnekoordinator

  Dette bør du vite om barnekoordinator

  1. august 2022 ble det innført en rett til å få en barnekoordinator etter pasient- og brukerrettighetsloven. Samtidig fikk kommunen en plikt til å oppnevne barnekoordinator etter helse- og omsorgstjenesteloven.

  Hva er en barnekoordinator? Hvem har rett til å få en barnekoordinator? Hva er forskjellen på en barnekoordinator og en alminnelig koordinator? Hva skal barnekoordinatoren gjøre? Dette er noen av de spørsmålene jurist og seniorrådgiver Knut Fredrik Thorne svarer på i denne episoden.


  (DD024 Dette bør du vite om barnekoordinator)

  • 33 min
  Avlastning for personer med særlig tyngende omsorgsoppgaver

  Avlastning for personer med særlig tyngende omsorgsoppgaver

  Noen personer har særlig tyngende omsorgsoppgaver, og har behov for avlastning for å få hverdagen til å fungere. Men hva hvis pasienten selv ikke vil på avlastning? Det er ikke hjemmel for å bruke tvang. Hva kan kommunen stille opp med da? Her gjelder det å være kreativ!

  DD033 Avlastning for personer med særlig tyngende omsorgsoppgaver

  • 20 min
  Barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen

  Barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen

  Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Hva betyr egentlig det? Hva må barnehagen selv kunne tilrettelegge for innenfor barnehageloven og rammeplanen og hva er barnehagemyndighetens ansvar? Kan vi trekke noen grenser for hva som er nedsatt funksjonsevne og hva som ikke er det? Dette er noen av spørsmålene vi tar opp i denne podkasten.

  Mette Sundell og Camilla Desiree Wik fra virksomhet spesped førskole i Sarpsborg kommune og jurist Ingunn Wiig deler sine erfaringer om et utfordrende tema. 

  DD032 Barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen

  • 43 min
  Årsturnus får medarbeiderne til å blomstre

  Årsturnus får medarbeiderne til å blomstre

  ".. Og medarbeiderne mine bare blomstrer" Ja, det sier prosjektleder for årsturnus i Sarpsborg, Barbro Kingsrød. En kommune der ca 700 ansatte i helse -og omsorgstjenesten nå jobber årsturnus. I denne sendingen får vi blant annet høre om hva som er kriterier for å lykkes med årsturnus, og hvilke skjær i sjøen de har støtt på underveis.

  DD031 - Årsturnus får medarbeiderne til å blomstre

  • 32 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Education

Bertrands Univers & Eccentric People
Utdanningsforbundet & Shaw Media
Brandpeople
Anniken Binz
Klynge AS
Core Balance & Podplay

You Might Also Like

Både Og
Aftenposten
Lege Annette Dragland & Acast
NRK
NRK
NRK