36 episodes

Trafodaeth wythnosol Radio Cymru ar natur a bywyd gwyllt. Radio Cymru's weekly nature and wildlife discussion.

Galwad Cynnar BBC

  • Home & Garden
  • 5.0, 1 Rating

Trafodaeth wythnosol Radio Cymru ar natur a bywyd gwyllt. Radio Cymru's weekly nature and wildlife discussion.

  Galwad Cynnar

  Galwad Cynnar

  Aderyn y Bwn wedi bridio'n llwyddiannus ar Wastadedd Gwent am y tro 1af ers 200 mlynedd, Cesig yn cyfnewid cywion a Medwyn Williams fydd yn sôn am flodau tatws, grawnwin rhyfedd a chyngor garddio. Duncan Brown a Kelvin Jones sydd yn trafod bywyd gwyllt a chadwraeth gyda Gerallt Pennant.

  • 57 min
  Galwad Cynnar

  Galwad Cynnar

  Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

  • 57 min
  Galwad Cynnar

  Galwad Cynnar

  Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

  • 57 min
  27/06/2020

  27/06/2020

  Gerallt Pennant yn trafod Wythnos Ymwybyddiaeth Gwenoliaid Duon a hanes Canolfan Ryngwladol Adnoddau Daear Glyn Rhonwy gyda Math Williams a Ben Stammers.

  Siôn Dafis yn sôn am flodyn prin ar y Gogarth sy’n dibynnu ar wyfynod, a beth fedrwn ni wneud i helpu peillwyr yn gyffredinol.

  Dr Gethin Thomas a Dr Jess Mead Silvester yn trafod ymwelwyr tymhorol i'n moroedd, pysgod yr haul Mola mola, sydd wedi bod yn heidio cryn dipyn wrth i'r dŵr gynhesu.

  • 57 min
  21/03/2020

  21/03/2020

  Merched y Wawr, Dinas, Llanwnda yn Arfon sy'n ymestyn gwahoddiad i Galwad Cynnar recordio rhaglen yng Nghanolfan Felinwnda.

  • 55 min
  14/03/2020

  14/03/2020

  Bryn Tomos a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Bryn Tomos and guests discuss nature, wildlife and conservation.

  • 57 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Home & Garden

Listeners Also Subscribed To

More by BBC