41 avsnitt

Mödrahälsovårdsenheten i Region Stockholm producerar sin egen podcast - MHV-podden. Syfte: sprida kunskap digitalt, ta upp nyheter, reviderade riktlinjer. MHV-podden kommer innehålla intervjuer med kunniga personer som bjudits in för att berätta om sitt verksamhetsområde.
Mödrahälsovårdsenheten i Region Stockholm huvudsakliga uppdrag är: att ta fram landstingsövergripande medicinska och psykosociala riktlinjer gällande mödrahälsovårdens olika uppdrag. Ordna fortbildning för personal på Barnmorskemottagningar. Verka för välfungerande vårdkedjor; Barnmorskemottagning - Förlossning - Barnvårdcentral. Mödrahälsovårdsenheten ska vara uppdaterad gällande forskning och kunskapsläget för mödrahälsovårdens olika uppdrag. Mödrahälsovårdsenhetens överläkare och samordningsbarnmorskor är kontaktpersoner och sakkunniga gentemot mödrahälsovårdens olika samverkanspartners så som Kvinnoklinikerna, Barnahälsovården, Barn & Ungdomspsykiatrin, Vuxenpsykiatrin, Socialtjänst, Smittskyddsenheten och Regionalt Cancer Centrum.

MHV-podden Mödrahälsovårdsenheten, Region Stockholm

    • Hälsa och motion

Mödrahälsovårdsenheten i Region Stockholm producerar sin egen podcast - MHV-podden. Syfte: sprida kunskap digitalt, ta upp nyheter, reviderade riktlinjer. MHV-podden kommer innehålla intervjuer med kunniga personer som bjudits in för att berätta om sitt verksamhetsområde.
Mödrahälsovårdsenheten i Region Stockholm huvudsakliga uppdrag är: att ta fram landstingsövergripande medicinska och psykosociala riktlinjer gällande mödrahälsovårdens olika uppdrag. Ordna fortbildning för personal på Barnmorskemottagningar. Verka för välfungerande vårdkedjor; Barnmorskemottagning - Förlossning - Barnvårdcentral. Mödrahälsovårdsenheten ska vara uppdaterad gällande forskning och kunskapsläget för mödrahälsovårdens olika uppdrag. Mödrahälsovårdsenhetens överläkare och samordningsbarnmorskor är kontaktpersoner och sakkunniga gentemot mödrahälsovårdens olika samverkanspartners så som Kvinnoklinikerna, Barnahälsovården, Barn & Ungdomspsykiatrin, Vuxenpsykiatrin, Socialtjänst, Smittskyddsenheten och Regionalt Cancer Centrum.