40 avsnitt

omEV bevakar utvecklingen av eldrivna vägfordon. Nyhetsbrevet omEV är finansierad av Energimyndigheten.

omEV Redaktionen omEV

  • Vetenskap
  • 4.5 • 13 betyg

omEV bevakar utvecklingen av eldrivna vägfordon. Nyhetsbrevet omEV är finansierad av Energimyndigheten.

  omEV #46: Om Hållbar Elektromobilitet

  omEV #46: Om Hållbar Elektromobilitet

  Hur kan eldrivna vägtransporter bli miljömässigt och socialt hållbara? För att undersöka frågorna har IVL tagit nyligen fram en rapport på uppdrag av Världsnaturfonden WWF Sverige.

  Idag har vi med Ola Hansén Senior rådgivare hållbar energi och klimat Världsnaturfonden WWF/WWF Sweden för att diskutera vilka nästa steg är för att tillsammans försöka skapa Hållbar elektromobilitet.

  • 35 min
  omEV #45: Om Parkering

  omEV #45: Om Parkering

  Elbilar blir ofta laddade när de ändå står parkerade. En viktig faktor för att förstå laddninginfrastruktur på sikt blir då att förstå trender kring parkering. 

  Idag har vi med Pelle Envall, VD på Trafikutredningsbyrån, för att diskutera parkeringstrender.

  • 42 min
  omEV #44: Om råvaror, prospektering och gruvor – omEV pratar med SGU

  omEV #44: Om råvaror, prospektering och gruvor – omEV pratar med SGU

  För några veckor sedan släppte EU en uppdaterad lista över kritiska ämnen för en hållbar framtid. På listan finns ett antal ämnen som är kritiska för elektromobilitet: ämnen till elmaskiner, kraftelektronik och batterier. Du kan läsa om allt kring detta på EUs hemsida (länk)

  Under nästa vecka kommer vi att skriva extra om en av ämnens: kobolt, då vi skriver om Li-jonbatterier med lågt koboltinnehåll och om Li-jonbatterier helt utan kobolt.

  EU nöjer sig inte bara med att uppdatera listan, utan har i dagarna lanserat initiativet European Raw Materials Alliance (ERMA) (länk) för att öka interaktionen mellan olika aktörer.

  I dagens podd-avsnitt har omEV fått förmånen att prata med Erika Ingvald på Sveriges geologiska undersökning (SGU) kring just råvarufrågan.

  Erika nämner ’Bergsstaten’ när det kommer till tillstånd för prospektering och gruvbrytning. Bergsstaten är ett särskilt beslutsorgan inom SGU och som har till uppgift att handlägga ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral och beslutar i frågor enligt minerallagen.

  SGU har ett antal regeringsuppdrag, som även är kopplade till elektromobilitet. Under augusti blev det klart att SGU, tillsammans med Energimyndigheten och Naturvårdsverket ska utveckla myndighetssamverkan för Sveriges delar av en hållbar europeisk värdekedja för batterier. Du kan läsa mer om uppdraget på Regeringskansliets hemsida (länk).

  I podden pratar vi om:


  SGUs roll
  EUs lista och hur den tas fram
  Prospekteringsprocessen
  Forskningsfrågor som är viktiga för gruvnäringen
  Sociala aspekter
  Nordiska samarbeten
  Utländska bolag som vill prospektera och ev. starta gruvor i Sverige
  Sverige och elektromobilitet
  Nybrytning, gruvavfall och återvinning kopplat till EUs Green Deal

  Tack Erika för din medverkan!

  Trevlig helg!

  • 34 min
  omEV #43: Om elcyklar

  omEV #43: Om elcyklar

  Cykeltrenden globalt är stark pga. av corona. Intresset för elcyklar ökar också. Idag har vi med oss Chefredaktör för Allt om elcyklar Björn Åslund för att diskutera utvecklingen.

  • 24 min
  omEV #42: Om Elektrifiering och Elvägar – ett samtal med Trafikverket

  omEV #42: Om Elektrifiering och Elvägar – ett samtal med Trafikverket

  Trafikverket har haft ett program om elvägar. Uppdraget har varit att utreda möjligheten att etablera elväg med dynamisk laddning för tung trafik. Nu byter programmet namn till Trafikverkets Program för Elektrifiering, med tillägget, av det statliga vägnätet för tunga transporter.

  I dagens poddavsnitt diskuterar jag lärdomar från programmen med Jan Pettersson, som är programchef för Elektrifiering på Trafikverket, och Magnus Lindgren, som är senior sakkunnig på Trafikverket.

  [1] Trafikverkets Program för Elvägar byter namn. länk 

  [2] Elektrifiering för tunga transporter. Trafikverket.  länk (Många rapporter, konferenser och nyheter och beskrivningar om elvägar och elektrifiering)

  • 30 min
  omEV #41: Om kick-starta Sverige genom grön omställning i fordonsbranschen

  omEV #41: Om kick-starta Sverige genom grön omställning i fordonsbranschen

  BIL Sweden är den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.  

  De har nyligen lagt fram förslag för att kick-starta Sverige genom grön omställning i fordonsbranschen [1]. Många förslag handlar om elektrifiering.  

  I dagens podd samtalar Jens Hagman med Mattias Bergman, som är VD för BIL Sweden. 

  Körschema

  00:40 Hur har svensk fordonsindustrin påverkats av COVID-19?

  01:40 Sveriges bilförsäljning i jämförelse med andra länder?

  02:26 Varför föreslår ni en förändring av statsstödsreglerna?

  03:50 Varför föreslår ni kompetensutvecklingsinsatser?

  07:54 Vad skulle utmärka en bra systemdemonstration med målet att kickstarta elektrifiering?

  11:34 Ni föreslår en förlängning av nedsättningen av förmånsvärdet. Varför?

  15:10 Ni vill införa åtgärder som premierar brukandet av klimatbonusbilar. Varför?

  18:05 Ni vill ha mer satsningar på laddinfrastruktur. Vilka satsningar är viktiga i Sverige just nu?

  23:50 Vilken är den viktigaste åtgärden för att kick-starta just nu om vi fokuserar på elektrifiering.

  25:30 Vilken trend kommer påverka svensk fordonsindustri mest på sikt?

  27:30 Behöver bilföretagen bli mer vertikalt integrerade?

  Tack till bandet Wintergatan, som har skrivit musiken vi använder.

  Referenser

  [1] Kick-starta Sverige genom grön omställning i fordonsbranschen. BIL Sweden. länk

  • 33 min

Kundrecensioner

4.5 av 5
13 betyg

13 betyg

Jonas MN ,

Mycket bra

Mycket informativ och lärorik pod om elektrifiering av transportsektorn på väg. Fungerar bra även för den intresserade lekmannen. Även gamla avsnitt är högst aktuella och värda att lyssna på.

Beerj ,

Bra!

Mycket bra och intressant pod som går på djupet

Mest populära podcaster inom Vetenskap

Andra som lyssnade prenumererar på